kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Laboratuvar Teknisyeni Nedir?

​​​​​​​Laboratuvar teknisyeni nedir, laboratuvar teknisyeni ne iş yapar, tıbbi laboratuvar teknisyeni nasıl olunur, laboratuvar teknisyeni görevleri nelerdir, laboratuvar teknisyeni çalışma saatleri ve şartları nasıldır gibi soruların cevaplarını yazımızda derledik.

A+
A-

Laboratuvar Teknisyeni Nedir?

Laboratuvar teknisyeni, laboratuvar ortamında çalışan yardımcı meslek grubudur. Sağlık alanında çalışan laboratuvar teknisyeni, numune üzerinde inceleme yapan kişidir.

Bir mesleği ve öncesinde o mesleği icra etmeyi sağlayacak bir üniversite bölümünü tercih etmeden önce adaylar o meslek hakkında bilgi toplamak isterler, toplamalıdırlar.

Bu adayın kurmayı düşündüğü hayata dair bazı fikirler vereceği için önemli bir eylemdir. Bu bakış açısıyla bizler okurlarımıza derleyebildiğimiz kadar bilgiyi derleyerek meslekler hakkında bilgi içeren yazılar yazmaya çalışıyoruz.

Bu yazımızda laboratuvar teknisyeni mesleği hakkında bilgiler bulabileceksiniz.

Teknikerler ve teknisyenler genellikle sağlık sektöründe ilgili alanın uzmanının yanında destek personeli olarak görev yaparlar ve laboratuvar teknisyenleri de bu şekilde yardımcı eleman olarak görev almaktadırlar. Laboratuvar teknisyeni nedir daha net bir biçimde izah edebilmek için görevlerine bakmak yararlı olacaktır

LABORATUVAR TEKNİSYENİ NE İŞ YAPAR? GÖREVLERİ NELERDİR?

Laboratuvar teknisyeni yukarıda dediğimiz gibi uzmanın yanında görev alan yardımcı sağlık personelidir ve yaptığı iş en temelde budur. Buna ek olarak mesleği daha detaylı anlamak için Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının iş ve görev tanımlarına dair yönetmelikte yer alan tıbbi laboratuvar teknisyeni görevlerine bakmak faydalı olacaktır. Bu görevler:

 • Laboratuvarına numune kabul birimlerinde numuneyi kabul ederler
 • Numunelerin analizi için ön hazırlığı yaparlar
 • Laboratuvarı başvuran kişilerden usulüne uygun olarak klinik örnekleri alırlar
 • Kan alma ünitesinde, kan alma işlemini yaparlar
 • Acil olan testleri ayırarak çalışırlar ve muhafazası gerekenleri usulüne göre ayırırlar, saklarlar
 • Red kriterlerine göre red edilmesi gereken örnekleri red ederek yeni örnek isterler, durumu, laboratuvar uzmanı, örneği gönderen hemşire ve/veya hekime bildirirler
 • Laboratuvar araç-gereçlerini kullanarak hekim tarafından istenilen deney, test ve analizleri yaparlar
 • Bulgularını rapor haline getirerek onaya sunarlar
 • Çıkan panik değerleri laboratuvar uzmanına ve/veya ilgili klinik hekimine ve/veya hemşiresine bildirirler
 • İnternal ve eksternal kalite kontrol çalışmalarını yaparlar, kayıt altına alırlar.
 • İşlem sırasındaki gözlemlerini kalite çalışmaları doğrultusunda formlara kaydederler
 • Laboratuvar istatistik çalışmaları, malzeme ve kit sayımı ile miad kontrollerini yaparlar, bunları kayıt altına alırlar
 • Laboratuvar araç – gereçlerinin temizliğini ve dezenfeksiyonunu sağlarlar
 • Laboratuvarına test cihazları ve araçlarının, günlük bakımını ve kullanım öncesi kalibrasyon kontrollerini yaparlar
 • Dekontaminasyon işlemlerini ve atıkların güvenli bir şekilde bertaraf edilmesini sağlarlar

laboratuvar teknisyeni ne is yapar

NASIL LABORATUVAR TEKNİSYENİ OLUNUR? KİMLER TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENİ OLARAK ÇALIŞABİLİRLER?

Sağlık alanında veya başka alanda fark etmeksizin adayların teknisyen olarak mesleklerini icra edebilmesi için ortaöğretim programı bitirmesi gerekmektedir fakat her ortaöğretim programı ile istenilen her teknisyenlik yapılamamaktadır. Laboratuvar teknisyeni olmak için de belli bir bölüm şartı aranmaktadır. Bu bölüm:

 • Tıbbi Laboratuvar – Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği Dalı (Dal kod: 101)

olarak belirlenmiştir.

Özel sektörde laboratuvar teknisyenliği yapmak isteyen bir bireyin kendini alanında yetiştirmiş olması ve laboratuvar teknisyeni olarak personel arayan kurum ve kuruluşlara başvurarak işe alım sürecinin gerçekleşmesini beklemesi gerekmektedir.

Kamu personeli olarak tıbbi laboratuvar teknisyeni olmak isteyen bir memur adayı ise KPSS yani kamu personeli seçme sınavına girerek belli bir puan elde etmelidir. Elde edilen puan akabinde Sağlık Bakanlığı’nın özellikle merkezi atama olarak gerçekleştirdiği alımları bekleyerek bu tip atamalarda tercihler yaparak puanının yetmesi halinde laboratuvar teknisyeni olarak yerleştirilmeyi beklemesi gerekmektedir.

LABORATUVAR TEKNİSYENİ ÇALIŞMA ŞARTLARI VE SAATLERİ NASILDIR?

Genel olarak laboratuvar teknisyenleri de laboratuvar teknikerleri gibi kapalı laboratuvar ortamında ve kimyasal maddeler ile iç içe çalışırlar, bu da kendi içinde farklı riskler taşır. Sakin bir çalışma ortamları vardır ama tabi ki sağlık alanında çalışılan tüm mesleklerde olduğu gibi bu meslekte de kendince zorlayıcı ve yorucu durumlar bulunmaktadır.

Hele hastalarla iletişim halinde olmak tüm sağlık personeli için mesleklerinde ekstra bir yük olarak belirmektedir.

Kamuda çalışan personellerin çalışma saatleri genel haliyle haftada 40 saattir fakat laboratuvar teknisyenliğinde bu rakam çalışılan kuruma, kuruluşa bağlı olarak; acil durumlarda nöbete çağırılma, ek mesaiye kalma, rutin nöbetler vs. gibi nedenlerin doğmasına bağlı olarak 40 saati geçen çalışma saatlerine sahip olunabilmektedir.

İDEAL BİR LABORATUVAR TEKNİSYENİ NASIL OLMALI?

Sağlık alanında çalışmak yorucudur ama bu yoruculuğa rağmen bu alanda çalışacak her bireyin insanla ve insan sağlığı ile uğraştığının farkında olması gerekmektedir.

Laboratuvar teknisyenleri de de bu bilinç ile hareket eden bireyler olmalıdırlar. Bunun dışında direkt laboratuvar teknisyenlerinde aranan özellikler nedir diye baktığımızda; kapalı ortamda çalışmaya uygun olmak, kokulara karşı dayanıklı, renklere karşı dikkatli olmak, disiplinli, titiz, el, göz, parmak koordinasyonu iyi olmak, dikkatli olmak gibi özellikler karşımıza çıkmaktadır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.