Çevre Sağlığı Teknisyeni

​​​​​​​Çevre sağlığı teknisyeni nedir, çevre sağlığı teknisyeni ne iş yapar, çevre sağlığı teknisyeni nasıl olunur, çevre sağlığı teknisyeni görevleri nelerdir, çevre sağlığı teknisyeni çalışma saatleri ve şartları nasıldır gibi soruların cevaplarını yazımızda derledik.

19.07.2020
A+
A-

Çevre Sağlığı Teknisyeni

Sağlık alanında elemana duyulan ihtiyaç özellikle pandemi dönemiyle beraber tekrar gündeme gelmiştir. Sağlık meslek liselerinde okutulan bölümlerden biri de çevre sağlığı teknisyenliğidir.

Bir mesleği ve öncesinde o mesleği icra etmeyi sağlayacak bir üniversite bölümünü tercih etmeden önce adaylar o meslek hakkında bilgi toplamak isterler, toplamalıdırlar. Bu adayın kurmayı düşündüğü hayata dair bazı fikirler vereceği için önemli bir eylemdir. Bu bakış açısıyla bizler okurlarımıza derleyebildiğimiz kadar bilgiyi derleyerek meslekler hakkında bilgi içeren yazılar yazmaya çalışıyoruz. Bu yazımızda çevre sağlığı teknisyeni mesleği hakkında bilgiler bulabileceksiniz.

ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENLİĞİ NEDİR?

Teknisyenler de teknikerler gibi genel anlamda, sağlık alanında veya diğer alanlarda ilgili alanın uzmanın yanında destek personeli/yardımcı personel olarak görev yaparlar. Çevre sağlığı teknisyenleri de aynı şekilde sağlık alanında görev yapan yardımcı personellerdir. Çevre sağlığı teknisyenliğini daha iyi anlamak için ne iş yaptıklarına bakmak faydalı olacaktır.

ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ NE İŞ YAPAR? GÖREVLERİ NELERDİR?

Dediğimiz gibi teknisyenin görevi belli alanlarda destek sağlamaktır. Buna ek olarak yaptığı işler gerekli yönetmelikler ile tanımlanmaktadır. Çevre sağlığı teknisyenlerinin görevleri de Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının iş ve görev tanımlarına dair yönetmelikte şu şekilde sıralanmıştır:

  • Bulaşıcı hastalıklar mücadelesinde görev alırlar
  • Tıbbi ve diğer atıkların yönetiminde ve denetiminde görev alırlar
  • İyonlaştırıcı olmayan radyasyon ile ilgili konularda kontrol ve denetimlerde görev alırlar
  • Gürültü kirliliği ölçümleri yaparlar, gürültü kirliliğine karşı gerekli önlemleri alırlar
  • Hava kirliliği ölçümü yaparlar, hava kirleticilerine karşı gerekli önlemleri alırlar
  • Su güvenliği ile ilgili iş ve işlemlerde görev alırlar
  • İş sağlığı ve güvenliği denetiminde görev alırlar

cevre sagligi teknisyeni ne is yapar

NASIL ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ OLUNUR? KİMLER ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ OLARAK ÇALIŞABİLİRLER?

Sağlık alanında veya başka alanda fark gözetmeksizin adayların teknisyen olarak çalışabilmesi için ortaöğretim programı bitirmesi gerekmektedir. Tabi ki her ortaöğretim programı ile istenilen her teknisyenlik mesleği edinilememektedir. Çevre sağlığı teknisyeni olmak için de belli bölüm şartı aranmaktadır. Çevre sağlığı teknisyeni olmak isteyenlerin

Çevre Sağlığı – Çevre Sağlığı Teknisyenliği Dalı (Dal kod: 101)

mezunu olması gerekmektedir. Bu mesleğe başlayabilmek için ilk adımdır diyebiliriz. Kamu personeli olarak çevre sağlığı teknisyeni olmak isteyen bir birey kamu personeli seçme sınavına girerek belli bir puan elde etmiş olmalıdır. Elde edilen puan sonrasında Sağlık Bakanlığı’nın özellikle merkezi atama olarak gerçekleştirdiği alımları bekleyerek bu tip atamalarda açılacak, açılmış kadrolara tercihler vererek puanının yetmesi halinde çevre sağlığı teknisyeni olarak yerleştirilmeyi beklemesi gerekmektedir.

Özel sektörde çevre sağlığı teknisyenliği yapmak isteyen bir bireyin kendini alanı diyebileceğimiz konuda yetiştirmiş olması ve bu alanda personel arayan kurum ve kuruluşlara başvurarak işe alım sürecinin gerçekleşmesini beklemesi gerekmektedir.

ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ ÇALIŞMA ŞARTLARI VE SAATLERİ NASILDIR?

Genelde sağlık alanında çalışan teknisyenlerin işi başka mesleklerdekine kıyasla oldukça yorucudur. Çevre sağlığı teknisyenleri de yine sağlık alanında çalıştıkları için bunu yaşasalar da bu konuda pek çok sağlık teknisyeninden biraz daha olsa rahattır diyebiliriz çünkü çalışma ortamları ağırlıklı olarak ameliyat ortamı, yoğun nöbet gerektiren birimler değildir. Bu yüzden de bir takım sağlık teknisyenlerine göre biraz daha iyi şartlarda çalıştıkları söylenebilir. Yine de zaman zaman çalışılan işin pisliği, sahada çalışmak, çalışılan alanın kirlilik ile ilişkisi gibi durumlar düşünülürse kişiyi ruhsal olarak yorma potansiyeli olan bir iş olduğunu söylemek de yanlış olmayacaktır.

Çevre sağlığı teknisyenlerinin çalışma ortamı kimi zaman laboratuvar kimi zaman açık hava kimi zamanda bilgisayar başı olabildiği için geniş bir çalışma ortamı alanı bulunmaktadır. Bu anlamda hem çalışma şartlarına dair her zaman şu durumdadır denemeyeceği gibi çalışma saatleri konusunda da bazı belirsizlikler bulunabilmektedir. Çevre sağlığı teknisyenlerinin özellikle devlet dairesinde yani hastane veya aile sağlık merkezlerinde çalışırken temel mesai saati haftalık 40 saat olarak belirlenmiştir fakat nöbetler, ek işler olabileceği için (hastane şartları gereği) bu mesai saati özellikle de çalışılan kurum ve kuruluşlara bağlı olarak oynaklık gösterebilmektedir.

İDEAL BİR ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ NASIL OLMALI?

Çevre sağlığı teknisyeni her şeyden önce disiplinli, dikkatli ve düzenli olmalıdır dersek yanlış olmayacaktır çünkü yaptığı işin sonunda oluşturacağı raporlar bu özellikleri zorunlu kılmaktadır. Raporlama yapabilme becerisi, ayrıntıları algılama kapasitesi, çevreye ve insan sağlığına önem veren bir yapı, kimya ve biyoloji alanında bilgi birikim sahipliği de mesleği yapacak kişiler için gerekli nitelikler olarak sıralanabilir.

Çevre sağlığı teknisyeni olan ya da olmayı düşünen meslek adayı veya meslek mensubu her sağlık teknisyenliği kolunda olduğu gibi, sağlık alanında çalışan her birey gibi yaptığı işin ne kadar önemli ve insan hayatıyla alakalı olduğunun farkında olmalıdır.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.