kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uzman Yardımcılığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uzman Yardımcılığı

A+
A-

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uzman Yardımcılığı

Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı uzman yardımcılığı hakkında bilgiler verdiğimiz yazımızda sizler için görevlerden ve mesleğe girişten bahsettik. Özlük hakları ve kariyer olanakları hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz.

İşkur İstihdam Uzman Yardımcılığı Maaşı Ne Kadar?

Sosyal Güvenlik Kurumu Uzman Yardımcıları mesleğe girişte KPSS’den alacakları; İİBF/SBF Mezunları için p114, Hukuk Mezunları için p103, İstatistik Mezunları içinse p102 puan türlerinden, 70 ve üzeri puan alarak başvurabilmektedirler. Yazılı sınav yoktur. Mesleğe giriş 4 kat adayın çağırıldığı SÖZLÜ usülde yapılmaktadır. Buna hazırlanırken nelere bakılmalı bundan bahsedeceğiz ama öncelikle mesleğe değinelim.

** Uzman Yardımcıları ;**

Merkez Teşkilatı’nda görev yapmaktadırlar. Taşra yapılanmasına dahil değildirler. Çalışma yerleri Ankara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’dır. Mesleğe Uzman Yardımcısı Adayı olarak başlarlar. Birinci senenin sonunda Asaletleri Tasdik olunarak Çalışma Uzman Yardımcısı olacaklardır. Çalışma Uzman Yardımcıları da, diğer Uzman Yardımcılarının da tâbi oldukları; “Uzman yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezi, oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmek kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C), Dışişleri Uzmanlığı için asgari (B) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır.

Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve kurumlarında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.” kaidelere tâbidirler.

Yani YDS’den 70 puan alma ve **TEZ** Yazmak zorundadırlar. 3 Senelik bu sürecin sonunda Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcıları **YETERLİK SINAVI**’na tâbi tutulacaklardır. Bu sınava TEZLERİ Kabul Edilenler ve Dil koşulunu sağlayanlar girebileceklerdir.

Aksi halde sınava alınmayacakları gibi memuriyete düşmekle karşı karşıya olacaklardır. Çalışma Uzmanlığı mesleği de diğer uzmanlıklar gibi Stabil bir meslektir. Kurumun yurtdışı imkanları mevcuttur. En başta ülkemizin de dahil olduğu ILO’da ve diğer sözleşmelere taraf ülkelerde seminer, staj vs. görevlerde bulunma imkanlarına sahiptirler. Meslek Mensuplarının

**GÖREVLERİ;**

a) Biriminin görev alanına giren konularda yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yerine getirmek.

b) Bakanlığın stratejik planında belirtilen ve birimini ilgilendiren politika, amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

c) Çalıştıkları birimin görevlerine ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuatı takip etmek, yorumlamak, gerektiğinde bunlara ilişkin özet ve eleştirileri kapsayan rapor hazırlamak.

ç) Birimin çalışma alanı ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışındaki konferans, seminer ve eğitim programlarına katılmak.

d) Uzman yardımcılarının yetiştirilmesine, bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak.

e) Birim amirince verilecek benzeri nitelikteki görevler ile mevzuatta öngörülen diğer görevleri yapmak.

Çalışma Uzmanları Ankara’da Bakanlık Merkez Teşkilatı bünyesindeki daire başkanlıklarında görevlendirilmektedirler. Buna bağlı olarak da ilgili daire başkanlığı bünyesinde uzmanlaşarak bakanlığın söz sahibi olduğu iş, çalışma hayatı konularında yetiştirilmektedirler.

**MESLEĞE GİRİŞ;**

Bahsettiğimiz gibi mesleğe girişteki şartları sağlayan adaylar **SÖZLÜ** Sınava tâbi tutulacaklardır. Adaylar bu sınava girmeden evvel, alan bilgilerinin yanısıra; *3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 4857 sayılı İş Kanunu 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında İstihdam Edilen Uzman ve Uzman Yardımcılığı Yönetmeliği 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uluslararası Çalışma Mevzuatı kapsamında;

-Türkiye’nin taraf olduğu ILO Sözleşmeleri. -Türkiye’nin ILO ile ilişkileri; üyelik, sözleşmeleri kabul vs. AB Mevzuatı kapsamında; -AB kuruluş sürecindeki önemli sözleşmeler ve tarihçe. -Üye ülkeler ve ILO ile ilgili üyelik durumları vs.*

**ÖZLÜK HAKLARI;**

Merkez Uzmanlığına yardımcı olarak giren bir aday başlangıçta 8.700 tl civarında bir maaş ile başlayacak. 8.derecede 850 olan ek gösterge 1.dereceye çıkıldığında 3600 olacak ve emekli maaşı/ikramiyesi buna göre ciddi bir gelir kaybı olmadan gerçekleşecektir.

Çalışma Bakanlığı ÇSGB Uzman Yardımcılığı Maaşı Ne Kadar?

**KARİYER OLANAKLARI;**

Sürekli olarak Ankara’da olmak Merkez işleyişine birime bağlı olarak nispeten hakim olma imkanı sağlayacaktır. Bu yönden kendinizi geliştirebilir ve kurumun stratejik yerlerinde yer alma imkanına sahip olabilirsiniz. Kurum yurtdışı imkanları olan bir kurumdur. Eğitim, seminer vs. gerekçelerle Uzmanlar Yurtdışına gönderilmektedirler.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Nedir?

Merkez Teşkilatı’nda görev yapmaktadırlar. Taşra yapılanmasına dahil değildirler. Çalışma yerleri Ankara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’dır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.