109. Dönem Kaymakam Adaylığı Sınavı Soruları ve Cevapları

ÖSYM tarafından düzenlenen Kaymakam Adaylığı yazılı sınavı soruları nelerdir? Kaymakamlık sınavı konuları neler? Adayların ilettiği bilgilerle sınavda yöneltilen sorular ile muhtemel yanıtları çalışmamızda inceleyebilirsiniz.

A+
A-

109. Dönem Kaymakam Adaylığı Sınavı Soruları ve Cevapları

Kaymakam adaylarının merakla beklediği sorulara yanıtlar verdiğimiz yazımızda pek çok konu başlığını ele aldık. 109. dönem kaymakam adaylığı soruları ve cevapları neler, birlikte bakalım…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından İçişleri Bakanlığı ile yapılan sınav protokolü hükümleri uyarınca gerçekleştirilen Kaymakam Adaylığı sınavı konuları nelerdir? Kaymakamlık sınavı nasıl uygulandı? Sınav kaç saat sürüyor? Kaymakamlık sınavında yanlış doğruyu götürüyor mu?  Kaymakamlık sınavı soruları ve cevapları neler? Detayları çalışmamızda bulabilirsiniz.

Kaymakam Adaylığı Sınav Konuları Nelerdir?

ÖSYM tarafından yazılı kısmı gerçekleştirilen Kaymakam Adaylığı sınavında adaylara Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Türkçe, İktisat, Türkiye Ekonomisi, Mahalli İdareler, Tarih, İnsan Hakları alanlarından toplam 100 adet soru yöneltilmektedir. Bu 100 sorunun ayrımı 66 adet alan bilgisi sorusu, 34 adet ise genel kültür sorusu biçimindedir. Kaymakam Adaylığı yazılı sınavında adaylara soru yöneltilen konular ile bu konulara soruların dağılımı aşağıdaki şekildedir;

kaymakamlyk konu 3

Kaymakam Adaylığı sınavında adayların yukarıda yer alan konulardan kendilerine yöneltilen soruları yanıtlamaları için toplam 150 dakika süreleri oldu.

Kaymakam Adaylığı Sınavı Nasıl Kazanılır? Kaymakamlık Sınavı Puan Hesaplaması Nasıl Yapılır?

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı alımının yazılı sınav kısmına katılan adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için almaları gereken puan 70’tir. Adayların bu 70 puanı elde etmesi için kaç net yapması gerektiğine, yanlış yanıtların doğru yanıtları etkileyip etkilemediğine dair detaylı bilgilere aşağıda yönlendirmesine yer verdiğimiz çalışmamızda göz atabilirsiniz;

 

Kaymakam Adaylığı yazılı sınavına katılan adayların sınavda başarılı olabilmeleri için 70 puan almaları tek başına yeterli olmamaktadır. Kaymakam adaylığı yazılı sınavında 70 puan alan adaylar eğer mesleğe alınacak aday sayısının 4 katı kadar başarılı aday arasında yer bulamamışlarsa ne yazık ki Kaymakam Adaylığı sözlü mülakatlarına katılamazlar. 70 puanın üzerinde de oluşabilen taban puanlar yıldan yıla farklılaşmaktadır.

Kaymakam Adaylığı yazılı sınavının kaç puanla kapattığını öğrenmek için aşağıda yer alan yönlendirme ile ilgili çalışmamıza erişebilirsiniz;

 

Kaymakam Adaylığı Sınavı Soruları ve Yanıtları Nelerdir? (ÖSYM)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından çoktan seçmeli usulde gerçekleştirilen Kaymakam Adaylığı yazılı sınavında yukarıda belirtmiş olduğumuz konulardan adaylara yöneltilen 100 adet soruyu sınava katılan adayların bizlere ilettiği bilgilere dayanarak sizin için bir araya getirmeye çalıştık;

 1. HSK üçüncü tur yok.
 2. AYM üye seçimi ikinci tur 301
 3. AYM somut norm karar süresi 5 ay
 4. AYM itirazda karar süresi 15 gün
 5. Cumhurbaşkanının üye seçtiği Danıştay
 6. Kitler sorusu yönetim kurulu başkanı genel müdürdür
 7. AYM iptal kararı 1 yıl
 8. Kalkınma ajansı icra organı Genel sekreterlik
 9. Baş denetçi görevden alma TBMM Genel Kurulu
 10. Bilgi edinme kanunu her üç öncül doğru
 11. Yurtdışı akraba Türkler ve topluluklar başkan yardımcısı sayısı 3
 12. Belediye gelirleri kanunu yüzde 40
 13. İl özel idaresi ve belediye gelirlerine genel bütçeden pay ayrımı- İşgücü sayısı
 14. Yikop Sorusu – Tüm illerde yok
 15. il genel meclisi ve belediye meclisi üye sayısı 9-45
 16. Afet kanuni Cumhurbaşkanı
 17. Dernekler kanunu İçişleri bakanı
 18. Belediye meclisinin feshi İçişleri bakanlığı bildirim
 19. Personel ve prensipler Genel müdürlüğü
 20. Yerel yönetimler genel müdürlüğü görevi olmayan soruşturma yapma
 21. Yetki genişliği kaymakamın yetkisi yok
 22. Valinin görevi olmayan TSK kullanılmasına karar verme
 23. Tüm illerde olan ilçe idare kurulu
 24. Büyükşehir sorusu köy tüzel kişiliği olmaz
 25. Mersin büyükşehirde olmayan her üç öncül
 26. Antalya büyükşehir belediye meclisi imtiyaz
 27. Devamsızlıkta gizli oy aranmaz
 28. Soruşturma izni TBMM Başkanı
 29. Kamulaştırma – Devletleştirme bedel olması
 30. Belediye başkanı boşanmaya karar vermesi fonksiyon gaspı
 31. İdari işlem tek yanlılık
 32. Mahalli idare birliği kurma izni Cumhurbaşkanı.
 33. Milli savunma da TBMM’ye karşı sorumlu olma Cumhurbaşkanı
 34. Sert çekirdek hak olmayan konut dokunulmazlığı
 35. Yerleşme hürriyeti hürriyeti sınırlandırma nedeni olmayan kamu yararı
 36. Danıştay üyeliği 3 yıl
 37. Büyükşehir belediye meclisi birim kurma
 38. Kent konseyi
 39. Köy işlerini zorunlu hale getirme köy derneği kararı artı mülki amir izni
 40. Kadük olma
 41. Çorum Belediyesi genel sekreter yok
 42. Anayasada yer alan RTÜK
 43. Kamu tüzel kişiliği olmayan Diyanet işleri başkanlığı
 44. Yaş üyesi olmayan mit başkanı
 45. Kentsel dönüşüm hepsi
 46. MGK genel sekreteri oy kullanamaz
 47. 4 sayılı CB ye tâbi 4 nolu cetvel ve fonlar
 48. Aday memurlar kademe ilerlemesi cezası sona erdirir
 49. Aylıktan kesme 1/9
 50. Yerel seçim Mart ayı
 51. Cumhurbaşkanınca geri gönderilmeyen kanuna iptal davası açabilir
 52. Seçimlerin yenilenmesi 3/5
 53. DMK destek hizmetleri sınıfı
 54. Sovyet Rusya ile ilişkileri sağlayan olan nedir? Boğazlar
 55. Özel Tüketim Vergisi’nin kabul edildiği yıl? 2002
 56. Hane Halkı tüketiminden en yüksek pay hangisine aittir?
 57. Mondros’u imzalayan İngiliz Amiral yanlış şık.
 58. İlçe insan hakları başkanı: Kaymakam
 59. 11. Bolu Ek Protokol : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kuruldu
 60. İnsanlığa karşı suç kavramı ilk kez nerede yer aldı? Nüremberg Askeri Mahkemesi Statüsü
 61. Hürriyetin sınırlandırılma sebebi değildir? Kamu Yararı
 62. Kadına karşı ayrımcılıkla ilgili hak değildir? Sendika Hakkı
 63. Marshall Yardımları düzenleyen kurum? Avrupa İşbirliği İktisadi Teşkilatı
 64. 2020 Nisan ayı işsizlik oranı kaçtır? %12,8
 65. 2019 yılı büyüme oranı kaçtır? %0,9
 66. Yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatının imalat sektörü içerisindeki payı nedir? 4,6
 67. 2020 yılı Ocak ayında ithalat yapmadığımız ülke hangisidir? Japonya
 68. Ücret Faiz Rant sorusu – 250
 69. Tam rekabet piyasası sorusu – P=12
 70. Tüketici rantı sorusu – 144 – 48
 71. GSMH Sorusu : 290
 72. Esneklik sorusunun cevabı : -2/3
 73. IS – LM sorusu – Daraltıcı para politikası
 74. Arz şokları sorusu – Yalnız III
 75. Tüketim Düzleştirmesi
 76. Gelirler politikası

* Kaymakam Adaylığı sınav soruları ve muhtemel yanıtları adayların anımsadıkları kadarıyla toparlandığından kesinlik taşımamaktadır. Sizler de doğru olduğunu düşündüğünüz soruları ve yanıtları bize ileterek sürece katkıda bulunabilirsiniz. Sorular adaylardan bize intikal ettikçe yazımız güncellenecektir.

Kaymakamlık Nedir? Nasıl Kaymakam Olunur? Kaymakam Ne İş Yapar ve Kaymakamın Görevleri Nelerdir?

Kaymakam Adaylığı yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olarak mülki idare amiri sıfatını haiz olmaya hak kazananlar Kaymakam Adayı olarak görev yapmaya başlarlar. Sonrasında Kaymakam olarak sürdürdükleri meslekte bir çok görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Kaymakam Adaylığı mesleğine dair tüm ayrıntılara erişebileceğiniz Kaymakamlık Meslek Tanıtımı çalışmamıza aşağıda yer alan yönlendirme yardımıyla erişebilirsiniz;

 

 

Bizlere sorularınızı sormak ve gelişmelerden anlık olarak haberdar olmak için Instagram ve Twitter hesaplarımız ile Telegram kanalımıza simgelere dokunarak ulaşabilir, takip edebilirsiniz!

pareto instagram

pareto twitter

tercihini yap instagram 1

tercihini yap twitter

tercihini yap telegram

 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.