kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

BDDK Meslek Mensupları Hakkında Her şey

BDDK Murakıplığı, Uzmanlığı ve Bankacılık Uzmanlığı Meslekleri, Maaşları ve Sınavları

A+
A-

 BDDK Meslek Mensupları

BDDK Meslek Mensupları hakkında her şeye ulaşabileceğiniz bir yazıyı sizler için hazırladık. Bu yazımızda hem meslek gruplarını hem sınavlarını hem de maaşlarını öğrenebileceksiniz.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kariyer Meslek anlamında 3 unvan için alım yapmaktadır. Bunlar;

-Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı-Bankacılık Uzman Yardımcılığı-BDDK Uzman Yardımcılığı’dır.

BDDK Uzman Yardımcılığı Maaşı 2023 Ne Kadar?

Mesleğe Giriş;

Kurul meslek mensubu alırken KPSS puanı ile başvuruları kabul etmekte ve kendisi bu puana göre sıralanan 20 Kat adayı Yazılı Sınava tâbi tutmaktadır. Yazılı sınavı geçen, alınacak kadronun 4 katı kadar aday ise sözlü sınava katılmaya hak kazanmaktadır.
Sınava girebilecek adaylar her alan için belirlenmiş puan türlerine göre kendi içinde sıralanarak tespit edilmektedir. Son yapılan sınav için belirlenen taban başvuru puanı 70 olup puan türleri şu şekilde tespit edilmiştir;

Bankalar yeminli murakıp yardımcılığı; “KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP28,KPSSP47 veya KPSSP48”

BANKACILIK Uzman Yardımcılığı;

Bankacılık uzman yardımcılığı (İİBF): “KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23,KPSSP28, KPSSP47 veya KPSSP48”
Bankacılık uzman yardımcılığı (Bilişim): “KPSSP1 veya KPSSP2”
Bankacılık uzman yardımcılığı (Hukuk): “KPSSP4, KPSSP5, KPSSP6 veya KPSSP7”
BDDK uzman yardımcılığı: “KPSSP20, KPSSP25, KPSSP30, KPSSP40 veya KPSSP42”

Bu puan türleri ile yapılacak başvuru ile sıralanacak 20 kat oranında aday sınava girmeye hak kazanacaktır.
Bankacılık Uzman Yardımcılığı HUKUK Alanı başvuruları için: Son başvuru tarihinde “Avukatlık Ruhsatı” sahibi olmak şartı bulunmaktadır.

SINAV AŞAMASI:

Bankacılık Yemin Murakıp Yardımcılığı Sınavı

İKTİSAT:

Mikro/Makro İktisat
Türkiye/Dünya Ekonomisi
Uluslararası İktisat
İstatistik/Ekonometri
Para-Banka
Finansal Piyasalar
İşletme İktisadı

MALİYE ve FİNANS ALANI

Kamu Maliyesi
Maliye Politikası
Vergi Hukuku
İşletme Finansmanı
Finansal Yönetim

HUKUK ALANI:

Anayasa Hukuku
Borçlar Hukuku (Genel)
Medeni Hukuk (Başlangıç ve Kişiler)
Ticaret Hukuku (Ticari İşletme Hukuku, Ticaret Şirketleri ile Kıymetli Evrak Hukuku)
İcra-İflas Hukuku
Ceza Hukuku (Genel)

MUHASEBE ALANI:

Genel Muhasebe
Muhasebe Standartları
Mali Tablolar Analizi

YABANCI DİL ALANI:

İngilizce
Fransızca
Almanca dillerinden seçilmiş olanından Türkçeye çeviri ve Türkçeden bu dillerden seçilmiş olanına çeviri.

Bankacılık Uzman Yardımcılığı Sınavı (Bankacılık Alanı)

İKTİSAT:

Mikro/Makro İktisat
Türkiye/Dünya Ekonomisi
Uluslararası İktisat
İstatistik/Ekonometri
Para-Banka
Finansal Piyasalar
İşletme İktisadı

MALİYE ve FİNANS ALANI

Kamu Maliyesi
Maliye Politikası
Vergi Hukuku
İşletme Finansmanı
Finansal Yönetim

HUKUK ALANI:

Anayasa Hukuku
Borçlar Hukuku (Genel)
Medeni Hukuk (Başlangıç ve Kişiler)
Ticaret Hukuku (Ticari İşletme Hukuku, Ticaret Şirketleri ile Kıymetli Evrak Hukuku)
İcra-İflas Hukuku
Ceza Hukuku (Genel)

MUHASEBE ALANI:

Genel Muhasebe
Muhasebe Standartları
Mali Tablolar Analizi

YABANCI DİL ALANI:

İngilizce
Fransızca
Almanca dillerinden seçilmiş olanından Türkçeye çeviri ve Türkçeden bu dillerden seçilmiş olanına çeviri.

BDDK Bankacılık Uzman Yardımcılığı Maaşı 2023 Ne Kadar?

Bankacılık Uzman Yardımcılığı Sınavı(Bilişim)

Birinci Grup:

Bilgisayar Mühendisliği,
Elektrik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümleri İçin:
Ortak Alan:
Temel bilgisayar programlama, algoritma geliştirme
Bilişim teknolojileri temel kavramları
Yönetim Bilişim Sistemleri, Yönetim ve Organizasyon,

**Bilgisayar mühendisliği için ayrıca;

Yazılım mühendisliği
Veri tabanı yönetim sistemleri
Veri yapıları, algoritmalar
Bilgisayar ağları ve İnternet
Bilgi Güvenliği,
İşletim Sistemleri

**Elektrik mühendisliği, Elektronik mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme mühendisliği, Elektrik-elektronik mühendisliği bölümleri için ayrıca;

Elektronik Devreler
Sayısal Mantık Tasarımı
Mikro İşlemciler
Haberleşme
Sinyaller ve Sistemler,
İngilizce, Fransızca veya Almanca dilleri için aynı biçimde çeviri.

İkinci Grup:

Endüstri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Fizik, Matematik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bölümler İçin;
Temel bilgisayar prog./algoritma geliştirme,
Bilişim teknolojileri temel kavramları
Temel Bankacılık/Finans Alanı Kavramları
Yöneylem Araştırması,
Proje Yönetimi
Simülasyon
Rassal Modeller
Olasılık-İstatistik
Bankacılıkta Risk Yönetimi
Finansal Matematik
Maliyet Muhasebesi;
Üstel ve logaritmik fonksiyonlar, diziler, seriler, türev, integral, lineer cebir, diferansiyel denklemler ve bu konuların iktisadi uygulamaları,
Yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon
Yabancı Dil Çeviri.

Hukuk Grubu;

Anayasa Hukuku,
İdare Hukuku
İdari Yargılama Hukuku
Ceza Hukuku
Borçlar Hukuku
Medeni Hukuk
Ticaret Hukuku
İcra ve İflas Hukuku
Usul Hukuku -CMK, HMK-
Milletlerarası Özel Hukuk
Uluslararası Hukuk
Yabancı dil çeviri.

BDDK Uzman Yardımcılığı Sınavı;

MALİYE;

Kamu Maliyesi(Kamu Gelirleri-Harcamaları, Bütçe, Borçlanma),
Maliye Politikası
Türk Vergi Sistemi

HUKUK;

Anayasa Hukuku
İdare Hukuku
İdari Yargı
Ceza Hukuku (Genel)
Borçlar Hukuku
Medeni Hukuk (Başlangıç ve Kişiler)
İcra-İflas Hukuku (Genel Hükümler)
İş Hukuku
Sosyal Güvenlik Hukuku

İŞLETME;

Örgüt Davranışı
Organizasyon ve Yönetim
Stratejik Planlama
İnsan Kaynakları Yönetimi

MUHASEBE;

Genel Muhasebe
Mali Analiz-Raporlama

Yabancı Dil Çeviri.

Her sınav için geçerli barajlar söz konusudur. her sınavın kendi içerisindeki alanda 60 Puan, genel ortalamada ise 70 puan almak zorunludur. Aksi takdirde Sözlü Mülakata katılmaya hak kazanılamayacaktır.

Adaylık Süreci:

Murakıp Yardımcıları ve Uzman Yardımcıları mesleğe girdiklerinden itibaren 3 Yıllık bir yardımcılık sürecine tâbidir. Bunun ilk 1 Senesi Memuriyete yeni atananlar için Adaylık sürecidir. 3 Senenin sonunda adaylar Murakıp veya Uzman’lık unvanlarını haiz olacaklardır.

Aday olanlar 1.Senenin sonunda Adaylık Eğitimi ve Sınavı’na tâbi tutulurlar. Bu sınav adaylıktan çıkıp asalet tasdiki için gerekli bir aşamadır.
İlk senede verilecek temel eğitim ve iki sene içerisinde verilecek yetki eğitimlerinin ardından ikinci senenin sonunda adaylar Yetki Sınavı’na tâbi tutulmaktadırlar.

Yetki Sınavı:

Murakıp Yardımcılığı ile Bankacılık Uzman Yardımcılığı için

-Genel Bankacılık Bilgisi
-Banka Muhasebesi – Mali Analiz alanlarından,
Hukuk Uzman yardımcılığı ile Bankacılık Uzman Yardımcılığı(hukuk)
-Genel Bankacılık Bilgisi
-Diğer Mesleki Mevzuatın Değerlendirilmesi – Yorumu konularından oluşurken,

diğer alanlar içinse kendi alanlarına uygun konulardan sınav gerçekleştirilecektir.

Yetki sınavında adayların, her alandan asgari 50, ortalamada ise 65 puan almaları gerekmektedir. Aksi takdirde Yetki alamazlar ve özellikle denetim yapma Yetkisi olan adaylar bu yetkiden mahrum kalırlar.

Yetki sınavında başarılı olan Murakıp Yardımcıları ve Uzman Yardımcıları belirlenmiş biçimde yemin ederek; yardımcılıkları döneminde kendileri, yerinde denetim yapma yetkisine sahip olurlar.

Tez Yazma Aşaması:

Murakıp Yardımcıları ve Uzman Yardımcıları; İlgili birimin yapacağı duyurudan itibaren 2 Ay içinde sunduğu konulardan uygun görülmüş olanı hakkında tez yazacaklardır.
Adayların tez konularının Başkanca onaylanmasının ardından 8 Ay içinde tezlerini tamamlamaları gerekmektedir. Geçerli mazereti olan adaylara Başkanlıkça 6 ay daha süre tanınabilir.

Tez;

Özgün olmalıdır. Aynı konuda sunulmuş bir yüksek lisans vb. tez söz konusu ise tez kabul edilmeyecektir.
Dizin ve ekler haricinde en fazla 8000 kelimeden oluşacaktır.

Yeterlik Sınavı:

Meslekte 3 yıllık yardımcılık süresini dolduran adaylar Yeterlik Sınavı’na tâbi tutulacaklardır. Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir.
Sınavın Yazılı Bölümü:

Murakıp Yardımcılığı ve Bankacılık Uzman Yardımcılığı İçin;

Murakıp Yardımcılığı ile Bankacılık Uzman Yardımcılığı;

-Genel Bankacılık Bilgisi:

Genel Bankacılık Uygulama ve Ürünleri
Türk ve Dünya Bankacılık Sistemi
Türk ve Dünya Ekonomisi
Bankacılık Kanunu ve tüm ikincil mevzuat ile denetim ve gözetimi

-Diğer Mesleki Mevzuat

-HUKUK;

Ticaret Hukuku
Borçlar Hukuku
İcra – İflas Hukuku
Ceza Hukuku(Genel)
Kabahatler Kanunu(Genel)
Medeni Hukuk
Türk Vergi Mevzuatı (Bankacılıkla alakalı hükümler)

MUHASEBE;

Banka Muhasebesi
Mali Analiz
BDDK Uzman Yardımcılığı İçin:
Kurum Mevzuatı

-Bankacılık Kanunu çerçevesinde;

Teşkilatlanma

Personel
İdari ve mali işler
Eğitim işlemlerine yönelik mevzuat.
-Genel Mevzuat Bilgisi
5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
İhale Kanunları ile ilgili mevzuat
Harcırah Mevzuatı,
Personel Kanunları
Sosyal Güvenlik Mevzuatı
Yeterlik Sınavının değerlendirilmesinde, adaylar; her alanda 50, ortalamada ise 65 puan almak zorundadırlar. Bu puanları alamayan adaylar başarısız sayılacak ve sözlü bölüme girmeye hak kazanamayacaktırlar.
Dil Koşulu ve Uzman Olarak Atanma;
Yeterlik sınavının iki aşamasını da geçen adaylar, Bu süreden itibaren 2 sene içerisinde Yabancı Dil Sınavı’ndan C Seviyesi(70 Puan) almak zorundadırlar. Aksi takdirde haklarında başarısızlık hükümleri uygulanacaktır.
Başarısızlık Hâli:
İlave sürede tezini hazırlayıp sunamayanlar ile tezi kabul edilmeyenler
Yeterlik Sınavı’nda iki defa başarısız olanlar
Süresi içinde dil şartını yerine getiremeyenler Kurumdaki uygun bir memurluk kadrosuna atanırlar.

Meslek Mensuplarının Yetkileri;

Bankalar Yeminli Murakıbı;

Bu meslek mensubu kişilerin asli görevi ‘Denetim’dir. Temelde Mali Bünye Denetimi olarak adlandırabileceğimiz bu denetimde aslî kapsam Bankaların; BDDK’nın ve ilgili mevzuatın çizdiği sınırlara uygun hareket edip etmediği ve muhasebe dengesi ve uygunluk noktasında uygun davranıp davranmadıklarıdır. Murakıp Raporları ile bankalara ceza uygulanabilmektedir. Meslek mensupları bu açıdan finans sektörünün en ciddi parçalarından birini oluşturmaktadırlar. Kurul piyasayı düzenlerken elindeki en ciddi enstrüman bu raporlar ve buna bağlı olarak uygunacak müeyyidelerdir. Çok ciddi meblağlarda kesilen İdari Para Cezaları’nın asli dayanağı yine bu raporlardır.

Bankacılık Uzmanları;

Uzmanlar, murakıplara nazaran teknik incelemelerden daha çok mevzuat bazlı incelemeler yapmaktadırlar. Bankacılığa dair Birincil Kanunlar ile özellikle Kurulun aldığı kararlara, ilgili kuruluşların uyup uymadığı noktasında incelemeler yaparlar. Ayrıca yapılacak mevzuat düzenlemelerine dair raporlar sunar, değişikliklere temel teşkil eden metinleri hazırlarlar.

BDDK Uzmanları;

BDDK Uzmanlarının görevlendirilme şekli ağırlıklı olarak kurulun idari görevleridir. Kurulun işleyişinde yer alan ilgili birimlerde görevlendirilen BDDK Uzmanları Eğitim, kısmen mevzuat, tez vb. konularda öncelikle çalışırlar. Denetim görevleri yoktur. Kurulun iç düzeni ile alakalı çalışmalar yapmaktadırlar.

Meslek Mensuplarının Özlük Hakları;

Bir Üst Kurul olan BDDK’nın meslek mensuplarının ücretleri 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin benimsediği eşit işe eşit ücret ilkesinden evvel diğer merkez uzmanları ve teftiş kurulu mensuplarına kıyasen daha yüksekti. Ancak bu düzenleme ile mesleğe KHK tarihinden sonra giren adayların ücretlerinde ciddi bir düşüş meydana gelmiştir.

Buna istinaden dava açan Murakıp Yardımcıları davayı kazanarak yüksek ücreti yeniden hak etmişlerdir.  Aslında emsalen uzmanların da yararlanması gerekmekle birlikte şu an için sorunlar tam olarak çözülebilmiş değildir. Meslek mensupları 3600 ek göstergeye sahip olarak çalışmaktadırlar. Çalışma yerleri İstanbul’dur.

Sonuç:

Düzenleyici ve Denetleyici Üst Kurulların en prestijlilerinden olan BDDK özellikle iş tatmini açısından ve muhatap olduğu sektörün genişliğinden ötürü hem keyifli aynı zamanda da stresli ve yorucu sayılabilecek bir kurumdur. İlerleyen yıllarda özel sektör yolunun çok açık olması hasebiyle tercih edilmektedir. Eğer maddi imkanları da yeniden tam olarak düzenlenirse yine gözde kurumların başında geleceği aşikardır. Tüm bu bilgiler ışığında Tercihinizi Yap!ın.

BDDK Sınavları için Kaynak Listesi;

İktisat;

Mikro İktisat: Erdal Ünsal
Makro İktisat: Erdal Ünsal/Kemal Yıldırım veya Tufan Samet Özdurak
Türkiye Ekonomisi: Yasin Çoban
Uluslararası İktisat: Halil Seyidoğlu veya KPSS İktisat 4’lüsü için olan kaynaklar kullanılabilir.
İstatistik-Ekonometri: KPSS bazlı temel kaynaklar kullanılabilir.
İşletme İktisadı: Yasin Çoban
Soru İçin: Klasik Sınavlar için olan kaynaklar var.(hipotez vb.)

Hukuk:

Anayasa: Ahmet Nohutçu
Borçlar Hukuku-Medeni Hukuk: Tan Tahsin Zapata
Ticaret Hukuku: Ayşe Sarıca
Ceza-Genel-: Kanun okunabilir.(75 madde)
İcra-İflas: KPSS notları okunabilir.

Maliye:

İsmail Engin, Vergi için ek olarak Nurettin Bilici olabilir veya Gazi Yayınevinden çıkan İsmail Engin, Fatih Saraçoğlu’nun Maliye Kitabı çalışılabilir.
Finansal Yönetim: Metin Kamil Ercan

Muhasebe:

Orhan Sevilengül
Soru için: İlhan Kılıç ve Ercan Beyazıtlı.
İngilizce çeviri için: Kurumun raporlarına bakılarak kurumun alakalı olduğu kelimeler taranmalı ve o terminolojiye göre bir çalışma izlenmeli. Grammer için de Odtü’nün gramer kitapları çalışılabilir. Genel kelime ezberi için de Akın Dil Eğitim’in kelime ezber çalışma kaynakları edinilebilir.

BDDK Çalışma Yeri ve Özlük Hakları

BDDK unvanlarının tümünün çalışma yeri İstanbul’dur. Her biri merkez uzmanları gibi özlük haklarına sahiptirler ve 3600 ek göstergeye tâbidirler. Mesleğe yeni başlayan bir adayın maaşı yaklaşık olarak 37000 TL’dir. Meslekte üç yılını doldurarak yardımcılığı kaldırılan meslek mensuplarının ise yaklaşık maaşı 38000 TL’dir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kariyer Meslek için kaç ünvan alır?

-Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı-Bankacılık Uzman Yardımcılığı-BDDK Uzman Yardımcılığı’dır.

Yorumlar

  1. Kararsız Avatar Kararsız dedi ki:

    Hocam bu üç meslekten hangisi daha kariyerlidir? Ne önerirsiniz bu konuda acaba?