kpsstaban puanlarbaşarı sıralamalarıatama puanlarıykstyt

Seyahat Yasağına Uymama Cezası Nedir? Seyahat Yasağı Cezası Ne Kadar?

2020 yılında hayata geçirilecek olan seyahat yasağına uymamanın cezası nedir? Seyahat yasağı ihlalinin cezası ne kadar? Kaç lira cezası var? Detayları haberimizde inceleyebilirsiniz.

Seyahat Yasağına Uymama Cezası Nedir? Seyahat Yasağı Cezası Ne Kadar?
A+
A-

28 Mart 2020’den itibaren tüm yurtta geçerli olmak üzere İçişleri Bakanlığı genelgesiyle seyahat kısıtlamaları getirilmiştir. Seyahat Yasağına kimlerin uyması gerekmektedir? Seyahat Yasağına uymamanın cezası nedir? Seyahat yasağına uymama cezası 2020 ne kadar? 2020 Seyahat Yasağına uymamanın cezası var mı? Seyahat izin belgesi nedir? Kimler seyahat izin belgesi alabilir? Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Kim verir? Detayları haberimizde inceleyebilirsiniz.

2020 Seyahat Yasağı Nedir ve Kimleri Kapsar? 

11 Mart 2020 tarihinde Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin KOCA’nın açıklaması ile ülkemizde görüldüğünü öğrendiğimiz korona tipi Covid 19 virüsünün, ülkemizde daha fazla insana bulaşmaması adına alınan tedbirlerden bir yenisi olan seyahat yasağı, ülkede yaşayanların bulundukları ilin sınırlarına çıkmayı kısıtlayan, mücbir sebebi olmayan kişilerin bulunduğu ilde kalmasına yönelik bir tedbirdir. Bu tedbirin en önemli alınma dayanağı 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyet Anayasası’nda yer alan kısıtlama hükümleridir. 

1982 Anayasası’nın 23. maddesi Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti başlığını taşımaktadır. Bu başlıkta Seyahat hürriyetinin gerekli durumlarda ancak kanunla sınırlanabileceği belirtilmiştir. Buna dayanılarak iki Kanun dayanak alınmakta ve seyahat hürriyeti kısıtlanabilmektedir.

Ülkemizin içinde bulunduğu durum salgın hastalık – pandemi olarak nitelendiğinden Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 57. maddesi ile başlayan salgın hastalıklarla mücadele bölümü hükümleri bu koşularda uygulanmaktadır. 57. maddede sayılan ve günün koşullarında tanımlanabilecek salgın hastalıklar durumunda kişilerin tecridinin mümkün olduğunu ifade eden ve 73. maddesi gereği seyahat yasağı uygulanmaktadır. Yine İl İdaresi Kanunu’nda yer alan hükümler uyarınca tatbik edilen seyahat etme yasağı da kamu düzeninin korunması adına tıpkı sokağa çıkma yasağı gibi bir tedbir emridir. 

2020 yılında uygulanacak olan Seyahat Yasağı genel hükümlü bir seyahat yasağıdır. Yani seyahatin yasaklığı esastır ancak istisna tutulan durumlar ve biçimler söz konusudur. Seyahat yasağı şu an için özel araçları, hususi arabalarıyla seyahat etmek isteyen kişileri kapsamamaktadır. Bunun istisnası sokağa çıkma yasağına muhalefet eden kişi olmak ya da bu kişilerden birini araçla taşımaktır. Bu konuda daha detaylı bilgileri aşağıda yönlendirmesini verdiğimiz çalışmamızda inceleyebilirsiniz;

Diğer istisna durum ise seyahat izin belgesi verilebilecek olanlardır. Seyahat izin belgesi verilmesi uygun görülen kişi ya da kişiler uçak ve otobüs seferleri ile seyahat edebilirler. Bunların dışında kalan hiç kimse toplu ulaşım araçlarını kullanarak il değiştiremeyecektir. 

2020 Seyahat İzin Belgesi Nedir? Seyahat İzin Belgesi Nasıl Alınır?

2020 yılında uygulanacak olan seyahat yasağına tabi olan kişiler, Bakanlık tarafından belirlenmiş olan mücbir şartlardan birisini belgelendirmeleri durumunda kendilerin seyahat izin belgesi düzenlenerek, seyahat etmelerine müsaade edilecektir. Seyahat izin belgesi almak isteyen kişilerin sahip olmaları gereken mücbir durumlar ise şu şekilde belirtilmiştir;

-Terk etmek istedikleri ilde son 15 gün içerisinde kalacak herhangi bir yerlerinin bulunmaması,
-Tedavi için başka bir ile gitmesi gerektiği durumunun doktor sevki ile sabit olması,
-Birinci derece yakınlarından birisinin vefat etmiş olması ya da ağır hasta durumunda olması.

Bu üç halden birisine sahip olduğunu belgelendirecek olan kişilere seyahat izin belgesi düzenlenebilecektir.

Seyahat izin belgeleri İçişleri Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu genelge hükümleri uyarınca Valilikler uhdesinde teşekkül ettirilecek olan Seyahat İzin Kurulları tarafından verilebilecektir. Seyahat izin belgesi almak isteyen kişilerin üç şekilde başvuru yapma imkanı bulunacaktır. 

-Alo 199 Seyahat İzin Belgesi Başvuru Hattı
-İçişleri Bakanlığı E-Başvuru Sistemi üzerinden Seyahat İzin Belgesi Başvuru Ekranı,
-Seyahat için gelinen otogarda vayahut da hava limanında kurulmuş olan Seyahat İzin Belgesi Başvuru Masası.

Üç şekilde başvuru yapacak olan kişilerden masada başvuru yapanlara sonuç elden tebliğ edilebilecekken, mobil ya da elektronik ortamdan başvuru yapanlara geri dönüş yine aynı kanallardan sağlanabilecektir. Seyahat izin belgesi başvurusu kabul edilmeyenlerin seyahat etmesi ise mümkün olmayacaktır. 

otobus 2

2020 Seyahat İzin Belgesi Olmadan Yolculuk Etmek Mümkün Mü?

İçişleri Bakanlığı Valilikler aracılığı ile gerek başvuru süreçlerini, gerekse sonrasındaki kontrolleri sıkı bir şekilde takip edecek. Gerek ilden çıkacak kişilerin listesinin gidilecek illere iletilmesi, gerek özellikle hava limanları ile ortak bir elektronik ortam vasıtası ile izinlerin aktarımı sayesinde izni olmayan yolculara bilet satışının önüne geçilmesi söz konusu. Ayrıca il giriş ve çıkışlarında yolcular tek tek kontrol edilecek ve sağlık taramaları da yapılacak. 

Tüm bu tedbirlere rağmen kaçak bir şekilde seyahat etmeye kalkışacaklar olma ihtimali elbette bulunmaktadır. Bu durumlarda ise İçişleri Bakanlığı’nın, kolluk kuvvetlerinin ya da başka yetkili birimlerin tespiti sonrasında kişileri bazı yaptırımların bekleyeceği muhakkaktır. Bu cezaların hangi hükümler uyarınca ve ne şekilde olabileceğine göz atalım.

2020 Seyahat Yasağını İhlalin Cezası Nedir? 2020 Seyahat Yasağına Uymamanın Cezası Ne Kadar?

Seyahat Yasağı’da tıpkı sokağa çıkma yasağı gibi kamu düzenini sağlamak ve özellikle Covid 19 salgınını önlemek gayesiyle getirilmiş bir tedbir emridir. Bu yasağa uymamak öncelikli olarak emre itaat etmemek bağlamında değerlendirilecek bir kabahat ortaya çıkarmaktadır. Emre itaat etmemeye dair Kabahatler Kanunu’nda yer alan hüküm ise aynen şu şekildedir;

“Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir”

Kanunun ilk halinde belirtilen bu kabahat için uygulanan ceza tutarı 100 TL olarak belirtilmişse de yapılan güncelleme ile 2020 yılı itibariyle bu ceza 392 Türk Lirası olarak uygulanmaktadır. 

Bunun yanında salgın hastalıkla alakalı tedbirlere uymamak suçunun da ortaya çıkması sebebiyle kişiler hakkında tıpkı sokağa çıkma yasağına muhalefet edilmesinde olduğu gibi Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümlerine dayanılarak para ve hapis cezası uygulanabilecektir. Bu suçun ve cezanın düzenlenmiş olduğu Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi hükmüne dair detaylı açıklamalara aşağıda vermiş olduğumu yönlendirme ile ulaşabilir, bilgi edinebilirsiniz;

2020 yılında uygulanacak olan Seyahat Yasağı ve bu yasağa uymamanın cezaları ile alakalı olarak bilgilerinizi ve fikirlerinizi paylaşmak için Tıklayınız!

Yazımızı Puanlamak İster misin?
Yorumlar

  1. Sebiha Ergün dedi ki:

    Memlekete gidecem oğlum askere gidiyor babasının mezarina götürmek istiyorum