Çarşı ve Mahalle Bekçisi 2020 Şartları Nelerdir? Kimler Bekçi Olabilir?

İçişleri Bakanlığı 2020 yılında da Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine çarşı ve mahalle bekçisi alımına devam edecek. On binlerce kişinin başvuru yapması beklenilen alım için geri sayım başladı. Biz de 2 Mart 2018 tarihinde resmi gazetede yayımlanan çarşı ve mahalle bekçiliğine giriş sınav yönetmeliğinde belirtilen çarşı ve mahalle bekçisi 2020 şartlarını belirtmek istiyoruz. Bakalım kimler bekçi olabiliyor?

04.02.2020
A+
A-

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine 2020 yılında da çok sayıda çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak. Bu alımda da on binlerce kişi çarşı ve mahalle bekçisi olmak için başvuru yapacak. On binlerce kişinin başvuru yapacağı ilan için başvurular 2020 yılında alınacak. 81 il için yapılacak 2020/1 çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavına katılacak adaylar, şahsen başvuru ve ön sağlık kontrolü merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğrenebilecek. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre 2020 yılında yeni atanan bekçilerin maaşları 4.500 TL civarında olacaktır.

Çarşı ve mahalle bekçiliği mesleğine ait yönetmelik 2 Mart 2018 tarihinde resmi gazetede yayımlanmıştır. 30348 sayılı resmi gazeteye göre çarşı ve mahalle bekçiliğine sınav giriş yönetmeliği içerisinde bekçilik şartları belirlenmiştir. Bu şartlar şu şekilde belirlenmiştir:

Başvuru ve Adaylarda Aranacak Şartlar

 • MADDE 5 – (1) Çarşı ve mahalle bekçisi olacaklarda aşağıdaki niteliklerin bulunması şarttır:
 • a) Türk vatandaşı olmak,
 • b) İlkokulu bitirmiş olmak,
 • c) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
 • ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,
 • d) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
 • e) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
 • f) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
 • g) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
 • ğ) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 • h) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
 • ı) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
 • i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 • j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
 • k) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
 • l) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
 • m) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
 • (2) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen eğitim düzeyi için gerektiğinde İçişleri Bakanlığınca üst sınır belirlenebilir.

Bekçilerin Görev ve Sorumlulukları

Çarşı ve mahalle bekçilerinin en temeldeki görevi: Görevli oldukları çarşı ve mahalle içerisinde, insanların can ve mal güvenliğine zarar verecek ve toplumsal huzuru bozacak olayların yaşanmasına en hızlı ve pratik şekilde müdahale ederek, yaşanacak olumsuz hadiselerin önlenmesini sağlamaktır. Genel anlamda, bekçilerin görevi çarşı veya mahalle içerisinde özellikle geceleri asayişi kontrol altına almaktır. Bunun içinde İçişleri Bakanlığı EGM tarafından aşağıda yer alan görev ve sorumluluklar bekçi olarak çalışanlara yüklenmiştir:

 • Çarşı ve mahalle bekçileri, kolluk güçlerinin anlık müdahale edemeyeceği acil durumlardaki görevleri yerine getirmektedir.
 • Çarşı ve mahalle bekçileri, insanların can, mal, ve ırzına yönelik saldırı ve tehditleri önlemek ve saldırganları etkisiz hale getirebilmek için yakalamakla görevlidir.
 • Çarşı ve mahalle bekçileri, kamu düzenine ve güvenine zarar verecek durumlardaki gösteri, yürüyüş gibi durumlara karşı kolluk güçleri müdahale edene kadar gerekli tedbirleri alır ve asayişle ilgili bilgileri ilgili makamlara aktarmakla görevlidir.
 • Çarşı ve mahalle bekçileri, suç işlenirken veya suçun işlenmesi sonrası, bu suçu işleyenleri yakalamakla görevlidir.
 • Çarşı ve mahalle bekçileri, adli kolluk işleri ile ilgili olan durumlarda kanıtların kaybolmasını engelleyecek tedbirleri alarak, ilgili birimler gelene kadar bunların gözetimini sağlar.
Yazımızı Puanlamak İster misin?

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.