kpsstaban puanlarbaşarı sıralamalarıatama puanlarıykstyt

Memur Yolluk ve Harcırahı Ne Kadar? Harcırah ve Yolluk Hesaplama 2020

Devlet memurlarının, kamu personellerinin 2020 yılı yollukları nasıl hesaplanır? Tayin olan memurun yolluğu 2020 yılında ne kadar? Yolluk türleri nelerdir? Detaylar haberimizde.

Memur Yolluk ve Harcırahı Ne Kadar? Harcırah ve Yolluk Hesaplama 2020
A+
A-

Kamu kurumlarında çalışan personelin nakil durumlarında ya da tayin dönemlerinde veyahut da geçici görev durumlarında oluşan yollukları nasıl hesaplanmaktadır? 2020 Yolluk Hesaplaması nasıl yapılır? Geçici görev yolluğu nedir? Geçici görev yolluğu 2020 yılı için nasıl hesaplanır? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Yolluk Nedir? 2020 Yılında Yolluk Nasıl Hesaplanır?

6425 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerince her yıl Bütçe Kanunu’nda oluşturulan H cetveline, o yıl içerisinde yer değiştirecek memurların ya da yer nakil/tayin sebebiyle yer değiştirecek olanların derecelerine göre alacakları harcırah – yolluk tutarları belirlenmektedir. Belirlenen bu tutarlarda baz alınan temel unsur, harcırah – yolluk ödemesi yapılacak olan memurun derecesidir. Bu derecelere göre belirlenen baz tutarlar ise Harcırah Kanunu’nda öngörülen oranlarda, duruma göre memurlara ödenmektedir. 

Herhangi bir sebeple görev yerinde değişiklik yapılan devlet memurları yolluk almaktadırlar. Bu yolluğun hesaplanmasında dikkate alınması gereken dört ana kalem bulunmaktadır. Bu kalemler için gerçekleştirilecek ödemeler 2020 yılı için 2020 yılı Bütçe Kanunu’nda yer bulmuştur. 

Yolluk Hesaplaması yapılırken baz alınacak olan kalemler ise şunlardır;

  • Kullanılan taşıtlara ödenen tutarlar
  • Günlük olarak ödenmesi öngörülen yevmiye tutarı
  • Gidilen yolun kaç kilometre mesafede bulunduğu
  • Yolculuk gün sayısına göre hesaplanacak yevmiye tutarı

Şimdi bu tutarların her birini ayrı ayrı ele alalım. 

Yol Mesafe Ödemesinin Hesaplanması;

Yol mesafe tutarı hesaplanırken memur için Bütçe Kanunu’nun H cetvelinde belirlenmiş olan gündelik tutarının 1/20’si yani yüzde beşlik kısmı baz alınır: Bu şekilde hesaplanacak olan tutarın, gidilecek mesafe ile çarpımı neticesinde de memura ödenecek yol mesafe tutarı hesaplanır. Kadro derecesi 5 ilâ 15. dereceler arasında yer alan bir memur için 2020 yılı için belirlenmiş olan gündelik tutarı 2020 Bütçe Kanunu’nda 42,15 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Bu tutarın %5’lik kısmı kilometre başına ödenecek yol ücretini bize gösterecektir.

42,15 / 20 = 2,1075 

Gidilecek yolun 1000 kilometrelik bir mesafe olduğunu var saymamız durumunda bu tutarı 1000 kilometre ile çarparak memurun alacağı mesafe ödemesine ulaşabiliriz. Bu tutar ise; 2,1075 x 1000 = 2107,50 Türk Lirası olacaktır.

Gün Sayısı Ödemesinin Hesaplanması

Burada ödemenin temel kriteri günlere yayılıp yayılmamasıdır. Her 24 saatlik dilim içerisinde kalan kısım 1 gün olarak kabul edilir. Örneğin 23 saatlik bir yolculuk 1 tam güne tekabül ederken 25 saatlik bir yolculuk için yapılacak ödeme 2 tam gün için yapılacaktır. Burada yine belirlenmiş olan gündelik tutarı ödenecektir. Aile fertleri de yolculuğa dahil ise onlar da bu kapsamda sayılarak hesaplama yapılacaktır. Örneğin 5-15. dereceler arasında yer alan bir memurun kendisi dahil 3 kişilik ailesi için 24 saate kadar süren bir yolculuk için ödenecek tutar şu şekilde hesaplanacaktır;

42,15 x 3 = 126,45 Türk Lirası

Taşıt Ödemelerinin Hesaplanması

Taşıt ödemeleri, istisnalar hariç en sık kullanılan araç olan otobüs bilet fiyatları üzerinden hesap edilmektedir. Bu durumda memurun kendisi ve beraberinde seyahat eden aile fertleri için almış olduğu biletleri ibraz etmesi gerekmektedir. Bunun olmaması durumunda biletlerin zayi olduğunu belirterek belirlenmiş olan mutat tutarları ödemek olarak alabilir. 3 kişilik aile için alınmış olan otobüs biletlerinin 100 TL olduğunu varsayalım. Bu memurun alacağı taşıt ücreti 3 kişi için 300 TL olacaktır.

Gündelik Yevmiye Tutarının Hesaplanması

Yer değiştirme gerekçesi ile yevmiye ödenecek olan 5 ilâ 15. dereceler arasında görev yapan bir memurun alacağı yevmiye tutarı kendisi ve aile fertleri için oransal olarak farklılık arz etmektedir. Memurun kendisi için alabileceği tutar gündelik tutarının 20 katı kadar olacaktır. Aile fertlerinin her birisi için de alınacak tutar gündelik tutarın 10 katı olacaktır. Aile fertleri için ödenecek olan tutar toplamda 40 katı aşamayacaktır.

Aynı aile üzerinden bu tutarı hesaplamak gerekirse;

Memurun kendisi için alacağı tutar; 42,15 x 20 = 843 Türk Lirası

Memurun iki aile ferdi için alacağı tutar; (42,15 x 10) x 2 = 843 Türk Lirası  olacaktır. Toplam alınacak tutar ise; 1686 Türk Lirası olacaktır. 

Memurun Alacağı Toplam Yolluğun Hesabı; 

Yukarıda yapmış olduğumuz hesaplamalarda ulaştığımız rakamların toplamı bize yer değiştiren memura ödenecek olan yolluk tutarını verecektir.

1686,00 TL + 300 TL + 126,45 TL + 2107,50 TL = 4219,95 Türk Lirası memurun bu yer değişikliği için almaya müstehak olacağı yolluk tutarıdır. 

Diğer kademe ve derecelerde yer alan devlet memurlarının 2020 yılı için alacakları yollukların hesaplanmasına esas olan günlük tutarları incelemek için aşağıda yer alan 2020 yılı Bütçe Kanunu H cetveline göz atabilirsiniz;

2020 butce h cetveli

Yurt içinde görevlendirilecek memurların 2020 yılı Geçici Görev yollukları nasıl hesaplanır? Detaylara aşağıda yönlendirmesine yer verdiğimiz yazımızda ulaşabilirsiniz;

Devlet memurlarının alacakları bu tutarlara dair daha detaylı bilgileri alabilmek ve bu konuda istişare edebilmek için Tıklayınız!

Yazımızı Puanlamak İster misin?
Yorumlar

  1. memur aga dedi ki:

    yani şuraya bir otomatik hesaplama ekleseniz ne olur ki.. o kadar karışık anlatılmış ki.