KPSS

KGK Uzman Yardımcılığı Sınavı Mesleği ve Maaşı. KGK Uzman Yardımcısı Ne İş Yapar?

Meslek Tanıtımı: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

KGK, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun Ekli 3 Sayılı cetvelinde sayılan Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar arasında yer almaktadır. Bu nedenle özel bir işleve ve yere sahiptir. Evvelce daha iyi özlük haklarına sahip olması mümkün olan bu kurumun personelinin, 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile benimsenen eşit işe eşit ücret ilkesi gereğince diğer merkez uzmanları ile benzer özlük haklarına sahip olmaları söz konusudur.

Mesleğe Giriş

KGK Uzman Yardımcılarını; KPSS puanı ile kendi açacağı sınava başvuruları kabul ederek istihdam sürecini yürütmektedir. Kurum Sınavı’na başvuruda Kamu Personeli Seçme Sınavından alınan KPSS P48, KPSS P17  KPSS P18, KPSS P23 KPSS P22 KPSS P28, KPSS P47 VE KPSS P1 puanları kullanılmakta ve alınacak personel sayısının 20 katı kadar aday kurumun gerçekleştireceği klasik usuldeki sınava girme hakkına sahip olmaktadır.

Yazılı Sınav, aşağıdaki konulardan oluşmaktadır:

İKTİSAT

Mikro İktisat

Makro İktisat

Para-Banka

Uluslararası İktisat

Türkiye Ekonomisi

Kalkınma İktisadı

İstatistik ve Ekonometri (Genel)

MALİYE

Maliye Teorisi

Kamu Maliyesi

Maliye Politikası

Bütçe

Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi

HUKUK

Anayasa Hukuku

İdare Hukuku ve İdari Yargı

Borçlar Hukuku

Medeni Hukuk (Miras Hariç)

Ticaret Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Ceza Hukuku (Genel)

MUHASEBE

Genel Muhasebe

Maliyet Muhasebesi

Mali Tablolar Analizi

Genel Matematik ve Ticari Hesap

İŞLETME

İşletme İktisadı

İşletme Yönetimi ve Politikaları

İşletme Finansmanı

Pazarlama

Sınav KLASİK usulde gerçekleştirilmektedir. Sınavda 70 Puan ortalamayı geçmek ve alınacak aday sayısının 4 katı kadar adayın içerisinde yer almak gerekmektedir.

Yazılı Sınavı geçen adaylar kurumca gerçekleştirilecek olan Sözlü Mülakata katılacaklardır. Sözlü mülakatı geçen adayların KGK Uzman Yardımcısı olarak atamaları gerçekleştirilecektir. Eğer aday ilk kez memur oluyorsa, ilk bir yılı aday memur olarak geçirecektir.  Aday memur olanların ilk senenin sonunda, adaylıklarını sona erdirecek olan ‘Asalet Sınavı’ gerçekleştirilecektir. Bu sınavı geçen adaylar ‘Asalet Tasdiki’ ile Asil memur olarak atanacaklardır.

Uzman Yardımcılığı Dönemi

Mesleğe girmeye hak kazanan adaylar 3 yıl boyunca uzman yardımcısı olarak görev yapmaktadırlar. Mesleğe başladıkları aşamada temel eğitim ve sonrası süreçte Yetki ve Yeterlik eğitimleri almaktadırlar.

Yetki Sınavı:

Adaylar 12-18 Ay sonunda Yetki Sınavı’na katılırlar. Yetki Sınavı adayların meslekle alakalı denetim ve müeyyide uygulamaları hususunda mahir olduklarını ve kendi başlarına denetim görevi sürdürebilmelerini tasdik eden bir işleve sahiptir. Bu sınav kurum mevzuatından oluşmaktadır ve adayların sınavdan en az 70 Puan almaları gerekmektedir. Adayların bir sınav hakları daha bulunmaktadır. Bu ek sınav hakkından mazeretsiz olarak faydalanamayan veya yine başarısız olan adaylar hakkında başarısızlık hükümleri uygulanarak, kurumda uygun bir memur kadrosunda görevlendirileceklerdir.

Tez ve Yeterlik Sınavı Aşaması

Uzman Yardımcılarına meslekteki 20.ayına kadar bir tez konusu verilir. Tez konusunun belirlenmesinden itibaren en geç 1 Sene içerisinde tez, jüriye teslim edilir. Jüri tezin değerlendirmesini yapar ve uzman yardımcısından tezin savunmasını ister. Eğer tezi ve savunması başarılı bulunursa, yardımcı Yeterlik Sınavı’na katılmaya hak kazanır. Tezin başarılı kabul edilmesi için en az 70 Puan alınması gerekmektedir.

Eğer Tez Başarısız kabul edilirse, kişiye 6 Aylık bir ek süre verilir ve yeniden tezi hazırlaması istenir. Bu süreçte tez hazırlamayan veya başarısız olan adaylar Yeterlik Sınavı’na katılamazlar.

Yeterli Sınavı kurumca, 3 yıl görev yapmış ve Tezleri kabul edilmiş olan Uzman Yardımcıları için gerçekleştirilir.

Sınav;

Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuatları

657 Sayılı devlet Memurları Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
6245 Sayılı Harcırah Kanunu

Türkiye Muhasebe Standartları

Türkiye Denetim Standartları ile

Denetim konularından gerçekleştirilir.

Yeterlik Sınavı’nın Yazılı Bölümünde başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden ayrı ayrı en az 50 Puan, Ortalama olarak ise 70Puan almak gereklidir. Eğer sınav tek bir oturum halinde gerçekleştirilirse, bu tek oturumdan 70 Puan almak gerekli ve yeterlidir.

Yeterlik Sınavı’nın Yazılı bölümünü geçen yardımcılar Sözlü Mülakata katılmaya hak kazanırlar. Sözlü mülakatı da geçenler, dil koşulunu da yerine getirmeleri kaydıyla KGK Uzmanı olarak atanırlar. Yeterlik sınav notu aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır:

-Genel refakat Puanı
-Tez Puanı
-Yazılı Sınav Puanı
-Sözlü Sınav Puanı ortalaması alınarak hesaplanmaktadır.

Yabancı Dil Koşulu:

Yardımcılar eğer yardımcılık dönemlerinde Yabancı Dil Sınavı’ndan( C ) Seviyesi yani 70 Puan almışlarsa direkt olarak Uzmanlığa atanacaklardır. Şayet henüz almamışlarsa, Yeterlik sürecinden sonra 2 sene içerisinde bu koşulu yerine getirmeleri takdirinde Uzmanlığa atanacaklardır. Eğer adaylar Dil Koşulu’nu yerine getirmezlerse haklarında başarısızlık hükümleri uygulanacaktır.

KGK Uzmanları’ nın Görev ve Yetkileri:

Uzmanların en temel görevi denetimdir.

Uzmanlar Bağımsız Denetçileri ve Bağımsız Denetim Şirketleri’ni denetlerler. Denetim şirketlerinin yasal düzenlemelere uygun ve faaliyetlerin denetim standartlarına uygun yürütülüp yürütülmediği konusunda çalışmalar icra ederler.

Yapılan bu denetimler sonucunda, yetkili olan Uzman Yardımcıları ile Uzmanlar ilgili şirketlere veya kişilere kapatma dahil olmak üzere cezai müeyyide uygulayabilirler.

Türk Muhasebe Standartları ve Türk Denetim Standartları’nın belirlenmesinde mevzuat çalışmaları yürütürler.

Türk Muhasebe Standartları’nın Uluslararası Standartlara çıkarılması ve uygunluğu noktasında çalışmalar yürütürler.

Bağımsız denetçiler ve denetim kuruluşlarının Yetkilendirme işlemlerini yürütürler.

İlgili sistemin uygun ve doğru işlemesi için, kilit bir noktada olan kurul personeli ciddi yetkilerle donatılmıştır.

Özlük Hakları ve Çalışma Koşulları

KGK Uzmanlarının mesleğe başlarken ek göstergeleri; 8.derecede 850 olan ek gösterge 1.dereceye çıkıldığında 3600 olacak ve emekli maaşı/ikramiyesi buna göre ciddi bir gelir kaybı olmadan gerçekleşecektir.

Mesleğe Uzman Yardımcısı olarak başlayan bir aday 2020 yılı itibariyle yaklaşık olarak 6550 Türk Lirası ücretle başlayacaktır. 3 yılını doldurmuş ve tüm yeterlik koşullarını yerine getirerek Uzman olma hakkını elde etmiş olan bir meslek mensubu ise 2020 yılı itibariyle yaklaşık 7200 Türk Lirası ücret almaktadır.

Uzmanların aslî görev yerleri Ankara olmakla birlikte yerinde denetim için şehir dışına çıkabilmektedirler. Üst kurullarda bu süre ortalama 2 haftada bir birkaç gün olarak gerçekleşmektedir. Senede ise 2 ilâ 3 Ay kadar bir denetim süre söz konusu olmaktadır.

Kariyer İmkanı

Ankara’da görev alan bir üst kurul Uzmanı olarak bürokrasi alanında önünün oldukça açık olmasının yanı sıra Bağımsız Denetim Firmaları, Büyük Ölçekli Şirketler ve Meslek Örgütleri’nde yönetici olarak yer alma imkanına da sahip olacaklardır. Özellikli bir alanda yetkinlik sağlayan meslek personelinin özellikle özel sektörde önü gerçekten çok açıktır. Kurumca sağlanan kendini geliştirme imkanlarından faydalanıldığı takdirde, kariyer olanakları bir çok kamu kurumuna nazaran oldukça fazladır.

 

Yazımızı Puanlamak İster misin?

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu