kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Belediye Gelirleri Nelerdir? Belediye Giderleri Nelerdir?

Belediye gelirleri düşündüğü gibi çok fazla mıdır? Bu gelirlerin yanı sıra belediye giderler nelerdir? Belediyelerin gelir ve gider kalemleri nelerdir? 31 Mart 2019 yerel seçimleri sonrası belediye meclisi üyesi, belediye encümeni ve belediye başkanı olmayı hedefleyenler yazımız devamına göz atmalılar.

A+
A-

Bir çoğumuz belediyelerin çok fazla gelir elde ettiğini düşünürüz. Belediyeler tarafından bir çok şeyin gelir elde etmeye müsait olduğunu söyleriz. Dükkan panoları için alınan ücretten, mezarlık yerleri için tahsil edilen paralara, belediye caddelerinde açılan büfelerin kiralarından, belde de yaşayanlardan alınan yol asfalt vergisine kadar belediyelerin sürekli olarak gelir elde ettiğini dile getiririz. Elbette belediyelerin gelir kalemi fazladır. Ancak bilinmelidir ki, belediyelerin belde sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için ürettiği mal ve hizmetlerin maliyeti de yüksektir. Bu maliyetlere katlanmak zorunda olan belediyeler bir çok gideri üstlenmek durumundadır. Her ne kadar giderlerin nasıl yapıldığına dair çeşitli rivayetler söz konusu olsa da, ülkemizde yer alan belediyelerin neredeyse tamamına yakını borçlu durumdadır. Yani belediyelerin gelir-gider dengesini iktisadi olarak değerlendirdiğimizde, belediye giderleri gelirlerinden daha yüksek durumdadır. Günümüzde en fazla borcu olan belediyeler listesinde büyükşehirler ilk sıraları almaktadır. Kocaeli, Adana ve Gaziantep Büyükşehir Belediyeleri bu listede başı çekmektedir. Peki, bu belediyeleri borcu hale getirecek gelir ve gider kalemleri nelerdir…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Nasıl Ulaşılır?

Belediye Gelirleri Nelerdir?

Belediye gelirleri dört kalemden oluşmaktadır. Bunlar, belediyenin öz kaynak gelirleri, devlet gelirlerinden ayrılan paylar, devlet yardımları ve diğer gelirler (olağanüstü gelirler, borçlanma vb.)

Belediyelerin Öz Kaynak Gelirleri

Belediyelerin öz kaynak gelirleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer almaktadır. Buna göre gelirleri şu şekilde sıralamak gerekir:

 • 1. VERGİLER
 • İlan ve reklam vergisi
 • Eğlence vergisi
 • Haberleşme vergisi
 • Elektrik, havagazı ve tüketim vergisi
 • Yangın sigorta vergisi
 • Çevre temizlik vergisi
 • Emlak vergisi
 • 2. HARÇLAR
 • İşgal harcı
 • Tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı
 • Kaynak suları harcı
 • Tellak harcı
 • Hayvan kesimi muayene ve denetleme harcı
 • Ölçü ve tartı aletleri muayene harcı
 • Bina inşaat harcı
 • Kayıt ve suret harcı
 • İmarla ilgili harçlar
 • İşyeri açma harcı
 • Muayene, ruhsat ve rapor harcı
 • Sağlık belgesi harcı
 • 3. HARCAMALAR KATILMA PAYI
 • Yol harcamalara katılım payı
 • Kanalizasyon harcamalarına katılım payı
 • Su tesisleri harcamalarına katılım payı

Devlet Gelirinden Ayrılan Paylar

Belediyelere devlet gelirinden bütçede pay ayrılmaktadır. 2380 sayılı il özel idarelerine bütçe ve vergi gelirlerinden pay verilmesi hakkında kanunla, genel bütçe ve vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden belediyelere %9,25 oranında pay verilmesi kararlaştırılmış, bu oran yıllar içerisinde değişikliğe uğrayarak 2001 yılında 4629 sayılı bazı kanunların tasfiyesi hakkında kanunla, %6 olmuştur. kamu haber

Devlet Yardımları

Belediyelere devlet yardımları genel bütçeye konulan ödeneklerden aktarılan paralar ile yapılmaktadır. Kamu yararını ilgilendiren giderlere katkı sağlamak, belediyeler arası gelir dağılımındaki adaletsizliği ortadan kaldırmak ve merkezi hükümetçe uygun görülen hizmet ve yardımları sağlamak amacıyla yapılır.

Diğer Gelirler (Olağanüstü Gelirler, Borçlanma vb.)

Ticari ve sınai işlerden sağlanan gelirler, borçlanma yoluyla sağlanan gelirler, para cezaları, ücretler, kiralar, işletme gelirleri gibi gelirler belediyelerin diğer gelir kalemleri olarak sayılmaktadır.

Karabağlar Belediyesi Zabıta Memuru 2023 Maaşı Ne Kadar?

Belediye Giderleri Nelerdir?

Belediyeler bu gelirlerinin yanı sıra bir çok giderde yapmaktadır. Belediyelerin mal ve hizmet alımları sonrası oluşan giderler, Belediye Kanunu 60. maddesinde yer almaktadır:

 • Belediye binaları, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler.
 • Belediyenin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler.
 • Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri.
 • Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler.
 • Belediye zabıta ve itfaiye hizmetleri ile diğer görev ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılacak giderler.
 • Belediyenin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve katıldığı birliklerle ilgili ortaklık payı ve üyelik aidatı giderleri.
 • Mezarlıkların tesisi, korunması ve bakımına ilişkin giderler.
 • Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ile sigorta giderleri.
 • Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar.
 • Dava takip ve icra giderleri.
 • Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri.
 • Avukatlık, danışmanlık ve denetim hizmetleri karşılığı yapılacak ödemeler. 
 • Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve proje giderleri.
 • Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler.
 • Belediye hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve araştırması giderleri.
 • Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler.
 • Şartlı bağışlarla ilgili yapılacak harcamalar.
 • İmar düzenleme giderleri.
 • Her türlü proje giderleri.

SORU GÖRÜŞ VE BİLGİ PAYLAŞIMI İÇİN FORUM.TERCİHİNİYAP.NET

Belediyeler hangi bütçe kapsamındadır?

Mahalli idare bütçesi: Mahalli idare kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleridir. ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal faaliyet gösteren belediye, il özel idaresi ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idarelerdir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.