A Grubu Memurluğa Giriş Şartları Nelerdir? KPSS Puansız Girilir Mi?

Kamu Kurumlarında yer alan A Grubu kariyer mesleklere KPSS puanı olmadan girilir mİ? Giriş şartları nelerdir? Nasıl A Grubu memur olunur?

04.06.2021
A+
A-

Kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan ve A Grubu kariyer meslek olarak nitelendirilen kadrolara nasıl girilebilmektedir? A Grubu kariyer meslekler hangileridir? A Grubu kariyer mesleklere girmek isteyenlerin katılmaları gereken KPSS oturumları nelerdir? KPSS puanı olmadan A Grubu kariyer mesleklere girilir mi? Hangi koşullarla kariyer mesleklere giriş yapılır? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

A Grubu Kariyer Meslekler Nelerdir?

Kamu kurumlarında temel anlamda iki tip memuriyet bulunmaktadır ve bunlar atanma biçimlerine göre A Grubu ve B Grubu olarak isimlendirilmektedirler. Bu sınıflandırma kaynağını Kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan kadrolara giriş için adayların katılmaları gereken Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS’nin A Grubu ve B Grubu oturumlarından almaktadır. Buna göre ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS’nin B Grubu oturumlarına katılan adaylar kamu kurumlarında yer alan, düz memurluk kadrolarına atanabilirken, A Grubu oturumlarına katılan adaylar daha nitelikli olan A Grubu kariyer mesleklere atanmaktadırlar.

Kamu kurumlarında yer alan B Grubu meslekler memurluk, veri hazırlama ve kontrol işletmenliği, hizmetlilik, şoförlük gibi meslekler iken bu mesleklerin mensupları normal şartlarda kendi sınıfları içerisinde gerçekleştirilen yükselme sınavları ile kendi düzeyleri içerisinde bir kariyer olanağına sahiptirler. Devlet Memurları Kanunu’nun net olarak tanımladığı ilkelere uygun biçimde ve kariyer dışı kadrolar olmaları hasebiyle doğal biçimde dar bir kariyer çizgisine sahiptirler. Bu yüzden atanma biçimleri de A Grubu mesleklere giren adayların karşı karşıya oldukları sınavlara kıyasla daha basit sınav süreçlerine dayanmaktadır.

A Grubu kariyer meslekler isminden de anlaşılabileceği üzere çok daha ciddi bir kariyer çizgisine sahip, yetiştirme esaslı ve daha zor kısıt ve koşullar altında girilen mesleklerdir. Bu yönüyle A grubu meslek mensuplarının muhatap oldukları sınav B Grubu sınavını da içine alan çok daha geniş kapsamlı bir sınavdır ve bu mesleklere giriş bir kaç aşamada başarılı olmayı gerektirmektedir.

A Grubu kariyer meslekler kapsamında bulunan unvanlar, uzmanlıklar, müfettişlikler, denetmen ve denetçilikler, kontrolörlüklerdir. Bu mesleklere kural olarak yardımcı ya da stajyer unvanı ile girilmekte ve adaylar yetiştirilip, yeterlik sınav süreçlerine tabi tutulmaktadırlar. Ancak bu aşamalardan sonra meslek mensupları uzman, müfettiş vb. unvanları alabilmektedirler.

A Grubu Kariyer Mesleklere Nasıl Girilmektedir? KPSS A Grubu Sınavı Nedir?

Kamu kurumlarında yer alan A Grubu kariyer mesleklere girmek isteyen adayların bir çok ciddi kıstası karşılamaları ve çeşitli aşamalarda başarılı olmaları gerekmektedir. Öncelikli olarak adayların A Grubu kariyer mesleklere girebilmeleri için Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS’nin hem B Grubu (Lisans) düzeyindeki sınavında hem de buna ek olarak gerçekleştirilen KPSS A Grubu oturumlarında başarılı olarak belirli düzeylerde puan almaları gerekmektedir. Yani A Grubu kariyer mesleklere giriş için adayların hem iyi düzeyde B Grubu KPSS puanı alabilmesi hem de A Grubu alan bilgisi oturumlarından da başarılı olmaları gerekmektedir. A Grubu alan bilgisi sınavlarında adaylara Hukuk, Maliye, İktisat, Muhasebe, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi testlerinden sorular yöneltilmektedir.

A Grubu kariyer mesleklere girmek isteyen adayların yüksek KPSS A Grubu puanlarına sahip olmalarının yanında kimi alımlar için belirli düzeyde yabancı dil puanına da sahip olmaları kurumlarca istenebilmektedir. Ayrıca adayların çoğunun A Grubu kariyer meslek alımlarına başvuruda bulunabilmek için üniversitelerin Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler ve kimi Mühendislik alanlarından mezun durumda bulunmaları gerekmektedir. 

Bunlarla birlikte A Grubu kariyer mesleklere girecek olan adayların belirli bir yaş düzeyini aşmamış olmaları da bu kadroların alımlarına başvuru şartları arasında yer almaktadır.

gib

A Grubu Kariyer Mesleklere Neden Yardımcı / Stajyer Olarak Girilir?

Kamu kurumlarında yer alan A Grubu kariyer mesleklere girişte adayların unvanları yardımcı / stajyer olarak düzenlenmiştir. Bundaki amaç A Grubu kariyer mesleklere giren meslek mensuplarının başlangıçtan önce yeterlik dönemine kadar, sonrasında ise kariyer mesleğin gereği olan bürokratik kariyer basamaklarına yönelik olarak yetiştirilmeleridir.

Bu noktada öne çıkan husus A Grubu mesleklerin iş olarak ne yaptıkları değil, kariyer imkanı tanınacak personel olarak mesleğe nasıl alındıkları ve nasıl yetiştirildikleridir. Bu sebeple daha mesleğe giriş anından, yükselme zorluklarına bakılarak A Grubu kariyer meslekler diğer tüm kadrolardan ayrı bir konumdadır.

A Grubu Kariyer Mesleklere KPSS Puanı Olmadan Atama Yapılabilir Mi?

Kamu kurumlarında yer alan A Grubu kariyer mesleklere giriş için yukarıda da belirtitğimiz üzere pek çok ağır koşul bulunmaktadır. Bunların başında da KPSS A Grubu oturumlarında yüksek puanlar almak ve kurumların düzenledikleri yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak yer almaktadır. Bu noktada A grubu kariyer mesleklere bu şartları sağlamayan hiç ama hiç kimsenin atanması bir anlamda memuriyetin Anayasası sayılabilecek olan Devlet Memurları Kanunu’nun temel ilkelerine ve ruhuna uygun olmayacaktır. Her sınıfa kendi içerisinde ve kendi nitelikleri ölçüsünde kariyer olanağı tanıyan ve bu konuda kaideleri net bir şekilde belirleyen Devlet Memurları Kanunu’na uygun olarak kurumların kariyer meslek yönetmeliklerinde de bu mesleklere yardımcı / stajyer olarak girilebileceği hükme bağlanmıştır.

Kurum İçi Yükselme Sınavları ile Özel Uzmanlık Sınavları Arasında Ne Fark Var?

Kamu kurumlarında yer alan B grubu memurlukların kendi sınıfları içerisinde yükselmelerine olanak sağlayan yükselme sınavlarında adayların zaten B Grubu bir meslekten, yine aynı sınıfta bir mesleğe geçişi söz konusu olduğundan ilave farklı koşullara gerek yoktur. Ancak kamu kurumlarında yer alan B grubu memurların A Grubu kariyer mesleklere geçişi için talep edilen kurum içi özel uzmanlık sınavları, her ne kadar Devlet Memurları Kanunu kaideleri dışında da olsa uygulanmaya çalışılmaktadır. Bu sınavlara başvuru şartı olarak da KPSS A Grubu puanı sahibi olmak gibi şartların tamamı es geçilmektedir. Oysa yardımcı olarak girilen bu mesleklere atanmaya çalışan tüm adaylar bu puanlara sahip olarak bu alımlara müracaat edebilmektedir. Ancak kurumlara B grubu puanlarla atanmış olanların, kariyer mesleklere geçişi için bu zor şartları uygulanmamaktadır.

Hiçbir şekilde A Grubu kariyer mesleklere kariyer dışı atama yapılmamalıdır. Yapılması gibi bir ortamın yaratılması durumunda ise her şartta adaylardan Hukuk-İİBF/SBF ya da diğer lisans düzeyi ilgili alanların mezunu olmaları, yaş şartlarını sağlamaları, KPSS A Grubu sınavından yeterli puanları almaları ve yine açıktan yapılan yardımcı alımlarındaki sınav konularından bir sınavda başarılı olmaları halinde bu olanak sunulmalıdır. Kısacası aynı şartlarda yarışamayacak hiç kimse A Grubu kariyer mesleklere alınmamalıdır. Mesleklerin saygınlığını ve niteliğini azaltacak bu gibi uygulamalardan uzak durulmalıdır.

Örnek olarak son dönemde gündemde olan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı’nı ele almak gerekirse bu sınava başvuru şartı olarak B grubu memur adaylardan KPSS P48 puan türünden en 70 puan almaları, başvuruda il seçimi yapmaları, Hukuk-İktisat-Muhasebe ve Maliye testlerini içeren bir sınavda başarılı olmaları istenmeli ve belirli başarı şartlarını sağlayanlar sözlü mülakatlara kabul edilerek başarı göstermeleri durumunda mesleğe girişleri mümkün olmalıdır.

Kamu Kurumlarında yer alan mesleklere ve sınavlarına dair sorular sormak ve bilgiler almak için Telegram Grubumuzu ziyaret edebilirsiniz.

Yazımızı Puanlamak İster misin?

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.