kpsstaban puanlarbaşarı sıralamalarıatama puanlarıykstyt

Kısa Çalışma Ödeneğinde İşveren Ücret Öder Mi? Sigorta Yatırır Mı?

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan bir işyerinde işveren sigorta yapmak zorunda mı? Kısa çalışma döneminde sigorta primi ödenir mi? Maaş verilecek mi? 7 gün kuralı nedir? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

A+
A-

2020 yılında ülkemizde görülen ve Çin’den başlayan koronavirüs Kovid 19 salgını sebebiyle başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması nedir? Kısa çalışma ödeneğinde işverenin sorumlulukları nelerdir? Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işyeri sahibi – işveren sigorta yatırmak zorunda mı? Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işveren maaş öder mi? Detayları haberimizde bulabilirsiniz. Kamu Haber

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir? Neden Kısa Çalışma Ödeneği Ödenir?

Kısa çalışma ödeneği bir işyerinde çalışan beyaz ya da mavi yakalı işçilere, ülkede çeşitli zor durumların, olağan dışı hallerin ortaya çıkması sebebiyle çalışamamaları durumunda gerçekleştirilen bir ödemedir. Bu ödeme süreklilik arz etmez, belirli bir dönem için belirli bir oranda gelir kaybının tazminini hedeflemektedir.

Kısa çalışma ödeneğinin ödeneceği koşullar ortaya çıktığı zaman buna dair alınan kararlar doğrultusunda sistem devreye sokulmaktadır. Ülkemizde de 11 Mart 2020 tarihinden itibaren görülmeye başlanan koronavirüs kovid 19 salgını sebebiyle çalışma hayatı duraksamış ve çalışanların mağduriyeti ortaya çıkmıştır. Bazı işyerlerinin belirli bir tarihe kadar kapatılması bazılarınınsa sosyal mesafeye dikkat edecek biçimde daha az personelle dönüşümlü olarak çalışılması yoluna gidilmiştir. Bu durumlarda bir ayın tamamında ya da bir kısmında çalışamayacak olan işçiler için kısa çalışma ödeneği uygulaması gerekli görülmüştür.

Kısa Çalışma Ödeneği’nden Hangi İşçiler Yararlanabilir? 

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak isteyen işçilerin iki temel koşulu bir arada taşıyor olmaları gerekmektedir. Bu koşullardan ilki işçinin iş akdine bağlı olarak son 60 gündür çalışıyor olması, ikincisi ise son 3 sene içerisinde toplam 450 gün hizmetinin bulunmasıdır. Bu koşulların ikisini birden sağlayamayan çalışanlar için kısa çalışma ödeneği almak mümkün olmayacaktır. 60 günlük şartın yerine getirilmesinde işçinin fiilen çalışıyor olması önemli değildir: İstirahatli vs. gibi sebeplerle çıkışı yapılmaksızın bildirimi devam etmiş olanlar da 60 günü sağlanmış olarak kabul edilecektir.

Kısa Çalışma Ödeneği’nden Hangi İşyerleri Yararlanabilir?

Kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılmak istenen işyerlerinin ülkemizde görülen koronavirüs kovid 19 sebebiyle çalışmalarına en az haftalık çalışma saatinin üçte biri oranında ara vermiş durumda olmaları gerekmektedir. Yani haftalık 45 saat kabul edilen çalışma süresinin en az 30 saate inmiş olması şarttır. Bunun yanında işyerinin faaliyetinin idari olarak tamamen durdurulmuş olması da kısa çalışma ödeneği almak için kabul edilen bir gerekçedir.

Kısa çalışma ödeneğinden faydalandırılmak istenen işyerinin ve işverenin Maliye, SGK ya da başka bir kuruma borcunun olup olmaması kısa çalışma ödeneğine başvurmak açısından önem arz etmemektedir. Borcu olsa dahi işverenler işyerlerini yukarıdaki şartları taşıyor olması durumunda kısa çalışma ödeneğinden yararlandırabilirler.

Kısa Çalışma Ödeneğine Başvuruyu Kim Yapar? Başvuru Nasıl Yapılır?

Kısa çalışma ödeneğine başvuruyu kısa çalışma ödeneğinden faydalandırılacak işyerinin sahibi, ortağı ya da mümessili gerçekleştirmelidir. İşçilerin kısa çalışma ödeneğine şahsi olarak başvuruda bulunmaları mümkün değildir. Kısa çalışma ödeneğine başvuruda bulunmak isteyen işverenler başvurularını elektronik ortamda işyerlerinin bulunduğu ilde yer alan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne yapacaklardır. İşyerinin farklı şubeleri var ise başvurular şubenin bulunduğu yerdeki İŞKUR İl Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu Ne Zaman Neticelendirilir?

Kısa çalışma ödeneği için işyerlerinin uygunkuk durumu ve başvuruların değerlendirilmesi 60 günlük bir sürece yayılmıştır. Ancak yapılan düzenleme sayesinde işverenlerin beyan ettikleri bilgilere dayanılarak kısa çalışma ödeneği tahsisi yapılacaktır. Şayet işverenin yapmış olduğu başvuruda yer alan bilgilerde yanlışlık var ise ödenen kısa çalışma ödenekleri geri alınacak ve yasal faiz de uygulanacaktır. Kısa çalışma ödeneğinin verilip verilmeyeceğine, şartların uygunluğuna dair incelemeler İş Müfettiş Yardımcıları ile İş Müfettişleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Müfettiş ya da müfettiş yardımcısının raporuna istinaden kısa çalışma ödeneğinin verilmesine devam edilecek ya da kesilebilecektir.

iykur konya

Kısa Çalışma Ödeneği Alan İşyeri Sigorta Yatırır Mı? Kısa Çalışma Ödeneğinde Sigorta Yatırılır Mı? Prim Ödenir Mi?

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan işyeri sahiplerinin sigorta primi yatırıp yatırmayacağı konusunda duruma göre değişen bir tablo vardır. Eğer ki işyeri kısa çalışma ödeneğinden tamamen faaliyeti durdurduğu için yararlanıyorsa işveren sigorta bildirimine devam edecektir ancak gün bildirmeyeceği için herhangi bir işçi primi ödemeyecektir. Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında bildirimler yapılırken aylık prim hizmet belgesi için 18 numaralı kod kullanılacak, eksik gün sebebi bu şekilde belirtilecektir.

Kısa çalışma ödeneğinden kısmi olarak yararlanılıyorsa çalışılan günler için işveren sigortaları yatırmaya devam edecektir. Örneğin işyeri 10 gün faaliyette, 20 gün ise faaliyet dışı ise, işveren 10 günlük kısım için kısa ve uzun vadeli sigorta kolları primlerini ve işsizlik sigortası kapsamındaki primleri yatırmaya devam edecek, 20 günlük kısım içinse eksik gün bildirimini aynı şekilde yapacaktır.

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanılan günler için işçinin yalnızca genel sağlık sigortası primi İŞKUR tarafından yatırılacak, böylece işçiler sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edebileceklerdir.

Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanan İşveren Ücret Öder mi?

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanılan işyerlerinde faaliyet tamamen durdurulmuş ise işverenin herhangi bir ücret ödeme zorunluluğu 7 gün istisnası dışında yoktur. Faaliyetin kısmı olarak durduğu işyerlerinde ise faaliyetin devam ettiği gün kadar işçinin ücreti ödenmeye devam etmelidir. Yani işçiler eğer 10 gün çalışıyorlarsa bu 10 günlük kısmın ücreti ödenmelidir.

İşverenin Yarım Ücret Ödeme Zorunluluğu Nedir?

İşverenin kısa çalışmaya başladığı tarihi başvurusunda beyan etmesi zorunludur. İşveren kısa çalışmanın başlayacağını beyan ettiği tarihten itibaren yedi gün boyunca işçilerinin yarım ücretini ödemek zorundadır. Bu ödeme kadar da sigorta primi tahakkuk etmesi gerektiğinden bu 7 günlük kısmın yarısı kadar ücret için sigorta bildirimi de yapması gerekmektedir. Aksi halde kurum kaybına yol açacağından kayıt dışı kapsamında değerlendirilecektir. Bu nedenle işverenlerin yedi günlük kısmın bildirimini unutmamaları önem arz etmektedir.

Kısa Çalışma Ödeneği Son Başvuru Tarihi Ne Zaman?

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak isteyen işverenlerin, başvurularını en geç 30 Haziran 2020 tarihine kadar yapmış olmaları gerekiyor. Şu an için belirlenen bu tarihin yıl sonuna kadar Cumhurbaşkanı tarafından uzatılması mümkün.

Kısa Çalışmadan Kaç Ay Yararlanılabilir?

Kısa çalışma için ödeme yapılacak süre işyerinde kısa çalışma yapıldığı dönem boyunca sürecektir. Ancak bu süre üç ayı aşamayacaktır.

Kısa Çalışma Ödeneği Nereye, Ne Zaman ve Ne Kadar Yatacak?

Kısa çalışma ödeneğinin işçinin aldığı ücret durumuna göre ne kadar olduğunu ve nereye, ayın kaçında yatacağına dair detaylı bilgileri aşağıda yer alan yönlendirmelerle ulaşabileceğiniz çalışmalarımızda inceleyebilirsiniz;

Kısa Çalışma Ödeneğinden Kaç İşçi İçin Yararlanılabilir?

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak isteyen işyerinin ve işverenin sadece tek bir işçisi dahi olması yeterlidir. Yararlanılacak sayıya dair herhangi bir üst sınır ise yoktur. Kısa çalışma ödeneği alma şartlarını taşıyan her işçi için faydalanılabilecektir.

Kısa Çalışma Ödeneğinden Emekli Olanlar Faydalanabilir Mi? Kısa Çalışma Ödeneğinden Emekli Olduğu Halde Çalışanlar Faydalanır Mı?

Bir işveren eğer işyerinde emekli olduğu halde çalışmaya devam eden bir işçiye sahipse o işçilerin de bazı şartları taşıyor olmaları kaydıyla kısa çalışma ödeneğinden yararlanması mümkündür. Hangi emeklilerin kısa çalışma ödeneğinden faydalanıp, hangilerinin faydalanamayacağına dair detaylı bilgileri aşağıda yer alan yönlendirme ile ulaşabileceğiniz yazımızda göz atabilirsiniz;

Kısa Çalışma Ödeneği ve İşverenin sorumluluklarına dair sorularınızı sormak ve fikir edinmek için Tıklayınız!

Yazımızı Puanlamak İster misin?
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.