Ülkemizin Dış Ticaret Verileri 2019

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi verilere göre, ülkemizde 2019 yılında gerçekleşmiş olan toplam ithalat ve toplam ihracat rakamları açıklanmıştır. 2019 yılı dış ticaret verilerinde bir önceki yıla göre ihracatımız artarken, ithalatımız azalmıştır. Toplam dış ticaret hacminin 374 milyar doları aştığı 2019 yılında, ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı %84,6 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı dış ticaret verilerimize göre gerçekleşen rakamlar şöyledir…

A+
A-

Ülkelerin globalleşen ekonomik dengelerle yönetilmeye başlandığı günümüzde rekabet gücünü kanıtlamak isteyen ülkeler, ihracat rakamlarını arttırmayı hedeflemektedir. Dış ticaret verileri güçlü olan ülkeler, ekonomik olarak gelişmiş ülke olarak adlandırılmaktadır. Bir ülkenin bir yıl içerisinde dış satımlarının dış alımlarından fazla olması, o ülkenin cari fazla verdiğini, tersi durumun ise o ülkenin dış açık verdiğini göstermektedir. Bu nedenle ülkelerin yıllık yapmış oldukları ihracatın, ithalat rakamlarından fazla olması, o ülkenin gelişme düzeyini olumlu yönde etkilemektedir. Sanayi devrimini ve ülkesel boyutta sanayileşme sürecini batılı ülkelere göre geç tamamlayan ülkemizde, ihracat rakamlarını yıl boyunca arttırmak tek hedef haline gelmiştir. Bu hedef doğrultusunda Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bu bakanlıklara bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar ihracatın kolaylaştırılması ve arttırılması yönünde çalışmalar yapmaktadır.

Sanayiciye Yatırım teşvik belgeleri verilmesi, dahilde işleme rejiminin kolaylaştırılması, yerinde gümrükleme çalışmalarının arttırılması, Türk Eximbank üzerinden uzun vadeli ve düşük faizli ihracat kredisi kullanımının yaygınlaştırılması ve gümrük kontrollerinde kolaylaştırıcı çalışmaların yapılması hep aynı hedefe yönelik girişimlerdir. Bütün bu çalışmalar 2018 yılından beri karşılığını vermeye başlamıştır. 2018 ve 2019 yıllarında ülkemizin ihracatı artarken, dış ticaret açığı azalmıştır. Cumhuriyet tarihi boyunca ulaşılan en büyük ihracat seviyesine 2019 yılı ile aşılmıştır. 2019 yılında 374 milyar dolar dış ticaret hacmini yakalayan ülkemizin, toplam ihracatı 171,5 milyar doları aşarken, toplam ithalatı da 202,5 milyar doları aşmıştır.

Ülkemizin 2019 Yılı Dış Ticaret Hacmi

2019 yılında ülkemizin dış ticaret verileri olumlu yönde ivme yakalamıştır. 2019 yılında daha az dış açık vererek, dış ülkelere olan bağımlılığımız azalmıştır. Toplam dış ticaret hacmimiz 374.283 milyon (374 milyar) dolar olacak şekilde yılı tamamlamıştır. 2019 yılı toplam ihracatımız 171.579 milyon (171 milyar) dolar olarak yılı tamamlarken, toplam ithalatımız da 202.704 milyon (202 milyar) dolar olarak yılı tamamlamıştır. Dış ticaret açığımız 2017 yılında yaklaşık 76.881 milyon dolar, 2018 yılında 54.991 milyar dolar ve 2019 yılı ile de 31.125 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı %67,1, 2018 yılında bu oran %75,3 olmuş ve 2019 yılı ile birlikte de %84,6’ya yükselmiştir. İhracatımızın ithalatımızı karşılama oranının yıldan yıla artması dış ülkelere olan bağımlılığımızın azalması anlamına gelmektedir. Bu durum ülkemizin siyasi ve iktisadi gücünün artmaya devam ettiği anlamına gelmektedir.

2019 İhracat Verilerimiz

TÜİK ve Ticaret Bakanlığı istatistiklerine göre, 2019 yılı dış ticaret hacmimiz 374 milyar doları aşarken, toplam ihracatımız da 171 milyar doları aşmıştır. Toplam ihracatımız bir önceki yıla göre, %2,2 oranında artış göstermiştir. İhracatı gerçekleştirilen mallar içerisinde en çok ham madde (ara mallar) dışa satım yapılmıştır. Sıralamada ikinci sırada tüketim malları ihracatı yapılırken, üçüncü sırada da yatırım (sermaye) malları ihracatı yapılmıştır.

En çok ihraç ettiğimiz ürünler listesine baktığımızda : Motorlu kara taşıtları, kazanlar ve makineler ile demir ve çelik ilk üç sırada yer almaktadır. En çok ihracat yaptığımız ülkeler ise sırasıyla: Almanya, İngiltere, İtalya, Irak ve ABD olarak gerçekleşmiştir.

En fazla ihracat yaptığımız ülke Almanya olmuştur.

2019 İthalat Verilerimiz

TÜİK ve Ticaret Bakanlığı istatistiklerine göre, 2019 yılı dış ticaret hacmimiz 374 milyar doları aşarken, toplam ithalatımız da 202 milyar doları aşmıştır. Toplam ithalatımız bir önceki yıla göre, %9,1 oranında azalma göstermiştir. İthalatı gerçekleştirilen mallar içerisinde en çok ham madde (ara mallar) dış alımı yapılmıştır. Halkımız içerisinde bilinenin aksine, 2019 yılında ülkemiz tarafından gerçekleştirilen ithalatın yaklaşık %75’ten fazlası ham madde (ara mallar) olarak gerçekleşmiştir.

En çok ithal ettiğimiz ürünler sırası ile : Mineral yakıtlar, kazanlar ve makineler ve elektrikli makine ve cihazlar olarak gerçekleşmiştir. En çok ithalat yaptığımız ülkeler sırası ile : Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya, ABD ve İtalya olarak gerçekleşmiştir.

En fazla ithalat yaptığımız ülke Rusya Federasyonu olmuştur.

Soru, görüş ve önerilerinizi forum sayfamızda bizlere iletebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.