Adli Yargı Hakimliği Sınav Konuları

ÖSYM tarafından gerçekleştirilmekte olan mezun ve avukatlıktan geçiş Adli Yargı Hakimliği Sınavlarının ders konuları neler? Sınavda kaç soru var? Başlık başlık sınavda adayların sorumlu olduğu dersler ve bu derslerin alt başlıklarındaki konular.

20.10.2018
A+
A-

Adli Yargı Hakimliği Sınav Konuları

Adli yargı hakimliği sınav konuları hakkında bilgiler sunduğumuz bu yazımızda aklınıza takılan hemen hemen her sorunun cevabı mevcuttur. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınav hakkında tüm ayrıntılar yazımızın devamında…

ÖSYM tarafından, Adalet Bakanlığı ile gerçekleştirilen protokol kaidelerince gerçekleştirilen Adli Yargı Hakimliği Avukat ve Mezun sınavlarında hangi soruların sorulacağı tüm adaylarca merak edilmektedir. Peki bu sorular hangi derslerden soruluyor? Bu derslerin alt konu başlıkları neler? Hangi konulara çalışmak gerek? Sınavda toplam kaç soru çıkıyor? Sınav süresi ne kadar? Şimdi bunları tek tek inceleyelim.

Adli Yargı Hakimliği Sınavlarına Başvuru

Sınava başvuru konusunda adaylar özellikle Avukat Sınavına girecek olan adaylar gönderecekleri evrak ve bunların onayları gibi bir çok konuyu merak etmektedirler.

Adli Hakimlik Sınavı Konuları Hangi Derslerden Oluşuyor?

DERSLER SORU SAYILARI
Genel Yetenek Alanı 12 Soru
Türkçe Dersi 6 Soru
Matematik Dersi 6 Soru
Genel Kültür Alanı 18 Soru
Tarih Dersi 6 Soru
Kültür ve Medeniyet Dersi 6 Soru
Vatandaşlık Dersi 6 Soru
TOPLAM 30 Soru
Alan Bilgisi Dersleri (ORTAK ALAN TESTİ) 35 Soru
Anayasa Hukuku Dersi 7 Soru
İdare Hukuku Dersi 7 Soru
Medeni Hukuk Dersi 7 Soru
İdari Yargılama Usûlü Dersi 7 Soru
Medeni Usûl Hukuku Dersi 7 Soru
Alan Bilgisi Dersleri (ADLİ YARGI TESTİ) 35 Soru
Ceza Hukuku Dersi 6 Soru
Ceza Usûl Hukuku Dersi 6 Soru
Borçlar Hukuku Dersi 6 Soru
Ticaret Hukuku Dersi 6 Soru
İcra ve İflas Hukuku Dersi 6 Soru
İş Hukuku 5 soru
TOPLAM 70 Soru
GENEL TOPLAM 100 Soru

İŞ HUKUKU DERSİ İLAVE EDİLDİ!

24 Ekim 2019 tarihinde 2802 sayılı Kanun’a yapılan ilave ile birlikte Adli Yargı Hakimliği yazılı sınav konuları arasına İş Hukuku dersi de eklenmiştir. İş Hukuku dersine adayların nasıl bir hazırlık yürütebileceklerine dair yönergemize aşağıda yer alan link yardımı ile ulaşabilirsiniz;

 

2019 kpss basvuru ucreti ne kadar 2019 kpss basvurulari ne zaman yapilacak h7211 2a639 1

Sınav Süresi Kaç Dakika?

Adli Yargı Hakimliği Mezun sınavı ile Adli Yargı Hakimliği Avukat Sınavına katılım gösterecek olan adaylar her halukarda 65 Soruluk Genel Kültür ile Genel Yetenek ve Ortak Alan Testlerini içeren oturuma katılmak zorundadırlar. Bu testler için adaylara toplamda 80 dakika süre verilecektir. Ek olarak kendi oturumlarına da katılacak olan bu adaylara otuz beş soru sorulacak bu oturumlarında 50 dakika süre tanınacaktır.

Oturumlar Nasıl Olacak?

Özellikle 2 ilâ 3 sınava katılacak olan adayların oturumlarının nasıl olacağı nasıl gerçekleştirileceği hususunda kafaları karışmaktadır.

Sınavda soru çıkacak dersleri sıraladık. Peki bu derslerin alt başlıklarında yer alan konular neler? Hangi konuları çalışarak adaylar bu dersler için en iyi hazırlığı yapmış olurlar? Şimdi bunları irdeleyelim;

GENEL YETENEK – GENEL KÜLTÜR TESTİ
Genel Yetenek Testi
Türkçe Testi 
-Sözcükte Anlam Konusu
-Cümlede Anlam Konusu
-Paragraf
-Anlatım Bozukluğu
-Yazım Yanlışı
Matematik Testi
-Doğal Sayılar Konusu
-Tam Sayılar Konusu
-Rasyonel Sayılar Konusu
-Üslü Sayılar Konusu
-Köklü Sayılar Konusu
-Mutlak Değer Konusu
-Çarpanlara Ayırma Konusu
-Faktöriyel Konusu
-İşlem Konusu
-Basit eşitsizlikler Konusu
-Bölme ve Bölünebilme Konusu
-Problemler Konusu
-Olasılık Konusu
Geometri
-Üçgende Açılar Konusu
-Üçgende Uzunluk Konusu
-Üçgenlerde Bağıntı ve Alan Konusu
-Üçgenlerde Benzerlik
-Çemberde Açı, Yay, Alan ve Uzunluk Konuları
-Analitik Geometri
Genel Kültür Testi
Tarih Dersi
-İlk Türk Devletleri Konusu
-Türk – İslam Tarihi Konusu
-Türkiye Tarihi Konusu
-Osmanlı Tarihi Konusu
-Osmanlı Kültür – Medeniyeti Konusu
-Osmanlı Devleti Islahatları Konusu
-20. Yüzyılda Osmanlı Devleti Konusu
-Kurtuluş Savaşı Hazırlık Konusu
-Kurtuluş Savaşı ve Diğer Savaşlar Konusu
-Atatürk Devri Dış Politikası Konusu
-Atatürk Devri İnkılapları Konusu
-Atatürk İlkeleri Konusu
-Atatürk Devri İç Politikadaki Gelişmeler Konusu
Temel Vatandaşlık Bilgisi Dersi
-Ülkemizde Anayasal Gelişmeler Konusu
-Hukukun Genel Esasları Konusu
-Kişi Hakları ve Kişi Ödevleri Konusu
-Kişi Haklarının Korunması Konusu
-Sosyal ve Ekonomik Hak ve Görevler Konusu
-Siyasi Hak ve Görevler Konusu
-Yasamanın İşlemleri Konusu
-Seçim Konusu
-Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Hukuki Statüleri Konusu
-Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İç Yapısı ile Çalışma Nizamı Konusu
-Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Görevleri ile Yetkileri Konusu
-Yürütmeye İlişkin Genel Esaslar Konusu
-Yürütme Organları Konusu
-Yargıya Dair Genel Esaslar Konusu
-Mahkemeler, Mahkemelerin Bağımsızlığı ile Hakimlik Güvencesi Konusu
-Hakimler ve Savcılar Kurulu Konusu
-Anayasa Yargısı Konusu
-Anayasa’nın Değiştirilmesi Konusu
-Mali ve Ekonomik Hükümler Konusu
-Hükümet Sistemleri Konusu

5788 3 2a94f5145d8c04c9f8e364cef98cb58b

Alan Bilgisi Dersleri (ORTAK ALAN TESTİ)
Anayasa Hukuku Dersi
-Anayasa Kavramı Konusu
-Anayasacılığın Doğuşu ve Tarihsel Gelişimi Konusu
-Anayasa Çeşitleri Konusu
-Türk Anayasa Tarihi Konusu
-1982 Anayasası
-1982 Anayasasının Temel İlkeleri Konusu
-1982 Anayasasının Giriş Bölümü Konusu
-Temel Hak ve Özgürlükler Konusu
-Yasama Konusu
-Yürütme Konusu
-Yargı Konusu
-Anayasa Yargısı
İdare Hukuku Dersi
-İdare Hukukuna Giriş Konusu
-İdareye Dair Anayasal Hükümler Konusu
-İdari İşlemin Diğer Kaynakları Konusu
-İdari Teşkilat Konusu
-İdarenin İşlemleri Konusu
-İdarenin Sözleşmeleri Konusu
-İdarenin Mali Sorumluluğu Konusu
-Kamulaştırma ve Diğer Özel Yetkiler Konusu
-Kolluk Konusu
-Kamu Hizmetleri Konusu
-Kamu Malları Konusu
-Devlet Memurları Konusu
-İdarenin Denetlenmesi Konusu
İdari Yargılama Usûl Hukuku Dersi
-İdarenin Denetlenmesi Konusu
-İdari Yargının Kapsamı Konusu
-Ülkemizde İdari Yargının Gelişimi Konusu
-Danıştay Konusu
-İdare, Bölge İdare Mahkemeleri Konusu
-Vergi Mahkemeleri Konusu
-Askeri İdari Yargı Konusu (Son Anayasa Değişikliği ile KALDIRILDI!)
-İdari Yargı Mercilerinin Görev Alanı Konusu
-Uyuşmazlık Yargısı Konusu
-İptal Davası Konusu
-Tam Yargı Davası Konusu
-Görev ve Yetki Konusu
-İdari Yargılama Usûlü Konusu
-İdari Yargılamada Süreler Konusu
-Davaların İncelenmesi ve Karara Bağlanışı Konusu
-İdari Yargılamada Medeni Usûl Uygulamaları Konusu
-Kararlara Karşı Kanun Yolları Konusu
Medeni Hukuk Dersi 
-Başlangıç Hükümleri Konusu
-Kişiler Hukuku Konusu
-Miras Hukuku Konusu
-Aile Hukuku Konusu
-Eşya Hukuku Konusu
-Kat Mülkiyeti Konusu
Medeni Usûl Hukuku Dersi
-Genel Hükümler Konusu
-Görev, Yetki ve Yargı Yeri Konusu
-Yargılamaya Hakim İlkeler Konusu
Hakimin Yasaklılığı, Reddi ve Hukuki Sorumluluğu Konusu
-Davanın Tarafları ile Davaya Katılan Üçüncü Kişiler Konusu
-Teminat Konusu
-Medeni Usûl Hukukunda Süreler Konusu
-Eski Hale Getirme ve Adli Tatil Konusu
-Dava Çeşitleri, Dava Koşulları ve İlk İtirazlar Konusu
-Yazılı Yargılama Usûlü Konusu
-Sözlü Yargılama Konusu
-İspatlar ve Deliller Konusu
-Hüküm ve Davaya Son Veren Taraf İşlemleri Konusu
-Basit Yargılama Usûlü Konusu
-Yargılama Giderleri Konusu
-Adli Yardım Konusu
-Kanun Yolları Konusu
-Çekişmesiz Yargı Konusu
-Tahkim Konusu
-Arabuluculuk Konusu
-Yargıtay Konusu
-İlk Derece Mahkemeleri, Bölge Adliye Mahkemeleri Konusu
-Tebligat Konusu
Alan Bilgisi Dersleri (ADLİ YARGI TESTİ)
Borçlar Hukuku Dersi
Genel Hükümler Bölümü
-Borçlar Hukukunun Temel Kavramları Konusu
-Borcun Kaynakları Konusu
-Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri Konusu
-Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar Konusu
-Borç İlişkisinin Sona Ermesi Konusu
-Zamanaşımı Konusu
-Borç İlişkisinde Özel Durumlar Konusu
-Borç İlişkisinde Taraf Değişimi Konusu
Özel Hükümler Bölümü
-Genel Olarak Sözleşmeler
-Mülkiyeti Devri Amacı Güden Sözleşmeler Konusu
-Kullandırma Amaçlı Sözleşmeler Konusu
-İş Görme Gayeli Sözleşmeler Konusu
-Teminat Amaçlı Sözleşmeler Konusu
Ceza Hukuku Dersi
Genel Hükümler Bölümü
-Ceza Hukukunun Temel İlkeleri Konusu
-Ceza Kanunun Uygulama Alanı Konusu
-Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği Konusu
-Kast ve Taksir Konusu
-Ceza Sorumluluğunu Azaltan veya Kaldıran Sebepler Konusu
-Suça Teşebbüs Konusu
-Suça İştirak Konusu
-Suçların İçtimaı Konusu
-Cezalar Konusu
-Güvenlik Tedbirleri Konusu
-Cezaların Tespiti ve Bireyselleştirme Konusu
-Dava ve Cezaların Düşmesi Konusu
Özel Hükümler Bölümü
-Uluslararası Suçlar;
-Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar Konusu
-Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Konusu
-Kişilere Karşı Suçlar;
-Hayata Karşı Suçlar Konusu
-Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar Konusu
-İşkence ve Eziyet Konusu
-Koruma, Yardım ve Bildirim Yükümlülüğünden Kaçma Konusu
-Çocuk Düşürtme ve Kısırlaştırma Konusu
-Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
-Hürriyete Karşı Suçlar Konusu
-Şerefe Karşı Suçlar Konusu
-Özel Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar Konusu
-Malvarlığına Karşı Suçlar Konusu
-Topluma Karşı Suçlar Konusu
-Çevreye Karşı Suçlar Konusu
-Kamu Sağlığına Karşı Suçlar Konusu
-Kamu Güvenine Karşı Suçlar Konusu
-Kamu Barışına Karşı Suçlar Konusu
-Ulaşım Aracı ve Sabit Platformlara Karşı Suçlar Konusu
-Genel Ahlâka Karşı Suçlar Konusu
-Aile Düzenine Karşı Suçlar Konusu
-Ekonomi, Sanayi ve Ticarete Yönelik Konusu
-Bilişim Suçları Konusu
-Devlete Karşı Suçlar Konusu
-Adliyeye Karşı Suçlar Konusu
-Devlet Güvenliğine Karşı Konusu
-Anayasal Düzene Karşı Konusu
-Milli Savunmaya Karşı Konusu
-Devlet Sırlarına Karşı Konusu
-Yabancı Devletlere Yönelik Suçlar Konusu
Ceza Muhakemeleri Hukuku Dersi
-Ceza Muhakemeleri Hukukunun Kapsamı Konusu
-Suçüstü Konusu
-Görev Konusu
-Bağlantılı Davalar Konusu
-Yetki Konusu
-Kararların Açıklanması ve Tebliği Konusu
-Ceza Muhakemeleri Hukukunda Süreler Konusu
-Eski Hale Getirme Konusu
-Elektronik İşlemler Konusu
-Koruma Tedbirleri Konusu
-Yakalama ve Gözaltı Konusu
-Tutuklama Konusu
-Adli Kontrol Konusu
-Arama ve El Koyma Konusu
-Telekom Yolu ile Yapılan İletişimin Denetimi Konusu
-Gizli Soruşturma Konusu
-Teknik Araçlar ile İzleme Konusu
-Koruma Tedbirleri Sebebiyle Tazminat Konusu
-Duruşma Konusu
-Duruşmanın Sona Ermesi ile Hüküm Konusu
-Karar ve Hüküm Konusu
-Kanun Yolları Konusu
-Olağan Kanun Yolları
-İstinaf, İtiraz ve Temyiz Konuları
-Olağanüstü Kanun Yolları
-Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı Yetkisi Konusu
-Kanun Yararına Bozma Konusu
-Yargılama Konusu
Ticaret Hukuku Dersi
-Ticari İşletme Hukuku Konusu
-Şirketler Hukuku Konusu
-Kıymetli Evrak Hukuku Konusu
İcra ve İflas Hukuku Dersi
-İcra Hukuku Konusu
-İflas Hukuku Konusu

Yukarıdaki dersler ve belirttiğimiz başlıklardan ana hatları oluşan sorular adaylara yöneltilmekte ve sınav gerçekleştirilmektedir.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 1 Yorum
  1. paretowilfredo dedi ki:

    @idariyargı idari için olanı da hazır dostum. İnceleyebilirsiniz. 🙂