kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Türk Anayasa Hukuku Vize ve Final Sınavlarında Gelebilecek Sorular ve Cevapları 1

Türk Anayasa Hukuku dersi için online yapılacak vize ve final sınavlarında gelebilecek sorular ve cevapları sizlere sunuyoruz. Hukuk, İİBF ve SBF mezunları haberimize bakabilir.

Pandemi sürecinde devam eden online sınavlarında Hukuk Fakülteleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri öğrencilerinin sorumlu oldukları Türk Anayasa Hukuku dersi için sorular ve cevaplar oluşturmak istedik. Hukuk Fakültelerinin 1. sınıfında yer alan öğrenciler, İİBF ve SBF içerisinde yer alan Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (SBKY), Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (SBUİ), Uluslararası İlişkiler, Maliye vb. bölümlerinde bulunan 1. sınıf öğrencileri için Türk Anayasa Hukuku soruları ve cevaplarını oluşturduk. Hazırlamış olduğumuz sorular ve cevaplar online vize sınavı ile final sınavlarınızda sizlere yardımcı olacaktır.

Türk Anayasa Hukuku dersi için oluşturduğumuz soruların bir bölümünü bu içerik içerisinde bulabilecekken devamını diğer içeriklerimizde görebileceksiniz. Türk Anayasa Hukuku vize sınavı ve final sınavında yüksek puan almayı hedefleyen arkadaşlarımız için işte sorular ve cevapları…

 1. Osmanlı Devletinde padişah hangi olayla birlikte yetkilerini kendi isteği doğrultusunda ilk kez sınırlandırmıştır? Tanzimat Fermanı ile sınırlandırmıştır. 2. Abdülmecit zamanında yaşanan bu dönemde, dönemin Sadrazamı Mustafa Reşit Paşa’dır.
 2. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı kimdir? Mustafa Kemal ATATÜRK
 3. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanı kimdir? İsmet İNÖNÜ
 4. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Meclis Başkanı kimdir? Ali Fethi OKYAR
 5. Ülkemizde kabul edilen tek yumuşak anayasa hangisidir? 1921 Anayasası (Teşkilat-ı Esasiye)
 6. Ülkemizde meclis hükümeti sisteminin uygulandığı anayasa dönemi hangisidir? 1921 Anayasası dönemi.
 1. Ülkemizde meclis hükümeti sistemi ile parlamenter sistemin birlikte uygulandığı dönem nedir? 1924 Anayasası dönemi.
 2. 1961 Anayasası sonrası kurulan kurumlar nelerdir? Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Anayasa Mahkemesi. Sorularda genellikle YSK bulunur. YSK 1950 yılında kurulmuştur. NOT : Diyanet İşleri Başkanlığı 1924 yılında kurulmuştur. Ancak 1961 Anayasasında yer almıştır.
 3. 1971 – 1973 Yılları Arasında Anayasamızda yapılan değişiklikler nelerdir? KHK’lara ilk kez yer verilmiştir. TRT’nin özerkliği kaldırılmıştır. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kurulmuştur. Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa değişikliklerini şekli bakımdan denetlemesi kabul edilmiştir. Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM) kurulmuştur. NOT : Olağanüstü hal KHK’ları 1982 Anayasasında yer almıştır.
 4. Yükseköğretim Kurulu hangi tarihte kurulmuştur? 1982
 5. Devlet Denetleme Kurulu (DDK) hangi tarihte kurulmuştur? 1982
 6. 1961 Anayasasının kurucu meclisleri nelerdir? Milli Birlik Komitesi ve Temsilciler Meclisi
 7. 1961 Anayasasında Yasama organları nelerdir? Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi
 1. 1982 Anayasasına göre yasama dokunulmazlığının kaldırılması için kaç milletvekilinin kabul oyu gerekir? Yasama dokunulmazlığını kaldırılması için özel çoğunluk aranmaz. 151 milletvekilinin kabul oyundan az olmamak koşuluyla, genel kurulda oylamaya katılan milletvekillerinin salt çoğunluğunun oyu gerekir.
 2. 1982 Anayasasına göre yayımlanmasıyla yürürlüğe giren milletlerarası antlaşmalar ne kadar süre içinde TBMM bilgisine sunulur? 2 AY içinde TBMM bilgisine sunulur.
 3. 1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanlığına kimler aday gösterebilir? Siyasi parti grupları, Genel seçimlerde geçerli oyların tek başına veya birlikte en az %5’ini alan siyasi partiler ve en az 100 bin seçmen aday gösterebilir. NOT : Milletvekilleri siyasi parti gruplarından bağımsız olarak Cumhurbaşkanlığına aday gösteremezler. Şıklarda 200 milletvekili gibi bir seçenek yanlış olacaktır.
 4. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar görevleriyle ilgili suçlarda nasıl yargılanırlar? Meclis soruşturması açılarak. Soruşturma sonucunda Yüce Divan’a sevk kararının çıkmasıyla.
 5. 1982 Anayasasına göre Milli Güvenlik Kurulu üyeleri kimlerdir? Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Adalet Bakanı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı ve Deniz Kuvvetleri Komutanı. NOT : Jandarma Kuvvetleri Komutanı yoktur.
 6. 1982 Anayasasına göre Olağanüstü Hal hangi merci tarafından ilan edilir? Cumhurbaşkanı tarafından süresi 6 ayı geçmemek üzere ilan edilir. Olağanüstü hal ilanı kararı verildiği gün Resmi Gazetede yayımlanır ve TBMM onayına sunulur. TBMM, OHAL süresi 4’er ay olacak şekilde uzatabilir.
 7. 1982 Anayasasına göre savaş ve mücbir sebeplerle TBMM toplanamaması hali hariç olmak üzere, OHAL sırasında çıkarılacak Cumhurbaşkanı Kararnameleri (CBK) ne kadar süre içinde TBMM’de görüşülür ve karara bağlanır? 3 AY içinde
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.