Askerlik Tecil Ettirme İşlemleri , Askerlik Tecil Belgeleri ve Tecil Sorgulama

Askerlik Tecil Ettirme İşlemleri , Askerlik Tecil Belgeleri ve Tecil Sorgulama

A+
A-

Askerlik tecil işlemleriiçin gerekli belgeler ? Askerlik tecil işlemleri nelerdir ? Askerlik nasıltecil edilir veya ertelenir? Askerlik tecili  şartları ve sebeplerinelerdir ? İkinci üniversite askerliği tecil ettirir mi ?  AÖF kaydıaskerliği tecil ettirir mi ? 

 

  Yukardakisorular bize askerlik tecili konusuna ilişkin en çok sorulan sorular. Lise veya üniversite bittiğinde bir işe yerleşilememiş veya lisansüstü eğitimekayıt yaptırılmamışsa hepimiz askerliği erteletmenin bir yolunu arıyoruz , enazından bir işe yerleşip düzen kurana kadar.

Askerliğimi Ne Kadar Süre TecilEttirebilirim? Askerlik Tecil Süreleri :

Askerliği tecil ettirmekiçin çok fazla sebep bulunabilir . Başlıcaları  sağlık sebepleri , doğalafetler  gibi nedenler olabileceği gibi bireyden  kaynaklanan eğitimi,  ailevi ve benzeri nedenler olabilir .  Lise ve dengi okullar ilefakülteler ve  yüksek okullarda öğrenim gören kişilerin askerlikleri 30yaşına , mezun oluncaya yahut ilişkileri kesilene kadar ertelenebilir .Askerlik hangi sebeple ne kadar tecil ettirilebilir?  Tecil süreleri nekadardır? Öğrenciler kaç yaşına gelene kadar askerliğini tecil ettirebilirler?

Lise ve dengi okuldan  mezun olanlar  askerliklerini 3 sene herhangibir mazeret belirtmeksizin tecil ettirebilmektedirler . Üniversiteden mezunolup  , eğitim gördüğü  yüksek öğrenim kurumu ile tüm ilişiği kesilenkişiler askerliğini  2 sene mazeretsiz tecil ettirilebilirler . Stajlardaveya yüksek lisans, doktora gibi programlarda ise üst yaş sınırı 35 yaşıaşmayacak  şekilde 1 sene daha erteleme hakkı verilmektedir .

 

Askerlik Tecil Ettirme Şartları Nelerdir?

·        Liseveya Üniversite eğitimine devam eden kişiler 29 yaşına kadar askerliklerinitecil ettirebilirler .

·        Stajyüksek lisans veya doktora yapanlar 33 yaşına kadar askerlikleri tecilettirebilirler.

·        Boykilo oranı askerlik yapmaya elverişli olmayan  kişiler bir sonraki yilakadar askerlikleri tecil ettirebilirler.

·        Lisansıolan sporcular 33 yaşına kadar askerliklererini tecil ettirebilirler.

·        Abisiyahut kardeşi askerlik vazifesinin yapan kişiler onun askerliği bitinceye kadaraskerliklerini tecil ettirebilirler .

·        Yükseköğrenim mezunu olan kişilerden çalıştıkları bilim dallarında yurt içinde veyayurt dışında dünya çapında yenilik ve ilerleme getirdikleri çalıştıkları ilmikurumlarca tasdik edilenler 36 yaşına kadar askerliklerini tecilettirebilirler..

·        Yabancıbir ülkede hem  çalışma hem oturma iznine sahip olan kişiler belgelerlebulundukları yerlerdeki Türk Konsolosluklarına başvuru yaparak 38 yaşına kadaraskerlikleri tecil ettirebilirler.

·        Zamanlaveya tedavi ile geçebilecek hastalıkları olduğu Yoklama Heyeti doktorlarıtarafından gerçekleştirecek muayene neticesi anlaşılanlar askerliklerini tecilettirebilirlerdir.

Askerlik Nasıl Tecil Edilir? Askerlik Tecil Ettirme İşlemleriNelerdir?

Askerlik en fazla  nekadar süre ile tecil ettirilebilir ,  askerliği kimler tecil ettirebilirgibi konularda bilgiler vermeye çalıştık . Diğer bir konu ise askerlik nasıltecil ettirilir ?

Askerlik tecil işlemlerisadece  askerlik şubelerinden yapılabilmektedir . İnternet üzerindenonline olarak askerlik tecili yapabileceğiniz bir kurum henüz söz konusudeğildir. İleri tarihlerde bu hizmetlerin de e-devlet sisteminde  olmasıbeklenmekte ancak  bugün için askerliğinizi tecil ettirmek istiyorsanız ,askerlik şubesine gitmeniz  gerekmektedir. Askerlik tecili konusundaistediğiniz herhangi bir askerlik şubesine gidebilirsiniz. İkametgah adresinizeen yakın olan  askerlik şubesine gitmeniz gibi bir  zorunlulukyoktur.

Askerlik şubesinevardığınızda askerliğinizi ertelemek istediğiniz belirtmeniz yeterli olacaktır. Bu işlemler sırasında sizden bazı belgeler talep edilecektir . Bunlarıaskerlik şubesine gitmeden hazır bulundurmanız avantajlı olacaktır. 

1964 1 d414e44c47af7c75216cf5e3909af5c2

Askerlik Tecil İşlemleri İçin GerekliBelgeler Nelerdir?

·        Diplomanizve 4 adet fotokopisi

·        NüfusCüzdanı ve 4 adet Fotokopisi

·        6adet vesikalık fotoğraf 

·        Varsaehliyetiniz ve 2 adet fotokopisi

Askerlik şubesine gerekli belgeleriniz ile birlikte  başvuru yaptıktansonra 2 adet form doldurmanız istenecektir. Bu formları yaklaşık 15 dakikadadoldurup askeri personele teslim edersiniz . Form tesliminin akabinde sizden aile hekiminize gidip muayeneden geçmeniz   ve askerliğeelverişlidir belgesi almanız gerektiği söylenecektir .Askerliğe elverişliolduğunuza dair belgeyi temin etmenizin akabinde tekrar askerlik şubesinegidecek ve tecil hakkınız bitene kadar  ya da tecil ettirmek istediğinizsüre kadar askerliğiniz tecil ettirilecektir .

 

Askerlik tecil işlemleri hakkında bize sıkça yöneltilensoruları aşağıda yanıtladık . İlgili forum başlığı için tıklayınız .

2. Üniversite KendiliğindenAskerliği Tecil Ettirir Mi?

En çok sorulan sorulardanbirisi olan 2. Üniversitenin askerliği tecil edip , etmediğidir . İkinci üniversiteye veya mezun olduğu üniversitenin dengi veya daha  aşağısındabir eğitim kurumunda eğitimine başlayan kişilerin bu eğitiminden dolayı tecil hakkı olmayacaktır .Ayrıca  çift ana dal , yan dal programlarla eğitimine devam eden kişilerin programlarından dolayı uzayan eğitim süreleri için askerlik şubesinebilgi vermesi gerekmektedir.

Açık Öğretim Fakültesinde ( AÖF) Okumak Askerliği Erteler Mi ?

Milli Savunma Bakanlığınagöre; lise ve dengi okul veya daha üst seviyedeki yüksek öğretim kurumlarındaöğrenim gören kişilerin  askerlik vazifeleri , 29 yaş bitimi esas alınarak, okullarına devam ettikleri sürece ertelenebilecektir . Kısacası AÖFöğrencilerinin okula devam ettikleri süre boyunca askerlikleri ertelenir .

Kimlerin Tecil YaptırmasınaGerek Yoktur ?

Herhangi bir liseden mezunolan ve beklemeksizin üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin tecilişlemlerini okulları otomatik olarak yapmaktadır.

Mezun olduktan sonra kaç ayiçerisinde tecil yaptırmam gerekiyor?

Üniversiteden mezunolduktan sonra  teciliniz kendiliğinden  kalkmaktadır . Yükseköğretim kurumu ( YÖK )  ilgili öğrencinin üniversitesi ile ilişiğininbulunmadığına dair askerlik şubesine gerekli bilgiyi vermektedir. Bu yüzden 2ay içerisinde tecil yaptırmalısınız . Aksi halde bakaya durumuna düşersiniz.

AskerlikBoy Kilo Oranı ve Muafiyeti Sınırı 

 

Boyunuzun cm cinsinden son 2 hanesinden 3 çıkartın : [175 cm ] ise 75 – 3 = 72
Bulduğunuz  rakama 30 ekleyin : 72 + 30 = 102 

Bulunan değer (102 kg) askerlik için olmanız gereken maksimum kiloyu gösterir. Bunun üzerindeki kilolarda dahiliye uzmanının kontrolü içinhastaneye sevk ediliyor ve genel sağlık kontrolünün yanı sıra efor testi deyapılarak sağlık kuruluna yönlendiriliyor . Kurul uygun görürse 1 yılsonraya erteler . Gelecek yıl tekrar aynı kontrolü yapar ve bir yıltekrar erteleyebilir . Artarda 3. kontrolde eğer kilo-boy oranı öngörülenc seviyenin üzerindeyse , muafiyet verilir.

1964 3 d414e44c47af7c75216cf5e3909af5c2

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.