kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

PTT Personel Alımı Başvuru Şartları Nelerdir? PTT Personeli Nasıl Olunur? Kimler Başvurabilir?

PTT'nin neredeyse her yıl gerçekleştirdiği personel alımında adayları ne gibi şartlar bekliyor? Kimler PTT Personel Alımına başvurabilir? Şartlar neler?

A+
A-

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi PTT A.Ş. 2023 hedefleri doğrultusunda yüz bin personel sayısına ulaşmak için son dönemde çeşitli unvanlar – pozisyonlar için periyodik olarak alıma çıkmaktadır. Peki bu alımlara başvuruda bulunabilmek için adayların hangi koşulları sağlamaları gerekmektedir? Hangi unvanlar için hangi bölümlerden mezun olmak gerekir? İkamet şartı, ehliyet şartı, Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS ya da Yabancı Dil Sınavı YDS gibi şartlar nasıl uygulanıyor? Tüm bu sorularınızın yanıtını ayrıntılarıyla alabileceğiniz yazımız sizlerle.

19 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan güncel PTT personel yönetmeliğine göre KPSS şartı, ikamet şartı ve başvuru yapabilecek bölümlere ilave edilen bölümler gibi güncel bilgileri alabileceğiniz haberimize ulaşmak için aşağıdaki yönlendirmeden faydalanabilirsiniz;

PTT A.Ş. Hangi Unvanlar – Pozisyonlar İçin Personel Alımı Gerçekleştiriyor?

PTT A.Ş. ve alt girişimleri uhdesinde görev yapan bir çok meslek mensubu personel bulunmaktadır. Bunların bir kısmı şirketin halkla direkt temasını sağlayan yani bir anlamda şirketin yüzü olan personeller iken bazıları ise arka planda şirketin teknik kabiliyet gerektiren ya da özel bir formasyon ihtiyacı doğuran iş ve işlemleri ile meşgul oluyor. Tüm bu unvanları – pozisyonları şu şekilde sıralayabiliriz;

-Avukatlık
-Mimarlık
-Mühendislik
-Uzman Yardımcılığı
-Teknikerlik
-Gişe ve Büro Görevlisi
-Postacı

Genel hatlarıyla alım gerçekleştirilen unvan ve pozisyonlar bu şekilde. Bu alımlar için tüm adayların sağlaması gereken ortak koşullar bulunmakta iken ayrıca her unvan – pozisyon için kendi içerisinde sağlanması gereken bazı özel koşullar bulunmaktadır. 

PTT Personel Alımı Genel Başvuru Koşulları

Bu genel koşullar başvuruda bulunacak olan tüm adayların sağlaması gereken koşullardır. Şayet bu genel koşullardan birisi herhangi bir aday için noksan ise o aday özel koşulları sağlıyor olsa dahi PTT personel alımına başvuruda bulunamayacaktır. Bu genel koşullar şu şekildedir;

-Adayların 29 Mayıs 2009 tarih ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda yer alan yirmi sekizinci madde hükmü uyarınca, -yurtdışı teşkilatında istihdam edilecek olanlar hariç- Türk Vatandaşı olmaları gerekir,

-Adayların PTT Personel Alımının gerçekleştirileceği yılın ilk günü itibariyle, on sekiz yaşından büyük olmaları ancak otuz altı yaşından da gün almamış olmaları gerekmektedir,

-Adayların kamu haklarından yasaklı durumda olmamaları gerekir,

-Adayların 26 Eylül 2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan elli üçüncü madde hükmü uyarınca; Kasıtlı olarak içlenmiş bir suçtan dolayı 6 ay ve daha fazla süreli hapis cezasına veya affedilmiş olsa dahi devlet güvenliğine karşı işlenen suçlardan, Anayasal düzene karşı suçlardan, rüşvet, irtikap, zimmet, dolandırıcılık, hileli iflas, güveni kötüye kullanım, hırsızlık, ihaleye fesat karıştırmak, sahtecilik, suç kaynaklı malvarlığı aklama veya kaçakçılık suçlarının herhangi birinden dolayı mahkûm olmamış olmaları gerekir. 

-Adayların Cinsel saldırı, fuhuş, çocuklara cinsel istismar, zorla fuhuş yaptırma, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, cinsel taciz/saldırı, uyuşturucu madde imali veya ticareti, suç saiki ile örgüt kurmak, tefecilik yapmak suçlarının herhangi birisinden dolayı ceza almamış olmaları gerekir. 

-Adayların askerlik ile ilişiklerinin bulunmaması gerekir.

Adayların askerlik ile ilişiklerinin bulunmaması, askerlik çağına gelmemiş olmaları, askerliklerini yapmış olmaları, tecil ettirmiş olmaları veya askerlikten muaf olmaları anlamına gelmektedir. 

-Adayların ülke içerisinde veya ülke dışında devamlı suretle görevlerini yapmalarına engel olabilecek düzeyde bedensel veya zihinsel herhangi bir hastalıklarının bulunmadığına dair resmi sağlık kurulu raporu almaları gerekir.

-Adayların başka kurum ve kuruluşlara karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü olmaması gerekir. 

-Adayların alım başvurularının son günü itibariyle mezun durumda olmaları gerekmektedir. 

-Adayların herhangi bir sosyal güvenlik statüsünden emekli olmamış olması gerekir.

-Herhangi bir kamu kurum ya da kuruluşundan disiplin cezası alarak çıkarılmamış olmaları gerekir.

-Haklarında yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması neticesinde haklarında atanmalarına engel bir sakınca bulunmaması gerekir. 

-Başvuracakları unvan ve pozisyon için gerçekleştirilecek olan yazılı ve / veya sözlü sınavda başarılı olmaları gerekmektedir. 

PTT Personel Alımında İkamet Koşulu Nedir? İkamet Koşulu Var mı? Nasıl Uygulanıyor?

-İkamet koşulu; PTT Personel Alımı sürecinde adayların en çok yakındığı, bir kısmının da aklını karıştıran önemli bir başvuru koşuludur.Yapılan son düzenlemeler ile birlikte ikamet şartı yönetmelikte yer almıştır. Buna göre PTT Personel alımına başvuruda bulunmak isteyen adayların, başvuru tarihi itibariyle resmi MERNİS adreslerinin, Kurum tarafından alım yapılacağı ilan edilmiş şehir ile aynı olmak zorundadır. 

-Postacılık, Gişe ve Büro Görevlisi, Avukat, Mühendislik, Mimarlık ve Teknikerlik alımları için kontenjan açılmış olan illerde ikamet etmeyen adayların bu unvanlar için başvuruda bulunmaları imkanı bulunmamaktadır.

-İkamet şartının uygulanmasında belirli bir süredir ikamet etmek gerekliliği kaldırılmıştır. Yani başvuru itibariyle ikamet ediyor olmak yeterli olmaktadır. 

-PTT Uzman Yardımcılığı içinse ikamet koşulu bulunmamaktadır. 

PTT Personel Alımı için KPSS ve YDS Puan Koşulu Var mı?

PTT Personel Alımlarında yer alan pozisyonlar için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS’den puan almış olmak koşulu getirilmiştir. 

Ancak Avukatlık, Mühendislik, Mimarlık ve PTT Uzman Yardımcılığı için adayların yabancı dil bilgilerini ispatlar nitelikte YDS puanı sahibi olmaları gerekmektedir. Bu adaylar için aynı zamanda YÖKDİL sınavından almış oldukları puanlar da geçerli olacaktır. Adayların puanlarını son üç sene içerisinde gerçekleştirilen sınavlardan almış olmaları gerekmektedir. 

PTT Personel Alımı; Hangi Bölümler Başvuru Yapabilir? Hangi Bölüm Mezunları Hangi Pozisyona Başvuruda Bulunabilir?

Adaylar açısından en fazla soru işareti doğuran konulardan birisi de hangi bölüm mezunu adayların PTT Personel Alımı için hangi unvanlara, pozisyonlara başvuru hakkının bulunduğu konusudur. Bu konuda PTT Personel Alımı özel koşullarını irdelerken, her unvan için ayrı ayrı hangi bölümlerin başvuru yapabileceğini de aşağıda detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. 

PTT Personel Alımı Pozisyon ve Unvanlara Göre Özel Şartlar

1) PTT Avukat Alımı Özel Koşulları

Avukatlık pozisyonu için başvuruda bulunacak olan adayların;

-Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinden mezun olmaları,
-Avukatlık stajlarını tamamlayarak ruhsatlarını almış olmaları,
-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Sınavı YDS’den D Seviyesi yani 60 puanı veya YÖK-DİL sınavından 60 puanı başvuru yapılacak yıl dahil son üç yıl içerisinde almış olmaları veya bunlara denk olarak geçerli kabul edilen uluslararası geçerli dil belgesi sahibi olmaları gerekmektedir.

2) PTT Mimar Alımı Özel Koşulları

Mimarlık pozisyonu için başvuruda bulunacak olan adayların;

-Üniversitelerin;
>Mimarlık
>İç Mimarlık
>İç Mimari
>İç Mimari ve Çevre Tasarımı
>İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinin birisinden mezun olmaları,

-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Sınavı YDS’den D Seviyesi yani 60 puanı veya YÖK-DİL sınavından 60 puanı başvuru yapılacak yıl dahil son üç yıl içerisinde almış olmaları veya bunlara denk olarak geçerli kabul edilen uluslararası geçerli dil belgesi sahibi olmaları gerekmektedir.

3) PTT Mühendislik Alımı Özel Koşulları

Mühendislik pozisyonu için başvuruda bulunacak olan adayların;

-Üniversitelerin;
>Bilgisayar Mühendisliği
>Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği
>Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği
>Bilişim Sistemleri Mühendisliği
>Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği
>Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği
>Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi

>Elektrik Mühendisliği
>Elektronik Mühendisliği
>Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
>Elektrik – Elektronik Mühendisliği
>Haberleşme Mühendisliği
>Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
>Telekomünikasyon Mühendisliği

>İnşaat Mühendisliği

>Makine ve İmalat Mühendisliği
>Makine Mühendisliği

>Harita Mühendisliği
>Jeodezi ve Haritacılık
>Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
>Geomatik Mühendisliği 

bölümlerinin birisinden mezun olmaları,

-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Sınavı YDS’den D Seviyesi yani 60 puanı veya YÖK-DİL sınavından 60 puanı başvuru yapılacak yıl dahil son üç yıl içerisinde almış olmaları veya bunlara denk olarak geçerli kabul edilen uluslararası geçerli dil belgesi sahibi olmaları gerekmektedir.

4) PTT Uzman Yardımcılığı Alımı Özel Koşulları

PTT Uzman Yardımcılığı için başvuruda bulunacak olan adayların;

-PTT Uzman Yardımcılığı Genel Kadrosu için Üniversitelerin;

>İktisat
>İktisadi ve İdari Bilimler Programları
>İdari Bilimler
>İktisadi Programlar
>Ekonomi
>Ekonomi ve Finans
>Ekonomi – Yönetim Bilimleri Prog.
>Ekonomi ve İdari Bilimler ile Ekonomi ve İdari Bilimler Prog.
>Ticaret Ekonomisi
>Bilgisayar Uyg.Ekonomi

>Bankacılık
>Bankacılık-Finans
>Bankacılık ve Finans/Bankacılık ve Finansman
>Bankacılık ve Sigortacılık

>Aktüerya/Aktüerya Bilimleri
>Aktüerya ve Risk Yönetimi

>Çalışma Ekonomisi ve End. İlişkileri
>Çalışma Ekonomisi

>İşletme
>İşletmecilik
>İşletme, Muhasebe ve Denetim
>İşletme – Ekonomi/İktisat
>İşletme Ekonomisi
>İşletme Bilgi Yönetimi
>İşletme Enformatiği
>U.A.İşletme
>U.A.İşl.Yön.
>U.A.İşletmecilik
>U.A.İşletmecilik ve Ticaret

>Siyaset Bilimi
>Kamu Yönetimi
>Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
>Toplumsal ve Siyasal Bilimler

>Uluslararası İlişkiler
>Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
>Küresel ve Uluslararası İlişkiler
>Küresel Siyaset ve U.A.İlş.
>U.A.İlş. ve Avrupa Birliği
>U.A.İlş. ve Avrupa Çalışmaları

>Maliye
>Maliye – Muhasebe

>Muhasebe
>Muhasebe Bilg.Sist.
>Muhasebe ve Denetim
>Muhasebe ve Fin.Yön.
>Muhasebe ve Finansal Yönetim
>Muhasebe ve Maliye
>Muhasebe-Finansman
>Pazarlama

>Sermaye Piyasası
>Sermaye Piyasası Den.Derecelendirme 

>Sigortacılık
>Sigortacılık ve Risk Yönetimi
>Sig.ve Sos.Güvenlik

>U.A.Ekonomi
>U.A.Eko.İlişkiler
>U.A.Finans
>U.A.Finans ve Bankacılık
>Finans-Sigorta
>Finans ve Bankacılık
>Finans ve Muhasebe

>Ulaştırma ve Lojistik/Lojistik Yönetimi
>Hava Ulaştırma
>Kara Ulaştırma
>Gümrük İşletme

>U.A.Lojistik
>U.A.Lojistik ve Taşımacılık
>U.A.Loj.ve Taşımacılık
>U.A.Loj.Yönetimi

>U.A.Ticaret
>U.A.Ticaret ve Finans/Finansman
>U.A.Ticaret ve İşletmecilik
>U.A.Ticaret ve Lojistik/Lojistik Yönetimi
>U.A.Ticaret ve Pazarlama

>Yönetim Bilimleri/Programları
>Yönetim ve Organizasyon

>İstatistik
>İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

>İnsan Kaynakları/İnsan Kaynakları Yönetimi

bölümlerinin birisinden,

-PTT Hukuk Uzman Yardımcılığı için Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinden,

ptt bina 1

-PTT Uzman Yardımcılığı Endüstri Mühendisliği kadrosu için Üniversitelerin;

>Endüstri ve Sistem Mühendisliği
>Endüstri Mühendisliği
>Endüstri Sist.Mühendisliği

bölümlerinden,

ptt genel mud

-PTT Uzman Yardımcılığı Mütercim Tercümanlık kadrosu için Üniversitelerin;

>Mütercim Tercümanlık

>Türkçe-Almanca-İngilizce
>İngilizce-Fransızca-Türkçe
>Almanca
>Fransızca
>İngilizce
>Batı Dilleri
>Doğu Dilleri
>Çince
>Arapça
>Rusça
>Almanca/Fransızca Mütercim-Tercümanlık,

>İngilizce-Fransızca
>İspanyolca-Fransızca Mütercim ve Konferans Tercümanlığı

>Çeviribilim
>Almanca veya İngilizce Çeviribilim

>Sinoloji

bölümlerinden mezun olmuş olmaları ve

Tüm Uzman Yardımcılığı kadroları için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Sınavı YDS’den C Seviyesi yani 70 puanı veya YÖK-DİL sınavından 70 puanı başvuru yapılacak yıl dahil son üç yıl içerisinde almış olmaları veya bunlara denk olarak geçerli kabul edilen uluslararası geçerli dil belgesi sahibi olmaları gerekmektedir.

5) PTT Tekniker Alımı Özel Koşulları

Tekniker alımına başvuruda bulunacak olan adayların Üniversitelerin iki yıllık;

1 12 13 34 1

bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir. 

6) PTT Gişe ve Büro Görevlisi Alımı Özel Koşulları

PTT Gişe ve Büro Görevlisi alımı beş ana grup için gerçekleştirilmektedir. Bu alanlar;

-PTT Gişe ve Büro Görevlisi Genel Kadrosu
-PTT Gişe ve Büro Görevlisi Bankacılık Kadrosu
-PTT Gişe ve Büro Görevlisi Lojistik Kadrosu
-PTT Gişe ve Büro Görevlisi Pazarlama Kadrosu
-PTT Gişe ve Büro Görevlisi Sigortacılık Kadrosu

alanlarıdır. 

Adayların PTT Gişe ve Büro Görevlisi alımına başvuruda bulunabilmeleri için öncelikli olarak Üniversitelerin Dört yıl eğitim veren; 

1 10

2 7

3 9

4 6

bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

-Bu alanlardan PTT Gişe ve Büro Görevlisi Sigortacılık alanı için adayların mezuniyet koşulunu sağlamanın yanında, Sigortacılık Eğitim Merkezi – SEGEM Teknik Personel Yeterlilik Belgesi’ne de sahip olmaları gerekmektedir. Adayların belgeyi evrak teslim tarihine kadar edinmeleri gerekmektedir.

Diğer alanlardan Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonu için başvuru yapacak olan adayların bu tip bir ilave koşulu sağlamasına gerek yoktur. Genel koşullar ile mezuniyet şartlarını taşımaları yeterli olacaktır. 

PTT Personel Alımı için başvuruda bulunabilecek TÜM BÖLÜMLERİ ve kodlarını bir arada incelemek için Tıklayınız!

7) PTT Postacı Alımı Özel Koşulları

PTT Personel Alımı’nda Postacılık için başvuru yapmak isteyen adayların;

Üniversitelerin İki Yıllık;

>Kargo
>Kargo Hizmetleri
>Lojistik
>Lojistik Yönetimi
>Posta Hizmetleri
>Uluslararası Lojistik
>Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik
>Uluslararası Taşımacılık Yönetimi

bölümlerinden mezun olmaları,

-B Sınıfı (Otomobil ve Kamyonet) ve A2 (Motosiklet) Sınıfı Sürücü Belgelerine sahip olmaları ve bu ehliyetlerinin Monoküler teşhisi ile yani tek gözü görür şekilde almamış olmaları,

-Her türlü iklim ve seyahat şartında posta dağıtımı yapabilecek şekilde sağlıklı olmaları,

-Erkek adayların en az 1 m 68 cm, kadın adayların ise en az 1 m 60 cm boyunda olmaları ve kiloları ile boyları arasında on beşten fazla farka sahip olmamaları,

*Boy – kilo farkı koşulu, örneğin 1,70 boyunda olan bir aday için en az 55, en fazla 85 kilo olmak anlamına gelmektedir. 

gerekmektedir. 

PTT Personel Alımı Başvuruları Nasıl Yapılır?

Yukarıda tüm ayrıntılarıyla değindiğimiz koşulları sağlayan adayların Kurumca duyurulacak başvuru süreleri içerisinde öncelikle Sınav Ücretini yatırmaları gerekmektedir.

Sınav ücretleri PTT’ye ait 1840 numaralı posta çeki hesabına yatırılmaktadır. Sınav ücretleri yalnızca PTT’ye ait işyerlerinden veya PTT – Matikler aracılığı ile yatırılabilmektedir.

Ücretini yatırmış olan adaylar sınav başvurularını PTT’ye ait İnsan Kaynaklar web sayfasında başvuru döneminde açılacak olan başvuru ekranından, elektronik ortamda yapmaları gerekmektedir.

PTT Personel Alımı Sınavı Nasıldır? Sınav Konuları ve Sınava Dair Detaylar Nelerdir?

PTT Personel Alımı dahlinde gerçekleştirilecek olan Yazılı ve Sözlü sınavlara dair tüm detayları, sınav konularını, soru sayılarını, konu dağılımlarını, sözlü mülakatlara ve psikometrik incelemeye dair bilgileri ayrıntılarıyla bulabileceğiniz yazımızı incelemek için;

***Yazımızda yer alan bütün bilgiler en son gerçekleştirilen PTT Personel Alımı 2018/1 alımı baz alınarak hazırlanmıştır. 2019/1 ilanı geldiği zaman değişiklikler olması halinde yazımız en güncel hale getirilecektir.***

PTT 2018/1 Personel Alımı İLAN METNİNİN Tamamını incelemek için Tıklayınız!

2019 PTT Personel Alımı süreci başladığı zaman tüm gelişmeleri takip edebilmek ve bilgi almak, istişare etmek için FORUM başlığımızı ziyaret etmeyi Unutmayın!

Yorumlar

  1. Mehmet artuk Avatar Mehmet artuk dedi ki:

    Nasıl başvurabiıirim