kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

TMSF Fon Denetçi Yardımcılığı Nedir? Görevleri Nelerdir?

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun denetim alanında görevlendirdiği kariyer meslek grubu olan Fon Denetçi Yardımcılığı mesleği nedir? Görevleri nelerdir? Maaşı ne kadar?

A+
A-

TMSF Fon Denetçi Yardımcılığı Nedir? Görevleri Nelerdir?

Fona bağlı kurumların yapmış olduğu işlemleri denetleyen meslek grubudur. TMSF Fon Denetçi Yardımcılığı hakkında daha fazla bilgiye yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun istihdam ettiği kariyer meslek gruplarından TMSF Fon Denetçi Yardımcılığı nedir? Fon Denetçi Yardımcıları ne iş yapar? Görev ve sorumlulukları nelerdir? Nerede görev yaparlar? Ne kadar maaş alırlar? TMSF Fon Denetçi Yardımcılığı mesleğine dair tüm detayları yazımızda bulabileceksiniz.

Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu Nedir ?

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 1983 yılında TCMB bünyesinde bir birim olarak kurulmuş ve ilk görev alanı olarak mevduatların korunması hususu belirlenmiştir. Daha sonrasında yetkileri artan ve 2003 yılında bağımsız bir yapıya kavuşan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 2016 yılında kayyımlık yetkisinin de kendisine tanınması ile birlikte şu an için azami yetkili noktasına ulaşmıştır. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun en genel anlamıyla dört temel görevi bulunmaktadır;

-Geri Kazanım
-Mevduat Sigortacılığı
-Kayyımlık
-Banka Çözümleme

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bu vazifelerini yerine getirirken yönetim kadrosu, fon kurulunun yanı sıra özellikle tüm bu süreçlerin denetimi bağlamında Fon Denetçileri ve Fon Denetçi Yardımcılarından faydalanmaktadır. 

TMSF Fon Denetçi Yardımcılığı Nedir?

TMSF Fon Denetçi Yardımcılığı, fonun, fona bağlı şirketlerin yapmış olduğu iş ve işlemlerin denetimini gerçekleştiren kariyer meslek grubudur. Genel anlamda bu iş ve  işlemlerin denetimini gerçekleştiren Fon Denetçileri ve Fon Denetçi Yardımcıları gerek gördüklerinde bu iş ve işlemlere dair tedbirler alınmasını sağlayabilir, incelemenin götürdüğü yere göre müeyyide uygulanmasını talep edebilirler. 

TMSF Fon Denetçi Yardımcısı Nasıl Olunur?

TMSF Fon Denetçi Yardımcısı olmak isteyen adayların öncelikle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS A grubu sınavına katılmaları ve puan alarak başvuru hakkı elde etmeleri gerekmektedir. 

TMSF fon denetçi yardımcılığı alımına başvuru için adaylardan KPSS A grubu sınavında, KPSS P18 puan türünden en az 80 puan almaları istenmektedir. Bu koşula ilave olarak da adayların yine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Sınavı YDS’den en az 50 puan almaları gerekmektedir. 

Bu iki koşulu birlikte karşılayan ve başvuruda bulunan adaylardan mesleğe alınacak aday sayısının 15 katı kadarı Fon tarafından gerçekleştirilen yazılı sınava katılmaya hak kazanmaktadırlar. 

TMSF Fon Denetçi Yardımcılığı Yazılı Sınavı

TMSF Fon Denetçi Yardımcılığı yazılı sınavı Klasik usûlde gerçekleştirilmektedir ve aşağıda belirteceğimiz konulardan oluşmaktadır; 

1)Genel Kültür – Genel Yetenek Bölümü

2)Alan Bilgisi Bölümü

HUKUK;

Anayasa Hukuku

İdare Hukuku

Aile Hukuku hariç olmak üzere Medeni Hukuk

Ticaret Hukuku
-Genel Hükümler
-Kıymetli Evrak Hukuku
-Şirketler Hukuku

Borçlar Hukuku

İcra ve İflas Hukuku’nun Genel Hükümleri

İKTİSAT;

Mikro ve Makro İktisat Dersleri

Para ve Banka Dersi

Türkiye Ekonomisi Dersi

Uluslararası İktisat Dersi

MALİYE;

Kamu Maliyesi Dersleri
-Kamu Gelirleri
-Kamu Harc.
-Maliye Teorisi

Bütçe Dersi

Maliye Politikası Dersi

MUHASEBE;

Mali Tabloların Analizi Dersi

Genel Muhasebe Dersi

Adayların yukarıdaki konulardan GK/GY bölümü test usulünde, alan bilgisi kısmı klasik usulde gerçekleştirilmekte olan yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için; her alandan en az 60 puan almaları, genel ortalamalarının ise en az 70 puan olması gerekmektedir. Aksi halde adayların Fon tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü mülakatlara katılabilmeleri ve dolayısıyla mesleğe girebilmeleri mümkün olmayacaktır.  

TMSF Fon Denetçi Yardımcılığı Sözlü Mülakatları

TMSF fon denetçi yardımcılığı yazılı sınavında başarı koşullarını sağlayan ve mesleğe alınacak aday sayısının 4 katı kadar aday içerisinde yer alan adaylar fon tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü mülakata katılmaya hak kazanırlar.

Gerçekleştirilecek olan sözlü mülakatlarda adaylara gerek KPSS ve Kurum Sınavına katılmış oldukları alan bilgisi konularından gerekse genel kültür düzeylerini ve güncele olan hakimiyet durumlarını ölçen nitelikte sorular sorulabilmektedir. Ayrıca adayların mesleğe, kuruma dair bilgi ve alakalarını tartmayı sağlayacak nitelikte sorular da sorulabilir. 

Sözlü mülakatlar neticesinde başarılı sayılan adaylar Fon Denetçi Yardımcısı olarak göreve başlarlar.

tmsf tay 1

TMSF Fon Denetçi Yardımcılığı Dönemi

Mesleğe yeni başlayan bir aday fon denetçi yardımcısı olarak çalışmaya başlar. Bu yardımcılık süreci toplam 3 sene sürmektedir. Meslekte iki yıl geçirmiş olan bir fon denetçi yardımcısına, ona refakatte bulunan fon denetçisi tarafından verilen olumlu görüş ile birlikte tek başına denetim ve inceleme gerçekleştirme yetkisi verilebilmektedir. 

İkinci yılın sonunda aynı zamanda fon denetçi yardımcıları tez hazırlama sürecine de girerler. Belirlenecek bir konuda tez hazırlayan fon denetçi yardımcılarının tezlerini konu belirleme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tamamlayarak teslim etmelidirler. 

Yabancı Dil Koşulu 

Meslekte üç yılı tamamlayarak yeterlik sürecine giren bir fon denetçi yardımcısı, yeterlik sınavına girebilmek için tezini başarı ile teslim etmesinin yanında ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YDS’den en az 70 puan ya da denkliği kabul gören bir sınavdan bu puana denk puanı almak zorundadır. Aksi halde fon denetçi yardımcıları yeterlik sınavına girme hakkı elde edememektedir.

Fon Denetçi Yardımcılığı Yeterlik Sınavı

TMSF Fon Denetçi Yardımcılığından, Denetçiliğe geçiş için adayların geride bırakması gereken son safha yeterlik sınavıdır. Gerçekleştirilecek olan yeterlik sınavı yazılı sınav ve sözlü mülakat olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav klasik usulde gerçekleştirilmektedir. Adayların yazılı sınavda başarı olmaları için almaları gereken en düşük puan 70’tir. 

TMSF Fon Denetçileri Ne İş Yapar?

Tek başına denetim ve inceleme yetkisi verilmiş olan fon denetçi yardımcıları ile fon denetçileri, gerek fonun kendi iş ve işlemleri gerekse fonun idaresinde bulunan şirketlerin iş ve işlemlerini, bu iş ve işlemleri gerçekleştiren personelleri denetleme yetkisine, iş ve işlemlerde bir aksaklık ya da bir yanlışlık tespit ettiklerinde bunlarla alakalı tedbirler almaya aldırmaya, cezai bir durum gerektiğini tespit ettiklerinde bununla alakalı önerilerde bulunmaya yetkilidirler.

TMSF Fon Denetçileri, Fon Uzmanlarının aksine tek bir birimde görev yapmaktadırlar. Denetim birimi dışında bir birimde görevlendirilemeyen Fon Denetçileri ve Denetçi Yardımcıları yetki safhasından sonra 2 yıl çalışınca Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik SMMM sınavına, 10 yıl çalıştıktan sonra ise Yeminli Mali Müşavirlik YMM sınavına katılmaya hak kazanmaktadırlar. 

TMSF Fon Denetçiliği Görev Yeri ve Özlük Hakları

TMSF Fon Denetçi Yardımcılarının görev yeri fonun merkezinin bulunduğu İstanbul’dur. Fonda şu an için yaklaşık 500 personel bulunmaktadır. Başka bir ilde ilave bir şubesi ya da müdürlüğü bulunmayan fonda çalışmak isteyen adaylar İstanbul’da çalışacaklarını da hesap ederek meslek ile alakalı plan yaparlarsa, bu yararlarına olacaktır. Fon Denetçiliği meslek mensuplarının, diğer merkez denetim ve teftiş meslek mensupları gibi ek göstergeleri 3600’dür.

Kurum personelinin, Fonun yürüttüğü kayyımlık işlerinde görev almaları durumunda elde edebilecekleri bir miktar ilave gelir imkanı da bulunmaktadır. Bu gelir yapılan iş yoğunluğuna göre değişkenlik göstermektedir. 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.