kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Belediye Encümeni Nedir, Üye Sayısı Kaçtır, Maaşı Ne Kadardır?

Belediye encümeni nedir? Belediye encümeni nasıl seçilir? Belediye encümeni üye sayısı kaçtır? Belediye encümeni başkanı kimdir? Belediye encümeni görev ve yetkileri nelerdir? Belediye encümeni maaşı ne kadardır? 31 Mart 2019 yerel seçimler öncesinde yazımızı okumanızı tavsiye ediyoruz.

A+
A-

Belediye teşkilatı içerisinde, belediye başkanı, belediye meclisi ve belediye encümeni olmak üzere üç organ bulunmaktadır. Belediye encümeni, belediye teşkilatı içerisinde yer alan organlardan bir tanesidir. Belediye encümeni denildiğinde tek bir kişiden bahsediliyor gibi algılansa da bu bir organdır ve bu organ beş veya yedi üyeden oluşmaktadır. Ülkemizde yerel seçimlerin 5 yılda bir kez yapılacağı 1982 Anayasasının 127. maddesinde belirtilmiştir. Her ne kadar yerel seçimler 5 yılda bir kez yapılsa da encümenlerin görev süresi 5 yıl değildir, her yıl bir yıllık görev yapmak üzere yeniden belirlenir.

Belediye Encümeni Nedir?

Belediye encümeni, münhasıran belediye teşkilatı içerisinde görev ve sorumlulukları bulunan, haftada en az bir kez olmak üzere belediye başkanı başkanlığında toplanan ve beş veya yedi üyeden oluşan belediye organlarından bir tanesidir. Belediye encümeni, belediye meclisine belediye ile ilgili çeşitli konularda görüş bildiren, kanunlarda öngörülen cezaları veren, umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatini belirleyen organdır.

Belediye Encümeni Nasıl Seçilir?

Belediye encümeni, belediye başkanı başkanlığında;

İl belediyelerinde ve nüfusu 100 bin üzerinde olan belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği 3 (üç) üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği 2 (iki) üye olmak üzere toplam 7 (yedi) kişiden oluşur.

Diğer belediyelerde, belediye encümeni belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği 2 (iki) üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği 1 (bir) üye olmak üzere toplam 5 (beş) kişiden oluşur.

Belediye Encümeni Başkanı Kimdir?

Belediye encümeni başkanı Belediye Başkanıdır. Belediye encümeni belediye başkanı başkanlığından haftada en az 1 kez olmak üzere toplanmaktadır. Belediye başkanının katılmadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi toplantılara başkanlık etmektedir. Gündemle ilgili birim amirleri de belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşü alınmak üzere çağrılabilir.

Belediye Encümeni Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Belediye Encümeni görev ve yetkileri 13 Temmuz 2005 tarihinde 25874 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanununun 33, 34, 35 ve 36. maddelerinde belirtilmiştir.

 • Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
 • Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
 • Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
 • Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
 • Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
 • Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
 • Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
 • Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
 • Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Belediye Encümeni Maaşı Ne Kadardır?

Belediye encümeni başkan ve üyelerine; 

 • Nüfusu 10.000’e kadar olan belediyelerde 3.500
 • Nüfusu 10.001-50.000’e kadar olan belediyelerde 4.500
 • Nüfusu 50.001-200.000’e kadar olan belediyelerde 6.000
 • Nüfusu 200.001 üzerinde olan belediyelerde 7.500

Ek gösterge rakamının devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek verilmektedir. Encümenin memur üyelerine bu tutarların yarısı ödenir. 2018 yılı için memur maaş aylık katsayısı 0,11794 olarak belirlenmiştir. MESLEKLER

2019 yılı mevcut katsayı değişeceğini belirtmek üzere 2018 yılı için hesaplanan aylık maaşlar şu şekildedir:

Belediye Encümeni Üyesi Huzur Hakları İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri Derneği sitesinden alıntı edilerek paylaşılmıştır:

Kanuni Dayanağı Nüfusuna Göre Belediyeler Dönemi Aylık Brüt Dönemi Aylık Brüt
5393 s. Kanun madde 36;BÜMKO 04.01.2018/138,04.07.2018/5278 sayılı Gen. Nüfusu 10.000’ e kadar olan belediyelerde 01.01.2018 379,93 01.07.2018 412,79
Nüfusu 10.001-50.000 arasında olanlar 488,48 530,73
Nüfusu 50.001-200.000 arasında olanlar 30.06.2018 651,30 31.12.2018 707,64
Nüfusu 200.001’ den fazla olanlar 814,13 884,55
(*)Belediye encümeninin memur üyelerine bu tutarların yarısı ödenir.
5216 s.Kanun madde 16;BÜMKO 04.01.2018/138,04.07.2018/5278 sayılı Gen. Büyükşehir Belediye encümeninin başkanı ve seçilmiş üyelerine 01.01.2018 
30.06.2018
1.302,60 01.07.2018
31.12.2018
1.415,28
(*)Büyükşehir Belediye encümeninin memur üyelerine bu tutarların yarısı ödenir.

Belediye meclis üyesi maaşları için tıklayınız

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.