BDDK Uzman ve Murakıp Yardımcılığı Sınav Konularına Nasıl Çalışılır?

BDDK tarafından gerçekleştirilen BDDK ve Bankacılık Uzman Yardımcılığı ile Murakıp Yardımcılığı sınavına nasıl çalışılır?

A+
A-

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK tarafından alımı gerçekleştirilen kariyer meslek grupları olan Bankacılık Uzman Yardımcılığı, BDDK Uzman Yardımcılığı ve Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı alımları nasıl gerçekleştirilmektedir? Bankacılık Uzman Yardımcılığı, BDDK Uzman Yardımcılığı ve Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı sınav konuları hangi derslerden oluşmaktadır? Bankacılık Uzman Yardımcılığı, BDDK Uzman Yardımcılığı ve Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı sınavlarına nasıl hazırlanılır? Bankacılık Uzman Yardımcılığı, BDDK Uzman Yardımcılığı ve Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı sınavlarından hangisi tercih edilmeli? Bankacılık Uzman Yardımcılığı, BDDK Uzman Yardımcılığı ve Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı sınavlarına dair bilgiler ile sorularınızın yanıtlarını çalışmamızda bulabilirsiniz.

Bankacılık ve BDDK Uzman Yardımcılığı ile Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı Alımları Nedir? Kimler Başvuruda Bulunabilir?

Bankacılık Uzman Yardımcılığı, BDDK Uzman Yardımcılığı ve Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı alımları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından istihdam edilen A Grubu kariyer mesleklerdir. Bankacılık Uzman Yardımcılığı, BDDK Uzman Yardımcılığı ve Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı mesleklerine girmek isteyen adayların öncelikle A Grubu kariyer meslekler ile birlikte tüm memurluklara giriş için belirlenmiş olan genel şartları taşıyor olmaları gerekmektedir. Bunlarla birlikte Bankacılık Uzman Yardımcılığı, BDDK Uzman Yardımcılığı ve Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı için ayrı ayrı belirlenen KPSS puan türlerinden belirli düzeyde puana sahip olmaları gereken adayların, bu kadrolar için ayrı ayrı belirlenmiş olan bölümlerden de mezun durumda bulunmaları şarttır.

Bu bağlamda BDDK Uzman Yardımcılığı alımlarına İletişim alanından ya da Hukuk/İİBF alanlarından mezun durumda bulunan adaylar, BDDK Bankacılık Uzman Yardımcılığı alımlarına Mühendislik, Hukuk veya İİBF alanlarından mezun durumda bulunan adaylar, BDDK Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı alımlarına ise Hukuk alanından ya da İİBF alanlarından mezun durumda bulunan adaylar başvuruda bulunabilmektedirler.

Bankacılık Uzman Yardımcılığı, BDDK Uzman Yardımcılığı ve Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı Sınavlarının Konuları Hangi Derslerdir?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK tarafından gerçekleştirilen üç kariyer meslek alımında adaylara, bazı ortak konulardan sorular sorulduğu gibi alanlarına özgü olarak farklı konulardan da sorular yöneltilebilmektedir. Bu bağlamda Bankacılık Uzman Yardımcılığı, BDDK Uzman Yardımcılığı ve Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı meslekleri için adaylara yöneltilen soruların konuları aşağıdaki şekildedir;

Alım Yapılacak Unvan Alım Mezuniyet Grubu Sınav Konuları
Bankacılık Uzman Yardımcılığı Hukuk Grubu

Hukuk Grubu Dersleri;
Anayasa
İdare H. ve İdari Yargı
Medeni ve Ceza Usul H.
Medeni
Borçlar
İcra ve İflas
Ulusl. Hukuk
Milletlerarası Özel H.
Ceza

Yabancı Dil

Bankacılık Grubu

Hukuk Alanı;

Anayasa
Borçlar (Genel)
Ceza (Genel)
Medeni (Başlangıç ile Kişiler)
Ticaret (Tic. İşl.-Şirket.-Kıymetli Evr.)
İcra ve İflas

İktisat Alanı;

Mikro-Makro
Tr ve Dünya Eko.
U.A. İkt.
İstatistik-Ekonometri
Para ve Banka
İşl. İktisadı

Maliye ve Finans Alanı;

Kamu Mal.
Maliye Pol.
Vergi H.
İşletme Fin.
Finansal Yön.

Muhasebe Alanı;

Genel Muh.
Muh. Standartları
Mali Tabl. Analizi

Yabancı Dil

BDDK Uzman Yardımcılığı İletişim Grubu

İletişim Grubu Dersleri;

İletiş. Tem. Kavr.
İletişim Tarihi
İletiş. Kuram.
U.A. İletişim
İletiş. Hukuku
Türk Bas. Tarihi
İletişim Sosy.
Kişilerarası İletiş.
Haber Topl. ve Yazma Teknik.

Yabancı Dil

Genel Grup

Hukuk Alanı;

Anayasa
İdare H. (Genel-İYUK)
Borçlar
Medeni (Başl. ile Kişiler)
İcra-İflas
İş H. ve Sosy. Güv. H.

İşletme Alanı;

İnsan Kayn. Yön.
Örgütsel Davr.
Yönet. ve Org.
Str. Planl. ve Yön.

Muhasebe Alanı;

Genel Muh.
Mali Analiz ve Raporl.

Maliye Alanı;

Kamu Mali.
Maliye Pol.
Türk Verg. Sist.

Yabancı Dil

BDDK Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı Genel Grup

Hukuk Alanı;

Anayasa
Borçlar (Genel)
Ceza (Genel)
Medeni (Başlangıç ile Kişiler)
Ticaret (Tic. İşl.-Şirket.-Kıymetli Evr.)
İcra ve İflas

İktisat Alanı;

Mikro-Makro
Tr ve Dünya Eko.
U.A. İkt.
İstatistik-Ekonometri
Para ve Banka
İşl. İktisadı

Maliye ve Finans Alanı;

Kamu Mal.
Maliye Pol.
Vergi H.
İşletme Fin.
Finansal Yön.

Muhasebe Alanı;

Genel Muh.
Muh. Standartları
Mali Tabl. Analizi

Yabancı Dil

Bankacılık Uzman Yardımcılığı, BDDK Uzman Yardımcılığı ve Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı yazılı sınavları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından, Kurumun merkezinin bulunduğu İstanbul’da klasik usulde gerçekleştirilmektedir. Bankacılık Uzman Yardımcılığı, BDDK Uzman Yardımcılığı ve Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı yazılı sınavlarında yer alan yabancı dil oturumlarında adayların başvuru seçecekleri Almanca, Fransızca veyahut da İngilizce dillerinden bir tanesinde çeviri yapmaları istenmektedir.

Bankacılık Uzman Yardımcılığı, BDDK Uzman Yardımcılığı ve Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı Sınavlarının Zorluk Derecesi Nasıldır?

Bankacılık Uzman Yardımcılığı, BDDK Uzman Yardımcılığı ve Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı için gerçekleştirilen sınavlarının ortak konuları bulunsa da bu sınavlar içerisinde daha fazla yoruma dayalı sorular içermesi ve farklı kavramlar arasında ilişki kurmayı, birden fazla bilgiyi aynı soru içerisinde detaylı biçimde ölçmesi gibi sebeplerle daha zor olanı Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı sınavıdır. Bu sınavın ardından Maliye alanının yanında Finans konularından da sorular içeriyor olması yönüyle ve yine yorum kabiliyetini de daha fazla ölçüyor olması sebebiyle Bankacılık Uzman Yardımcılığı sınavı ikinci sırada gösterilebilir. Bu iki sınav iki yönlü çeviri yapılmasını gerektirmesi açısından Yabancı Dil oturumu ile de BDDK Uzman Yardımcılığı yazılı sınavından bir daha zor bir konumdadır. Bu sıralamada nispeten daha kolay olan sınav BDDK Uzman Yardımcılığı sınavıdır. Bu sınavda farklı olan kısım İktisat oturumu yerine İşletme oturumunun bulunmasıdır. Genel olarak KPSS A Grubu adaylarının asli müfredatı dışında kalması yönüyle zorlayıcı olsa da diğer oturumların saydığımız iki sınavdan daha hafif olması açısından BDDK Uzman Yardımcılığı yazılı sınavını bu üçlü sıralamada üçüncü sırada değerlendirebiliriz.

bddk personel alımı sınavları

Bankacılık Uzman Yardımcılığı, BDDK Uzman Yardımcılığı ve Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı Sınavlarına Nasıl Çalışılır?

Bankacılık Uzman Yardımcılığı, BDDK Uzman Yardımcılığı ve Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı mesleklerine giriş sınavları klasik usulde yapılıyor olması açısından daha farklı bir çalışma metodu gerektirmektedir. Adayların BDDK Meslek sınavlarına başvuru yaparken kullandıkları puanları aldıkları Kamu Personeli Seçme Sınavları ve daha bir çok kurum sınavı test usulünde gerçekleştirilmektedir. Bu yönüyle klasik sınav konusunda çok fazla hazırlığı olmayan adayların Bankacılık Uzman Yardımcılığı, BDDK Uzman Yardımcılığı ve Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı sınavlarına nasıl bir hazırlık yürütecekleri konusunu sınavları tek tek ele alarak değerlendirelim;

BDDK Bankacılık Uzman Yardımcılığı ve Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı Yazılı Sınavına Nasıl Çalışılır?

BDDK tarafından gerçekleştirilen Bankacılık Uzman Yardımcılığı yazılı sınavına katılacak olan adayların KPSS müfredatında yer alan sınav konularını klasik usulde bir sınavda en az eksikle yazabilecek şekilde yeniden çalışmaları, bu yönde tekrar yapmaları gerekecektir. Adayların bu noktada yapacakları çalışmayı ufak notlar alarak ve daha sonra bu notları da tekrar edecek biçimde şekillendirmeleri faydalarına olacaktır. Ayrıca adayların yapacakları çalışmada nelerin soru olarak kendilerine sorulabileceği noktasında çıkarımlar yapmaları, eski sorulara da bakarak bir istikamet belirlemeleri çalışmalarını şekillendirecektir.

Bankacılık Uzman Yardımcılığında bir nebze, Yeminli Murakığ Yardımcılığı sınavında ise kesin olarak yoruma dayalı sorular sınava etki edecektir. Bu sebeple adayların yapacakları çalışmaları yalnızca bilgi zeminine oturtmaları onlara sınavda tek başına yardımcı olmayacaktır. Adayların özellikle Ekonomi – Maliye alanında yorum yapabilecek şekilde çalışma yapmaları, bu kabiliyetlerini geliştirmelerine yardımcı olabilecek, Mahfi Eğilmez, Fatih Özatay vb. yazarların makalelerini incelemeleri, kendilerinin de günce iktisadi gelişmeleri yorumlamaya çalışmaları, sınav esnasında bu yorumları daha kolay yapmalarına yardımcı olacaktır.

BDDK Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınavına Nasıl Çalışılır?

BDDK Uzman Yardımcılığı yazılı sınavında adaylara genel grupta da iletişim gibi yan gruplarda da okul müfredatlarından sorular yöneltilmektedir. Genel gruptan başvuru yapacak olan adaylara ayrıca ana KPSS alanları dışında kalan ancak yine KPSS kapsamında test olarak yer alan İşletme alanından da sorular sorulacaktır. Bu yönden adayların normal müfredatlarının yanında bu oturum için de ayrı bir hazırlık yürütmeleri gerekecektir. BDDK Uzman Yardımcılığı yazılı sınavına katılacak olan adayların diğer iki sınavdan daha az yorum yönüne, ancak daha geniş alana yayılı bilgiye ihtiyaçları olacaktır. BDDK Uzman Yardımcılığı yazılı sınavlarında adaylara derinlemesine bilgiden daha öte orta derinlikte konu hakimiyeti ölçen sorular geniş bir müfredat içerisinden seçilerek sorulmaktadır. Bu sebeple adayların KPSS konularına ve ek olarak İşletme konularına dair çok ciddi bir tekrar yapmaları, özellikle klasik sınav sorusu olabilecek tanımları, madde madde bilgileri, kavramları sınavda en az eksik ile yazabilecek düzeyde olacak şekilde tekrar etmeleri gerekmektedir.

BDDK Kariyer Meslek Sınavlarında Yabancı Dil Oturumuna Nasıl Hazırlanılır?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Kariyer Meslek Sınavlarına katılacak olan adayların yabancı dil oturumunda da diğer oturumlardaki gibi en az altmış puan almaları gerekmektedir. Gerek iki yönlü çeviriler gerekse tek yönlü çeviriler için adayların öncelikle iyi bir altyapılarının bulunması şarttır. Adayların bu altyapı üzerine yapacakları temel çalışma, çeviri teknikleri ve kelime bilgisine yönelik olmalıdır.  Özellikle Bankacılık alanına yönelik kelimelere, finansal kavramlara adayların eğilmeleri, bu yöndeki akademik kelime dağarcıklarını geliştirmeleri sınavda yapacakları çevirileri kolaylaştıracaktır.

Kurumun bu alanda herhangi bir esneme yapması söz konusu olmamaktadır. BDDK yazılı sınavlarında çoğu zaman yabancı dil oturumunda başarılı olamayan adayların çokluğu sebebiyle mülakata katılacak dört kat aday kontenjanı doldurulamamaktadır. O sebeple adayların diğer alan dersleri kadar yabancı dil oturumunu da dikkate almaları gerekmektedir.

BDDK Meslek Sınavlarında Yer Alan KPSS Dışı Alana Dair Çalışmalar İçin Öneriler

BDDK Meslek Sınavlarında adaylara KPSS alan müfredatı dışında kalan İşletme, Finans, Ekonometri, İstatistik gibi alanlardan da sorular yöneltilmektedir. Adayların bu alanlara dair tercih edebilecekleri kaynaklar ile, klasik sınavlara nasıl çalışabileceklerine dair detaylı yönergemize aşağıda yer alan bağlantı yardımıyla erişebilirsiniz;

Bankacılık Uzman Yardımcılığı, BDDK Uzman Yardımcılığı ve Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı sınavlarına hazırlık konusunda sorularınızı sormak, diğer adaylarla bu mesleklere dair istişare edebilmek için FORUM sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.