Milli Saraylar Uzman Yardımcılığı Kadrosu İhdas Edildi

1 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 16 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, 12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde düzenlenen Milli Saraylar İdaresi hakkında bazı değişiklikler yapılmış, bazı kadrolar ihdas edilmiştir.

01.09.2018
A+
A-

Yapılan düzenleme ile Milli Saraylar İdaresi’nin görev alanı ve sorumlulukları belirlenmiştir. Bu düzenlemelere göre Birimlerin yapacakları görevlerde bazı değişiklikler yapılmış, bu değişiklikler ile Milli Saraylar İdaresi’ne bazı birimler eklenmiş, bazı birimlerin de görev tanımları belirlenmiştir. 

Kararname’nin 1.maddesinin j bendi ile, Milli Saraylar İdaresi Hakkında 12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 19. maddesine 19/A bendi olarak aşağıdaki hüküm eklenmiştir; 

“Başkanlıkta 657 sayılı Kanun’un ek Kırk birinci maddesine göre; araştırma, teftiş, analiz, soruşturma ve inceleme yetkisine sahip Milli Saraylar Uzmanı / Milli Saraylar Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir. Milli Saraylar Uzmanı ve Milli Saraylar Uzman Yardımcısı, Mali, Sosyal Hakları ve özlük hakları bakımından 375 Say. KHK’nın ek otuzuncu maddesi hükmü gereğince Adalet Uzm. ve Adalet Uzm. Yrd.’na denktir.”

Eklenen bu madde hükmü uyarınca Milli Saraylar İdaresi Milli Saraylar Uzman ve Uzman Yardımcısı istihdam edebilecektir. 

Ayrıca yine Kararname’nin Geçici 1. maddesinin 3 numaralı alt bendi uyarınca, TBMM İdari Teşkilatı, Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yrd. bağlı birimlerinde görevli ve maksimum 5 yıl görev yapmış olanlardan, yüksek öğrenim mezunu olanları, Kararname tarihi itibariyle 6 ay içerisinde yapılacak Yazılı ve Sözlü Mülakat ile bu mesleğe alınabilecektir. 

Bu biçimde alınacak kişilerin sayısı toplam Uzman Yardımcısı sayısının en fazla %30’u kadar olacaktır.

Kararnameye göre belirlenmiş olan Uzman Yardımcısı sayısı ise şöyledir;

Sınıfı Derecesi Sayısı
GİH 7 20
GİH 8 20
GİH 9 20

Belirlenen bu kadrolarda görev alanların atama sonrasında ne gibi süreçlerden geçecekleri hakkında henüz bir alt mevzuat oluşturulmamıştır. Bu düzenlemeler geldiği zaman Meslek Tanıtımı yazımızı da düzenleyeceğiz. 

Mesleğe alınacak Uzman ve Uzman Yardımcılarının görev yeri İstanbul olacaktır ve Merkez Uzmanı statüsünde görev yapacaklardır. Merkez Uzmanları’nın hakları hakkında ise UZMANLIK yazımızı inceleyerek detaylı bilgi edinebilirsiniz;

UZMAN/UZMAN YARDIMCILIĞI Unvan Tanıtımı için Tıklayınız!

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Nedir?

Evvelinde TBMM Genel Sekreterliği bünyesinde idare edilen Milli Saraylar, 12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı uhdesine alınmıştı. 

Başkanlığın temel görev ve gayesi ise şöyledir;

Başkanlık; Cumhurbaşkanlığı bünyesi ve idaresinde bulunan Köşk, Kasır, Saray, Müze ve fabrikaların beynelmilel müzecilik standardında sevki, idaresi, tamiratı ve restorasyonunu yerine getirmek ve müze halinde işletilmesini sağlamak ile görevlidir. 

Aslolarak Cumhuriyet’in ilk zamanlarından beri faal olan ve görev ifa eden Başkanlık uhdesinde şu anda;

3 adet Köşk’ün
5 adet Kasr’ın
3 Adet Müze’nin
2 adet Saray’ın ve 
2 adet Fabrika’nın idaresi bulunmaktadır. 

Tüm bu yapıların işletilmesi ve tanıtımı bu Başkanlığın en temel görevidir. 

Son düzenlemelere kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği bünyesinde bu alandan sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı’na bağlı olarak bu işlevini yürüten Başkanlık artık Cumhurbaşkanlığı uhdesindedir. Son düzenlemeler ile teşkilat yapısı yeniden şekillenen Başkanlık yapacağı toplamda 444 istihdam ile daha da etkin bir çalışma gerçekleştirecektir. 

Milli Saraylar Uzman Yardımcılığı ile ilgili gelişmeler için FORUM.TERCİHİNİYAP.NET sayfamıza uğramayı Unutmayın!

16 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ihdas edilen tüm kadroları aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz;

5343 1 bde1cd71e8b87746241bf1911a9e8884
5343 2 bde1cd71e8b87746241bf1911a9e8884
5343 3 bde1cd71e8b87746241bf1911a9e8884

Yazımızı Puanlamak İster misin?

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.