kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Aktüer Nedir? Nasıl Aktüer Olunur?

Aktüer kimdir, nasıl aktüer olunur, kimler aktüer olarak çalışabilir, aktüer ne iş yapar, görevleri nedir, aktüer mesleğinde çalışma saatleri ve çalışma şartları nasıldır sorularının cevaplarına yazımızı okuyarak ulaşabilirsiniz.

A+
A-

Aktüer Nedir? Nasıl Aktüer Olunur?

Aktüer nedir ve aktüer nasıl olunur sorularına yanıt arıyorsanız yazımız sizin için… Bir aktüerin görevleri nelerdir, sorumlulukları nedir ve çalışma saatleri nasıldır sorularının tüm cevaplarını yazımızda sizler için derledik.

Bir meslek adayı bir mesleği yapmaya başlamadan veya o mesleği yapmasını sağlayacak bir üniversite bölümünü tercih etmeden önce o meslek ile ilgili yol gösterici araştırmalar yapabilmektedir. Bu araştırmaları yapmak bireyin doğru bölümü, doğru mesleği seçmesine fikir vererek yardımcı olacaktır. Bu yardımcı olma konusunda bizler de sitemizde sizlere fikir versin, yol göstersin diye meslekler hakkında bilgiler derlemeye çalışarak içerikler hazırlıyoruz. Bu içeriğimizde aktüer mesleğine dair bilgiler bulabileceksiniz.

AKTÜER NEDİR?

Başta sigorta şirketleri olmak üzere bu tip alanlarda çalışan ve matematiği, olasılığı, istatistiki kullanarak bir konunun mali risklerini, sigorta primlerini hesaplayan kişilere aktüer denmektedir. Dilerseniz bu tanımı daha da genişletmek amacıyla aktüerin görevlerini inceleyelim.

AKTÜERİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Aktüer görevleri ve sorumlulukları en temelde aşağıdaki gibidir:

  • Yatırım yapılacak konularda riskleri ortaya çıkarmak ve risklerden doğabilecek bütçeyi hesaplamak
  • Maaş planlaması yapmak
  • Bir kuruluşun bir işi yapmadan önce ihtiyacı olan bütçeyi hazırlamak
  • Matematik ve istatistik bilimlerini kullanarak sigorta ve risk konusunda raporlar hazırlamak
  • Doğal afetlere karşı risk raporları hazırlamak

gibi görevler aktüerin genel görevleridir. Türkiye sigortalar birliği tarafından sunulan ve resmi gazetede yayımlanan yönetmelikte ise aktüerlerin görev ve yetkileri şu şekilde tanımlanmıştır:

(1) Aktüer, Müsteşarlıkça belirlenen belgeleri onaylamak, malî bünyeleri açısından şirket veya diğer kurum ve kuruluşa ilişkin öngörülerde bulunmak ve yükümlülüklerini karşılama durumunu sürekli olarak izlemek zorundadır. Yardımcı aktüer ve stajyer aktüer, Müsteşarlıkça tespit edilen yetkiler kapsamında kendilerine verilen görevleri yerine getirmek zorundadır.

(2) Aktüer, yardımcı aktüer ve stajyer aktüer, yaptığı işlemlere ilişkin kullandığı hesap tahminlerini bir raporla adına iş yaptığı şirket veya diğer kurum ve kuruluşun yönetim kuruluna açıklamak zorundadır.

(3) Şirket veya diğer kurum ve kuruluşun yöneticileri, aktüer, yardımcı aktüer ve stajyer aktüere, görevini yasalara uygun olarak yerine getirmesi için gerekli her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür.

(4) Aktüer, yardımcı aktüer ve stajyer aktüer, görevi itibarıyla tespit etmiş olduğu yanlış uygulamalarla birlikte, onaylamayacağı veya kısmen ya da şerhli onaylayacağı belgeleri, gerekçeli olarak adına iş yaptığı şirket veya diğer kurum ve kuruluşun yönetim kurulu başkanlığı ile Müsteşarlığa yazılı olarak bildirmek zorundadır.

(5) Aktüer, kapsamı ve gönderiliş biçimi Müsteşarlıkça belirlenen aktüerya raporunu her yılın nisan ayı sonuna kadar Müsteşarlığa gönderir. Birden fazla aktüerle çalışılması hâlinde, aktüerya raporunun ve Müsteşarlıkça talep edilebilecek diğer rapor ve bildirimlerin hazırlanması için aktüerlerden biri şirket tarafından görevlendirilir.

Onaya tabi işlemler

MADDE 12 – (1) Müsteşarlık, (Değişik ibare:RG-28/9/2012-28425) aktüer, yardımcı aktüer ve stajyer aktüer tarafından onaylanarak Müsteşarlığa gönderilen belgeler, raporlar ve diğer bildirimlere ilişkin usul ve esasları belirler.

Çalışma esasları

MADDE 13 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-28/9/2012-28425)

(1) Aktüer, yardımcı aktüer ve stajyer aktüer, mevzuata, mesleğin icaplarına ve iyi niyet kurallarına uygun hareket etmek, şirket veya diğer kurum ve kuruluşlar ile ilgili kişilerin hak ve menfaatlerini korumak zorundadır.

Bilgi verilmesi, ibraz ve sır saklama yükümlülükleri

MADDE 14 – (1) Aktüer, (Ek ibare:RG-28/9/2012-28425) yardımcı aktüer ve stajyer aktüer, yapmış olduğu iş ve işlemlere ilişkin olarak ilgili kanunlara göre yetkili kılınmış kişi ve mercilerin isteyebilecekleri bilgileri vermek ve belgeleri ibraz etmek zorundadır.

(2) Aktüer, (Ek ibare:RG-28/9/2012-28425) yardımcı aktüer ve stajyer aktüer, sıfat ve görevi dolayısıyla öğrendiği sırları, bu konuda ilgili kanunlarla açıkça yetkili kılınmış kişi ve mercilerden başkasına açıklayamaz.

Diğer yükümlülükler ve yasaklar

MADDE 15 – (Değişik:RG-28/9/2012-28425)

(1) Aktüer, yaptığı işlemlere ilişkin her türlü yazışmada ve onayladığı belgede imzası ile birlikte sicil numarasını belirtir. Yardımcı aktüer ve stajyer aktüer ise yaptığı işlemlere ilişkin her türlü yazışmada ve onayladığı belgede imzası ile birlikte unvanını belirtir.

(2) Müsteşarlık, Sicile veya Listeye kayıtlı kişiler için aynı dönemde çalışabilecekleri şirket ve/veya diğer kurum ve kuruluşun azami sayısını belirlemeye yetkilidir. Aktüer, yardımcı aktüer ve stajyer aktüer, çalışmakta oldukları şirketler ile diğer kurum ve kuruluşların listesini her takvim yılının başında Merkeze yazılı veya elektronik ortamda gönderir. Söz konusu listedeki değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren on iş günü içinde Merkeze aynı usul ile bildirilir.

(3) Aktüer, üç yılda bir olmak ve toplam beş günden az olmamak üzere, meslekle ilgili son gelişmeleri içeren Merkez nezdinde düzenlenecek ve içeriği Müsteşarlıkça uygun görülecek eğitim faaliyetlerine katılır.

(4) Aktüer, yardımcı aktüer ve stajyer aktüer; aktüerlikle ilgili görevlerinin devamı süresince acente, broker veya sigorta eksperi olarak çalışamaz.

(5) Şirket ve/veya diğer kurum ve kuruluşun yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, genel müdür yardımcısı veya denetçisi olarak çalışan aktüer, yardımcı aktüer ve stajyer aktüer; aktüerlikle ilgili unvanlar altında ilgili şirket ve/veya diğer kurum ve kuruluş adına iş yapamayacağı gibi başka bir şirket ve/veya diğer kurum ve kuruluştan da iş kabul edemez. Başka unvanlarla istihdam edilseler dahi, yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya daha üst konumlarda görev yapan diğer yöneticiler de aynı hükme tâbidir.

(6) Aktüer, yardımcı aktüer ve stajyer aktüer, ilan ve reklamlarında mesleğin vakar ve ciddiyetine uygun olmayan ifadelere yer veremez.

(7) Listeye veya Sicile kayıtlı olmadan ya da Listedeki veya Sicildeki kayıtlara aykırı olarak stajyer aktüer, yardımcı aktüer veya aktüer unvanları kullanılamaz.

aktuer ne is yapar

KİMLER AKTÜER OLARAK ÇALIŞABİLİRLER?

Aktüer unvanına sahip olmak için özellikle aktüerya ve türevi bölümler bitirmek yeterli olmamaktadır. Aktüer unvanı kazanmak isteyen bireylerin öncelikle bir lisans derecesi sahibi olmaları beklenmektedir. Akabinde yönetmelikte yer alan ve aktüer olmayı engelleyecek durumlarının olmaması halinde ise aktüer olmak için gerekli olan ve dört basamaktan oluşan sınavın tüm basamaklarında yeterlilik sağlamak gerekmektedir.

AKTÜER ÇALIŞMA ŞARTLARI VE AKTÜER ÇALIŞMA SAATLERİ NASILDIR?

Fiziki olarak rahat görünen bir meslek grubu olan aktüerlikte zihnen çok fazla yorulma söz konusudur. Aktüer olarak çalışmak hem havalı hem de iyi para kazandırabilecek bir durum gibi görünse de dediğimiz gibi zihnen yorulunan, sürekli iş düşünme ihtimali olan bir meslek olması açısından yorucudur fakat olanakları da bu zorluğa değecek durumdadır.

Çalışma saatlerine gelecek olursak çalışılan şirkete, kuruma bağlı olarak değişse de özel sektördeki kurumsal çoğu işte olduğu üzere genellikle haftanın 6 günü ve günde yaklaşık olarak 10 saat çalışıldığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Sorularınız için yazımızın altındaki yorum kısmını veya forum sayfalarımızı kullanabilirsiniz. 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.