Kamu Haber

SGK Sigorta Prim Oranları 2021 Kaçtır? İşçi ve İşveren Dağılımı Nasıl?

Ülkemizde herhangi bir sigorta koluna bağlı olarak çalışan herkesin Sosyal Güvenlik Kurumu SGK’ya belirli oranlarda prim ödemesi gerekmektedir. Bu primlerin oranları sigortalıların bağlı oldukları sigortalılık koluna göre farklılık arz etmektedir. Sigorta primi nedir? Sosyal Güvenlik Kurumu primlerini kimler ödemektedir? Sigortalı Prime Esas Kazanç SPEK ne demektir? 2021 SGK Sigorta Primleri ne kadar? SGK sigorta prim oranları 2021 yılında kaç? Detayları çalışmamızda.

SGK Sosyal Güvenlik Sigorta Primi Nedir? 

Ülkemizde beyaz ya da mavi yakalı işçi olarak, memur olarak ya da esnaf, tacir, işveren olarak çalışan herkesin farklı statülerde sosyal güvenlik sistemine dahil olması gerekmektedir. Sigortalıların kazançları üzerinden belirli oranlarda Sosyal Güvenlik Kurumu SGK’ya bildirilmesi ve ödenmesi gereken kesintilere kısaca sigorta primi adı verilmektedir. Bu bağlamda ülkemizde uygulanan sosyal güvenlik sistemine kısaca primli sistem adı verilmektedir. 

Primli sistemde aktüeryal denge olarak adlandırılan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun gelir gider dengesi toplanan primlerin çeşitli sebeplerle (emeklilik, maluliyet vb.) Kurumdan gelir veya aylık alanların ödemelerinin ne oranda karşılanabildiğini ifade etmektedir. Yani bilinenin aksine sigortalıların yatırdıkları primler kendi emekli maaşları olarak kendilerine dönmemekte, mevcut emeklilerin ya da başka sebeplerle gelir – aylık alanların ödemelerini karşılamaktadır. 

Sosyal Güvenlik Kurumu’na Sigorta Primleri Kimler Tarafından Ödenmektedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu herhangi bir sıfatla sigortalı olan herkesten belirli oranlarda sigorta primi almaktadır. Bu primin ödeme yükümlüsü kimi durumlarda adına prim ödenen kişiden farklı olabilmektedir. Eski adıyla Bağ – Kur yeni adıyla 4/b sigortalıları olan esnaflar ve tacirler kendi sigorta primlerini kendileri adına yatırmaktadırlar. Ancak bir işveren yanında işçi olarak çalışanların ve memurların primlerinin ödeme yükümlülüğü 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ilgili hükümlerince işverene verilmiştir.

Brüt ücret üzerinden belirli oranlarda hesaplanan sigorta primleri işçinin ücretinden kesilmekte yani işçinin cebinden çıkmaktadır ancak işçi payı olarak nitelendirdiğimiz sigorta primleri işçiler adına işverenler tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmekte ve ödenmektedir. Bununla birlikte işverenler yine işçiye vermiş oldukları ücret üzerinden hesaplanan oranlarda işveren payı sigorta primlerini de Kuruma bildirmekte ve yatırmaktadırlar.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Nasıl Hesaplanmaktadır?

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK’ya bildirilen primler prime esas kazanç adı verilen ve kısaca SPEK olarak nitelendirilen tutar üzerinden hesaplanmaktadır. Bu tutar işçinin brüt ücretinin bir günlük tutarının, ay içerisinde çalışılan gün ile çarpımı sonucu elde edilmektedir.

Örneğin 2020 yılında asgari ücretle çalışan bir işçinin bir günlük prime esas kazanç tutarı 98,10 Türk Lirasıdır. Şayet bu işçi bir ayın tamamında çalışmış ise aylık prime esas kazanç tutarı brüt asgari ücret tutarı olan 2943,00 Türk Lirası olacaktır. İşçinin sigorta primleri de bu tutar üzerinden hesaplanarak SGK’ya bildirilecektir. Ancak bu işçi çeşitli sebeplerle ay içerisinde 10 gün çalışmış ise prime esas kazancı 98,10 Türk Lirasının 10 ile çarpımından elde edilen 981,00 Türk Lirası olacaktır ki primleri bu tutar üzerinden hesaplanacaktır.

sgk 637

Prime Esas Kazanç (SPEK) Taban Tutarı ve Tavan Tutarı 2021 Yılında Ne Kadardır?

Prime esas kazanç tutarları kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. Sigortalıların vasıf, kabiliyet, pozisyon vb. özelliklerine bağlı olarak değişen maaşlarına bağlı olarak prime esas kazançları da artıp azalabilmektedir. Ancak bu tutarlar belli bir seviyenin altında ve üzerinde olamaz. Kısaca SGK Tavanı ve SGK Tabanı olarak ifade edilen bu tutarların 2021 yılında ne kadar olacağına dair detaylı bilgilere aşağıda yer verdiğimiz bağlantıdaki çalışmamızda göz atabilirsiniz;

Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Prim Oranları Nasıl Belirlenir?

Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimlesi gereken sigorta primlerinin yüzde kaç olacağı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun primlerle alakalı kısmında yer alan 81. maddesinde ifade edilmiştir. Prim Oranları ve Devlet Katkısı başlıklı bu kısımda bir işçinin ödenmesi gereken toplam prim oranı, bu primin işçi ve işveren payı olarak ve sigorta kolları bakımından dağılımı açık şekilde ifade edilmiştir.

Bunun yanında işçilerden kesilen İşsizlik Sigortası Primi dayanağını doğrudan 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’ndan almaktadır. 

SGK Sigorta Prim Oranları 2021 Kaçtır? İşçi Payı ve İşveren Payı Ne Kadar?

İki ayrı kanundan kaynaklanan 2021 işçi sigorta prim oranı toplam %37,5’tir. Bu oranın işveren payı olarak ifade edilen kısmı toplam %22,5 iken işçinin ücretinden kesilen kısmı toplam %15’tir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi gereken Sosyal Güvenlik sigorta 2021 prim oranlarını aşağıda yer alan tablomuzda dağılımlarıyla birlikte inceleyebilirsiniz;

Sigorta Kolu İşveren Primi Oranı İşçi Primi Oranı Toplam SGK Prim Oranı
Uzun Vadeli Sigorta Kolları Primi Oranı %11 %9 %20
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi Oranı %2 %0 %2
Genel Sağlık Sigortası GSS Primi Oranı %7,5 %5 %12,5
İşsizlik Sigortası Primi Oranı %2 %1 %3
TOPLAM Prim Oranı %22,5 %15 %37,5

Tablomuzda yer alan Uzun Vadeli Sigorta Kolları ile Kısa Vadeli Sigorta Kolları hakkında daha ayrıntılı bilgiler edinmek, hangi şartlarda hangi sigortalılıkları kapsadığını detaylı bir biçimde incelemek için ilgili çalışmalarımıza aşağıda yer vermiş olduğumuz bağlantılarla ulaşabilirsiniz;

Sosyal Güvenlik Destek Primi SGDP Uygulaması Nedir? Ne İşe Yarar? Prim Oran Kaçtır?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan 5510 sayılı Kanunun belirli statülerine bağlı olarak emekli olmuş, bunun neticesinde Kurumdan aylık ya da gelir almaya hak kazanmış olan sigortaların yeniden çalışmaları durumunda sigortalı olmaları gerekmektedir. Bu durumda sigortalıların aylık/gelir kaybı yaşamasının önüne geçmek için geliştirilmiş bir sistem olan sosyal güvenlik destek primi uygulamasına dair daha detaylı bilgiler için aşağıda yer verdiğimiz yönlendirme ile ilgili çalışmamıza ulaşabilirsiniz;

Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenmesi gereken sigorta primlerine dair aklınıza yatmayan hususları sormak ve daha ayrıntılı bilgileri edinebilmek için FORUM sayfamızı takip edebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu