2018 Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Yazılı Sınav Soruları

Test usulündeki ilk kısmı 26 Mayıs 2018, Klasik Yazılı sınavı ise 11-12 Ağustos 2018'de yapılması planlanan ancak 26 Mayıs 2018 tarihindeki Eleme Sınavında çıkan olaylar ve teknik aksaklıklar üzerine ertelenen, akabinde ikinci eleme sınavı 12 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilen Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Sınavının Yazılı bölümü 13-14 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleştirildi.

2018 Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Yazılı Sınav Soruları

26 Mayıs 2018 Sayıştay Eleme Sınavı

26 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Eleme sınavında Ankara Esenboğa'da çeşitli teknik aksaklıklar yaşandı. Bunun üzerine 5000 kişilik sınav merkezinde sınav iptal edildi. Diğer sınav merkezlerindeki adayların sınavları ise tamamlandı.

Bunun üzerine ÖSYM skandal bir karar vererek, ilk sınavı tamamen iptal etmedi ve sınavı tamamlamış olan adaylara sistemi açarak, 12 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilecek tekrar sınavına girip girmemek konusunda seçimlik bir hak tanıdı. Yani iki sınav yapılacak bunlardan tek bir liste çıkarılarak Yazılı sınava kalınacaktı.

Çıkan Olaylar ve Ardından Yaşanan Gelişmeleri incelemek için aşağıdaki haberlerimizi sırasıyla okuyabilirsiniz;

1)Ankara'da ÖSYM Skandalı, Sayıştay Sınavı Yarıda Kaldı

2) Sayıştay Sınavı Ertelenecek mi? Yeni Sınav Ne Zaman?

3) Tamamlanamayan Sayıştay Sınavının Tarihi Belli Oldu

4) ÖSYM Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylarını Mağdur Etmeye Devam Ediyor!

5) Eleme Sınavı Sonuçları Açıklandı ÖSYM Skandalı Devam Ediyor!

12 Ağustos 2018 Sayıştay Eleme Sınavı - 2

İlk sınavı geçerli olsun isteyenler dışında kalan adaylar bu tarihte yeniden bir eleme sınavına girdiler. Bu sınav neticesinde ve ilk sınavı geçerli kabul edilen adaylar, kendi sınavlarına göre puanlanıp sıralandı. Böylece Klasik Yazılı sınava katılacak adaylar belirlendi. 12 Ağustos 2018 Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Adaylığı sınavında neler soruldu? ÖSYM soruların tamamını herkese açık olarak yayımlamadı ancak FORUM sayfamızda sınava katılım gösteren adayların derlemelerine göre sınav sorularını görmek için;

12 Ağustos 2018 Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Adaylığı Sınav Soruları için Tıklayınız!

Her iki sınavda kendi içlerinde puanlanmış adaylar sıralandı ve 225 aday 2018 Sayıştay Yazılı Sınavına katılmaya hak kazandı. Bu adaylar 13 Ekim 2018 ve 14 Ekim 2018 tarihlerinde olmak üzere iki gün toplamda beş oturumluk yazılı sınava katıldılar. Peki adaylara bu oturumlarda neler soruldu? Sınava giren adayların FORUM sayfamızda paylaşmış oldukları soruları sizler için derledik. İşte o sorular;

Sayıştay Denetçisi Maaşı Ne Kadar? Detaylar için Tıklayınız!

Bugüne dek yapılmış TÜM Sayıştay KLASİK SINAV SORULARI için Tıklayınız;

2018 Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Yazılı Sınav Soruları

HUKUK

1- Kurucu iktidar nedir ve  kurucu iktidar türleri nelerdir, açıklayınız.
2- Gaiplik nedir? Gaipliğe dair süreleri ve evliliğe olan etkisini açıklayınız. 
3- iptal ve tam yargı davalarinin subjektif ehliyet unsurunu tanimlayiniz iptal davasininkini maddeler halinde yazınız ve aciklayiniz?
4- Mal varlığına etkileri bakımından hukuki işlemler nelerdir? Hepsine birer örnek veriniz?
5- Borçlunun ifa yardımcısının eylemlerinden sorumluluğu ne zaman ortaya çıkar, maddeler halinde açıklayınız. (30 Puan)
6- Emin sıfatiyla zilyet ne demektir? Emin sıfatıyla zilyetten ayni hak kazanmanın şartları nelerdir?
7- Meclis soruşturması nedir? Yeni düzenlemeler ile meclis soruşturmasına getirilen beş yeniliği yazınız..
8- İdare hukukunda memura verilen disiplin cezalarini maddeler halinde yazınız ve açıklayınız.

MALİYE

1- Negatif dışsallık konusunda Pigou ile Coase yaklaşımlarını karşılaştırınız.
2- İktisadi dalgalanma nedir dalgalanma durumlarında bütçe durumlarını yazınız.
3- 5018 sayılı kanuna göre bütçe sorumluları kimlerdir ve sorumlulukları nelerdir?
4- Serbest meslek erbabı kimdir? Serbest meslek kazancı, serbest meslek erbabı ve serbest meslek erbabının faaliyeti nedir? Geliri nasıl tespit edilir?
5- Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tanımı? Sahte belge yanıltıcı belge nedir kaçakçılık nedir cezaları nedir?
(İlk üçü 25 puan son iki 12.5)

İKTİSAT

1- Mundell - fleming modeline göre tam olmayan sermaye hareketliliğinde sabit döviz kuru rejiminde artan döviz kurunu kısa ve uzun dönemde açıklayınız. 

2- Yeni klasik yaklaşımının üç temel varsayımını açıklayınız;

  - Yeni klasiklere göre beklenmedik para politikası kıza ve uzun dönemde etkin midir? Tek şekil yardımıyla açıklayınız.

3- Döviz kuru hedeflemesinin avantaj ve dezavantajlarını açıklayınız.

4- Tam rekabet koşullarında eğer devlet 4 birim satış vergisi koyarsa;

* Bu verginin ne kadarını tüketici öder?
**Devletin vergi hasılatı ne kadar olur?

TİCARET HUKUKU

1- TTK ya göre ticari işi tanımlayınız. Türlerini örneklendirerek açıklayınız.

2- Şube nedir? Dört unsurunu yazınız. Hukuki neticelerini belirtiniz.

3- Aş de genel kurulda gündeme bağlılık ilkesi nedir? İlkeye aykırılığın yaptırımını ve istisnalarını açıklayın.

4- Kambiyo senetlerinin beş ortak özelliğini yazınız.

KOMPOZİSYON

"Ülkelerin büyük kısmının Merkez bankalarının fiyat istikrarını hedeflemelerinin sebepleri nelerdir? Finansal piyasaları serbest olan gelişmekte olan ülkeler için tehlikeleri nelerdir?"

Sayıştay Denetçiliği MESLEK TANITIMI yazımızda sınava ve mesleğe dair tüm detayları bulabilirsiniz!

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2019, 15:36
YORUM EKLE