KPSS

SGK Uzman Yardımcılığı Mesleği, Maaşı ve Sınavı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI

Sosyal Güvenlik Kurumu Uzman Yardımcılığı alımının ÖSYM’nin yeni KPSS puan sisteminde gerçekleştirilmemiş olması sebebiyle yeni sistemde puan türlerinin hangileri olacağı henüz belli değildir. Eski sistemde ise alım için puan türleri şu şekildedir;

SGK Müfettiş Yardımcılığı Sınavına Katılacak Aday Listesi Açıklandı

Sosyal Güvenlik Kurumu Uzman Yardımcılığı mesleği için adaylar KPSS’den alacakları; P-46-113-115 puanlarından biri ile başvurabileceklerdir. KPSS p-46 ve p-115 puanları Çalışma Ekonomisi, Hukuk ve Muhasebe ağırlığı ihtiva ederken, P-113 Puan türü ise Eşit Ağırlıklandırmaya sahip bir puandır.
Ek koşul olarak Yabancı Dil Sınavı(YDS)’den 60(D Seviyesi) puan almak zorunludur. O yüzden iki kısımdan da belli bir başarı elde etmek gereklidir.
Yazılı sınav yoktur. Mesleğe giriş 4 kat adayın çağırıldığı SÖZLÜ usülde yapılmaktadır. Buna hazırlanırken nelere bakılmalı bundan bahsedeceğiz ama öncelikle mesleğe değinelim.

Uzman Yardımcıları;

Merkez Teşkilatı’nda görev yapmaktadırlar. Taşra yapılanmasına dahil değildirler. Çalışma yerleri Ankara Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’dır. Mesleğe Uzman Yardımcısı Adayı olarak başlarlar. Birinci senenin sonunda Asaletleri Tasdik olunarak SG Uzman Yardımcısı olacaklardır.

Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcıları da, diğer Uzman Yardımcılarının da tâbi oldukları;

“Uzman yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezi, oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmek kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.
Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C), Dışişleri Uzmanlığı için asgari (B) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır. Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve kurumlarında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.”

kaidelere tâbidirler.

SGK Denetmen Yardımcılığı Maaşı 2023

Yani YDS’den 70 puan alma ve TEZ Yazmak zorundadırlar. 3 Senelik bu sürecin sonunda Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcıları YETERLİK SINAVI’na tâbi tutulacaklardır. Bu sınava TEZLERİ Kabul Edilenler ve Dil koşulunu sağlayanlar girebileceklerdir. Aksi halde sınava alınmayacakları gibi memuriyete düşmekle karşı karşıya olacaklardır.

Sosyal Güvenlik Uzmanlığı mesleği de diğer uzmanlıklar gibi Stabil bir meslektir. SGK’nın nisptene yurtdışı imkanları mevcuttur. Özellikle bu konularda anlaşması olan ülkelere gönderilmektedirler. Ayrıca Yardımcılık döneminde, görev yaptığı birim direktifi ve gideceği yerdeki İl Müdürü gözetiminde TAŞRA TEŞKİLATI’na 1 aylık periyotlarla tecrübe kazandırılmak maksadıyla gönderilebileceklerdir.

Meslek Mensupları’nın GÖREVLERİ;

a) Daire Başkanı tarafından birimin görev alanıyla ilgili verilen görevleri yerine getirmek,
b) Kurumun görev alanına ilişkin olarak politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesi, mevzuatın geliştirilmesi, uygulamadaki aksaklıkların tespiti ve benzeri amaçlarla her türlü araştırma ve incelemeler yaparak önerilerde bulunmak,
c) Kurum hizmetlerinde etkinlik, verimlilik ve performansın artırılması ile norm ve standart birliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, genel uygulama ilkelerinin saptanması ve birimler arası eşgüdüm sağlanması için ortak çalışma yapmak,
ç) Görevli olduğu konuyla ilgili her türlü bilgi ve veriyi derlemek ve değerlendirmek,
d) Kurumun görev alanına giren konularda proje önerileri geliştirmek,
e) Görevlendirildikleri konularda Kurum içinde ya da başka kurumlarda eğitimler vermek,
f) Görev alanıyla ilgili ulusal veya uluslararası komisyon, kurs, seminer, toplantı ve çalışmaları takip etmek,
g) Görevli olduğu konularda, Kurum ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki irtibatı sağlamak,
ğ) Daire Başkanı tarafından verilen benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek, gibi görevleri mevcuttur.

Meslek Mensupları Ankara’da Başkanlık Teşkilatı birimlerinde görevlendirilirler. Kurumda en ciddi öneme sahip sayılabilecek;

-Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Bşk.
-Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
-Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü ile alanları ile,
-Strateji Geliştirme Başkanlığı kısımlarında çalışan uzmanlar belli konularda gerçekten UZMANLAŞMA sağlayarak kurumda gelecekte idari kanatta yer alabilecek donanımı yakalayabileceklerdir.

MESLEĞE GİRİŞ;

Bahsettiğimiz gibi mesleğe girişteki şartları sağlayan adaylar SÖZLÜ Sınava tâbi tutulacaklardır. Adaylar bu sınava girmeden evvel, alan bilgilerinin yanısıra;

-Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliği
-5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortaları Kanunu
-5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu,
-4857 Sayılı İş Kanunu’a göz atmalıdırlar.
**Tüm Kanunlardaki TANIMLARA iyi bakılmalı.

Özellikle 5510‘daki ilk 10 madde, özellikle 4.madde(!), Yaptırımları içeren 102.madde, Uzun ve Kısa Vadeli Sigorta Kolları bölümlerine özel önem göstermelidirler. 5502 Sayılı Kanun ile gelen yeniliklere bu yeni sistemin özelliklerine önem göstermelidirler. 5502 Sayılı Kanundaki kurumun yönetim biçimi (özellikle Yönetim Kurulu, hizmet birimlerini öğrenmeleri faydalarına olacaktır)

İkincil olarak da karşılaşılabilecek konular;

-Türkiye’de sosyal sigortacılığın tarihçesi, gelişimi.
5510 ve 5502 ile gelen 3’lü yapı. Bu yapının sac ayağı olan düzenlemeler.
-5510’un yenilikleri. Sistemin eski hali ile şu anki kanundaki yeni durumunun farkları.(özellikle md.4/a-b-c)
-Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO) Ne zaman kuruldu ve katıldık, ILO Sözleşmeleri, Bizde uygulanışları vs vs.
-Türkiye’de kayıtdışı istihdam, çözüm yolları, SGK’nın bunda ki rolü.
-Parafiskal Kurumlar, SGK’nın bundaki yeri.

Bunlara bakılarak girilirse hem yapacağınız meslek hakkında bilgi sahibi olursunuz hem de sorulacak bu sorulara vereceğiniz yanıtlar sizin mesleğe olan alakanızı ortaya koyacaktır.

ÖZLÜK HAKLARI;

Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı mesleğine  giren bir aday başlangıçta 2020 yılı itibariyle yaklaşık 6100 tl civarında bir maaş ile başlayacaktır. Uzman olanlar ise 2020 yılı itibariyle yaklaşık 6950 tl maaş alacaklardır.  8.derecede 850 olan ek gösterge 1.dereceye çıkıldığında 3600 olacak ve emekli maaşı/ikramiyesi buna göre ciddi bir gelir kaybı olmadan gerçekleşecektir.

KARİYER OLANAKLARI;

Sürekli olarak Ankara’da olmak Merkez işleyişine birime bağlı olarak nispeten hakim olma imkanı sağlayacaktır. Bu yönden kendinizi geliştirebilir ve kurumun stratejik yerlerinde yer alma imkanına sahip olabilirsiniz. Kurum yurtdışı imkanları olan bir kurumdur. Eğitim, seminer vs. gerekçelerle Uzmanlar Yurtdışına gönderilmektedirler.

SGK Uzman Yardımcılığı KARİYER OLANAKLARI nelerdir?

Sürekli olarak Ankara’da olmak Merkez işleyişine birime bağlı olarak nispeten hakim olma imkanı sağlayacaktır. Bu yönden kendinizi geliştirebilir ve kurumun stratejik yerlerinde yer alma imkanına sahip olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Hocam yine YDS şartı mı olur? Çok saçma ya zaten beş yıl içinde 70 YDS isteniyor 60 YDS neyin nesi??????

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu