kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Kaymakamın Görevleri Nelerdir? Maaşı Ne Kadar?

İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapan Kaymakamlar ne iş yapar görevleri neler? Mülki İdare Amiri ne demek? Kaymakamlık sınavı nasıl? Kaymakam maaşı ne kadar? Detaylar meslek tanıtım yazımızda.

A+
A-

Kaymakamın Görevleri Nelerdir? Maaşı Ne Kadar?

Kaymakamın görevleri nelerdir ve maaşı ne kadardır yazımızda belirttik. Ama öncesinde sizlere kaymakam kimdir onu tanımlayalım; kaymakam ilçede en büyük mülki amirdir.

İçişleri Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM’nin yaptığı protokol hükümlerine uyularak yazılı sınavı yapılan, bizzat bakanlık tarafından da sözlü sınavı gerçekleştirilen Kaymakamlık mesleğine nasıl girilir? Kaymakam nasıl olunur? Kaymakamlık nedir? Kaymakamın görevleri nelerdir? Kaymakamlar ne kadar maaş alırlar? Tüm bu bilgileri kaymakamlık meslek tanıtım yazımızda bulabilirsiniz.

Kaymakamlık Nedir?

İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak ilçelerde bulunan ve ilçenin en büyük mülki idare amiri olan meslek mensuplarına Kaymakam adı verilmektedir. Kaymakamlar genel anlamda bir ilçede Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtası niteliğindedirler. Kaymakamların görev ve sorumluluklarına yazımızın kalan kısmında değineceğiz. Öncelikle Kaymakamlık mesleğine giriş aşamasına dair bilgileri sizinle paylaşacağız.

Nasıl Kaymakam Olunur? Kimler Kaymakam Olabilir?

Kaymakam olmak isteyen adayların öncelikli olarak Kaymakamlık sınavında başarılı olmaları icap etmektedir. İçişleri Bakanlığı’nın iki aşamalı olarak gerçekleştirdiği ve ilk aşaması olan yazılı kısmını Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine yaptırdığı Kaymakamlık sınavına başvuruda bulunmak için adayların bazı şartları taşıyor olmaları gerekmektedir. Bu şartların başında devlet memurları kanununda yer alan devlet memurluğu genel şartları bulunmaktadır. Genel şartları haiz adayların aynı zamanda sınavın yapılacağı senenin birinci günü itibariyle otuz beş yaşlarını doldurmamış olmaları da gerekmektedir.

Kaymakamlık Sınavı’na Başvuruda Eğitim Şartları

Kaymakamlık sınavlarına geçtiğimiz yıla kadar Hukuk Fakültesi ile İİBF/SBF mezunu adaylar başvuru hakkına sahipti. Bu durum geçtiğimiz yıldan itibaren değişti ve başka alanlardan adaylara da başvuru hakkı tanındı. İİBF/SBF mezunu adaylar içinse bazı kısıtlar getirildi. Adayların Kaymakamlık sınavına başvuruda direkt sayılan alanlardan mezun olmaları durumunda herhangi bir ek işlem yapmaları gerekmezken, geri kalan adayların direkt sayılan alanlara eşdeğer bir bölümden mezun olduklarını ispat etmeleri istendi. Bu eşdeğerlik belgesini edinme sürecinde adayların neler yapması gerektiğine, yapılan değişiklik ile direkt başvuru hakkı tanınan alanlara ve diğer detaylara aşağıda yer verdiğimiz çalışmamızda ulaşabilirsiniz;

Kaymakamlık sınavına başvuru hakkı bulunan adayları toplam iki aşamalı bir alım süreci beklemektedir. Kaymakamlık sınavının ilk aşaması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından çoktan seçmeli test şeklinde gerçekleştirdiği kaymakamlık yazılı sınavı, ikinci aşaması ise İçişleri Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği kaymakamlık sözlü mülakatlarıdır.

Kaymakamlık yazılı sınavında adaylara ağırlığı Hukuk alanından olmak üzere 66 adet alan bilgisi sorusu, 34 adet ise Genel Yetenek – Genel Kültür sorusu yöneltilmektedir. Adayların bu 100 adet soruyu yanıtlarken vermiş oldukları dört adet yanlış yanıt ise bir adet doğru yanıtlarını eksiltmektedir. Bu bağlamda yanlışın doğruyu götürdüğü bu sınavda adayların dikkatli yanıt vermeleri önem arz etmektedir.

Kaymakamlık yazılı sınavında adaylara aşağıda yer verdiğimiz konulardan sorular yöneltilmektedir. Soruların alanlara dağılımını da yine bu tabloda inceleyebilirsiniz;

kaymakamlyk konu

Kaymakamlık Yazılı Sınavı Puanları Nasıl Hesaplanır?

Yukarıda da değindiğimiz gibi Kaymakamlık yazılı sınavında adayların yanlış yanıtları da dikkate alınarak netleri hesaplanmaktadır. Sınav puanlarının hesaplanmasında standart sapma hesaplaması yapılmamakta ve adayların netleri puanlarını ifade etmektedir. Bu konuda daha detaylı bilgileri aşağıda yönlendirmesine yer verdiğimiz çalışmamızda incelemeniz mümkündür;

Kaymakamlık yazılı sınavında adayların başarılı sayılabilmeleri için 100 soruda toplam 70 nete sahip olmaları gerekmektedir. Yani 70 ham puan ile adaylar ikinci aşama olan sözlü mülakatlara kalmak imkanını elde edebileceklerdir. Ancak bu başarı koşulunu sağlamak sözlü mülakata katılım hakkı elde etmek için tek başına yeterli olmamaktadır.

Kaymakamlık adaylarının aynı zamanda ilanda belirtilen mesleğe alınacak aday sayısının toplam dört katı kadar başarılı aday arasında yer alması gerekmektedir. Yani örneğin 60 kişinin alınacağı bir sınav sürecinde yazılı sınavda adayların en az 70 puan almalarının yanında en yüksek puanlı 240 aday arasında yer alması gerekmektedir ki sözlü mülakatlara katılma hakkı elde edebilsin. Aksi halde adayların İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan sözlü mülakatlara katılması mümkün olmayacaktır.

Kaymakamlık Sözlü Mülakatları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin düzenlediği Kaymakamlık yazılı sınavında başarılı olarak sözlü mülakatlara katılma hakkı elde eden adaylar, İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen sözlü mülakatlara katılma hakkı elde etmektedirler.

Sözlü mülakatlarda adaylara Kaymakamlık sınavı konularından sorular ile güncel hususları içeren sorular yöneltilebilir. Ayrıca adayların genel kültür düzeylerini de ölçecek sorulara da yer verilebilir. Adayların Kaymakamlık sözlü mülakatında başarılı olabilmeleri için tıpkı yazılı sınavda olduğu gibi en az 70 puan almaları şarttır.

Kaymakam Adaylığı ve Kaymakamlık Stajı Süreleri Ne Kadar?

Kaymakamlık mesleği ya da diğer bir adı ile Mülki İdare Amiri olmaya hak kazanan meslek mensuplarının meslekteki ilk dönemleri Kaymakam Adayı olarak geçirecekleri dönemdir. Kaymakam Adaylığı sürecinde mülki idare amiri adayları bir dizi staj ve kurs programından geçmektedirler. Bu süreçleri aşağıda yer alan tablomuzda inceleyebilirsiniz;

Aşamalar Süreleri
İl Merkezi Stajı 2 ay
Kaymakam Refikliği Stajı 3 ay
Mülkiye Müfettişi Refakatinde Staj 2 ay
Bakanlık Merkezi Stajı (Dil Eğitimi) 4 ay
Ülke dışı stajı 12 ay
Kaymakam Vekaleti Stajı 9 ay
Kaymakamlık Kursu 4 ay

Mevzuat gereği gerçekleştirilmesi öngörülen staj ve kurslar ile sürelerini yukarıda yer alan tablomuzda belirttik. Ancak İçişleri Bakanlığı hizmet gereksinimini, ilçelerde oluşan ihtiyaç durumunu, staj yapılacak birimlerin iş dönemlerini ve özellikle ülke dışına yollarken gidilecek ülkedeki eğitim programlarının başlangıç ve bitiş süreçlerini dikkate alarak tabloda yer alan süreçlerin sırasını, süresini değiştirebilmekte veya bazı staj kalemlerini tamamen es geçebilmektedir. Bu durum dönemden döneme değişkenlik göstermektedir.

Şimdi Kaymakam Adaylarının katılacakları staj ve yetişme programlarından kısaca bahsedelim.

İl Merkezi Stajı Nedir?

Göreve başlama hakkı elde eden Kaymakam adayları Bakanlık tarafından ilan edilen illere göre kontenjanları dikkate alarak il tercihinde bulunmaktadırlar. Kaymakam adaylarının iller arasından seçmiş olduğu dört ilden herhangi birisine atanmaları mümkün olmaz ise Bakanlık tarafından boş kalan illerden birisine atama gerçekleştirilir ve atanılan ilde staj süreci başlar.

Bu aşamada Kaymakam adayları gidilen ilde, o ilin Valisinin gözetiminde Valilik birimleri ile ilde yer alan diğer yerel yönetim ve il idaresi kuruluşlarında staja tabi tutulurlar. Bu süreçte Vali ile birlikte hareket etme imkanı da bulan meslek mensupları özellikle protokol gibi meslek hayatlarında önem arz eden bir çok usulü tatbikî olarak öğrenme imkanına sahip olurlar.

Kaymakam Refikliği Stajı Nedir?

İl merkezinde stajını tamamlamış olan Kaymakam adayları, farklı sınıfta ve kıdemde iki farklı ilçe kaymakamı yanında staj yapmak üzere görevlendirilirler. Bu ilçelerde ve staj sürecinde Kaymakam adayları bizzat bir ilçede yapacakları görevleri, yaşayabilecekleri her türlü sorunu ve bunlara çözüm yöntemlerini yerinde gözlemler ve öğrenirler. Bu aşama belki de meslek yaşamlarına yön verecek en ciddi aşamalardan birisi olarak öne çıkmaktadır.

Mülkiye Müfettişi Refakatinde Staj Nedir?

Kaymakam adayları mülkiye müfettişlerinin soruşturma, teftiş ve inceleme süreçlerini öğrenmeleri amacıyla görev durumu müsait olan bir mülkiye müfettişi yanında görevlendirilirler. Bu aşamada mülki idarenin nasıl incelendiğini yakından görme imkanı bulurlar.

Bakanlık Merkezi Stajı (Dil Kursu Süreci)

Kaymakam adayları bu aşamada İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan ve yabancı dil bilgisi ağırlıklı olarak uygulanan bir eğitim programına alınırlar. Adayların bu eğitimlerinin son kısmında ülke dışı eğitim sürecine yönelik olarak uyum kursu da verilmektedir. Bakanlık dil eğitimini kendi dersliklerinde verebilir ya da uygun bulunan özel eğitim kurumlarında aldırabilir.

Ülke Dışı Stajı 

Uyum kursunu takiben aday memurluk süreçleri tamamlanan ve asaleten atanma hakkı elde eden Kaymakam adayları Devlet Memurları’nın yurt dışına gönderilmesine dair Cumhurbaşkanlığı Kararı hükümleri uyarınca, ülke dışında bir yıl süreyle bilgi birikimlerini geliştirmek ve uygulamaları yerinde incelemek amacıyla ülke dışı stajına gönderilmektedirler. Gidilecek ülkeler dönemden döneme farklılık arz etmektedir. Bu durum ülkelerin eğitim programlarının başlangıç ve bitiş süreçlerine göre değişkenlik arz etmektedir. Örneğin; 106. dönem Kaymakam adayları için İngiltere, Ürdün, Fransa ve İspanya ülkeleri söz konusu olmuştur. Bu adayların 85 tanesi İngiltere’ye, kalan adaylar ise diğer ülkelere gönderilmişlerdir.

Kaymakam Vekaleti Stajı

Bu süreçte Kaymakam adayları çeşitli sebeplerle boş bulunan İlçe Kaymakamlıklarına vekaleten görev yapmak üzere atanırlar. Bizzat görev yaparak gerçek anlamda bir deneyim kazanma ve gelişim göstermek imkanı vermesi açısından oldukça önem arz eden bu süreçten sonra Kaymakam adayları Kaymakam olmak adına önemli bir adım daha atmış olurlar.

*Son dönemde Kaymakam adaylarının vekaleten görev yapma süreçleri ile ülke dışı staj süreçlerinin ihtiyaçlar dahilinde yer değişikliği gösterdiği gözlemlenmiştir. Bakanlık inisiyatifinde olan bu uygulamanın sürmesi ya da yeniden öngörülen takvime uyularak tatbik edilmesi mümkündür.

Kaymakamlık Kursu Süreci

Kaymakam Adaylarının mesleğe gerçek anlamda adım atmalarından önceki son aşama olan Kaymakamlık Kursu’nda son yetişme aşamaları gerçekleştirilir. Kurs sürecinin sonunda Kaymakam adayları sözlü bir mülakata tabi tutulurlar. Bu mülakatta başarılı olmaları için en az 60 puan almaları gerekmektedir. Puan skalası ise şu şekildedir; 60’tan düşük puan alanlar yetersiz, 60 ilâ 70 puan arasında alanlar yeterli, 71 ilâ 85 puan arasında alanlar başarılı, 86 ilâ 100 puan arasında alanlar ise üstün başarılı sayılmaktadırlar.

Kaymakamlık kursu sonu mülakatlarında en yüksek puanı alan ilk üç kaymakam Kaymakamlar boş bulunan ilçelerden istediklerini seçerek atanırlar. Geri kalan meslek mensupları ise yapılacak kur’a sonucunda atanırlar.

muki kura

Kaymakamların Görevleri Nelerdir?

Tüm sınav, staj, kurs süreçlerinde başarılı olarak Kaymakamlık mesleğine atanan ve bir ilçenin mülki idare amiri olarak göreve başlayan bir meslek mensubunun temel görevleri ve sorumlulukları şu şekildedir;

 • Kaymakamlar Vali tarafından verilen emir ve talimatları uygulamak ve tüm Kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bunlara dayanılarak çıkarılmış olan ikincil mevzuatın uygulanmasını sağlamakla mükelleftir.
 • İlçe sınırları içerisindeki özel ve genel kolluk kuvvetlerine amirlik ederler.
 • Görev yaptıkları ilçenin tüm ihtiyaç ve sorunlarına yönelik iş ve işlemlerine dair Vali ile iletişimde olur ve bunları gerçekleştirirler.
 • Vali tarafından çıkarılan talimatları ve emirleri ilçe teşkilatı birimlerine iletirler.
 • Tüm özel idareleri, yerel yönetim birimlerini, eğitim kurumlarını bizzat ya da Validen talep edecekleri ilgili denetim, teftiş personeli ile birlikte inceleyebilirler.
 • İlçeye dair genel işleyişi ve idareyi düzenler ve denetlerler.
 • İlçe teşkilatına bağlı bulunan personelin çalışmalarını düzenleme ve denetleme yetkisini haizdirler.
 • Cumhuriyet Bayramı resmi törenine Başkanlık ederler ve bu hususta gelecek tebrikleri kabul ederler.
 • Üst mevzuatın uygulanmasını sağlayıcı emir ve talimatlar verir, suç işlenmesini önleyici tedbirler alır ve uygulatırlar.
 • Bulundukları ilçenin konumuna bağlı olmakla birlikte sınır güvenliği ve kıyı emniyetine dair tüm işleri ve işlemleri yürütürler.
 • Cumhuriyet savcısı ile birlikte ilçesinde bulunan ceza ve tevkif evlerini, buradaki sağlık şartlarını denetleyebilirler.
 • Vali oluru ile ilçe kolluk kuvvetlerinin geçici ya da sürekli olarak yerlerini değiştirebilirler.

Kaymakamların Maaşları Ne Kadar?

Mesleğe yeni başlayan bir Kaymakam Adayının maaşı yaklaşık olarak 5900 Türk Lirasıdır. Tüm süreçlerini başarı ile tamamlayan ve bir ilçeye Kaymakam olarak atanmaya hak kazanan bir mülki idare amirinin maaşı yaklaşık olarak 6500 Türk Lirasıdır.

*Kaymakam adaylarının ve kaymakamların maaş tutarları yaklaşık tutarlardır ve kişiden kişiye değişebilecek olan BES gibi kesintiler ve aile yardımı, eş yardımı gibi unsurlar dikkate alınmaksızın belirtilmiştir. 

**Kaymakamlık mesleğine dair derlemiş olduğumuz yazımızda yer alan bilgiler güncel kılavuzlar, mevzuat ve diğer kaynaklardan faydalanılarak hazırlanmıştır. Bu bilgilerde gerçekleşmesi muhtemel değişiklikler izlenerek yazımız güncel tutulacaktır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.