Gündem

2023 Dernek Nedir? Dernek Nasıl Kurulur?

Dernek nedir? Dernek nasıl kurulur? Dernek kurmak için kaç kişi gereklidir? Dernek kurmak için gerekenler 2023 güncel mevzuata göre.

Kazanç, gelir kazanmak veya paylaşmak dışında başka bir amaç ile bir araya gelen kişilerin bilgilerini, deneyimlerini, çalışmalarını paylaşma ve birleştirmeleri sonucunda ortaya çıkan topluluklara “dernek” denir.

İş Müfettiş Yardımcılığı Mesleği Nedir?

23.11.2004 tarihinde yürürlüğe giren ve 2023 yılında halen yürürlükte olan 5253 sayılı Dernekler Kanunun 2. Maddesinde dernek şu ifadeler ile tanımlanmıştır:

“Dernek, kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi  (7) gerçek ve tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi toplulukları”

Kimler Dernek Kurabilir? Dernek Kurmak İçin Gereken Şartlar?

Fiil ehliyetine sahip olan gerçek ve tüzel kişiler her hangi bir izine gerek olmaksızın dernek kurabilmektedir.

Dernek kurucusu olabilmeleri ile ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve kolluk kuvvetleri mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarının bünyesinde istihdam edilen memur statüsündeki personeller hakkında özel kanunlarla getirilen kısıtlamalar saklıdır.

15 yaşını tamamlamış, ayırt etme gücüne sahip bireyler toplumsal, ruhsal, ahlaki, bedensel, zihinsel yetenekleri ile spor eğitim ve öğretim haklarını sosyal ve kültürel varlıklarını, aile yapısını ve özel yaşantılarını korumak için yasal temsilcilerinin (aile vb.) yazılı izni ile çocuk dernekleri kurabilir ve daha önce kurulmuş olan çocuk derneklerine üye olabilir.

12 yaşını tamamlamış kişiler yasal temsilcilerinin izni ile çocuk derneklerine üye olabilir fakat yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar.

Kurulmuş, kurulan, faaliyet gösteren çocuk derneklerine 18 yaşından büyük bireyler kurucu olamaz ve üye olamazlar.

Siyasi partilerden çıkarılmış veya siyasi bir partinin kapatılmasına neden olmuş siyasi parti üyeleri ve kurucuları ile ağır hapis cezasına çarptırılmış ve 5 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmış olan kişiler dernek kuramazlar.

Dernek Kurmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

1 adet gerçek veya tüzel en az yedi kurucu tarafından doldurulmuş ve imzalanmış Kuruluş Bildirimi Formu gerekmektedir.

2 adet dernek kurucuları tarafından her sayfası imzalanmış Dernek Tüzüğü gerekmektedir.

1 adet dernek kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi gerekmektedir.

1 adet kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin derneklere kurucu olabilmesine dair İçişleri Bakanlığınca izin verildiğini belirten dernek kurucuları tarafından imzalanmış yazılı beyan gerekmektedir.

1 adet kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri gerekmektedir.

1 adet yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste gerekmektedir.

1 adet dernek merkezinin (ikametgah) tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen yerlerde bulunacak olması halinde kat malikleri kurulunun oy birliği ile alacağı karar örneği (muvafakatname) gerekmektedir.

 Ayrıca belirtilmesi gerekir ki:

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki dernek kuruluş işlemlerinde yukarıda belirtilen belgeler birer arttırılarak verilir.

Çocuk derneklerine tüzel kişiler kurucu veya üye olamazlar,Ayrıca, çocuk derneklerinde kuruluş bildirimine, kurucu çocukların yasal temsilcilerinin izni eklenir.

Dernekler, kuruluş bildirimi ve eklerini mülki idare amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar.

Mülki idare amirliği tarafından dernek kuruluş bildirimi, gün ve saat belirtilmek suretiyle dernekler birimine havale edilir ve başvuru sahibine kuruluş bildirimi ve eklerinin alındığına dair (Alındı Belgesi verilir.

Dernek Adı Ne Olmalı? Dernek Adı Seçerken Nelere Dikkat Etmeli?

Dernek adı belirlerken dikkat etmeniz gereken bazı hususlar vardır. Kurmak istediğiniz derneğe bir isim bulduğunuzu varsayalım. Derneğiniz için belirlediğiniz ismin içerisinde “izne tabi kelimeler”in bulunmaması gerekmektedir. Peki nedir bu “izne tabi kelimeler”? Mustafa Kemal, Atatürk, Cumhuriyet, Milli, Türkiye ve Türk kelimelerini, isimlerini derneğinizin ilk ismi olarak belirleyemez ve derneğiniz için belirlediğiniz ilk ismin içerisinde bu kelimelere yer veremezsiniz. “İzne tabi kelimeler”i dernek ismi olarak kullanmak için gereken şartları yerine getirmeli ve alacağınız özel izin sonrasında derneğinizin ismine ekleyerek kullanabilirsiniz.

Dernek ismi belirlerken “İzne tabi kelimeler” dışında dikkat etmeniz gereken bir başka husus da “tüm” “bütün” “hepsi” gibi kapsamlı ve kapsayıcı kelimeleri de derneğinizin kuruluş aşamasında dernek ismi olarak kullanamayacak olmanızdır. Kapsamlı ve kapsayıcı kelimeleri kullanabilmeniz için bazı şartları yerine getirmeniz (belirli üye sayısı, belirli bir faaliyet kapasitesi vb.) sonrasında bu kelimeleri kullanmak için gerekli girişimleri yapabilirsiniz.

Dernek ismi belirlerken “İzne tabi kelimeler” ve “kapsamlı ve kapsayıcı kelimeler” hususlarına dikkat etseniz bile hala bazı hususlara dikkat etmeniz gerekmektedir. Türkiye’de 100 binden fazla kayıtlı dernek bulunmakta ve faaliyet göstermektedir. Bu nedenle kayıtlı olan ve faaliyet gösteren 100 binden dernek ile aynı ismi kullanmanız mümkün değildir. Derneğiniz kuruluş aşamasında iken Dernekler Büro Amirliği’ne giderek kayıtlı dernekler ile aynı ismi kullanmamanız için dernek ismi sorgulama işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Bildiğiniz üzere ülkemizde kayıtlı olan ve faaliyet gösteren derneklerin oldukça uzun isimleri vardır. Bu nedenle derneklerin pek çoğu derneğine bir kısa ad belirlemektedir. Kurulma aşamasında olan derneğinize kısa isim koymak ve kullanmak istemeniz durumunda bu kısa ismin de kullanımda olup olmadığını sorgulamanız gerekmektedir.

Dernek Kurmak İçin Nereye Başvuru Yapılır 2023?

Yukarıda belirlenen bütün işlemleri tamamlamak üzere veya tamamlamış olmanız durumunda yapmanız gereken son işlem dernek kurmak için başvuru yapmaktır. Peki dernek kurmak için nereye başvuru yapılır? Dernek kurmaya hazır olduğunuz zaman, derneğinizin kurucu üyelerinden bir kişinin şehrinizde bulunan Dernekler Büro Amirliği’ne gitmesi ve tamamlanan bütün belgeleriniz ile birlikte başvuru işlemlerini yapması gerekmektedir.

Dernekler Denetçi Yardımcılığı Mesleği, Maaşı ve Sınavı

 

3255 1 ee8a8bb45bb8efcbb7520a9196e9bdff

Kimler Dernek Kurabilir? Dernek Kurmak İçin Gereken Şartlar?

Fiil ehliyetine sahip olan gerçek ve tüzel kişiler her hangi bir izine gerek olmaksızın dernek kurabilmektedir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Dernek kurmak için adresinden gerekli ve güncel belgelere ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu