kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Milli Eğitim Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Mesleği

Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkez teşkilatı kariyer mesleği olan MEB Uzman Yardımcılığı mesleği nedir? Nasıl MEB Uzman Yardımcısı olunur? Maaşı ve diğer detaylar yazımızda.

A+
A-

Milli Eğitim Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Mesleği

Milli eğitim bakanlığı uzman yardımcılığı mesleği hakkında ayrıntılı bilgileri sizler için derledik. Milli eğitim uzman yardımcısı kimdir ne iş yapar nasıl olunur bunların hepsine yazımızla ulaşabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın merkez teşkilatında yer alan kariyer meslek grubu Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı nedir? Milli Eğitim Uzman Yardımcısı nasıl olunur? Milli Eğitim Uzmanı nasıl olunur? Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı sınavı nasıl? Milli Eğitim Uzmanı maaşı ne kadar? Tüm bu detayları meslek tanıtım yazımızda detayları ile bulabilirsiniz.

Milli Eğitim Uzman Yardımcısı Nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın merkez teşkilatında yer alan birimlerinde görev yapan kariyer meslek mensupları Milli Eğitim Uzman Yardımcıları ve Milli Eğitim Uzmanlarıdır. Mesleğe girecek olan adaylar Milli Eğitim Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamaktadırlar.

Milli Eğitim Uzman Yardımcısı Nasıl Olunur?

Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı mesleğine girmek isteyen adayların evvela Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavında kurumca duyurulacak puan türlerinden yeterli puana sahip olmaları gerekmektedir. Bu puan ile başvuruda bulunacak adaylar Kurumca gerçekleştirlecek sınava katılmaya hak kazanacaklardır. Adaylar kurumun yazılı sınav yapması durumunda, yazılı ve sözlü aşamaları, yalnızca sözlü sınav yapması durumunda ise bu sözlü mülakatı başarı ile geçmek durumundadır. Sınav aşamalarının geride kalmasının ardından adayların mesleğe başlayabilmeleri için ilave olarak güvenlik soruşturmasından da temiz bir biçimde geçmeleri şarttır. Güvenlik soruşturmasında olur alamayan adaylar her ne kadar sınavları başarı ile geride bırakmış olsalar da mesleğe atanamayacaklardır.

Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı Sınavı

Milli Eğitim Bakanlığı Yazılı Sınavı 

Milli Eğiim Uzman Yardımcılığı sınavı yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınav olarak gerçekleştirilebilmektedir.

Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı alımında yazılı sınav olması durumunda sınav Bakanlıkça %30 Genel Kültür – Genel Yetenek konuları ile %70 Alan Bilgisi konularından gerçekleştirilecektir ve sınav test veya klasik usûlde yapılabilecektir. Yazılı sınav gerçekleştirilmesi durumunda yazılı sınava en fazla mesleğe alınacak aday sayısının 20 katı kadar aday çağrılabilecektir.

Alımın yalnızca sözlü gerçekleştirilmesi durumunda mesleğe alınacak aday sayısının 4 katı kadar aday sınava çağrılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı son gerçekleştirdiği alımda ÖSYM’nin eski puan sistemi geçerliydi ve bu puanlar üzerinden alım yapıldı. Yeni süreçte yapılacak alımın hangi puan türleri üzerinden gerçekleştireceği konusunda henüz bir netlik bulunmamaktadır. Son gerçekleştirilen alımda alım gerçekleştirilen alımda alım yapılan bölümler ve Bakanlıkça istenilen puan türleri şu şekildedir;

İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme Fakülteleri’nden mezun adaylar için; KPSS P65

Hukuk Fakültesi mezunu adaylar için; KPSS P62

İstatistik Bölümü mezunu adaylar için; KPSS P25

Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi mezunu adaylar için; KPSS P10 – KPSS P121

Eğitim Programları, Program Geliştirme, Eğitim Programları ve Öğretimi alanlarında yüksek lisans veya  doktora yapmış olan adaylar için; KPSS P3 ve KPSS P10 / KPSS P121

Ölçme ve Değerlendirme alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olan adaylar için; KPSS P3

Mühendislik Fakültesi bölümleri, Psikoloji bölülmlerinden mezun adaylar için; KPSS P3

Yeni sistemde KPSS P3, KPSS P10 ve KPSS P121 puan türlerinde herhangi bir değişiklik bulunmamakla birlikte diğer puan türlerinin yeni sistemde karşılığı bulunmamaktadır. Yeni alımlarda yeni puan sisteminden hangi puan türlerinin seçileceği ise verilecek ilan ile netleşecektir.

Alımın direkt olarak sözlü sınavla yapılması durumunda veya yazılı sınav yapılırsa yazılı aşamasından sonra sözlü mülakata mesleğe alınacak aday sayısının 4 katı kadar aday katılmaya hak kazanacaktır.

Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınavı

Milli Eğitim Bakanlığı Uzman Yardımcılığı sözlü mülakatında adaylara genel kültür alanında bilgilerini, gündeme dair bilgilerini ve mezun oldukları alanlara dair sorular yöneltilmektedir.

Sözlü mülakatta adayların başarılı olması için adayların en az 70 puan almaları gerekmektedir.

 Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı Dönemi

Sözlü mülakatta başarılı olan adaylar mesleğe uzman yardımcısı olarak başlayacaklardır. Bu aşama en az üç yıl sürecek bir süreçtir. Üç yıllık uzman yardımcılığı döneminde teorik açıdan ve tatbikî olarak yetiştirilmektedir. Buna ilave olarak meslekte yeni olmasının yanı sıra ilk kez devlet memurluğuna atanmış olan adaylar için bir yıllık bir aday memurluk süreci söz konusudur. Bu bir yılın sonunda gerçekleştirilecek sınavda başarılı olan meslek mensuplarının adaylıkları kaldırılacaktır ve bu kişiler asil memur olarak görevlerini sürdüreceklerdir.

Milli Eğitim Uzman Yardımcıları üç senelik yardımcılık dönemlerinde Bakanlık merkez teşkilatında yer alan birimlerde görevlendirilmektedirler. Tüm uzman yardımcıları öncelikli olarak; Bakanlığın yapısı, görev ve faaliyetleri, bu görev ve faaliyetleri gerçekleştirmesine temel teşkil eden mevzuatı teorik olarak öğrenmektedirler. Akabinde temel yazışma kuralları, inceleme ve raporlandırma hususlarında yetiştirilen uzman yardımcıları kendi birimlerinin görev alanına giren hususlarda toplantı, seminer ve eğitimlere katılım gösterirler.

Milli Eğitim Uzmanlığına Atanma

Milli Eğitim Uzman Yardımcıları üç senelik süreci doldurduklarında Uzman olarak atanabilmek için başarı ile geride bırakmaları gereken üç aşama bulunmaktadır. Bu aşamalar sırasıyla; Uzmanlık Tezi, Yeterlik Sınavı ve Yabancı Dil Yeterliği aşamalarından oluşmaktadır. Şimdi bu aşamaları ele alalım;

Uzmanlık Tezi

Meslekte Uzman Yardımcısı olarak iki yılı tamamlamış olan meslek mensupları Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından belirlenmiş olan konular arasından üç tanesini seçerler ve bu seçilen konulardan birim amirince belirlenmiş olan konuda tezlerini hazırlamaya başlarlar. Konunun belirlenmesinin ardından bir ay içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere tez konusu değiştirilebilir.

Uzman Yardımcılarının tezlerini hazırlamaları için meslekte üç yılı dolduracakları güne değin vakitleri vardır. Bu süreç içerisinde teslim edilmiş olan tezler tez jürisi tarafından iki ay içerisinde incelenerek değerlendirilir. Tezi başarılı kabul edilen meslek mensupları yeterlik sınavına katılmaya hak kazanırlar. Tezi kabul edilmeyen meslek mensuplarına da bir defaya mahsus olarak altı aylık bir ek süre tanınır. Bu süreç içerisinde de başarılı bir tez sunamayan meslek mensupları hakkında başarısızlık hükümleri uygulanmaktadır.

Yeterlik Sınavı

Başarılı bir şekilde tez sürecini tamamlamış olan Milli Eğitim Uzman Yardımcıları Kurumca gerçekleştirilecek olan yeterlik sınavına katılmaya hak kazanacaklardır. Yeterlik Sınavı yalnızca yazılı olarak gerçekleştirilmekte ve aşağıdaki konulardan oluşmaktadır;

meb uzman yeterlik1

meb uzman yeterlik2 1

Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı yeterlik sınavına dair diğer hususları, son yeterlik sınavı duyurusunda detaylıca incelemek için Tıklayınız!

Uzman Yardımcılarının yeterlik sınavında başarılı sayılabilmeleri için, yukarıdaki konulardan gerçekleştirilen yazılı sınavdan en az 70 puan almaları gerekmektedir. Başarısız olan meslek mensuplarına ise bir sene içerisinde ilave sınav hakkı tanınmaktadır. Yine sınavı geçemeyen meslek mensupları hakkında başarısızlık hükümleri uygulanacaktır.

Yabancı Dil Koşulu

Başarılı bir şekilde tezlerini sunan ve yeterlik sınavında da yeterli puanı alarak başarılı olan Milli Eğitim Uzman Yardımcılarının, uzman olabilmeleri için iki yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı’ndan en az 70 puan almaları şarttır. Bu koşulu zamanında yerine getiremeyen meslek mensupları hakkında da başarısızlık hükümleri uygulanacak ve Bakanlık içerisinde kendilerine uygun bir memuriyet kadrosunda görev verilecektir.

Milli Eğitim Uzmanı Ne İş Yapar?

Milli Eğitim Uzmanları Bakanlığın merkez teşkilatı birimlerinde görevlendirilmektedirler. Görev yaptıkları birimin ve genel olarak Bakanlığın görev alanına giren konularda mevzuat çalışmaları ve hedef tespiti için araştırmalar yaparlar.

Bunun yanında ülkemiz eğitim sisteminin geliştirilmesi adına araştırmalar gerçekleştirirler. Dış ülkelerde yer alan sistemlerin ülkemiz sistemine entegrasyonu ve mevcut sistemin daha verimli işlemesi üzerine araştırma ve çalışmalar yaparlar.

Tüm bu görevler kapsamında gerçekleştirilen gerek ulusal gerekse uluslararası toplantı, seminer ve eğitimlerde yer alabilirler.

Milli Eğitim Uzmanı Görev Yeri ve Çalışma Koşulları

Milli Eğitim Uzmanları ve Uzman Yardımcıları Ankara’da bulunan Milli Eğitim Bakanlığı birimlerinde görev yapmaktadırlar. Bu görev yeri Bakanlığın ana binasında olabileceği gibi yine Ankara’da bulunan ek hizmet binalarında da olabilmektedir.

Milli Eğitim Uzmanlığı Özlük Hakları ve Maaşı

Milli Eğitim Uzman Yardımcıları ve Uzmanları diğer Merkez Uzmanları gibi 3600 ek göstergeye tâbi olarak görev yapmaktadırlar. Mesleğe yeni atanmış bir Milli Eğitim Uzman Yardımcısı yaklaşık olarak 6100 TL maaş almaktadır. Yukarıdaki yeterlik koşullarını yerine getirmiş ve Milli Eğitim Uzmanı olarak atanmaya hak kazanmış bir meslek mensubu için bu maaş yaklaşık 6950 TL’dir. 

Yorumlar

  1. TAK Avatar TAK dedi ki:

    Çok başarılı bir yazı teşekkür ederim.

  2. Serhat t Avatar Serhat t dedi ki:

    Yıl 2021 maaş 5500 ek ders bazen 800 bezen 1200 meslekte 20.yıl…çok şey öğrendim.. Ama öğretmenlik yapulacak ülkeler dahakuzeyde daha batıda… YAŞASIN kişisel gelişim.. Ne mutlu Türküm dürüstüm çalışkanım diyebilenlere..