kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Memurun Yıllık İzin, İdari İzin ve Rapor Alma Süresi Kaç Gündür?

Memurlar kamu kurum ve kuruluşlarına memur kadrosuyla başlamalarıyla birlikte her yıl, yıllık izin hakkı elde etmektedir. Memurların memuriyete başladıkları ilk yıl içerisinde yıllık izinleri kullandırılmamaktadır. Bunun yanı sıra memurların yıllık alabilecekleri rapor süreleri de heyet raporu almaları dışında sınırlıdır. Biz de yazımız devamında memurların yıllık izinleri, idari izinleri ve rapor sürelerini kaleme aldık.

A+
A-

Memur olmanın fiziki şartlar açısından rahat olmasının yanı sıra en önemli avantajlarından birisi de izin konusudur. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur statüsünde çalışan kişilerin maaşlarının her ayın 15’inde düzenli olarak yatmasının yanı sıra haftasonu tatillerinin olması ve istedikleri zaman yıllık izin alabilmeleri oldukça önemlidir. Yıllık izin konusunda oldukça rahat bir meslek olması memuriyeti cazip hale getiren unsurların başında gelmektedir. Peki, devlet memurlarının yıllık izinleri 657 Sayılı DMK ‘da kaç gün olarak düzenlenmiştir? Bir devlet memuru yılda kaç gün izin kullanabilmektedir? Memuriyete yeni başlayan bir kişinin ilk yılında idari izin süresi kaç gündür? Bir memur kaç gün rapor kullanabilir? Kaç günden sonra memur, raporunu heyet raporuna dönüştürülmesi gerekir? İşte bütün detaylarıyla birlikte memurların yıllık izin, idari izin ve rapor süreleri…

5 Yıl Hizmeti Olan Memur Ne Kadar Ücretsiz İzin Alabilir?

Aday Memurun Yıllık İzin Hakkı Var Mıdır?

Memurluğa yeni başlayan bir kişi en az 1 yıl ve en fazla 2 yıl olmak üzere adaylık süreci yaşamaktadır. Bu aşamada memurun statüsü aday memur olarak geçmektedir. Çoğu zaman memurun adaylık süreci 1 yılın sonunda tamamlanmakta ve memur olan kişi memurluk asaletini almaktadır. Aday memurların yıllık izin hakları yoktur. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aday memurun kullanabileceği izin, idari izindir. Aday memura idari izin dışında, yıllık izni kullandırılmamaktadır. Aday memurun idari izin süresi de 10 gün olarak belirlenmiştir. Her ne kadar aday memurlar memuriyete başladıkların yılın peşine gelen yeni yılla birlikte yıllık izin hakkı elde etseler de asalet kazanmadıkları sürece bu izinleri kullanamamaktadır. Örneğin, 14 Haziran 2013 tarihinde memuriyete başlayan bir kişi, 1 Ocak 2014 tarihinde 20 günlük yıllık izin hakkı elde etmektedir. Yıllık izin hakkını elde eden bu memur, bu hakkını asaleti tasdik olana kadar kullanamamaktadır. Asaletini tasdik olduğu tarihinde en az 1 yıl olacağını düşünecek olursak, bu memurun yıllık iznini kullanabileceği tarih, en erken 14 Haziran 2014 sonrasıdır. kamu haber

Yıllık İzinler Ne Zaman Kullanılır?

Aday memurlar asaletleri tasdik olduktan sonra yıllık izinleri kullanabilir. Kimse aday memurken yıllık izinlerini kullanamaz. Bu nedenle asaleti tasdik olan memurlar, yukarıdaki örnekte olduğu gibi en erken 1 yıllık memuriyetlerinin sonunda yıllık izin kullanabilmektedir. Memurların yıllık izinlerinin başladığı tarih, ilgili yılın 1 Ocak tarihidir. 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasında memurlar yıllık izinlerini kullanabilmektedir. Bununla birlikte memurlar, yıllık izinlerini bir sonraki yıla de devredebilirler. Örneğin, herhangi bir yılda 20 gün yıllık izin hakkı elde eden bir memur, bu izninin hiç kullanmadan bir sonraki yıla devredebilir. Yıllık izinlerin bu şekilde devri ancak, iki yıl olacak şekilde sağlanmaktadır. Memurlar sadece 1 yıllık izinlerini bir sonraki yıla aktarabilirler. Örneğin, yukarıdaki örneğimizde asaleti tasdik olan memur, 14 Haziran 2014 tarihinde kullanabileceği 20 günlük yıllık iznini 31 Aralık 2014 tarihine kadar kullanmamış olsun. Bu durumda bu memura 1 Ocak 2015 tarihinde 20 gün daha yıllık izin verilmekte ve bu memurun toplam yıllık izin süresi 40 güne çıkmaktadır. Diyelim, bu memur 31 Aralık 2015 tarihine kadar 40 günlük yıllık izninin sadece 10 gününü kullanmış olsun, bu durumda 30 günlük yıllık iznini bir sonraki yıla devretme şansı yoktur. Bu memur sadece 1 yıllık izin süresi olan 20 günlük yıllık iznini bir sonraki yıla devreder ve kalan 10 günlük yıllık izni de yanar.

Memurların Yıllık İzinleri Kaç Gündür?

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çalışan devlet memurlarının yıllık izin süreleri şu şekilde belirlenmiştir:

  • 1 yıldan 10 yıla kadar görev yapan devlet memurları için yıllık izin süresi 20 gündür.
  • 10 yıldan fazla görev yapan devlet memurları için yıllık izin süresi ise 30 gündür.

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere, bir devlet memuru ancak bir yıl izin süresini ertesi yıla devredebilir. Bu durumda, bir devlet memurunun yıllık izni en fazla 60 gün olabilmektedir.

Memurlar Kaç Gün Rapor Alabilir?

Memurların rapor süreleri ile ilgili düzenleme 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 105. maddesinde açık şekilde düzenlenmiştir. Bu madde şu şekildedir:

Madde 105 – (Değişik: 13/2/2011-6111/107 md.) Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir.

Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.

Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmî sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri hâlinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar.

Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.

Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşleri alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.

Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.

Memurun Kullandığı Hangi İzinler Maaşları Etkiler?

1 yıl içinde en fazla kaç gün rapor alabilir?

1 yıl içerisinde en fazla 40 gün rapor alınabilmektedir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.