Kamu Haber

Devlet Memurluğundan Çıkarma (Atma) Cezası Hangi Hallerde Verilir?

Devlet memurluğundan çıkarma cezası nedir? Devlet memurluğundan hangi şartlarda atılır? Devlet memurluğundan atılma sebepleri nelerdir? Devlet memurluğundan çıkarma cezası hangi hallerde verilmektedir? Detayları haberimizde bulabilirsiniz. Kamu Haber

Devlete Borcum Var Mı? Devlete Borç Sorgulama

Devlet Memurluğu Yasakları Nelerdir?

Devlet memurlarının görevlerini ifa ederken uymaları gereken şartlar ve kurallar bulunmaktadır. Devlet memurlarının bu kurallara uymamaları durumunda yaptırımla karşılaşma durumları olmaktadır. Devlet memurlarının yasaklı olduğu iş ve eylemler devlet memurları kanununda açık bir şekilde sıralanmış ve açıklanmıştır. Buna göre devlet memurlarının yasaklı oldukları iş ve eylemleri yapmaları durumunda kanun hükümlerine göre haklarında bazı cezalar öngörülmüştür. Devlet memurlarının yasaklı olduğu işler ve eylemler hakkında hazırlamış olduğumuz çalışmamızı inceleyerek detaylı bilgilere aşağıda yer alan yönlendirme ile ulaşabilirsiniz;

 

Devlet Memurları Disiplin Cezaları Nelerdir? 

Devlet memurlarının kanunda açık bir şekilde belirlenmiş bazı davranışları gerçekleştirmeleri durumunda karşı karşıya kalabilecekleri disiplin yaptırımları bulunmaktadır. Devlet memurluğundan çıkarılmanın da içerisinde yer aldığı bu disiplin yaptırımlarının neler olduğu hakkında detaylı bilgileri edinmek için aşağıda yönlendirmesine yer verdiğimiz çalışmamızı inceleyebilirsiniz;

 

Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası Hangi Hallerde Verilir? Devlet Memuru Ne Yaparsa Memurluktan Atılır?

Devlet memurluğu görevi ifa edenlerin tamamı için geçerli olan ve meslekten atılma, memurluktan çıkarılma sonuçlarını doğuracağı kanunda hükme bağlanmış olan iş, suç ve eylemler şu şekildedir;

 • Siyasi ve ideolojik gayelerle kurumların çalışma düzenini bozmak, işgalde bulunmak, boykot yapmak, kamu hizmetinin yürütümünü engellemek, iş yavaşlatmak, grev yapmak gibi eylemleri düzenlemek, bunlara katılmak, bunları teşvik etmek ve bunların yapılmasına yardımcı olmak,
 • Yasak olduğu belirtilen her tür yayını, siyasi bildirileri, pankartları, afişleri, kuruma asıp teşhir etmek, basımını yapmak ve dağıtımını gerçekleştirmek,
 • Siyasi partiye üye olmak,
 • Özürsüz bir biçimde bir yıl içerisinde toplam yirmi gün görevine gelmemek,
 • Olağanüstü haller, savaş durumu ve afetlere dair konularda amirlerin verdiği vazifeleri gerçekleştirmemek,
 • Üst ve astlarına ve iş sahiplerine fiili bir tecavüzde bulunmak,
 • Memurluk sıfatına yaraşmayacak, bununla bağdaşmayacak derecede yüz kızartıcı hareketlerde bulunmak,
 • Yetki almamış olmasına rağmen kuruma dair gizli bilgileri ifşa etmek,
 • İdeolojik nitelikte ya da siyasi eylemlerden aranan kişileri görev yerinde saklamak,
 • Ülke dışında devletin itibarını zedeleyecek, görevinin hassasiyetine zarar verecek davranışlar içerisinde bulunmak,
 • Atatürk aleyhine işlenen suçlar kapsamında fiil gerçekleştirmek,
 • Terör örgütleriyle eylem birliğinde olmak ve bu örgütlere kamu imkan ve kaynaklarını sunmak, yardım etmek, örgüt propagandası yapmak,

Devlet Memurları Kanunu’nda açık bir şekilde hükme bağlanmış bu suçları ve eylemleri gerçekleştiren devlet memurları memuriyetten çıkarılırlar. Bu nedenle devlet memurlarının kati bir şekilde bu gibi eylemlerden uzak kalmaları çalışma yaşamları ve kariyerleri için önem arz etmektedir. Devlet memurlarının çıkarılması kararı devlet memurunun çalıştığı Kurumdaki amirlerinin talebi üzerine yüksek disiplin kurulu kararı ile gerçekleştirilmektedir. 

Disiplin Kurulunun çıkarma kararını reddetmesi durumunda devlet memurunun disiplin amirleri tarafından 15 gün içerisinde bir başka disiplin cezası verilmesi mümkün olmaktadır.

Disiplin kurulu kabul kararı ile devlet memurluğundan çıkarılan kişinin karara karşı idari yargıya gitme yolu açıktır.

Kıdem Aylığının Devlet Memuruna Etkisi Nedir? Ne Kadar?

Devlet memurluğundan çıkarılma cezasına dair aklınıza takılan hususları ve memurlukla ilgili tüm konuları sorabileceğiniz FORUM sayfamızı ziyaret edebilirsiniz!

Memurluktan çıkarma kaç yıl ceza?

1 yıl veya daha fazla hapis cezasının memuriyet görevi sırasında işlenmesi halinde, kişinin memuriyet görevi sona erer.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu