Kamu Haber

Eşi Hasta Olan Memur İzin Kullanabilir Mi? Hangi İzinleri Kullanabilir?

Hayatta sağlıktan daha önemli olan ne olabilir? Yaşadığımız sorunlar sayesinde, hastalıklar sayesinde kıymetini anladığımız sağlığımızla ilgili zamanla daha dikkatli oluyoruz. Kendi hayatımız dışında sevdiklerimizin sağlığı da bir o kadar önemli. Özellikle de anne, baba, eş ve çocukların sağlık durumu hayatımızı direkt olarak etkileyebiliyor. Çoğu zaman onlara bakmamız, onlarla ilgilenmemiz gerekiyor. Özellikle de devlet memurlarının bu durumda ne gibi haklarının olduğu, izin alıp alamayacağı ve hangi izinleri, kaç gün kullanacağı merak ediliyor. kamu haber

Ücretsiz İzin Kullanan Memura Ne Olur? Bir Şey Olur Mu?

Eşi Hasta Olan Memur İzin Kullanabilir Mi?

Hastalık nedeniyle veya ağır bir kaza geçirdiği için memurun eşi hastaneye yatırılabilir veya ayakta tedavi görmesi gerekebilir. Bu durumda memurun eşine, hayat arkadaşına eşlik etmesi, ona destek vermesi veya refakat etmesi gerekebilir. Böyle bir durum söz konusu olursa memurun iş yerinden, kurumundan izin alması gerekmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca devlet memurlarına yıllık izin, aylıksız izin, hastalık izni, mazeret izni, sağlık izni, refakat izni kullanma hakkı tanınır. Bu izinler dışında mesai saatleri içinde personelin görev başında olması gerekir. Başka bir ifadeyle memur eşinin sağlık durumu nedeniyle bazı izinleri kullanabilir.

Eşi Hasta Olan Memur Hangi İzinleri Kullanabilir?

Ayakta tedavi gören eşi için  memura verilecek izni düzenleyen bir kanun ya da mevzuat yoktur. Bu kapsamda izin isteyen memura kolaylık sağlanıp sağlanmayacağı, hangi iznini kullanacağı yönetim tarafından belirlenir. Ancak söz konusu sağlık olduğunda iyi niyetle hareket edilmesi gerekmektedir. Ancak bu durumun suistimal edilmemesi için, verilen izinlerin başka amaçlarla kullanılmaması için memurdan belge istenebilir. Özetle ayakta tedavi gören eşi için izin isteyen memura amirlerinin sağlayacağı kolaylığa göre izin verilebilir. 

Memurun Refakat İzni Kullanması

Memurun eşi bir kaza geçirirse veya uzun süren tedavi görmesi durumunda memur refakat etmemesi durumunda eşinin hayatının tehlikeye gireceğine veya mağduriyet doğacağına ilişkin sağlık raporu ibraz etmelidir. Bu durumda eşinin hastalığına bağlı olarak 6 aya kadar refakat izni kullanması mümkün olacaktır. Bu kapsamda verilen sağlık kurulu raporu nedeniyle memura refakat izni boyunca aylık ve özlük hak kesintisi uygulanmaz.

Memurun Mazeret İzni Kullanması

657 sayılı DMK’da belirtilen mazeretler söz konusu olursa yani evlilik, doğum, ölüm, çocuk, hamilelik gibi nedenlerden ötürü personele mazeret izni verilmesi zorunludur. Ancak bu haller dışında da personellere mazeret izni verilebilir. Personelin amiri tarafından talep değerlendirilir ve uygun görülürse 10 güne kadar mazeret izni verilebilir. Öğretmen dışındaki memurlar için bu sürenin zorunlu haller nedeniyle uzatılmasının istenmesi durumunda, yıllık izinden düşmesi şartıyla 10 güne kadar yeniden mazeret izni verilebilir.

Sonuç olarak eşinin rahatsızlığı, hastalığı nedeniyle mazeret izni talep eden memura 10 güne kadar izin verilebilir. Memurun bu süreyi uzatmak için başvuru yaptığında yıllık izinden düşmesi koşuluyla 10 güne kadar yeniden mazeret izni verilebilir. Ancak bu yeniden izin isteme hakkı bulunan memurlar arasında öğretmenler bulunmaz.

Memurun Yıllık İzin Kullanması

Hizmet süresi 1-10 yıl arasında olan memurun 20 gün, hizmeti 10 yıldan fazla olan personelin ise 30 gün yıllık izin kullanma hakkı bulunur. Bu izinler yöneticinin uygun bulacağı sürelerde toplu veya kısmi izin verilebilir. Birbirini izleyen 2 yılda izin bir arada verilebilir. Öğretmenler ise yaz tatilinde dinlenme tatillerinde izinli sayılmaktadır. Bu nedenle hastalık, mazeret izinleri dışında yıllık izin verilmez. Bu kapsamda hasta eşin yanında olmak isteyen memur refakat, mazeret izni alamadığı durumlarda kurumlarınca, yöneticilerinde kolaylık sağlanmayan memur isterse yıllık izin kullanabilir.

Memurun Aylıksız İzin Kullanması

Eşi rahatsız olması nedeniyle refakat izni kullanan memur bu izin süresi bittikten sonra 18 aya kadar aylık almadan, maaş almadan izin kullanabilir. Ancak bu durumda sağlık durumunu sağlık kurulu raporuyla belgelendirmesi şarttır. 5 yıllık hizmet süresini dolduran kişi memurluk hayatı boyunca en fazla 2 kez kullanmak üzere toplam 12 aya kadar maaş almadan izin kullanabilir. Bu nedenle eşi hastalanan memur diğer izin haklarının yanı sıra bu şekilde de maaş almadan izin alabilmektedir.

Eşi Hasta ve Engelli Olan Memurun İzin Kullanması

Eşi engelli olan kamu personeli, hayat arkadaşının zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla mesai saatlerinde, çalıştığı saatlerde de eşinin yanında bulunmak zorunda kalabilir. Bu konuda kamu personeline izin verilmesiyle ilgili çerçeve 657 sayılı kanunda yer almaz. 2010/2 başbakanlık genelgesinde ise bakmakla yükümlü olunan aile üyelerinden birinin muhtaç engelli olduğu engelli sağlık kurulu raporu ile belgelendirilirse mesai saatleri içinde memura kolaylık sağlanması gerektiği ifade edilmiştir. Ancak başbakanlık kurumu ortadan kalktığı için bu genelge yalnızca bir öneriden ibarettir.

SORU GÖRÜŞ VE BİLGİ PAYLAŞIMI İÇİN FORUM.TERCİHİNİYAP.NET

Memurun Kullandığı Hangi İzinler Maaşları Etkiler?

 

Memur refakat izni hangi hastalıklarda verilir?

Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde on sekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise on iki aya kadar izin verilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu