kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Araştırma Görevlisi Nedir?

Araştırma Görevlisi Nedir?

A+
A-

Araştırma Görevlisi Nedir?

Lisans öğrenimini tamamlayan öğrenciler yüksek lisans öğrenimini de tamamlayarak akademik kariyerlerine devam edebilirler. Akademik kariyer basamaklarından olan bir unvan da araştırma görevlisi olmaktır.

Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır.

Araştırma görevlileri ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanlarının önerisi, Bölüm Başkanı, Dekan, enstitü, yüksekokul veya konservatuvar müdürünün olumlu görüşü üzerine rektörün onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanırlar. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer.

Lisansüstü eğitim-öğretim için yurt dışına gönderilecek araştırma görevlileri ile ilk defa bu amaçla bu göreve atanacaklarda aranacak nitelikler ve diğer hususlar Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir.”  Daha sonra yapılan bir değişiklikle de, 3 yılın sonunda görevi sona eren araştırma görevlileri yeniden atanabilirler hükmü getirilmiştir.

Araştırma Görevlilerinin görev tanımını açık bir şekilde yapılmamaktadır ve oldukça geniş tutulmaktadır. Yükseköğretim kanununu esas aldığımızda yalnızca 2 temel görevi tespit edebilmekteyiz.1.Yüksek Öğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme gibi eğitim faaliyetlerine yardımcı olmak

  1. Yetkili kurumlardan verilen diğer görevleri yerine getirmek

Kaymakam Nedir? Ne İş Yapar? Nasıl Olunur?

Araştırma Görevlisi Tam Olarak Ne iş Yapar?

Giriş bölümünde bahsettiğimiz gibi araştırma görevlilerinin görev tanımı oldukça geniştir. O yüzden bir öğretmenin ya da veznedarın görev tanımı gibi bir görev tanımı olduğunu söyleyemeyiz. Fakat sizin için araştırma görevlilerinin görevlerini bazı başlıklar altında incelemeye çalıştık.

  • Araştırma Görevlileri sınav gözetmenliği yapabilir

Araştırma görevlilerinin büyük bir kısmı bu görevi yerine getirmiş ve yerine getirmektedir. Üniversitelerde yapılan sınavlarda genellikle gözetmen olarak görev alırlar. Araştırma görevlilerinin kanun ile tanımlanmış görevlerinin arasında sınav gözetmenliği madde olarak bulunmaz fakat eğitim faaliyetlerine destek olmak amacı ile bu görevi yerine getirmeleri istenebilir.

Ayrıca bir akademisyenin verdiği eğitime dair asistanlık görevlerinin yerine getirilmesi istenebilir. Örneğin ödev yapılması, ödevlerin değerlendirilmesi, ödev veya çalışma gruplarının oluşturulması gibi görevler araştırma görevlisinin sorumluluğuna verilebilir.

  • Araştırma Görevlileri bazı durumlarda ders verebilir

Araştırma görevlisinin ders verme zorunluluğu/yükümlülüğü yoktur. Fakat bağlı bulunduğu akademisyenin ders vermesini engelleyen özel durumlar (konferans, hastalık, toplantı vs.) olduğunda araştırma görevlisinden geçici olarak mazeretinin geçerli olduğu süre boyunca ders vermesini isteyebilir. Bu tamamen araştırma görevlisinin bağlı olduğu akademisyenin karar verebileceği bir durumdur.

  • Araştırma Görevlilerinin yapabileceği diğer görevler

Araştırma görevlisine bölüm/fakülte yönetimi ek yükümlülük verebilir. Örneğin bölümün internet sitesi için çalışması istenebilir. Eğitim verilecek dersler için içerik ya da program hazırlanması istenebilir.

Bölüm ya da fakülte yönetimi tarafından araştırma görevlisine koordinatörlük, komisyon görevi, idari görev gibi görevler verilebilir. (Örneğin Erasmus koordinatörlüğü)Araştırma görevlisine bölüm/fakülte yönetimi tarafından verilen görevler kurumdan kuruma değişiklik gösterebilir. X kurumunda çalışan araştırma görevlisi pek çok göreve ve iş yoğunluğuna sahip olabilecekken, Y kurumunda çalışan araştırma görevlisinin hiçbir görevi ve iş yoğunluğu olmayabilir. Bu değişikliğin sebeplerinden biri araştırma görevlilerinin iş tanımının geniş olmasıdır.

Ayrıca görevli olduğu kurumun kurumsallığının, bölümdeki görevli personel sayısının bu duruma etkisi vardır. Tüm bu süreçlerden ve yükümlülüklerden bağımsız olarak araştırma görevlisi kendi eğitim faaliyetlerini sürdürmek ile sorumludur. Görevlerindeki yoğunluk  araştırma görevlisinin kendi eğitim faaliyetlerine bir engel olmaması gerekmektedir.

Araştırma Görevlisinin Sahip Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Eğer arzunuz Araştırma Görevlisi pozisyonunda kalmak değilse bir araştırma görevlisi olarak önünüzde uzun bir akademik kariyer var demektir. Doçentlik ve profesörlük gibi akademik unvanlara sahip olabilirsiniz. Eğer bu uzun akademik sürecin bir parçası olmayı istiyorsanız akademik kariyerinizin başından itibaren disiplinli bir şekilde çalışmalısınız.

Ayrıca yerel ve küresel bilimsel gelişmeleri, yenilikleri, alanınızdaki çalışmaları takip etmelisiniz. Öncelikle kendi dilinize daha sonra da diğer dillere hakim olmanız gerekmektedir. Merak, çalışmak, ideal sahibi olmak, meslektaşlarınıza ve meslektaşlarınızın çalışmalarına saygılı olmak karakterinizin bir parçası olmalı. Akademik kariyerinizi ve akademik çalışmalarınızı yani işinizi sevmeniz gerekiyor.

Çünkü meslektaşlarınız, öğrencileriniz, çalışmalarınız ile meşgul olurken kendinize ve temas ettiğiniz insanlara eziyet etmemelisiniz. Ayrıca nispeten disiplinli bir hayatınız olmalı. Bu kadar yoğun bir iş hayatının içerisinde çalışmalarınızı, kendinizi, ailenizi ihmal etmemelisiniz.

Fizik Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?

Araştırma Görevlisi Başvuru Şartları Nelerdir?

Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu olmak ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Asgari şartın 35 yaşını doldurmamak olduğunu söyleyebiliriz fakat şunu da belirtmek gerekir ki her üniversite ilan ettiği araştırma görevlisi kadrosu için özel bir şart belirleyebilir. Örneğin ‘’Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmak’’ ya da ‘’Uluslararası İlişkiler dalında yüksek lisans yapıyor olmak’’ gibi…

NOT: Yukarıda bahsedilen nedenlerden ötürü ilgilendiğiniz akademik kadro ilanlarında istenen şartları dikkatle okumanızı öneririz. Ayrıca adayların ALES ‘e girmesi gerekmektedir. ALES’ten en az 70 puan ve YDS’den en 50 puan alanlar ilan edilecek kadrolara başvurabilirler. Fakat üniversiteler bu şartları kendi tercihlerine göre revize edebilir. Örneğin genellikle ODTÜ 85 YDS puanı istemektedir. İlan edilen kadro sayısından daha fazla olmak kaydı ile belirlenen adaylar ALES puanlarının %60’ı ve YDS puanlarının %40’ı dikkate alınarak ilan edilir.

NOT: Merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES puanının bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından atama yapılacak programın eğitim dilinde en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak şartı aranır. Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar.

Alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğu ilanlarda belirtilir.

Yazılı ve Sözlü Sınav Hakkında Bilgi

Yönetmeliğin 8 inci maddesine “giriş sınavı tarihi” ibaresinden sonra gelmek üzere ‘’yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında senato kararıyla sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav yapılacaksa yazılı sınav tarihi’’ ibaresi eklenmiştir.

Sınav jürisi; müracaatlarda, müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında (meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil olmak üzere) ALES puanının yüzde 40’ını ve yabancı dil puanının yüzde 60’ını, diğer kadrolarda ALES puanının yüzde 60’ını ve yabancı dil puanının yüzde 40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının yüzde 70’ini ve lisans mezuniyet notunun yüzde 30’unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır. Adayların ön değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir.

Araştırma Görevlisi Ne Kadar Maaş Alır?

Maaş miktarı belirlenirken pek çok husus göz önünde bulundurulur. Evli olup olmadığı, çocuk sahibi olup olmadığı, yabancı dil tazminatı, ödenekler ya da kademeler bu hususlara örnek olarak gösterilebilir. Fakat bu hususları dikkate almadan baktığımızda araştırma görevlisinin alabileceği maaş hakkında 6.000-7.000 TL gibi bir miktardan söz edebiliriz.

Araştırma Görevlisi Nedir?

Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.