kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı Nedir?

43 sayılı CBK ile ihdas edilen Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı mesleği nedir? Sınavı nasıl? Ne kadar maaş alır? Ne iş yapar? Detaylar Meslek Tanıtım yazımızda.

A+
A-

Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı Nedir?

Meslek tanıtımlarına devam ediyoruz… Bugün sizlerin en çok merak ettiği kurum ve bu kurumdaki meslek grubundan bahsedeceğiz. Yani  Hazine ve Maliye Müfettiş yardımcılığı mesleği hakkında bilgiler vereceğiz.

7 Ağustos 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış olan 43 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Hazine ve Maliye Teftiş Başkanlığı bünyesinde görevlendirilecek personel için ihdas edilen Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı nedir? Mesleğe giriş koşulları nasıl olacak? Sınavı nasıl yapılacak? Mesleğe girecek adayları neler bekliyor? Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı ile Hazine ve Maliye Müfettişi maaşı ne kadar? Tüm bu detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Hazine ve Maliye Teftiş Başkanlığı

7 Ağustos 2019 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın teşkilat yapısını düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Teftiş Başkanlığı aslında kökü çok eskiye dayanan, kamu bürokrasimiz içerisinde önemli bir yer tutan yapılardan birisidir. Yüz yılı aşkın bir maziye sahip olan eski Maliye Teftiş Kurulu, 2011 yılında yayımlanan 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Vergi Denetim Kurulu’nun teşekkül ettirilmesi neticesinde kaldırılmış ve Maliye Bakanlığı’nın denetim birimlerinin tamamı VDK bünyesinde toplanmıştır.

2011 yılında yapılan düzenlemeler ile birlikte Maliye Bakanlığı bünyesinde yer alan; Maliye Müfettişleri, Gelirler Kontrolörleri, Hesap Uzmanları ve Vergi Denetmenleri, Vergi Müfettişiği adında yeni bir unvan altında toplandılar. 2011 yılından bu yana 10 dönem alım gerçekleştirilen Vergi Müfettişliği mesleği, son yapılan düzenlemeler ile varlığını halen sürdürmektedir.

Ancak Bakanlık bünyesinde idari teftiş bağlamında görevlendirilecek yeni bir birim kurularak bu görev VDK uhdesinden tamamen alınmış ve ihdas edilen Hazine ve Maliye Müfettişliği kadrosu meslek mensuplarınca gerçekleştirilmek üzere bu birime verilmiştir. 

8 senelik bir aradan sonra yeniden oluşturulacak Hazine ve Maliye Teftiş Başkanlığı’nın istihdam edeceği kariyer meslek grubu olan Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı mesleğine nasıl girilir? Sınavı nasıl olacak? Görev ve yetkileri nasıl şekillenecek? Bu konularda hem güncel mevzuat hem de eski Maliye Müfettiş Yardımcılığı mesleğine dair bilgilerden yararlanarak size bir projeksiyon sunmaya çalışacağız. Bu bilgilerin kesinleşmesi ya da netleşmesi elbette mesleğe dair yönetmeliğin yayımlanması ile gerçekleşecek. Ancak belli konularda köklerine sadık kalınacağını düşündüğümüz mesleğe dair bir tanıtım yapmayı ilk etapta faydalı görüyor ve beğenilerinize sunuyoruz.

Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı Mesleğine Giriş

2011 öncesi dönemde Maliye Müfettiş Yardımcılığı mesleğine girişte KPSS A Grubu puanı ile yapılacak başvuru, ardından Kurul tarafından gerçekleştirilen yazılı ve sözlü mülakatlar mesleğe girişte uygulanan usuldü. Bugün de yine diğer teftiş mesleklerine girişte olduğu gibi benzer bir usûl uygulanmasını öngörüyoruz. 

Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı Sınavı

Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı sınavına katılmak isteyen adayların öncelikli olarak KPSS A Grubu sınavına girerek, Başkanlıkça belirlenecek puan tür ya da türlerinden gerekli puana sahip olması gerekmektedir. 2010 yılında gerçekleştirilen son Maliye Müfettiş Yardımcılığı alımında istenen puan türü eski sistemde yer alan KPSS P40 puan türüydü. Bu puan türünün test ağırlıkları ise şu şekilde idi;

KPSS P40 (Eski Sistem)
-Genel Kültür Testi – %10
-Genel Yetenek Testi – %20
-Yabancı Dil Testi – %10
-Hukuk Testi – %15
-Maliye Testi – %15
-İktisat Testi – %15
-Muhasebe Testi – %15

Görüldüğü üzere o dönemde belirlenmiş olan bu puan türü KPSS A Grubu sınavının ana alan dersleri ağırlığı açısından oldukça dengeli bir puan türüdür. Tabi o dönemde KPSS puanlarının hesaplanmasında KPSS’de yer alan Yabancı Dil Oturumu ve Kamu Personeli Dil Sınavı daha sonraki adıyla Yabancı Dil Sınavı ağırlığı bulunmaktaydı. Şu an uygulanan puan sisteminde ise herhangi bir Yabancı Dil ağırlığı bulunmamaktadır. Bu yönden Kurul belirleyeceği puan türünün yanı sıra yabancı dil puanı ister mi şeklinde bir soru adayların aklına takılabilir. 

Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı alımı için YDS koşulu istenmesi ihtimali düşük görünmektedir. Çünkü son dönemde kurumların Müfettiş Yardımcılığı alımlarının neredeyse hiçbirinde YDS koşulu yer almamakta ve daha çok alan bilgisine önem verilmektedir. VDK tarafından gerçekleştirilen Vergi Müfettiş Yardımcılığı alımlarında da bugüne dek YDS koşulu istenmediğini de düşünerek Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı alımında YDS koşulu beklememekteyiz. 

Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı puan türünün ne olacağı konusunda da açıkçası eski KPSS P40’a dengeli olması anlamında en yakın görünen puan türü yeni sistemde yer alan KPSS P48 puan türüdür. Bu yönden başka ihtimaller de olabilir ancak KPSS P48 bu seçimde en öne çıkan puan türü olarak dikkat çekmektedir. 

Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınavı

Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavına mesleğe alınacak aday sayısının 10 katı kadar adayın katılması akla yatkın görünmektedir. Son gerçekleştirilen Maliye Müfettiş Yardımcılığı sınavı için belirlenen 25 kadroya karşılık 300 aday yazılı sınava girme hakkı elde etmişti. 

Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı sınav konularının aşağıdaki şekilde olması beklenmektedir;

maliye teftiy synav konulari

Yukarıdaki konulardan gerçekleştirilecek olan Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavı klasik usûlde olacaktır. Adayların yazılı sınavda başarılı olabilmesi için; her dersten en az 50 puan, tüm derslerin aritmetik ortalamasının ise en az 65 puan olması gerekmektedir. Aksi halde adaylar Teftiş Başkanlığınca gerçekleştirilecek olan sözlü mülakatlara katılma hakkı elde edemeyecektir.

Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı Sözlü Mülakatları

Vergi Müfettiş Yardımcılığı alımlarından aşina olduğumuz sistem ile sözlü mülakatlara mesleğe alınacak aday sayısının iki katı kadar başarılı adayın katılma hakkı elde edeceğini bekliyoruz. Sözlü mülakatlardan evvel yine son iki dönem VMY alımlarından aşina olduğumuz ön görüşme usulü bu meslek için de uygulanabilir. Ön görüşmede Başkanlıkta görevli meslek mensubu üstatlar, sözlü mülakata katılacak adaylarla bir ilk intiba görüşmesi gerçekleştirmektedir. 

Bu safhadan sonra gerçekleştirilecek sözlü mülakatlarda adayların alan bilgilerinin yanında, güncel hususlara olan hakimiyetleri, mesleği ifa edip edemeyecekleri noktasında durumları değerlendirilecektir. Sözlü mülakatlar neticesinde başarılı olan adaylar Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak mesleğe adım atacaklardır.

Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı Mesleği

Yeni ihdas edilen bir kadro ve henüz ikincil mevzuatı oluşmamış bir meslek olması göz önünde bulundurulursa Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılarının meslekte tam olarak nasıl görev ifa edecekleri konusu belirsizliğini korumaktadır. Ancak kamu sistemimizde görev yapan hemen hemen tüm müfettiş yardımcılığı kadrolarında uygulanan bazı usul ve esasların bu meslek için de geçerli olacağını düşünüyoruz. Bu bağlamda mesleğe girecek adayların üç yıllık bir Müfettiş Yardımcılığı dönemine tabi olacakları açıktır. 

Bu üç yıllık yardımcılık döneminin ilk bir yılı ilk defa devlet memuru olarak atanmış olanlar için aynı zamanda aday memurluk sürecini ihtiva edecektir. Aday memurluk sürecinin sonunda yapılacak sınav ile adaylığı kaldırılacak olan meslek mensupları asil olarak Hazine ve Müfettiş Yardımcılığı görevlerini sürdüreceklerdir. Aynı zamanda Yardımcı olarak geçirdikleri bu bir yıllık periyotta yoğun bir yetiştirme programına girecek olan meslek mensupları meslekteki bir veya ikinci yıllarının sonunda tek başlarına, denetim, soruşturma ve inceleme yetkisine sahip olabileceklerdir. Bu yetişme safhasında gerek teorik eğitim ile bilgi yüklenecek olan meslek mensuplarına aynı zamanda üstatların refakatinde tatbiki anlamda da yetişme olanağı sunulacaktır. 

Bir veya iki yıllık periyodun sonunda Yetki Sınavına katılacak olan meslek mensupları, başarılı olmaları durumunda tek başlarına denetim yapmak yetkisine sahip olacaklardır. Meslekteki toplam üç yıllık sürecin sonunda ise Yeterlik Sınavına katılacak olan Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcıları başarılı olmaları durumunda Hazine ve Maliye Müfettişi olarak görevlerini sürdüreceklerdir. 

Hazine ve Maliye Müfettişleri Ne İş Yapar? Görevleri Nelerdir?

Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcıları yetkilendirildikten sonra, müfettişler ise rutin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın gerek merkez, gerek taşra teşkilatında yer alan birimlerin, aynı zamanda Bakanlığın ilgili ve ilişkili kuruluşlarının yapmış oldukları iş ve işlemlerin denetim, kontrol ve soruşturulması görevini ifa edeceklerdir. Bu görevlerin nasıl bir usul ile gerçekleştirileceği hususu yayımlanacak olan Hazine ve Maliye Müfettişliği Yönetmeliği ile detaylandırılacaktır. Biz de yazımızı bu bilgilere dayanarak güncelleyecek ve bu bilgilere ayrıntılarıyla yer vereceğiz. 

Şu an için bu görevlerin neler olabileceğine dair elimizdeki somut gösterge, 43 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde Teftiş Başkanlığı’nın düzenlendiği kısımda yer alan görevlere dair bilgilerdir. İlgili madde şu şekildedir;

maliye teftiy

Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı – Hazine ve Maliye Müfettişliği Maaşı ve Görev Yeri

Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı mesleğinin görev yeri temelde Ankara’da bulunan Hazine ve Maliye Teftiş Başkanlığı olacaktır. Ancak ülke çapında denetim ve teftiş görevi üstlenecek kurulun sonrasında Grup Başkanlıkları şeklinde teşekkül etmesi söz konusu olabilir. Ancak aslî görev yeri şu an için Ankara’dır. 

Mesleğe yeni girecek olan bir Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı 850 ek gösterge ile başlayacak, 3600 ek göstergeye kadar ulaşacaktır. Bu meslek mensuplarının maaşı yaklaşık olarak 7.000 TL olacaktır. 

Yorumlar

  1. Berkay toto Avatar Berkay toto dedi ki:

    şaka şaka sizi çok seviyorum ♥