kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı taşra teşkilatında görev yapan Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı unvanı nedir? Milli Emlak Denetmen Yardımcıları ne iş yapar? Sınavı ve maaşı nasıl? Detayları meslek tanıtım yazımızda bulabilirsiniz.

A+
A-

Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı

Milli emlak denetmen yardımcılığı; taşınmazların yönetimi ile ilgili işlemleri yöneten kişidir dersek yanlış olmaz. Ama daha ayrıntılı bilgileri yazımızın devamında bulabilir ve aklınıza takılanların cevabını alabilirsiniz.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerinde görev yapan Milli Emlak Denetmen Yardımcıları ne iş yaparlar? Milli emlak Denetmen yardımcısı nasıl olunur? Milli emlak denetmen yardımcılığı sınav konuları nelerdir? Milli emlak denetmen yardımcılığı sınavına kimler katılabilir?

Milli emlak denetmen yardımcılarının ve milli emlak denetmenlerinin görevleri nelerdir? Milli emlak denetmen yardımcılığı ve milli emlak denetmenliği maaşı ne kadar? Tüm bu sorularınızın yanıtlarını meslek tanıtım yazımızda alabilirsiniz.

Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı Nedir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın taşra teşkilatında kurulu bulunan il müdürlüklerinde görevlendirdiği kariyer meslek unvanı olan milli emlak denetmen yardımcılığı ve milli emlak denetmenliği hazinenin mülkiyetinde yer alan taşınmazların ve tapu kaydı olmasa dahi hazinenin tasarruf yetkisi altında bulunan taşınmazların yönetimi ile alakalı iş ve işlemlerin yürütülmesinden ve bu işlemlerin denetiminden sorumludur.

Milli Emlak Denetmen Yardımcısı Nasıl Olunur?

Önceden Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olan, bugün ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredilen Milli Emlak iş ve işlemlerinin incelenmesi konusunda yetkili Milli emlak denetmelerinin ve Milli emlak denetmen yardımcılarından biri olabilmek için adayların Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı sınavını başarı ile geçmesi gerekmektedir.

Milli emlak denetmen yardımcılığı sınavına başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikli olarak aşağıda yer alan koşulları haiz olmaları istenmektedir;

-Devlet Memurları Kanunu’nda hüküm altına alınmış olan genel memuriyet şartlarını taşıyor olmak,
-Üniversitelerin Hukuk Fakülteleri’nden, Mühendislik Fakülteleri’nden, Mimarlık Fakülteleri’nden, Fen Edebiyat Fakülteleri’nden, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakülteleri’nden ya da İletişim Fakülteleri’nden mezun olmaları veya Siyasal Bilgiler, İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler ya da İşletme Fakülteleri’nden mezun olmak,
-Alımın ilk aşaması olan Milli emlak denetmen yardımcılığı yazılı sınavın yapılacağı senenin ilk günü itibariyle otuz beş yaşlarını doldurmamış olmak,
-Bakanlığın Milli emlak denetmen yardımcılığı alımı için belirlemiş olduğu puan türünden/türlerinden geçerliliği süren Kamu Personeli Seçme Sınavı A Grubu oturumlarında yeterli puanı almış olmak.

Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı Yazılı Sınavı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülecek olan Milli emlak denetmen yardımcılığı alım süreci iki aşamalı sınav ile gerçekleştirilecektir. Bu aşamalardan ilki Milli emlak denetmen yardımcılığı yazılı sınavı ikincisi ise Milli emlak denetmen yardımcılığı sözlü mülakatları.

Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı yazılı sınavına mesleğe alınacağı ilan edilen aday sayısının en fazla 20 katı kadarı katılma hakkı elde edebilmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı MEB, ÖSYM ya da başka kuruluşlarla yapacağı protokol hükümlerince ya da kendisi yazılı sınavı gerçekleştirebilecektir. Yazılı sınavda adaylara aşağıda yer alan konulardan sorular yöneltilecektir;

Hukuk Alanı
-Ticaret Hukuku (Başlangıç)
-Borçlar Hukuku (Genel Hükümler)
-Medeni Hukuk (Miras Hariç)
-Anayasa Hukuku
-Ceza Hukuku
-İdare Hukuku
-İdari Yargı
İktisat Alanı
-Mikro
-Makro
Muhasebe Alanı
-Genel Muhasebe
Maliye Alanı
-Kamu Maliyesi
-Maliye Politikası

Mesleğe Hukuk, İktisat, İşletme, İİBF ve SBF alanından girecek olan adaylar için geçerli olan bu yazılı sınav konularının yanında, diğer alanlar için alım yapılması durumunda adayların alanlarına göre sınav konuları belirlenecek ve bu adaylar için sınav belirlenecek olan kendi alan konularından gerçekleştirilecektir.

Adayların Milli emlak denetmen yardımcılığı yazılı sınavında başarılı olabilmeleri için sınavdan en az 70 puan almaları şarttır. Adayların sözlü mülakatlara katılma hakkı da elde edebilmeleri için bunun yanında mesleğe alınacak aday sayısının dört katı kadarı arasında yer almaları gerekmektedir.

Milli Emlak Deneten Yardımcılığı Sözlü Mülakatları

Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı yazılı sınavında başarılı olan adaylar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü mülakatlara katılmaya hak kazanırlar. Sözlü sınavda adayların başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları şarttır.

cevre ve yehircilik logo

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı Mesleği

Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı yazılı ve sözlü sınavlarını başarı ile geride bırakan adaylar mesleğe Milli Emlak Denetmen Yardımcısı olarak adım atacaklardır. Bu adaylardan bir devlet kurumunda ilk kez görev yapacak olanlar için bir sene sürecek bir aday memurluk dönemi aynı zamanda sürecektir. Bu bir yılın sonunda bu adaylar aday memurluk sınavına girerek başarılı olmaları durumunda asaleten kadrolarına atanacaklardır.

Mesleğe yeni adım atan tüm Milli emlak denetmen yardımcıları içinse üç yıl sürecek olan bir yetişme dönemi söz konusu olacaktır. Bu dönemde öncelikle temel hazırlayıcı eğitim alacak olan Milli emlak denetmen yardımcılarının bu eğitimi 1 ay ilâ 3 ay sürecektir. Bunun yanında dönem dönem başka eğitim ve seminerlere de katılacak olan meslek mensupları yardımcılık dönemleri boyunca Denetmen olacakları sürece hazırlanmaktadırlar.

Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı Yeterlik Süreci

Milli Emlak Denetmen Yardımcısı olarak meslekte üç senesini geçirmiş olan meslek mensupları yeterlik sınavına katılmaya hak kazanmaktadırlar. Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı yeterlik sınavı yazılı ve sözlü mülakat olmak üzere iki aşama olarak gerçekleştirilmektedir. Adayların gerek yeterlik sınavının yazılı aşamasını gerekse yeterlik sınavının sözlü aşamasını başarı ile geride bırakabilmeleri için her iki aşamadan da ayrı ayrı asgari 70 puan almaları zorunludur.

Milli emlak denetmen yardımcılarına yeterlik sınavında başarısız olmaları durumunda bir kereye mahsus ek sınav hakkı verilmektedir. Bu haklarında da yeterlik sınavını geçemeyen Milli emlak denetmen yardımcıları hakkında başarısızlık hükümleri uygulanacaktır ve Çevre Şehircilik Bakanlığı uhdesinde kendilerine uygun bir memuriyet kadrosunda görevlendirileceklerdir.

Milli Emlak Denetmen Yardımcıları Ne İş Yapar?

Milli Emlak Denetmen Yardımcıları Nerede Görev Yapar?

Milli emlak denetmen yardımcıları ve milli emlak denetmenleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın taşra teşkilatı olan İl müdürlüklerinde görev yapmaktadırlar.

Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı Özlük Hakları ve Maaşı

Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı mesleği, taşra statüsünde yer almaktadır. Bu nedenle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 2200 ek gösterge tablosuna dahildir. Mesleğe yeni başlayan bir Milli emlak denetmen yardımcısının yaklaşık maaşı 5.500 TL olacaktır. 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.