Asgari Geçim İndirimi Nedir ? Nasıl Hesaplanır?

Asgari Geçim İndirimi Nedir ? Nasıl Hesaplanır?

Asgari Geçim İndirimi Nedir ? Nasıl Hesaplanır?

Asgari Geçim İndirimi Nedir? Asgari Geçim İndirimi Hesaplama 2016 2017 Asgari Geçim İndirimi Nasıl Hesaplanır? Asgari Geçim İndirimi 2017 Hesaplama Asgari Geçim İndirimini Kimler Alabilir? Asgari Geçim İndiriminden Kimler Yararlanır? Asgari Geçim İndirimi Hakkında Her Şeyi Sizin İçin İnceledik.. 

Asgari Geçim İndirimi (AGİ), 16 yaşından büyük çalışanların asgari geçimini sağlayacak bölümünün gelirinden düşürülerek vergi dışı bırakılmasıdır. Başka ifadeyle devletin bir çalışana bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak, çalışanın ödediği gelir vergisinin çalışana iade edilmesidir.

Asgari Geçim İndirimden Kimler Yararlanır?

1-Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri tevkif suretiyle vergilendirilen tam mükellef kişiler)

2-Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler.

3-Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesi kapsamında ücret kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler (Örneğin kurumların yönetiminde görevli olanlar).

Asgari geçim indirimi rakamları çalışanın medeni hali, çocuk sayısı, eşin çalışıp çalışmaması hallerine göre değişmektedir ve her yıl AGİ rakamları yenilenmektedir. Çalışana iade edilecek olan AGİ, çalışanın beyanına göre belirlenmektedir. Bu yüzden çalışana yapılacak olan AGİ ödemelerinde yanlış beyan nedeniyle yersiz ödeme yapılması halinde Asgari geçim indirimi tutarı yasal faizi ile birlikte çalışandan alınır.

Asgari geçim indirimi, Gelir Vergisi Kanunu ile düzenlenmiş, işyerindeki işçi sayısına bakılmadan ve tüm çalışanlara durumları dikkate alınarak ( Bekar, Evli, Eşin çalışıp çalışmadığına göre, çocuk sayılarına göre ) farklı tutarlarda yapılması gereken bir ödemedir.


Asgari Geçim İndiriminin Hesaplanması

Asgari ücretin yıllık brüt tutarının;

  • mükellefin kendisi için % 50’si
  • çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u
  • Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere;  ilk iki çocuk için % 7,5  üçüncü çocuk için % 10 diğer çocuklar için % 5’idir.

Burada çocuk ifadesinden anlaşılması gereken; Çalışan kişiyle birlikte oturan veya çalışan tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını doldurmamış olan çocuklar ile  eğitimine devam eden 25 yaşını doldurmamış çocuklar.

Eşten kasıt ise aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişiler.

En çok karıştırılan bir diğer husus ise çalışanın anne veya babasına bakmakla yükümlü olması halinde AGİ’ne hak kazanıp kazanmadığıdır. Kanuni düzenlemede ücretlinin kendisi, eşi ve çocukları dışında bir kişinin asgari geçim indiriminden yararlanacağına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.  Bu nedenle, ücretlinin anne veya babasına sağlık güvencesi yönünden bakmakla yükümlü bulunması farklı bir konu olup, bu durumun asgari geçim indirimi sistemiyle bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Asgari Geçim İndirimi uygulamasında eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilir. İndirim, oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır.

Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile  gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın ( % 15 )  çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

Asgari Geçim İndirimi oranı % 85 geçemez

Örneğin eşi çalışmayan 5 çocuklu bir kişinin Asgari Geçim İndirimi ; eşi için % 50,  birinci ve ikinci çocuk için toplam % 15 üçüncü çocuk için % 10 dört  çocuk için % 5 ve beşinci çocuk için  % 5 dir ve  buna göre toplam Asgari Geçim İndirimi oranı % 85 olur. Eğer bu kişinin 6 çocuğu olsaydı yine değişen bir durum söz konusu olmayacak Asgari Geçim İndirimi oranı % 85 olarak kalacaktı.

SORU GÖRÜŞ VE BİLGİ PAYLAŞIMI İÇİN FORUM.TERCİHİNİYAP.NET 

2017 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
MEDENİ DURUMAYLIK TUTAR
Bekar133,31 TL
Evli eşi çalışmayan159,98 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu179,97 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu199,97 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu226,63 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu226,63 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu226,63 TL
Evli eşi çalışan133,31 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu153,31 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu173,31 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu199,97 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu213,30 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu226,63 TL
Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2018, 11:46
YORUM EKLE