kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı

KOSGEB tarafından alımı gerçekleştirilen kariyer meslek grubu olan Kobi Uzman Yardımcılığı nedir? Ne iş yaparlar? Nasıl Kobi Uzmanı olunur?

A+
A-

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı

KOSGEB Kobi uzman yardımcılığı tam olarak nedir, nasıl olunur diye baktığımızda; merkez ya da müdürlüklerde kariyer meslek mensubu olarak çalışan bir grup olduğu karşımıza çıkmaktadır.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB tarafından alımı gerçekleştirilen kariyer meslek mensupları olan KOSGEB Kobi Uzman Yardımcıları ne iş yapar?

Nasıl KOSGEB Kobi Uzman Yardımcısı olunur? Kimler KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı alımlarına başvurabilir? KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı özlük hakları nasıl? KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı maaşı ne kadar? Detayları meslek tanıtım çalışmamızda bulabilirsiniz.

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı Mesleği Nedir?

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı mesleği Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı yani kısaca KOSGEB tarafından merkezde ve müdürlüklerde görevlendirilen kariyer meslek mensuplarının oluşturduğu meslek grubudur.

Temel olarak KOSGEB’in çalışma alanı olan destekler ve hibeler gibi süreçlerde görev alan KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı meslek mensupları diğer kariyer meslek mensuplarıyla benzer ve farklı yönlere sahiptir. Tüm bunlara çalışmamızda değineceğiz.

Nasıl KOSGEB Kobi Uzman Yardımcısı Olunur?

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı mesleğine girmek isteyen adayların elbette diğer A Grubu kariyer meslek gruplarına girebilmeleri için şart olduğu gibi Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS A Grubu oturumlarına katılmaları gerekmektedir. Adayların başvuru yapacakları alana göre farklı puan türlerinden belirli düzeyde puana sahip olmaları şarttır.

Bununla birlikte adayların Türk vatandaşı olmaları, on sekiz yaşlarını tamamlamış, otuz beş yaşlarını tamamlamamış olmaları gerekmektedir. KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı mesleğine girmek isteyen erkek adayların ise askerlik durumlarının başvuru dönemi itibariyle ilişiksiz olması lazımdır.

Kamu kurumlarına başvurularda istenen bu askerlik şartına dair detaylı açıklamalara aşağıda yer alan bağlantı aracılığı ile erişebilirsiniz;

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı mesleğine alım yapılırken kurum üç farklı mezun grubu için alım gerçekleştirmektedir. Bu üç gruptan ilki (KUY01) üniversitelerin Mimarlık ve Mühendislik fakültelerinden mezun olan adaylar, ikincisi (KUY02) üniversitelerin İşletme, İktisat, Siyasal Bilgiler ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin bölümlerinden mezun olan adaylar, üçüncü ve sonuncusu (KUY03) ise üniversitelerin Hukuk fakültelerinden veya İstatistik, Fizik, Matematik, Kimya gibi bölümlerinden mezun olan adaylardır.

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı alımına başvuru yapabilecek olan bu adaylar için Kurum tarafından farklı KPSS oturumlarında elde edilmiş farklı KPSS puan türleri belirlenmiştir. Gruplara göre belirlenmiş olan KPSS puan türleri şu şekildedir;

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı Alım Grubu KPSS Puan Türü
KUY01 KPSS P1
KUY02 KPSS P28
KUY03 KPSS P3

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı alımına başvurularda kullanılacak olan yukarıdaki puan türlerinde adayların en az 70 puana sahip olmaları gerekmektedir. Aksi halde adayların diğer şartlara sahip olsalar bile KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı alımlarına başvuruda bulunma imkanları olmayacaktır.

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı Sınavına Kaç Kişi Katılıyor? Sınav Nasıl Gerçekleştiriliyor?

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı alımına başvuru sürecinde adaylar müdürlük bazında açılmış olan kadrolardan yalnızca bir tanesini seçmek durumundadırlar. İl İl belirlenen bu kadrolara başvuruda bulunan adaylardan en yüksek puanlı dört katı kadarı KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı sınavına katılma hakkı elde etmektedir.

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı sınavı sözlü mülakat şeklinde yani tek aşamalı olarak yapılmaktadır. Sözlü mülakatlarda adaylara Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın çalışma alanına, vermiş olduğu desteklere dair sorular, adayların alan bilgisine yönelik sorular ile güncel gelişmeler ve genel kültür konularından sorular yöneltilebilmektedir. KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı sözlü mülakatında başarılı olmak isteyen adayların en az 70 puan almaları şarttır.

kossgeb bina

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcıları Ne İş Yaparlar? KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı Süreci Nasıldır?

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı mesleğine girmeye hak kazanan meslek mensupları mesleğe Kobi Uzman Yardımcısı unvanı ile başlamaktadırlar. KOSGEB Kobi Uzman Yardımcıları ilk etapta gerek teorik gerekse tatbiki anlamda yetiştirilmeye başlanır. Temel yetiştirmenin ardındansa KOSGEB’in iş alanlarıyla alakalı iş ve işlemleri gerçekleştirmeye başlarlar. Başvuru aşamasında hangi ilde kurulu müdürlük için başvuru yapmışsa o ilde göreve başlayan KOSGEB Kobi Uzman Yardımcıları bölgede tercih edilen KOSGEB destekleri ile ilgili işlemleri gerçekleştirirler.

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılarının ve Kobi Uzmanlarının hakkında iş ve işlemler gerçekleştirdikleri KOSGEB destekleri şunlardır;

Kobi Uzman Yardımcılığı KOSGEB Destekleri
Girişimcilik Destekleri
Araştırma Geliştirme, Teknoloji Üretimi ve Yerlileştirme Destekleri
Laboratuvar Destekleri
İŞGEM – TEKMER Programı
İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaştırma Destekleri
KOBİ Finansmanı Destekleri

Bu ana başlıklar altında yer verilen desteklere başvuruda bulunan kişi ve işletmelerin desteklerden yararlanma süreçlerini yürüten KOSGEB Kobi Uzman Yardımcıları ve Kobi Uzmanları aynı zamanda tüm bu süreçler hakkında Kurum adına rehberlik ve danışmanlık hizmeti de sunmaktadırlar.

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılarının KOSGEB Desteklerine yönelik olarak yaptıkları iş ve işlemler şu şekildedir;

KOSGEB desteklerine başvuru safhasından sonra Kobi Uzman Yardımcıları ve Kobi Uzmanları başvuru hakkında değerlendirme yaparlar. Yapılan değerlendirme sonucunda desteğe uygun bulunulması durumunda başvuruyu yapan muhataplar ile ön görüşmeler gerçekleştirilmektedir.

Ön görüşme sonucunda da desteğin verileceği yönünde oluşan kanaat ile Kobi Uzman Yardımcıları ve Kobi Uzmanları desteğin sunulup sunulmaması yönünde karar verecek olan Kurula sunulacak her tür evrakın hazırlığını yapmaya başlarlar.

Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda alınan kararın değerlendirilmesi ve raporlanması sürecini de yine Kobi Uzman Yardımcıları ve Kobi Uzmanları yapmaktadır.

Tüm bu görevlerin yanında Kobi Uzman Yardımcıları ve Kobi Uzmanları KOSGEB destek ve faaliyetilerine yönelik olarak seminerlerde konuşmacı olarak görev almaktadırlar. Ayrıca sürekli olarak Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Meslek Kuruluşları ve Üniversitelerle yakın temas halinde görevlerini sürdürmektedirler.

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılarının iş yoğunlukları bulundukları müdürlüklere bağlı olarak değişmektedir. Yine fazla iş ve işlem yapılan destekler çalışılan müdürlüğün gelişmekte olan bir ilde ya da sanayi yoğun bir bilde bulunmasına göre farklılık arz etmektedir.

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcıları müdürlükler ile birlikte merkez teşkilatında da görev yapabilmektedirler. Merkez teşkilatında görevlendiriler Kobi Uzmanları ve Kobi Uzman Yardımcıları tüm bu iş ve işlemlerden ziyade idari birimlerde görev almakta ve bu birimlerdeki iş ve işlemleri gerçekleştirmektedirler.

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılarının Mali Sorumluluğu

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcıları ve Kobi Uzmanları verilen desteklerde herhangi bir hata olması ve yersiz ödeme yapılması durumunda imza sahibi personellerden olduklarından yersiz ödemenin rücu edildiği kişilerden olmaktadır.

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılarının Yeterlik Süreci Nasıldır?

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcıları mesleğe yardımcı olarak başlamaktadırlar ve süreç içerisinde bazı şartları yerine getirdikten sonra görevlerini Kobi Uzman Yardımcısı olarak sürdürmektedirler. İşte bu Kobi Uzman Yardımcılığı’ndan Kobi Uzmanlığı’na geçişi sağlayan süreci genel anlamda yeterlik süreci olarak değerlendirebiliriz.

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcıları mesleği bu unvanla 20 ay sürdürdükten sonra ilk olarak uzmanlık tezi aşamasına katılma hakkı elde etmektedirler. 3 yılı doldurdukları dönemde ise tezlerinin kabul edilmiş olması durumunda adaylar KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı yeterlik sınavına katılma hakkı elde etmektedirler. Meslek mensuplarının hazırlamış oldukları tezlerin savunması neticesinde, tezleri başarılı kabul edilirse adaylar test usulünde düzenlenen yeterlik yazılı sınavına katılacaklardır. Yeterlik sınavında başarılı olmak isteyen KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılarının almaları gereken en düşük not ise 70 puandır.

Yeterlik sınavı sürecinden sonra KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılarının mesleğe başladıkları dönem itibariyle beş yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı YDS’den en az C düzeyi puan yani 70 puan almaları gerekmektedir. Şayet meslek mensupları bu şartlardan herhangi birini sağlayamazlarsa, yani başarılı bir tez hazırlayıp sunamaz, yeterlik yazılı sınavını geçemez ya da kendilerine tanınan sürenin içerisinde yeterli düzeyde YDS puanı elde edemezlerse haklarında başarısızlık hükümleri uygulanacaktır ve KOSGEB bünyesinde kendilerine uygun bir başka kariyer dışı pozisyonda görevlendirileceklerdir.

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılarının Statüsü Nedir?

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcıları diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan kariyer meslek mensuplarından farklı olarak memur statüsünde değildirler. İdari Hizmet Sözleşmesine tabi olarak çalışmaktadırlar. Bu sözleşmeler süresiz olup adayların esasen kadrolu bir personelden farkları bulunmamaktadırlar. Benzer korunaklılık idari hizmet sözleşmeli kariyer meslek kadrolarında da kıyasen bulunmaktadır.

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı Mesleğinin Özlük Hakları Nasıldır?

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı mesleği her ne kadar idari hizmet sözleşmesine tabi bir meslek olsa da kıyasen Adalet Uzmanları ve Uzman Yardımcıları gibi 3600 ek gösterge statüsünde görev yapmaktadırlar. İllerde yer alan müdürlüklerde görev yapmalarına rağmen merkez uzmanı statüsüyle meslek mensupları görevlerini sürdürmektedirler.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.