kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Nedir? Nasıl Olunur?

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı nedir? Defterdarlık Uzman Yardımcıları ne iş yaparlar? Nasıl Defterdarlık Uzman Yardımcısı olunur? Sınavı nasıl? Maaşı ne kadar? Detayları meslek tanıtım çalışmamızda inceleyebilirsiniz.

A+
A-

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Nedir? Nasıl Olunur?

Defterdarlık Uzaman yardımcılığı mesleği hakkında hemen hemen her sorunuzun yanıtı olacak nitelikte bir yazıyı sizler için derledik. Adayları neler bekliyor, sınavlar nasıl gibi tüm soruların yanıtı yazımızın devamındadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından taşra teşkilatında yer alan iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere istihdam edilen Defterdarlık Uzman Yardımcıları ne iş yaparlar? Nasıl Defterdarlık Uzman Yardımcısı olunur? Defterdarlık Uzman Yardımcılığı sınavı nasıldır?

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı mesleğinde adayları neler bekliyor? Defterdarlık Uzman Yardımcılarının görevleri nelerdir? Defterdarlık Uzman Yardımcılığı özlük hakları nasıldır? Defterdarlık Uzman Yardımcılığı maaşı ne kadar? Defterdarlık Uzman Yardımcılığı mesleğine ve sınavına dair merak ettiğiniz her şeyi Defterdarlık Uzman Yardımcılığı meslek tanıtım çalışmamızda inceleyebilirsiniz.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bünyesinde Yer Alan Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Mesleği Ne Demektir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ülkemizin her noktasında teşkilatlanmış geniş bir bakanlıktır. İl düzeyinde, yer yer ilçe düzeyinde teşkilatlanmış olan Bakanlığın taşra birimlerinde görev yapan Defterdarlık Uzman Yardımcıları, Bakanlığın bu birimlerde gerçekleştirilmesi gereken iş ve işlemlerinin yürütümünde önemli bir role sahiptirler. Defterdarlık Uzman Yardımcılığı mesleği uzman yardımcılığı mesleki statüsü gereği bir A Grubu kariyer meslektir ve alım koşulları da buna göre şekillenmektedir.

Kimler Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Mesleğine Başvuruda Bulunabilir? Kimler Defterdarlık Uzman Yardımcısı Olabilir?

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı mesleği bir kariyer meslek olma niteliğine sahip olduğundan, bu mesleğe girmek isteyen adayların da kariyer mesleklerin aslî yolu olan KPSS A Grubu oturumlarına katılmaları ve bu oturumlardan yeterli düzeyde Kurumca talep edilen KPSS puan türlerine sahip olmaları gerekmektedir.

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı alımlarına başvuruda bulunmak isteyen adayların üniversitelerde bulunan ve dört sene öğrenim veren İİBF, SBF ile bunların dengi fakültelerden ya da Hukuk fakültelerinden mezun durumda bulunmaları şarttır. Bununla birlikte adayların Defterdarlık Uzman Yardımcılığı alımlarına başvuruda bulunabilmeleri için, alımın gerçekleştirileceği senenin birinci günü dikkate alınmak kaydıyla 35 yaşlarını tamamlamamış olmaları gerekmektedir.

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı alımı için adayların sahip olmaları gereken KPSS puan türleri şu şekildedir;

  • KPSS P48
  • KPSS P47

Adayların sahip olmaları gereken bu puan türlerinde en düşük puanlarının 70 puan olması gerekmektedir. Adaylardan mesleğe alınacak aday sayısının yirmi katı kadarı, puanlarına göre sıralanarak belirlenecek ve Defterdarlık Uzman Yardımcılığı yazılı sınavına katılma hakkı elde edeceklerdir. Eğer Defterdarlık Uzman Yardımcılığı alımı tek aşamalı olarak ve sözlü olarak gerçekleştirilirse bu durumda sınava katılabilecek olan aday sayısı mesleğe alınacak aday sayısının dört katıyla sınırlı olacaktır.

Nasıl Defterdarlık Uzman Yardımcısı Olunur? Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Sınav Konuları Nelerdir?

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı alımları 2020 yılına dek her zaman yazılı yarışma sınavı ve sözlü mülakat olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirildi. Ancak 2020 yılında yayınlanan yeni yönetmelik ile birlikte Bakanlık alımları tek aşamalı, sözlü mülakat ile gerçekleştirmenin önünü açtı. Çalışmamızda alımların bugüne dek gerçekleştirildiği usulde devam edeceği varsayımı ile yazılı sınava dair bilgilere de yer vereceğiz.

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı mesleğine girmek isteyen adayların Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan iki aşamalı alımda başarılı olmaları gerekmektedir. Defterdarlık Uzman Yardımcılığı yazılı sınavı aşağıda yer alan konulardan oluşmaktadır ve çoktan seçmeli usulde gerçekleştirilmektedir.

İKTİSAT;
-Mikro iktisat,
-Makro iktisat.

MALİYE

-Kamu maliyesi
-Maliye politikası.

HUKUK

-Anayasa hukuku,
-Medeni hukuk (Başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku),
-İdare hukuku ve idari yargı
-Borçlar hukuku (Genel hükümler),
-Ticaret hukuku (Başlangıç),
-Ceza hukuku (Genel hükümler).

MUHASEBE

-Genel muhasebe

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı yazılı sınavları bugüne dek bu şekilde uygulanmış olsa da 2020 döneminde yenilenen yönetmelik ile birlikte sınavda adaylara Kamu Yönetimi, İşletme alanlarından da sorular yöneltilebilmesinin önü açılmıştır.

Adayların Defterdarlık Uzman Yardımcılığı yazılı sınavına nasıl hazırlık yapabileceklerine dair sınav yönergemize aşağıda yer alan yönlendirme yardımıyla erişebilirsiniz;

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı alımlarının birinci aşaması olan yazılı sınavda adayların başarılı olabilmeleri için sınavda adaylara soru yöneltilmiş olan her ders başlığında en az 50 puana, tüm bu derslerden alınan puanların aritmetik ortalamasında ise en az 70 puana sahip olmaları gerekmektedir. Bu şekilde belirlenen başarılı adaylardan yalnızca mesleğe alınacak olan aday sayısının en fazla dört katı kadarı Defterdarlık Uzman Yardımcılığı sözlü mülakatlarına katılma hakkı elde edebilecektir.

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı sözlü mülakatlarında adaylara, Bakanlığın görev alanına, mesleğin çalışma alanına dair sorular, yazılı sınavda sorulan soruların oluşturduğu müfredata dair sorular ile güncel bilgilerden sorular yöneltilebilecektir. Adayların Defterdarlık Uzman Yardımcılığı sözlü mülakatlarında da başarılı sayılabilmeleri için komisyondan almaları gereken asgari puan 70’tir. Aksi halde adaylar başarısız sayılacak ve eleneceklerdir.

Adayların mesleğe atanmalarına esas kabul edilecek başarı puanları yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesap edilecektir.

defterdarlık uzman yardımcılığı

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Mesleği Nedir? Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Dönemi Nasıldır?

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı mesleğine giren adaylar öncelikli olarak temel hazırlayıcı eğitime alınmaktadırlar. Bu eğitim süreci meslek mensuplarının hem mevzuat altyapısını edinmelerine hem de Bakanlığın ve birimlerinin işleyişine dair bilgilenmelerine yönelik olmaktadır. Bununla birlikte Defterdarlık Uzman Yardımcıları bu yetişme sürecini yardımcılık süreçleri boyunca tatbiki olarak da idrak etmektedirler.

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı mesleğine giren meslek mensuplarının eğer ki ilk devlet memurluğu görevleri ise ilk bir senelik periyotta aynı zamanda aday memur sayılacaklardır. Bu aday memurluk aşaması bir yıllık dönem sonunda yapılan sınavın geçilmesi durumunda sona erecek ve Defterdarlık Uzman Yardımcılığı görevlerini asaleten sürdürmeye devam edeceklerdir.

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı mesleğinde yardımcılık unvanı 3 yıl devam etmektedir ve bu 3 yılın sonunda meslek mensuplarının yeterlik sınavı safhaları başlamaktadır.

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Yeterlik Sınavı ve Defterdarlık Uzmanlığı Unvanına Geçiş

Defterdarlık Uzman Yardımcısı olarak asgari üç yıl görev yapmış olanlar için yeterlik süreci başlamaktadır. Defterdarlık Uzmanı olarak atanabilmek içinse bu sınavda başarılı olmak şarttır. Aksi halde meslek mensupları hakkında başarısızlık hükümleri uygulanacaktır ki bu da Kurumun memurluk kadrolarında görevlendirilmeyi gerektirmektedir.

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı yeterlik sınavı yazılı sınav ve sözlü mülakat olmak üzere iki safhada gerçekleştirilmektedir. Meslek mensuplarının sözlü mülakata katılabilmeleri için yazılı sınavda en az 70 puan alarak başarılı olmaları gerekir. Sözlü mülakatlarda da yine aynı puanı alan adaylar başarılı sayılarak Defterdarlık Uzmanı olarak atanırlar.

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı yeterlik sınavının yazılı kısmında meslek mensuplarına; Bakanlığın görev alanına dair hususlardan, kamu mali yönetimi, kamu harcamaları, kamu hukuku, devlet muhasebesi, devlet memurluğu mevzuatı, inceleme ve denetim esasları konularından sorular yöneltilmektedir.

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı yeterlik sınavında bir defa başarısız olan meslek mensuplarına bir kez daha sınav yapılmaktadır. Bu meslek mensupları bu haklarında da yukarıda belirtmiş olduğumuz başarı şartlarını sağlayamazlarsa haklarında başarısızlık hükümleri uygulanacak ve meslekten memurluğa düşürüleceklerdir.

Defterdarlık Uzman Yardımcıları Ne İş Yaparlar? Defterdarlık Uzmanlarının Görevleri Nelerdir?

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Görev Yeri Neresidir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzman Yardımcılığı mesleğine giren ve bu mesleğin gerektirdiği görevleri ifa eden meslek mensupları, Bakanlığın illerde bulunan birimleri olan Defterdarlıklarda ve Mal Müdürlüklerinde bulunmaktadırlar.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.