kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

POMEM Şartları Nelerdir?

Polislik mesleği, toplumsal saygınlığı yıldan yıla artan mesleklerdendir. Ek göstergesi 3.600 olması konuşulan polislik mesleği, birçok lisans mezunu tarafından kazanılmak istemektedir. POMEM, lisans mezunlarının polis olmalarını sağlayan birimdir. POMEM şartları nelerdir? İşte detaylar…

A+
A-

POMEM Şartları Nelerdir?

Ülkemizde pek çok gencin tercih ettiği polislik mesleği hakkında her türlü bilgiye ulaşabileceğiniz yazımızda sizlere POMEM şartları nelerdir hakkında da ayrıca bilgiler verdik. Gelin birlikte bu bilgilere bakalım…

POMEM : İçişleri Bakanlığı Emniyet Teşkilatı içerisinde yer alan, polis meslek eğitim merkezinin kısa adıdır. Bu eğitim merkezi aracılığıyla ülkemizde her yıl lisans ve önlisans mezunları içerisinden on binlerce polis yetiştirilmektedir.

Adayların polis olma sürecinde; giriş sınavının uygulanmasından, fiziki yeterlilik sınavına, mesleki eğitimi almalarından, mezun olmalarına kadar bütün süreç POMEM tarafından yürütülmektedir. Polislik mesleği, toplumsal saygınlığı sürekli artan ve özlük hakları yıldan yıla düzeltilen mesleklerin başında gelmektedir. Bu durum polis olmak isteyenlerin sayısının her yıl artırılmasını sağlamaktadır. kamu haber

Polis olmak için en kolay yollardan biri, üniversitelerin lisans veya önlisans bölümlerinden mezun olarak, POMEM tarafından yapılan sınavı kazanmaktır. Daha ayrıntılı şekilde POMEM nedir? POMEM tarafından uygulanan sınava katılma şartları nelerdir? POMEM nasıl kazanılır? Bu soruların cevabını yazımız devamında bulabilirsiniz.

Polislik Boy Şartı 2023

POMEM Nedir? POMEM Okulları Hangi İllerde Bulunur?

İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) eğitim birimden biri, POMEM olarak bilinmektedir. POMEM, Polis Meslek Eğitim Merkezinin kısa adıdır. POMEM : Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek ve eğitmek vermek üzere kurulan, 4 yıllık (lisans) veya 2 yıllık (önlisans) mezunlarından aranılan niteliklere sahip olup, yapılacak olan sınavlara zamanında başvuru yapan ve bu sınavlarda başarılı olan adaylara, 4 aydan az olmamak üzere polis meslek eğitimi veren eğitim ve öğretim kurumudur. 175 yıllık polis teşkilatı içerisinde çeşitli isimler adı altında lisans ve önlisans mezunları polis olarak yetiştirilmiştir. Bu eğitim merkezine, Polis Eğitim Merkezi adının verilmesi 2005 yılında gerçekleşmiştir. Polis akademilerinin kapatılması ile birlikte POMEM müdürlüklerinin önemi de bir hayli artmıştır. Ülkemizde 32 farklı şehirde yer alan POMEM merkezi şöyledir:

 • Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkez
 • A.Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi (Diyarbakır)
 • Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi
 • Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi (İstanbul)
 • Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi
 • Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi
 • Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi
 • Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi
 • Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi
 • Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi
 • Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi
 • Elazığ Zühtü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi
 • Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi (Ankara)
 • Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi
 • Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi
 • Eskişehir Polis Meslek Eğitim Merkezi
 • Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezi
 • Hatay Polis Meslek Eğitim Merkezi
 • Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi
 • Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi
 • Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi
 • Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi (Adana)
 • Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi
 • Konya Polis Meslek Eğitim Merkezi
 • Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi
 • Mersin Polis Meslek Eğitim Merkezi
 • Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi (Amasya)
 • Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi
 • Rize Polis Meslek Eğitim Merkezi
 • Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi
 • Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi
 • Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi

POMEM Müdürlüklerinde Neler Yapılır?

 • EGM için polis memuru yetiştirmek. Yetiştirilecek memura en az 4 aylık eğitim vermek.
 • Eğitime hak kazanan polis memur adaylarına mesleki davranış alışkanlığı kazandırmak.
 • Polislik mesleğinin gereği olan disiplini adaylara kazandırmak.
 • 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununda belirtilen ilkeler doğrultusunda Eğitim-öğretim faaliyetlerini tamamlamak.
 • Öğrencilerin kayıt, kabul, intibak ve ilişik kesme işlemlerini yerine getirmek ve bunları kayıt altına almak.

POMEM Şartları Nelerdir?

 • ​​Uyrukluk Şartı : T.C. vatandaşı olmak,
 • Eğitim Şartı : Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • KPSS Puan Şartı : Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılı içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,
 • Özel Şart : Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır)
 • Yaş Şartı : 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (1 Ocak 1991 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
 • Beden Kitle Endeksi Şartı : Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
 • Silah Taşıma Şartı : Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 • Sağlık Şartı : Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
 • Cezai Durum Şartı : 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
 • Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
 • Kişiye Mahsus Suç İşlememe Şartı : Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
 • Ahlak Kuralı Şartı : Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
 • Siyasi Partiye Üye Olmama Şartı : Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,
 • Özel Hayata Dikkat Şartı : Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 • Vatandaşlık Hakkı Şartı : Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
 • Kurumsal Şart : Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
 • Vatani Görev Şartı : Erkek adaylar için 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre askerlikle ilişiği bulunmamak.

POMEM Nasıl Kazanılır?

POMEM tarafından belirlenen başvuru şartları taşıyan adaylar, EGM tarafından sınav ilanında belirtilen banka veya bankalara sınav ücretini yatırdıktan sonra, ilan metninde belirtilen aşamaları ve/veya sınavları geçmek zorundadır. Adayların geçmeleri gereken aşamalar şunlardır:

 • Adaylar, POMEM sınavına girmeden önce sağlık komisyonu tarafından Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre belirtilen kontrollerde ” Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur ” ibareli yazıyı almaları gerekir. Bu aşamaya ön sağlık kontrolü aşaması denilmektedir. Ön sağlık kontrolünden geçemeyen adaylar, Fiziksel Yeterlilik Sınavına katılamazlar.
 • Sağlık şartına uygun adaylar, ilk etapta Fiziksel Yeterlilik Sınavına tabi tutulur. Bu sınava ait parkur ve talimatlar ilan metninde belirtilecektir. Fiziksel Yeterlilik Sınavından 100 üzerinden en az 60 puan almayı başaran adaylar, mülakata katılmaya hak kazanır.

26. dönem pomem giriş sınavı fiziki yeterlilik sınav talimatı | polis akademisi başkanlığı

 • Fiziksel Yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınavına tabi tutulur. Bu sınavda adaylara, kavanoz içerisinde bulunan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir ve kartta yazılı olan konulara göre çeşitli sorular sorulur. Adayların bu sorulara verdiği cevaplara göre, 100 üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir. Mülakat sınavından 70 puan ve üzerinden alan adaylar POMEM öğrencisi olmaya hak kazanacaktır

POMEM Başarı Puanı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Adayların POMEM giriş puanı şu şekilde hesaplanmaktadır: Adayların ilan metninde belirtilen yıllarda aldıkları KPSS puanlarının %25’i, fiziki yeterlilik puanlarının %25’i ve mülakat sınav puanını %50’si alınarak hesaplanmaktadır. Puanlama yapılırken adayın en yüksek puanı üzerinden hesaplama yapılır. Hesaplamada da görüleceği üzere, POMEM’i kazanmak için KPSS puanınız ne kadar yüksek olursa, o derece kazanma olasılığınız artacaktır.

Lazer Tedavisi Olsam Polis Olabilir Miyim?

POMEM için KPSS şart mı?

POMEM alımlarında o yıl Bakanlık tarafından belirlenen KPSS puanının alınması gerekiyor.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.