kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

BTK Bilişim Uzman Yardımcılığı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kariyer mesleği olan BTK Bilişim Uzman Yardımcılığı mesleği nedir? Ne iş yapar? Sınavı nasıl? Görev yerler nere? Maaşı ne kadar? Mesleğe dair tüm detayları tanıtım yazımızda bulabilirsiniz.

A+
A-

BTK Bilişim Uzman Yardımcılığı

BTK Bilişim Uzman Yardımcılığı hakkında hemen hemen her konuya ait başlıklarla birlikte sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yani BTK hakkında merak ettiklerinizi yazımızda bulabilirsiniz.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kariyer mesleği olan BTK Bilişim Uzman Yardımcılığı mesleği nedir? Bilişim Uzman Yardımcısı nasıl olunur? Bilişim Uzman Yardımcıları ne iş yapar? Sınavı nasıldır? Ne kadar maaş alırlar? BTK Bilişim Uzman Yardımcılığı mesleğine dair merak ettiğiniz tüm hususları meslek tanıtım yazımızda bulabilirisiniz.

BTK Bilişim Uzman Yardımcılığı Nedir?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ya da kısaca BTK’nın üst kurul olması hasebiyle gerçekleştirdiği uzmanlık gerektiren iş ve işlemlerini gerçekleştiren kariyer meslek unvanı olan Bilişim Uzman Yardımcılığı mesleği, Kurumun merkez teşkilatı ile bölge müdürlüklerinde görev yapan ve Kurumun bilişim, bilgi teknolojileri, iletişim konularında piyasada üstlendiği regülasyon ve denetleme görevlerini yerine getiren personelden müteşekkil kariyer meslek unvanıdır.

BTK Bilişim Uzman Yardımcısı Nasıl Olunur?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Başkanlığı BTK’da Bilişim Uzman Yardımcısı olarak çalışmak isteyen adayların her şeyden evvel Kurumun personel alımı gerçekleştirdiği lisans bölümlerinin birisinden mezun olmaları gerekmektedir.

BTK Bilişim Uzman Yardımcılığı alımı üç ana grup için gerçekleştirilmektedir. Bu gruplar; Sosyal Bilimler grubu, Hukuk Grubu ve Mühendislik Grubu’dur.

-Adayların Sosyal Bilimler grubundan başvuruda bulunabilmeleri için üniversitelerin; İşletme, İktisat, Siyasal Bilgiler veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri’nin birisinden mezun olmaları gerekmektedir.

-Adayların Hukuk grubundan başvuruda bulunabilmeleri için üniversitelerin; Hukuk Fakülteleri’nden mezun olmaları gerekmektedir.

-Adayların Mühendislik grubundan başvuruda bulunabilmeleri için üniversitelerin mühendislik fakültelerinde yer alan; Elektrik – Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinin birisinden mezun olmuş olmaları gerekmektedir.

BTK Uzman Yardımcılığı alımına başvuruda bulunmak isteyen adayların, sınavın gerçekleştirileceği yılın ilk günü itibariyle 35 yaşlarını doldurmamış olmaları ve adayların askerlik ile ilişiklerinin bulunmaması gerekmektedir.

BTK Bilişim Uzman Yardımcılığı Sınavına Hangi Puan Türleri ile Başvuru Yapılır?

BTK Bilişim Uzman yardımcılığı alımına başvurmak isteyen adayların sahip olmaları gereken puan türleri başvuruda bulunacakları alanlara göre değişkenlik göstermektedir. Adayların almış oldukları KPSS Puan Türleri’nin son iki sene içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yapmış olduğu KPSS Lisans ve KPSS A Grubu sınavlarında elde edilmiş olması gerekmektedir. Buna göre adayların başvuruda bulunma haklarının bulunduğu alanlara göre puan türleri şu şekildedir;

Alan Puan Türü
Sosyal Alan KPSS P3, KPSS P48
Hukuk Alanı KPSS P3, KPSS P4
Mühendislik Alanı KPSS P3, KPSS P2

Adayların yukarıdaki tabloda yer alan puan türlerinden en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir. Başvurular Kurumun merkez teşkilatı ve taşra teşkilatı için ayrı ayrı ilana çıkması durumunda, Merkez teşkilatı ve açılan iller için ayrı ayrı yapılmaktadır. Adaylar başvuruda bulundukları il için başvuran diğer adaylar ile birlikte sıralanacak ve o il için ayrılan kontenjanın 20 katı kadar aday yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Adayların yalnızca tek bir il için başvuruda bulunma hakkı bulunmaktadır.

BTK Bilişim Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınavı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu alım sürecinin ilk aşaması yazılı sınav aşamasıdır. Yazılı sınavda adaylara yöneltilen soruların konuları, sınava girecekleri alana göre değişmektedir. Alanlarına göre BTK Bilişim Uzman Yardımcılığı yazılı sınav konuları şu şekildedir;

Sosyal Bilimler Alanı;

-Genel Kültür ve Genel Yetenek

-HUKUK;
Anayasa Hukuku – Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdare Hukuku
Medeni Hukukun Başlangıç Hükümleri ile Şahsın Hukuku kısımları
Borçlar Hukukunun Genel Esasları
Ticaret Hukuku’nun Kıymetli Evrak, Şirketler ve Ticari İşletme Hukuku bölümleri
Uluslararası Hukuk
Ceza Hukuku
Elektronik Haberleşme Hukuku

-İKTİSAT;
Makro İktisat
Mikro İktisat
Para ve Banka
Türkiye Ekonomisi

-MALİYE;
Maliye Politikası
Türk Vergi Sistemi
Vergi Hukuku
Kamu Maliyesi

-MUHASEBE
Tek Düzen Muhasebe Sistemi
Mali Tablolar Analizi
Bütçeleme
Genel Muhasebe

Hukuk Alanı;

-Genel Kültür ve Genel Yetenek

HUKUK;
Anayasa Hukuku – Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdare Hukuku
Medeni Hukukun Başlangıç Hükümleri ile Şahsın Hukuku kısımları
Borçlar Hukukunun Genel Esasları
Ticaret Hukuku’nun Kıymetli Evrak, Şirketler ve Ticari İşletme Hukuku bölümleri
Uluslararası Hukuk
Ceza Hukuku
Elektronik Haberleşme Hukuku

Mühendislik Alanı;

Tüm mühendislik alanlarında Genel Kültür ve Genel Yetenek testi ortak alandır. Her mühendislik alanının kendisine özgü sınav konuları bulunmaktadır.

1) Bilgisayar Mühendisliği Alanı

bilg muh

2) Endüstri Mühendisliği Alanı

end muh

3) Diğer Mühendislik Alanları

elkt muh

Adaylara BTK Uzman Yardımcılığı yazılı sınavında önceki yıllarda 50 adet çoktan seçmeli soru yöneltildi. Bu 50 soru neticesinde en az 70 puan alarak başarılı olan adaylardan, en yüksek puanlı mesleğe alınacak aday sayısının 4 katı kadarı sözlü mülakatlara katılma hakkı elde etmektedir.

Farklı iller için ilan verilmiş olması durumunda sözlü mülakata katılacak aday sıralaması, o ile başvuran ve sınava katılan adaylar arasında yapılacaktır. Her aday kendi ili için sözlü mülakata katılma hakkı elde edecektir.

BTK Uzman Yardımcılığı Sözlü Mülakatları

Yukarıda belirttiğimiz başarı koşullarını sağlayan adaylar, Kurum tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü mülakatlara katılmaktadırlar. Adaylar Kurumun merkezinde gerçekleştirilecek mülakatlarda kendilerine, güncel bilgilerden, sınava katılmış oldukları alan bilgisi konularından ve gündeme dair komisyonun takdirine göre değişen konulardan yöneltilen soruları yanıtlamaktadırlar. Sözlü mülakatlarda adayların başarılı olabilmesi için komisyon tarafından verilen puanlarının en az 70 olması gerekmektedir.

Yazılı sınav puanı ile sözlü mülakat puanlarının aritmetik ortalaması adayların nihai başarı puanlarıdır. Mesleğe alınacağı ilan edilen sayıda asil aday, azami bu sayının yarısı kadar da yedek aday komisyon tarafından belirlenmektedir.

btk logo

BTK Bilişim Uzman Yardımcıları Ne İş Yapar?

Yazılı ve sözlü sınav süreçlerini başarıyla geride bırakan adaylar mesleğe Bilişim Uzman Yardımcısı olarak adım atarlar.

Mesleğe başlamaya hak kazanmış olan Uzman Yardımcılarından, ilk defa devlet memurluğuna atanmış olanlar için ilk bir yıl aynı zamanda aday memurluk süreci anlamına gelmektedir. Bu adaylar için birinci yılın sonunda aday memurluk sınavı yapılmaktadır ve başarılı olmaları durumunda asaletleri tasdik olunmaktadır.

Bilişim Uzman Yardımcıları Kurumun içerisinde bulunan birimlerde görevlendirilirler. Bu görevlendirme ile birlikte Uzman Yardımcılarının eğitilmesi ve yetiştirilmesi süreci de başlamış olur.

Bilişim Uzman Yardımcıları gerek teorik olarak alacakları eğitimler ile gerekse bulundukları birimlerde birlikte görev yaptıkları Bilişim Uzmanlarının refakatinde pratik olarak yetiştirilirler.

Uzman yardımcıları mesleği icra ve ifa ederken ihtiyaç duyacakları, Kurumun yapısı, görevleri, aslî ve ikincil mevzuatı, ilgili diğer mevzuat gibi temel bilgilerin yanında, yazışma, araştırma, inceleme ve bunları raporlandırma gibi görevlerinin gereği olan iş ve işlemlere dair detaylı şekilde yetiştirilmektedirler.

Bilişim Uzman Yardımcıları;

-Yardımcılık dönemleri boyunca görev aldıkları birimin iş ve işlemlerinin yürütümünde yer almak,
-Bilişim Uzmanlarının yürüttükleri soruşturma, araştırma ve inceleme görevlerinin ön hazırlığında yer almak,
-Kendilerine yetki verilmesi durumunda denetim faaliyeti yürütmek,

görevlerini gerçekleştirmektedirler.

Bilişim Uzmanlığına Geçiş Süreci, Yeterlik Sınavı, Tez Hazırlanması ve Yabancı Dil Koşulu

Meslek mensupları, meslekte iki yıllarını doldurmaları ile birlikte tez hazırlama sürecine girmiş olurlar. İki yılı doldurmalarını izleyen iki aylık süreç içerisinde meslek mensupları, iki adet özgün tez konusu belirleyerek önerilerini sunarlar. Tez konusunun kabul edilmesi durumunda ise kendilerine tezlerini sunmaları için kendilerine bir tez danışmanı belirlenmesinden itibaren bir yıllık süre tanınmaktadır. Tezleri Kurulca kabul edilen uzman yardımcıları daha sonra tezlerini savunmak üzere davet edilirler. Savunma komisyonu tarafından meslek mensuplarına verilen puanların ortalamasının 70’in üzerinde olması durumunda tez başarılı sayılacaktır.

Kendilerine tanınan süre içerisinde tezlerini sunamayan veya savunma komisyonunca savunması başarılı bulunmayan meslek mensuplarına bir kereye mahsus altı aylık bir ilave süre tanınmaktadır. Bu süre içerisinde tezlerini yine sunamayan veya başarısız savunma yapan Bilişim Uzman Yardımcıları için başarısızlık hükümleri uygulanacaktır.

Bilişim Uzman Yardımcılığı Yeterlik Sınavı

Bilişim Uzman Yardımcısı olarak meslekte üç yılını doldurmuş olan meslek mensupları, uzmanlık tezlerini başarı ile teslim edip savunmalarının ardından Yeterlik Sınavına katılma hakkı elde etmektedirler.

Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilmektedir. Bilişim Uzman Yardımcılarının gerek yazılı sınavda gerekse sözlü sınavda en az 70 puan almaları şarttır.

Başarısız olan uzman yardımcıları için, sınav sonuçlarının açıklanmasını izleyen bir sene içerisinde ikinci kez sınav gerçekleştirilir. Yine başarısız olan meslek mensupları hakkında başarısızlık hükümleri uygulanmaktadır.

Yabancı Dil Koşulu

Bilişim Uzman Yardımcılığı sürecinde tez aşamasını ve yeterlik sınavlarını başarı ile geride bırakan meslek mensuplarının yeterlik sürecini izleyen iki sene içerisinde YDS’den 70 puan C seviyesi aldıklarını ya da buna denkliği kabul edilen sınavların birisinden dengi bir puan elde ettiklerini ispatlar belgeyi Kuruma sunmaları gerekmektedir. Aksi halde bu meslek mensupları hakkında da başarısızlık hükümleri uygulanacak, kendilerine uygun bir memur kadrosuna yerleştirileceklerdir.

Dil şartını da sağlamış olan meslek mensupları alanlarına göre Bilişim Uzmanı olarak birimlerine atanırlar.

BTK Bilişim Uzmanları Ne İş Yaparlar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Tüm yeterlik süreçlerini geride bırakarak BTK bünyesinde Uzman olarak atanmaya hak kazanan meslek mensupları atandıkları birimlerde;

-Birime dair iş ve işlemlerin yürütümü,
-Mevzuat gereği yapılması öngörülen işlemlerin gerçekleştirilmesi ile mevzuat ve uygulamaların iyileştirilmesi adına önerilerde bulunulması, çalışmalar yapılması,
-Yetkilendirilmeleri durumunda denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

görevlerini ifa etmektedirler.

Kurumun ve Uzmanların Denetim Faaliyetleri;

Üst Kurul olarak teşekkül ettirilmiş olan BTK’nın alanında denetimler gerçekleştirme, gerekirse müeyyide uygulama yetkisi bulunmaktadır. Kurum bu yetkisini, Sektörel Denetim Daire Başkanlığı eli ile kullanmaktadır. Sektörel Denetim Daire Başkanlığı tarafından Kurum kariyer meslek personeli olan Uzmanlar yetkilendirilerek bu denetimler gerçekleştirilmektedir.

Uzmanlar denetim faaliyeti için görevlendirildikleri zaman, bu faaliyetlerini denetçi sıfatı ile gerçekleştirmektedirler. Denetim süreci boyunca bu sıfatın kendilerine verdiği yetkiler ile donatılmış şekilde çalışırlar.

Kurum denetim sürecini gerek görmesi durumunda re’sen başlatabilir. Ayrıca Kuruma gelen ihbar ve şikayetleri de değerlendirerek denetim yapabilir.

Denetçilerin Görev ve Yetkileri

Kurumca Denetçi olarak görevlendirilmiş olan Uzmanlar, denetim süresi boyunca, denetlenen tarafın her tür bilgi, belge, cihaz ve donanımını incelemek, karşı tarafın direnci ile karşılaşması durumunda kolluk kuvvetlerinden destek almak yetkilerine sahiptir.

Denetim sürecini inceleme ve soruşturma şeklinde yürüten Denetçiler, konuya dair tüm tarafları dinledikten, bilgi ve belgeleri toplayıp incelemelerini yaptıktan sonra, denetimini raporlaştırarak sonuçlandırır.

Kurumun ilgili birimleri sonuçları dikkate alarak gerekli müeyyidelerin uygulanmasına karar verir.

BTK Bilişim Uzmanlarının Görev Yerleri Neresidir?

BTK bünyesinde görev yapacak olan Bilişim Uzmanları Ankara’da yer alan Merkez Teşkilatında ya da Kurumun yine merkezin bulunduğu Ankara’da ve İstanbul, İzmir, Samsun, Mersin, Erzurum ile Diyarbakır illerinde kurulu olan Bölge Müdürlüklerinde görev yapmaktadırlar. Ayrıca 10 Ocak 2019 tarihli düzenleme ile Antalya ve Bursa Bölge Müdürlükleri’nin de kurulması öngörülmüş ancak henüz hayata geçmemiştir. Kurulduğu zaman bu Müdürlüklerde de Bilişim Uzmanları’na görev verilebilecektir.

Bölge Müdürlükleri görev ve yetki yönünden Merkeze bağlı görev yapmaktadırlar. Bölge müdürlüklerinde görev yapan personel de esasen Kurumun merkezdeki iş yükünü hafifletmek gayesiyle kurulmuş, yönetim dışında aynı işleri icra etmek için teşekkül ettirilmiştir.

BTK Bilişim Uzman ve Uzman Yardımcılarının Maaşı Ne Kadar?

BTK Bilişim Uzman Yardımcıları ve Uzmanları diğer üst kurul personeli gibi ek 3600 gösterge ile görev yapmaktadırlar. Tüm Uzman ve Uzman Yardımcıları bu bağlamda merkez kadrolar ile aynı mali imkanlara sahiptirler.

Mesleğe Bilişim Uzman Yardımcısı olarak başlayan bir meslek mensubu yaklaşık olarak 7000 TL maaş almaktadır. Yeterlik süreçlerini tamamlamış ve Bilişim Uzmanı olarak atanmış bir meslek mensubu ise yaklaşık olarak 8000 TL maaş almaktadır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.