kpsstaban puanlarbaşarı sıralamalarıatama puanlarıykstyt

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Nedir? Üyeleri Kimlerdir?

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Nedir? Milli Güvelik Kurulu Üyeleri Kimlerdir? Milli Güvenlik Kurulunun Görevleri Nelerdir? Milli Güvenlik Kurulu Kimlerden Oluşur? Milli Güvenlik Kurulunun Önemi Nedir?

A+
A-

Milli Güvenlik Kurulu(MGK) 1982 yasası ile kurulmuş çok kapsamlı bir kuruluştur. Türkiye Cumhuriyeti genelinde güvenlik uygulamalarının bütün denetimlerinden sorumludur. Milli Güvenlik Kurulunun (MGK) aldığı kararlara diğer kurumların uyması zorunludur.Diğer bütün kurum ve kuruluşlar Milli Güvenlik Kurulu ile uyumlu çalışmak zorundadır. Kamu Haber

Milli Güvenlik Kurulu Ne Zaman Toplantı Yapar?

Milli Güvenlik Kurulu 2 ayda bir olağan gündem ile toplanmaktadır. Ayrıca bu toplantılara Cumhurbaşkanı da katılabilmektedir. Ayrıca olağanüstü durumlar olması durumunda Milli Güvenlik Kurulu toplantı yapabilir ve acil durum kararları alabilir. Özellikle gündemde ülkenin bütünlüğünü tehdit eden bir konu var ise bu kurul olağanüstü gündem ile toplanır ve anında yürürlüğe girecek kararlar alabilir.

Milli Güvenlik Kurulunun Görevleri Nelerdir?

Milli Güvenlik Kurulunun görevleri oldukça kapsamlıdır. Milli Güvenlik Kurulunun görevlerini incelemek için oldukça kapsamlı bir değerlendirme yapmak gerekmektedir. Ancak bu şekilde kurulun yetkileri ve etkinliği anlaşılabilir. Milli Güvenlik Kurulunun görevleri aşağıdaki gibidir;

-Milli güvenliğin nasıl olacağı,sağlanacağı ve yürütüleceğine karar verir. Ayrıca bu kararlar alındıktan sonra nasıl bir siyasi yol izleneceğinin tespiti yapılır ve bu tespitlerin araştırma ve geliştirme planı kurul tarafından belirlenerek yürürlüğe konulur.

-Türkiye Cumhuriyetinin gerçekleştirmesi gereken hedefler bu kurul tarafından belirlenerek hangi planlar dahilinde bu hedeflerin gerçekleştirileceği saptanır

-Milli Güvenlik Kurulunun esas amacı milli değerlerdir. Milletin yükselişi amaçlanır. Bu nedenle yapılan toplantılar sırasında sosyal,siyasal,teknolojik,kültürel ve ekonomik konular ele alınabilir. İncelenen konular sonucunda yapılan tespitlere göre bir yol haritası çıkartılarak devletin bekası dahilinde adımlar atılarak hareket edilir.

-Türkiye Cumhuriyetinin iç ve dış bağımsızlığı, devletin bütünlüğü gibi hayati önem arz eden konularda ele alınması muhtemel tedbirler Milli Güvenlik Kurulunun inisiyatifinde ele alınır ve uygulanır.

-Anayasa, milli değerler, Atatürkçü düşünce tarzı ile ilgili bütün tedbir kararları Milli Güvenlik Kurulunda ele alınır. Bu değerler her türlü tehlikeden korunur. Tehditlere karşı bu değerlerin korunması amacıyla stratejiler geliştirilebilir. Ve bu stratejilerin yürürlüğe girmesi de kurulun sorumluluğundadır.

-Milli Güvenlik Kurulu gerekli gördüğü durumlarda Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edebilir. Ayrıca seferberlik ilan edebilir ve savaş ilanında bulunabilir.

-Savaş gibi olağanüstü durumlarda işleyişi hızlandıracak konuların belirlenmesine yardımcı olacak kararlar alabilir ve bu kararları uygulayabilir.

-Milli Güvenlik Kurulu devletin içinde bulunduğu duruma bağlı olarak gerekli gördüğü takdirde bütçelerin yönetimini üstlenebilir bütçelerin belirlenmesine yönelik kararlar alabilir.

-Milli Güvenlik Kurulu, Türkiye Cumhuriyetinin milli bütünlüğünü ilgilendiren bütün anlaşmaların ve anlaşmalar ile ilgili görüşmelerin muhatabıdır ve bu kararlara bağlı kalınarak hareket eder.

Milli Güvenlik Kurulu Üyeleri Kimlerdir?

Toplumdaki genel kanı Milli Güvenlik Kurlunun askerlerden oluştuğu yönündedir. Ancak bu oldukça yanlış bir düşüncedir. Milli Güvenlik Kurulu sivil ve askeri idarecilerin birlikte oluşturduğu bir kuruldur. Milli Güvenlik Kurulunun üyeleri aşağıdaki gibidir;

-Başbakan

-Genelkurmay Başkanı

-Başbakan Yardımcıları

-İçişleri Bakanı

-Dışişleri Bakanı

-Adalet Bakanı

-Milli Güvenlik Sekreteri

Milli Güvenlik Sekreteri toplantılara katılır ancak hiçbir oylamaya iştirak edemez ve oylamalarda yetki sahibi değildir.

Olağanüstü gündemle yapılan toplantılar sırasında Genelkurmay Başkanı olmadan hiçbir karar alınamaz.

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanının katılımı ve başkanlığında da toplanabilir.

Milli Güvenlik Kurulunda Kararlar Nasıl Alınır?

Kurul, kararlarını çoğunlukla alır. Eşitlik halinde Kurul Başkanının bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Kurul kararları, Cumhurbaşkanına ve Bakanlar Kurulunda görüşülmek üzere Başbakanlığa, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından gönderilir.

Kararların Bakanlar Kurulunda görüşülmesi

Milli Güvenlik Kurulu kararları, Başbakan tarafından Bakanlar Kurulu gündemine öncelikle alınmak suretiyle görüşülür ve gerekli kararlar alınır.

Milli Güvenlik Kurulu Hakkında Genel Bilgi

Her devlet, milli varlığına, bekasına ve güvenliğine yönelik tehditlere karşı tedbirler almak durumundadır. Bu gereklilik doğrultusunda, devletler; bölgesel ve küresel ortamın izlenerek tehdit ve fırsatların tespit edilmesi ile bu hususlara matuf siyasetin belirlenmesini ve en uygun politikaların uygulanmasını sağlayacak süreç ve unsurları ihtiva eden milli güvenlik sistemlerini tesis etmektedirler.

Ülkemizin milli güvenlik yapılanmasının ilk adımı, 1933 yılında bir kararname ile kurulan ve temel görevi milli seferberlik olarak belirlenen Yüksek Müdafaa Meclisi ile atılmıştır. Bahse konu yapılanma, güvenlik anlayışının gelişimine paralel bir değişimden geçmiş ve son olarak ülkemizin AB üyelik süreci çerçevesinde gerçekleştirilen anayasal veyasal değişikliklerle bugünkü halini almıştır. Halihazırda iki ayda bir toplanan Milli Güvenlik Kurulu, alanında, Devlet’in en üst koordinasyon kurulu olup, Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında Başbakan ve ilgili bakanlar ile Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı’nın anayasal bir platformda bir araya gelmelerini sağlamaktadır. Kurul toplantıları vasıtasıyla, karşılıklı fikir alışverişi ile milli güvenliğe ilişkin sorunların en üst seviyede görüşüldüğü ve tartışıldığı bir ortam sağlanmaktadır.

Milli Güvenlik Kurulu; Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan Yardımcıları, Adalet,Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanından kurulur.

Gündemin özelliğine göre kurul toplantılarına ilgili bakan ve kişiler çağırılıp görüşleri alınabilir.

Cumhurbaşkanı katılmadığı zamanlar, Milli Güvenlik Kurulu Başbakanın başkanlığında toplanır.

Milli Güvenlik Protokolü Nedir?

Devlet hayatında, uluslararası ilişkilerde, diplomasinin aktif olduğu yerlerde ve ulusal ve kurumsal düzeyde protokol uygulanmaktadır. Askeri hayattan siyasi hayata, akademiden adliyeye, dinden, spora kadar toplumsal alanın tamamında protokoller mevcuttur.

Milli Güvenlik Protokolü Türkiye’nin, Türk Bayrağının, 80 milyon vatandaşın namusudur.Ülkenin her türlü senaryoya karşı hazırlık planları Milli Güvenlik Protokolünde yer alır. Örneğin bir ülkenin işgal edildiği bir senaryoyu ele alalım. Ülkenin nereden işgal edileceğine, hangi ülke tarafından işgal edileceğine göre planlar yapılır. Direniş noktaları, silah depoları, direnişin liderleri, gıda, su ve silah temin noktaları Milli Güvenlik Protokolü içerisinde yer alır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının içerisinde kimin hangi rolü oynacağı, kimin ne fayda sağlayacağı bellidir.

Milli Güvenlik Protokolü devlet sırrıdır. Kritik öneme sahiptir. Her türlü olasılığa karşı devletin ne tepki vereceği nasıl bir reaksiyon verileceği Milli Güvenlik Protokolünde yer alır. Ülkenin yer altı kaynakları, para kaynakları, silah kaynakları, siyasi, askeri, ekonomik bağlantıları gibi kritik bilgiler bu protokol içerisinde yer alır.

Milli Güvenlik Protokolü deşifre olursa ülke tahmin edilemeyecek derecede zor bir duruma düşer. Bu nedenle Milli Güvenlik Protokolünün korunması çok önemlidir.

Milli Güvenlik Protokolü son olarak Söz dizisinde işlendiği için pek çok vatandaş tarafından merak edilmektedir. www.tercihiniyap.net ailesi olarak Milli Güvenlik Protokolü hakkında size en doğru bilgileri vermeye çalıştık. Ancak Milli Güvenlik Protokolü somut bir şey olmadığı için kesin bir çerçeve çizmenin mümkün olmadığını hatırlatalım.

Yazımızı Puanlamak İster misin?
Yorumlar

  1. DEVLETBAŞA dedi ki:

    milli güvenlik protokolü nedir? Milli güvenlik protokolü Türkiye'nin aklıdır, kalbidir, geleceğidir, geçmişidir. Milli Güvenlik Protokolü bu ülkenin en değerli hazinesidir.