kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Kaymakamlık Nedir? Kaymakam Ne İş Yapar?

İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık Sınavı konuları nelerdir? Kaymakamlık sınavına hangi kaynaklarla nasıl çalışılır? Soru sayısı kaç? Sınav test mi? Zor mu? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

A+
A-

Kaymakamlık Nedir? Kaymakam Ne İş Yapar?

Kaymakamlık nedir ve ne iş yapar gibi soruların cevabı ve de sınavı hakkında ayrıntılı bilgileri sizler için yazımızda derledik. Kimler kaymakam olabilir kimler olamaz, başvuru şartları neler yazımızın devamında öğrenebilirsiniz.

Kaymakamlık mesleği ya da mülki idare amirliği mesleği, İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak ülkemizde yer alan tüm ilçelerde görev yapan ve ilçede hükümeti temsilen bu görevlerini sürdüren, devletin ilçelerdeki bir anlamda yüzü olan meslek mensuplarını ihtiva eden bir kariyer meslektir.

Kaymakamlık mesleğinde adaylar en kısa ve öz haliyle ilçedeki tüm iş ve işlemlerin düzenlenmesinde, sevk ve idare edilmesinde görevlidir.

Bu konuda talimatı altındaki personelin sevki ile iş ve işlemlerin sorunsuz bir biçimde yürütülmesini sağlarlar, sorun varsa bunları çözerek sürdürülebilirliği temin ederler.

Kaymakamlık mesleği sürekli olarak ilçelerde bulunmayı gerektirmesi ve ilçeler arasında da sık sık yer değişiklikleri yaşanması sebebiyle meşakkatli ve fedakarlık gerektiren bir meslektir.

Kaymakamlık Sınavı Başvuru Şartları Nelerdir? Kaymakamlık Sınavı Aşamaları Nelerdir?

Kaymakam olmak isteyen adayların kaymakamlık sınavlarına başvuruda bulunarak iki aşamalı alım sürecini başarılı bir biçimde geride bırakmaları beklenmektedir. Kaymakamlık alım süreci yazılı yarışma sınavı ve ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen sözlü mülakatlar ile gerçekleştirilmektedir.

Kaymakamlık yazılı sınavına girebilmek için adayların bazı şartları taşıyor olmaları gerekmektedir. Bu koşulların başında elbette devlet memurları kanununda düzenlenen genel memuriyet şartları gelmektedir.

Adayların kaymakamlık sınavına başvuruda bulunabilmeleri için ayrıca sınavın gerçekleştirileceği yılın başı itibariyle -örneğin sınav 2020 yılında ise 1 Ocak 2020 itibariyle- 35 yaşlarını doldurmamış olmaları ve başvuru dönemi itibariyle askerlik ile ilişiklerinin bulunmaması gerekmektedir.

Bu şartların yanında adayların kaymakamlık sınavına doğrudan başvuru hakkı tanınmış alanların birisinden mezun durumda olmaları ya da eşdeğerlik belgesi ile bu alanların müfredatında yer alan derslerin %80’ini aldıkları bir alandan mezun olduklarını ispat edebilmeleri gerekmektedir.

Kaymakamlık sınavına başvuruda bölüm koşulları ile eşdeğerlik belgesi konusunu tüm detaylarıyla işlediğimiz çalışmamıza ulaşarak daha detaylı bilgiler almak için aşağıda yer alan yönlendirmeden faydalanabilirsiniz;

Kaymakamlık Yazılı Sınavı Nedir? Nasıl Yapılmaktadır? Sınav Konuları Nelerdir?

Kaymakamlık sınavına başvuru hakkını taşıyan adayların ilk karşılaşacakları aşama olan Kaymakamlık Yazılı Sınavı, İçişleri Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM arasında yapılan sınav protokolü esaslarınca Ankara’da gerçekleştirilmektedir. Sınav çoktan seçmeli usuldedir yani testtir.

Yazılı sınavda adaylara toplam 100 adet soru sorulmaktadır. Yanlış yanıtlar ise adayların doğru yanıtlarını etkilemektedir. Adayların Kaymakamlık yazılı sınavında vermiş oldukları her yanlış yanıt toplam doğru yanıtlarından 0,25’lik bir eksilmeye sebep olmaktadır.

Kaymakamlık alımının ilk aşaması olan yazılı sınav aşağıdaki konulardan ve soru dağılımından meydana gelmektedir;

Genel Yetenek – Genel Kültür Kısmı
Türkçe 14 soru
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 soru
Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı 10 soru
İnsan Hakları ve Demokratikleşme 6 soru
TOPLAM 34 soru
Alan Bilgisi Kısmı
Anayasa Hukuku 13 soru
İdare Hukuku 18 soru
Türkiye’nin İdari Yapısı 14 soru
Mahalli İdareler 9 soru
İktisat/Ekonomi 12 soru
TOPLAM 66 soru
GENEL TOPLAM 100 soru

Kaymakamlık alımının ilk aşaması olan yazılı sınavda adayların başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaya ihtiyaçları vardır. Adayların bu puanlarının hesaplanmasında yanlış yanıtların her dört tanesi için bir tane doğru yanıtlarının eksiltilmesi biçiminde ulaşılan net miktarı ham puanları olarak baz alınmaktadır. Yani adayların sınavda en az 70 net yapmaları lazımdır ki Kaymakamlık yazılı sınavında başarılı sayılabilsinler.

Ancak bu tek başına sözlü mülakatlara katılma hakkı elde etmek için yeterli olmamaktadır. Bunun yanında adayların birlikte yarıştıkları Kaymakamlık yazılı sınavındaki diğer adaylardan başarı koşulunu gerçekleştirenlerle yapılan sıralamada puanlarının mesleğe alınacak aday sayısının dört katı kadar aday arasında bulunmaya yetmesi gerekmektedir.

iciyleri bina

Kaymakamlık Alımı Sözlü Mülakatları

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar İçişleri Bakanlığı’nın Ankara’da bizzat gerçekleştireceği sözlü mülakatlara katılmaya hak kazanırlar.

Adaylara sözlü mülakatlarda yazılı sınavda yer alan konuların yanında güncel gelişmelere dair sorular ile kişiliklerini tartma amacı taşıyan sorular da sorulabilmektedir. Adayların kaymakamlık sözlü mülakatlarında başarılı olarak Kaymakam Adayı unvanına atanabilmeleri için en az 70 puan almaları şarttır.

Kaymakamlık Sınavı’na Hangi Kaynaklarla Nasıl Hazırlanılır? Kaymakamlık Sınavına Nasıl Çalışılır?

Kaymakamlık sınavına hazırlık yapacak olan adaylar için hazırlık safhalarını alanlara göre ayrı ayrı değerlendirmekte fayda var. Bu yönden adayların çalışmalarını nasıl yürütebileceklerini ve kaynak önerilerimizi alan alan belirteceğiz.

Bu öneriler bir çok adayın özellikle Forum üyelerimizden bu sınavda çok kez başarılı olmuş adayların önerileri gözlemlenerek derlenmiştir.

Subjektif olan bu önerilere alternatif önerileri kendi tarz ve özelliklerinize göre uyarlayabilir ve uygulayabilirsiniz.

Kaymakamlık Sınavı Türkçe Dersi

Kaymakamlık sınavının yazılı kısmında adaylara Türkçe dersinden toplam 14 adet soru sorulmaktadır. Bu 14 adet soru içerisinde KPSS Türkçe testinde yer alan soru tiplerine benzer nitelikte sorular adaylara yöneltilmektedir. Ancak bu soruların içerisinde sözel mantık soruları yer almamaktadır. Sınav çoktan seçmeli usulde olduğundan adaylar KPSS Türkçe kaynaklarını kullanabilirler.

Adaylara önerimiz önce dil bilgisi konularındaki eksiklerini kapamalarıdır. Özellikle kural içeren sorularda hata yapmamak adına adayların eksik konularını halletmeleri ve ardından gerek gramer konuları için gerekse cümlede anlam ve paragrafta anlam hususları için hem konuları pekiştirmek hem de pratik yaparak hızlanmak için bol soru çözmelerini öneriyoruz.

Kaymakamlık Sınavı Atatürk İlke ve İnkılapları Dersi

Kaymakamlık sınavında adaylara bu başlık altında toplam dört adet soru yöneltilmektedir.yine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin düzenlediği KPSS oturumlarında yer alan Tarih testinin kapsamından çok daha dar bir kapsamda olan bu kısım için adaylar KPSS kaynaklarının yalnızca bu başlık altında yer alan konularını çalışarak sınava hazırlık yapabilirler.

Bu kısım için de adaylara önerimiz yine ciddi bir konu çalışması ve bilgi edinme safhası geçirmeleri ardından da bol soru ile bilgilerini pekiştirmeleridir.

Kaymakamlık Sınavı Demokratikleşme ve İnsan Hakları Dersi

Kaymakamlık sınavında adaylara insan hakları ve demokratikleşme alanından toplam altı adet soru yöneltilmektedir. Bu altı adet soruya doğru yanıt vermek üzere güzel bir hazırlık yürütebilmeleri için adaylara en öncelikli önerimiz, çoğu sınav müfredatının dışında kalan bu alana gerçekten iyi bir çalışma yapmalarıdır.

Bu çalışmanın ilk etabı iyi bir konu çalışması olmalıdır.

Bu konu çalışmasını yaparken adaylar çalıştıkları kaynaklar üzerinde faydalı notlar alarak, tekrar yapacakları zaman üzerinde duracakları hususları belirleyebilirler. Böylece tekrarları daha verimli ve daha fazla öğrenme imkanı sunacak hale gelebilir.

Kaynak önerisi olarak da adaylar Anadolu Üniversitesi’nin İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri kitabı veya Prof. Dr. Halil Kalabalık İnsan Hakları Hukuku kitabını kullanabilirler. Bunun yanında adaylar İnsan Hakları alanında görev yapan Kurumların mevzuatını da okuyabilirler.

Soru Bankası olarak adaylar Mas, Kas, Kaimmakam, Statüs gibi soru bankalarının ilgili kısımlarını çözebilirler. Hazırlanan adaylar bol soru çözülmesini önerdiğinden ne kadar çok kaynaktan soru çözülürse o kadar iyi olacağı kanaatindeyiz.

Kaymakamlık Sınavı Türkiye Ekonomisi Dersi

Türkiye Ekonomisi ya da sınav konuları içerisindeki ismi ile Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı dersinden adaylara toplam 10 adet soru yöneltilmektedir. Ağırlıklı kısmı sözel bilgi olan bu ders için adayların iyi bir konu çalışması yapması ve sık sık bu bilgileri tekrar etmesi önem arz etmektedir.

Bu tekrarların ardından adayların bol soru ile soruları irdeleyerek konuları pekiştirmeleri sınava hazırlanmaları için iyi bir son adım olacaktır. Türkiye Ekonomisi dersi için adayların en çok tercih ettiği ve önerdiği kaynakların başında Yasin Çoban’ın Türkiye Ekonomisi kitabı gelmektedir.

Adaylar yine aynı yazarın kitabında yer alan soruların yanında Türkiye Ekonomisi sorularını içeren KPSS kaynaklarında da yer alan Türkiye Ekonomisi sorularının çözerek bilgilerini pekiştirebilirler.

Kaymakamlık Sınavı İktisat Dersi

Kaymakamlık sınavında adaylara toplam 12 adet iktisat sorusu sorulmaktadır. Bu sorular Mikro İktisat ve Makro İktisat derslerinden gelmektedir. Adaylara bu noktada önerimiz iyi öğreten bir kitaptan İktisat dersinin mantığını tam olarak kavramalarıdır.

Ezber yaptıracak ve sonrasında adayları daha fazla zora sokacak kaynaklardan ziyade onlar için gerçekten öğretici konu kitaplarından okumalar yapmaları onlar açısından çok daha faydalı olacaktır.

Bu yönüyle adaylara Mikro İktisat için Prof. Dr. Erdal Ünsal’ın kitabını öneriyoruz. Makro İktisat dersi içinse adaylar yine Erdal Ünsal’ı tercih edebilirler. Alternatif olarak da Tufan Samet Özdurak’ın kitabından faydalanabilirler. İktisat dersi için teorik bilginin pratiğe dökümü oldukça önemlidir. Bu yönden adayların bol soru ile tekrar yapması konuların oturması için önem arz etmektedir.

Bu kısımda adaylar yine Tufan Samet Özdurak’ın soru bankasını çözebilirler. Alternatif olarak bir kaynak daha çözmek isterlerse Prof. Dr. Zeynel Dinler’in çıkmış sorular kitabından faydalanabilirler. Her iki kaynakta da özellikle açıklamalı çözümlerden faydalanarak adaylar eksiklerini kapatma imkanına sahiptir.

Kaymakamlık Sınavı Anayasa Hukuku Dersi

Kaymakamlık Sınavı’nın hukuk konuları arasında 13 soru ile önemli bir paya sahip olan Anayasa Hukuku için adaylar T.C. Anayasası metnini okumalarının yanında Prof. Dr. Zehra Odyakmaz’a ait Anayasa Hukuku kitabından konu çalışması yapabilirler.

Diğer sözel ağırlıklı derslerde olduğu gibi burada da konuları iyi öğrenmek gereklidir. Bu öğrenme tekrarlarla biraz daha pekiştirilmeli soru çözümleri ile de tam olarak yerine oturtulmalıdır.

Kaymakamlık Sınavı İdare Hukuku, Türkiye’nin İdari Yapısı ve Türkiye’de Mahalli İdareler Dersleri

Kaymakamlık Sınavı için aynı çatı altında değerlendirebileceğimiz bu üç dersi bir arada ele almayı daha faydalı bulduk. Bu üç dersten yukarıda yer alan tabloda detaylıca inceleyebileceğiniz gibi toplam 41 adet soru yöneltilmektedir.

Adaylar bu kısımda konu çalışmalarını bütün olarak bir kitaptan yürütebileceği gibi dilerlerse bunu mevzuat okumaları ile de destekleyebilirler ki çoğu başarılı adayın önerisi de bu yönde olmuştur. Tek kitap önerisi olarak adayların önerisi yine Prof. Dr. Zehra Odyakmaz’ın İdare Hukuku kitabı ya da Prof. Dr. Kemal Gözler’in İdare Hukuku kitabı olmuştur.

Adaylar kitaplardan ve mevzuattan gerekli okumaları yaptıktan sonra gerek Anayasa Hukuku dersi gerekse İdare Hukuku dersleri için Mas, Kas, Kaimmakam, Statüs gibi kaynaklar başta olmak üzere ellerine geçen hemen her soru kaynağını çözmeye çalışmalıdır. Özellikle bu alanlarda çok detaylı sorular gelebildiği için adaylar ne kadar çok soru görür ve özümserse o kadar bunun faydasını görecektir.

Kaymakamlık Sınavı İçin Deneme Çözülmeli Mi?

Sınava hazırlanan ve başarılı olan adayların hemen hepsi piyasada bulunan denemelerin çoğunu çözdüğünü ifade etmektedir. Sınav süresine riayet ederek bu denemeleri çözmek adaylara hem pratik kazandıracaktır hem de sınav temposuna girmelerini sağlayacaktır.

Deneme çözümü için önerilen dönem tüm konu çalışmalarının tamamlanmasından sonradır. Denemelerde süre tutmak eksik görmenin yanında hızlı ve hatasız çözmek konusunda da alıştırma olması açısından önemlidir. Bu nedenle adaylara deneme çözümlerini sanki gerçekten sınav çözüyorlarmış gibi ciddiyetle yapmalarını öneriyoruz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.