2020 YÖKDİL Takvimi Sınav Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

2020 yılında gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖKDİL sınavı konuları nelerdir? Soru dağılımları nasıldır? Detaylar yazımızda.

09.02.2020
A+
A-

Başlangıçta Yüksek Öğretim Kurulu tarafından gerçekleştirilmeye başlanan, sonrasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilmeye başlanan YÖKDİL sınavı nedir? 2020 YÖKDİL Sınavı konuları nelerdir? 2020 YÖKDİL sınavı soru dağılımı nasıldır? Detayları yazımızda inceleyebilirsiniz.

YÖKDİL Nedir? Kimler YÖKDİL’e Katılmalıdır?

YÖKDİL Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı temel olarak lisans öğreniminden sonra yüksek lisans öğrenimini sürdürmek isteyen adayların başvuru esnasında talep edilen dil yeterliğini ortaya koymak için ya da doçentlik sınavlarına başvuruda yine dil yeterliğini ortaya koymak isteyen adayların katılabileceği yabancı dil sınavıdır. Yine üniversitelerde akademisyen olarak görev yapan ve yükselebilmeleri için kendilerinden yabancı dil yeterliğini ortaya koymaları istenen adaylar tarafından da YÖKDİL sınavına katılınması mümkündür.

Bu bağlamda sınav temel olarak lisans üstü eğitim ve akademik gayelerle dil yeterliği sağlamak isteyen adaylara hitap etmektedir. Henüz çoğu kamu kurum ve kuruluşu kariyer meslekler başta olmak üzere işe alım süreçlerinde yökdil sınavından alınan puanları kabul etmemektedirler. 

Kaç Çeşit YÖKDİL Sınavı Var? 2020 YÖKDİL Sınavı Hangi Alanlar İçin Gerçekleştirilecektir?

YÖKDİL sınavı Almanca, Fransızca, İngilizce, Arapça dillerinden üç ana grup için gerçekleştirilmektedir. Bu gruplar şu şekildedir;

-YÖKDİL Sağlık Bilimleri Sınavı
-YÖKDİL Fen Bilimleri Sınavı
-YÖKDİL Sosyal Bilimler Sınavı

Üç alan için gerçekleştirilen sınava adaylar kendi durumlarına uygun olan oturumlar için katılacaklardır. 2020 yılında Yökdil sınavının ilki 1 Mart 2020 tarihinde; Arapça dili için yalnızca Sosyal Bilimler sınavı, İngilizce dili içinse her üç alanın sınavı gerçekleştirilecektir. Sonbahar dönemi sınavı ise 13 Eylül 2020 tarihinde İngilizce dili için her üç alandan, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinde ise yalnızca Sosyal Bilimler alanı için sınav gerçekleştirilecektir.

2020 YÖKDİL Sınavı Kaç Soru Kaç Dakika?

2020 yılında ilk defa Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖKDİL toplam 80 adet sorudan meydana gelmektedir. Bu soru sayısında alandan alana herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarının her üçü için de uygulanan sınavların formatı ve soru sayıları aynı olmaktadır. 

Adayların 2020 YÖKDİL sınavında kendilerine yöneltilen 80 soruyu yanıtlamaları için toplam 3 saat – 180 dakika süreleri bulunmaktadır.  Bu yönüyle neredeyse yine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin gerçekleştirdiği YDS ile aynı formatta sayılabilecek YÖKDİL sınavı yalnızca ufak farklılıklar içermektedir. 

YÖKDİL ile YDS’nin Farkları Nelerdir?

YDS hemen hemen her alanda dil yeterliği talep eden Kurumlarca kabul görürken YÖKDİL sınavı ufak istisnalar haricinde yalnızca akademik alanda geçerliliğe sahiptir. Bunun yanında sınav içeriğinde çok büyük farklar bulunmamaktadır. Yalnızca YÖKDİL sınavı dağılım olarak ÖSYM’ye kıyasla farklılıklar içermektedir. 

2020 YÖKDİL Sınavı Memurluğa, Kariyer Mesleklere Girişte Geçerli mi?

Yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi YÖKDİL sınavı esasen akademik güzergâh için yapılan bir yabancı dil sınavıdır. Ancak bazı Kurumlar alımlarında YÖKDİL’i YDS ile birlikte kabul edebilir. Şu ana kadar bu yönde adım atan tek Kurum PTT A.Ş. oldu. PTT A.Ş’nin kariyer meslek alımı olan PTT Uzman Yardımcılığı alımlarında YDS yanında YÖKDİL puanları da başvuruda kabul edildi. Başka Kurumlarda bu yönde bir eğilim olacak mı uygulama sürdükçe göreceğiz.

2020 YÖKDİL Sınav Konuları ve Soru Dağılımı

2020 YDS Birinci Bölüm – Gramer – Toplam 20 soru

Vocabulary (Kelime Bilgisi): YÖKDİL sınavının bu kısımda adaylara toplam 8 adet soru yöneltilmektedir ve aşağıdaki alt konulardan oluşmaktadır.

  • Noun – İsim
  • Verb – Fiil
  • Adjective – Sıfat
  • Adverb – Zarf
  • Phrasel Verb – Takım Fiil

Kalan 12 soruluk kısımda ise; Tense (Zaman), Connector (bağlaç) ve Preposition (edat) vb. konulardan oluşan gramer soruları sorulmaktadır.

2020 YÖKDİL İkinci Bölüm – Cloze Test (Boşluk doldurma) – 12 soru

Burada adaylara verilen iki paragrafta yer alan boşlukları anlamlı bir biçimde doldurulması için verilen kelimelerden doğru seçeneği seçmeleri istenir. Bu kısımda iki paragraf olabilmektedir ve bu iki paragraf için 6’şar adet soru bu bağlamda oluşturulmuştur.

2020 YÖKDİL Üçüncü Bölüm – Cümle Tamamlama – 12 soru

2020 YÖKDİL Dördüncü Bölüm – Çeviri – 8 soru

ÖSYM’nin YÖKDİL sınavında adaylara yöneltmiş olduğu 8 çeviri sorusunun 4 tanesi Türkçeden sınavın konusu olan dile diğer 4 tanesi ise sınav konusu dilden Türkçeye çeviri şeklinde olmaktadır.

2020 YÖKDİL Beşinci Bölüm – Paragraf – 18 soru

Paragraflardan anlamlı sonuçlara varmayı ölçen bu kısımda adaylara genel olarak toplam 6 tane paragraf verilmektedir. Bu aatı tane paragraf genellikle adayların katılım göstereceği alana dair bilimsel makalaler, akademik çalışmalar vb. gibi yerlerden alınmaktadır ve alana bağlı teknik kelime bilgisi gerektirebilmektedir. 6 paragrafın her birisi için adaylara dört adet soru sorulmaktadır. 

2020 YÖKDİL Altıncı Bölüm – Paragraf Tamamlama – 5 soru

2020 YÖKDİL Yedinci Bölüm – İlgisiz Cümle Bulma – 5 soru

YÖKDİL sınavında YDS’den farklı olarak anlamdaş cümleler ile diyalog tamamlama konularından soru gelmemektedir. Ayrıca YDS’ye kıyasla bir adet fazla paragraf sorulmakta ancak paragraflara dair soru sayılarında farklılık oluşmaktadır. 

YÖKDİL sınavının içeriğinde yer alan paragraflar ve kelime bilgisi sınava Sosyal, Sağlık ya da Fen Bilimleri alanından katılmış olmaya göre değişkenlik göstermektedir. Adayların çalışmalarını kendi bilim alanlarına göre yönlendirmelerinde fayda olacaktır. Özellikle kelime çalışmalarında adayların hazırlık biçimi sınav performansları üzerinde etkili olabilmektedir. 

2020 YÖKDİL sınavına hazırlık yapan diğer adaylarla sınava dair istişare etmek ve YÖKDİL sınavına dair merak ettiğiniz hususları sormak için Tıklayınız!

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.