kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı MHUY Sınav Konuları Nelerdir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı alımı sınav konuları nelerdir? Sınavı nasıldır? Görev yeri ve imkanları hakkında detaylar ile merak ettiğiniz hususlara çalışmamızda erişebilirsiniz.

A+
A-

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alım süreci gerçekleştirilen ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında da görevlendirilebilen Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı mesleğine giriş nasıl olmaktadır? Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı sınav konuları nelerdir? Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı alımı kaç aşamalıdır? Detayları çalışmamızda bulabilirsiniz.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Nedir?

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı mesleği alım süreci Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen ancak 5018 sayılı Kanun hükümleri gereği belirli Kurum ve kuruluşların Strateji Geliştirme birimlerinde görevlendirilebilen kariyer meslektir. Bu bağlamda Mali Hizmetler Uzman Yardımcıları merkezi Ankara olan Kurumlarda görev yapabilecekleri gibi diğer illerde de görev yapma ihtimali olan bir mesleğe tabidirler.

Nasıl Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Olunur?

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı mesleğine girmek isteyen adayların Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen sınav sürecinde başarılı olmaları gerekmektedir. Bu sınav süreci toplam üç aşamaya sahiptir. Bu aşamalardan sözlü mülakat aşaması Bakanlığın bizzat kendisi tarafından yürütülürken, diğer aşamalar yapılan sınav protokolü esaslarınca Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı alımına başvuruda bulunmak isteyen adayların Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan memurluk için ön koşul olan nitelikleri taşıyor olmalarının yanında Bakanlık tarafından belirlenen bazı özel şartlara da sahip olmaları gerekmektedir. Adayların Mali Hizmetler Uzmna Yardımcılığı alımının gerçekleştirileceği yılın başı itibariyle 35 yaşlarını doldurmamış durumda olmaları, Bakanlık tarafından belirlenecek olan puan türü ya da puan türlerinden yeterli düzeyde puana sahip olmaları, üniversitelerin lisans programlarından Hukuk, İİBF veya dengi alanlardan mezun durumda olmaları gerekmektedir.

Geçmiş yıllara ait Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı alımlarında oluşan taban puanları bir arada incelemek için ilgili çalışmamıza aşağıda yer alan yönlendirme ile erişebilirsiniz;

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı alımının ilk aşaması olan yazılı yarışma sınavına katılmak isteyen adayların, mesleğe alınacak aday sayısının yirmi katı kadar yüksek puanlı aday arasında yer almaları gerekmektedir. Bu sıralamada kendisine yer bulan adayların yazılı sınava girmeleri mümkün olacaktır.

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı yazılı sınavı ÖSYM tarafından düzenlenmektedir ve aşağıda yer alan konulardan oluşmaktadır;

İKTİSAT;

1) Makro İktisat ve Mikro İktisat,
2) Uluslararası İktisat,
3) Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.

MALİYE;

1) Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Borçları),
2) Maliye Politikası,
3) Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.

HUKUK;

1) Anayasa Hukuku,
2) İdare Hukuku (Genel Hükümler)
3) İdari Yargı Hukuku
4) Ceza Hukuku (Genel Hükümler),
5) Borçlar Hukuku (Genel hükümler),
6) Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç),
7) İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler).

MUHASEBE;

1) Genel Muhasebe,
2) Malî Analiz ve Raporlama.

Adayların Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı yazılı sınavı puanlarının hesaplanmasında Maliye ve Hukuk alanlarının etkisi yüzde otuz, iktisat ve muhasebe alanlarının etkisi ise yüzde yirmi olacaktır. Adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için en az 70 puan almaları şarttır. Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı yazılı sınavından 70 puan alarak başarılı olan adayların Bakanlık tarafından düzenlenecek sözlü mülakatlara katılabilmeleri içinse en az mesleğe alınacak aday sayısının dört katı kadar aday arasından yer almaları gerekmektedir.

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı sözlü mülakatları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir ve adaylara alan bilgisi konularından, güncel gelişmelerden ve Bakanlığa dair hususlardan sorular yöneltilebilmektedir. Adayların sözlü mülakatta da başarılı sayılabilmeleri için almaları gereken puan yine 70’tir.

Üçüncü ve son aşamada ise adaylar Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı yazılı sınavında ve sözlü mülakatında almış oldukları puanların ortalamasına göre sıralanacaklardır ve bu puanlarına göre açılan Kurumları tercih edeceklerdir. Bu tercihler neticesinde yerleşen adaylar Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı olarak göreve başlama hakkı kazanacaktır.

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Görev Yeri, Özlük Hakları ve Maaşı

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı yazılı sınavı, sözlü mülakatı ve tercihleri neticesinde atanmaya hak kazanan adaylar Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı olarak kamu kurumları, üniversiteler ve belediyelerin strateji geliştirme birimlerinde görevlendirileceklerdir. Adayların görev yerleri esas olarak Kurumlarının merkezidir. Bu bağlamda adayların statüsü merkez kadro gibi sayılmakta ve yükümlülükleri de bu noktada değerlendirilmektedir. Ancak Mali Hizmetler Uzman Yardımcıları maaş ve ek gösterge olarak taşra uzmanlarına denk konumdadırlar. 2200 ek gösterge ile görevlerini sürdürmektedirler.

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarının güncel maaş tutarlarına aşağıda yer alan yönlendirme yardımıyla erişebilirsiniz;

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı sınavları ile mesleğine dair aklınıza takılan soruları sormak için FORUM sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.