Polis Özel Harekat Parkuru Nedir? Parkurun Süresi ve Ölçüsü Ne Kadar ?

Polis Özel Harekat Parkuru Nedir? Parkurun Süresi ve Ölçüsü Ne Kadar?

Polis Özel Harekat Parkuru Nedir? Parkurun Süresi ve Ölçüsü Ne Kadar ?


Polis Özel Harekat PÖH başvuruları rekor sayıda başvuru ile tamamlandı.285 bin adayın başvurduğu Polis Özel Harekat PÖH başvuru sonuçlarını adaylarmerakla bekleniyor. Polis Özel Harekat Başvuru Sonuçları Polis Özel HarekatMülakat Tarihleri Polis Özel Harekat Parkur Bilgisi...

PolisÖzel Harekat PÖH Parkuru Nedir? Nasıl Olacak? Parkurun Süresi ve Ölçüleri NeKadar Olacak? PolisÖzel Harekat PÖH başvurularının tamamlanmasının ardından adaylar yaptıklarıbaşvurularının sonuçlarını bekliyor. 285 bin adayın başvurduğu Polis ÖzelHarekat PÖH başvuru sonuçlarının önemini arttıran sebep ise başvurusonuçlarının açıklanması ile birlikte belli olacak mülakat tarihleri ve parkurbilgisinin açıklanacak olması... PolisÖzel Harekat PÖH Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2015yılındaki Polis Özel Harekat PÖH başvuru sonuçları 09.10.2015 9 Ekim Cumatarihinde tamamlanan başvuruların ardından 14 Ekim 2016 Çarşamba günü tarihindebaşvuru sonuçları ve mülakat tarihleri açıklanmıştı. Fakat geçen sene ile kıyasyapmamızı engelleyen önemli bir husustan bahsetmek zorundayız. Bu yıl yani 2016tarihinde tamı tamına 285 bin bin kişi Polis Özel Harekat PÖH mensbu olmak içinbaşvuruda bulundu. O yüzden başvuruların rekor seviyede yüksek olmasını gözönünde bulundurmamız gerekiyor. Başvuru sonuçlarının ve mülakat sonuçlarınınaçıklanmasına ilişkin öngörüler ise Aralık 2016'da açıklanabileceğiyönünde. ÖNEMLİNOT: Sonuçların açıklanıp açıklanmadığını bu *BURADAN* takipedebilirsiniz. PolisÖzel Harekat PÖH Parkuru Nedir? Parkur Nasıl Olacak? Parkur Süresi ParkurÖlçüleri 2015 yılındaki parkuru esas alarak çalışmamızıdüzenledik. Bu yöntemi seçmemizin nedeni 2015 yılında düzenlenmiş olan parkurungüncelliği koruması ve 2016 yılındaki parkurun 2015 yılındaki parkurdan çok dafarklı olmamasını beklentisinden kaynaklanmaktadır.


Pöhparkuru pöh parkurunun temsili görsel POLİS ÖZEL HAREKAT PARKURU HAKKINDA ÇOK ÖNEMLİ BİLGİLER PolisÖzel Harekat Parkuru Pöh Parkuru 27 metre uzunluğundan ve 14 metregenişliğinden oluşmaktadır. 7 etaptan oluşan parkur toplamda 70 metredir. Parkuru sizin için adım adıminceliyoruz: 1-)BİRİNCİ ETAP PÖH PARKURU İLK ETAP Jimnastik SıçramaTahtası Aday ilgili kişinin BAŞLA komutuile başlangıç çizgisini geçerek süresini başlatacaktır. Adayın karşılacağıbirinci, ilk etap jimnastik sıçrama tahtası olacaktır. Adayın bu etabı başarıile tamamlaması için jimnastik sıçrama tahtası üzerinden 5 kez sağa 5 kez desola olmak üzere çift ayak sıçrayarak sıçrama hareketini yapması gerekmektedir.Sıçrama tahtasına ilişkin olarak, sıçrama tahtasının uzunluğu 2 buçuk metre,sıçrama tahtasının yüksekliği 40santimetre ve sıçrama tahtasının genişliği 20 santimetredir. ÖNEMLİ NOTLAR: Adaysıçrama tahtasının istediği tarafından (sağ/sol) çift ayak yapmak şartıylasıçrama hareketini yapabilecektir. Aday sıçrama tahtası etabında başarısızolduğu her bir sıçrama hareketinin karşılığında süresine ceza olarak parkurutamamladığında elde ettiği süreye 2 saniye eklenecektir. Ayrıca adaylar şunuunutmamalıdır ki etabı çift ayak zıplayarak tamamlayabilirsiniz. Adayın tekayak ile yaptığı sıçrama hareketinin sıçrama olarak sayılmayacağını veyapılmasını istenen 5 sıçrama hareketinin tamamında çift ayak ile zıplanmamasıdurumunda etap başarısız sayılacak ve aday ilk etapta parkurdan elenecek,diskalifiye edilecektir. 2-)PÖH PARKURU İKİNCİ ETAP Lastik İçinden Geçme Adaylarilk etabı tamamladığında ikinci etap ile karşılacaklar. İkinci etap adayların 6adet lastiğin içinden geçmesi üzerine kurulmuştur. Aday tek ayakla sağ ayağınısağ lastiğe sol ayağını sol lastiğe basarak tamamlayacaktır. Filmlerdegördüğünüz için kafanızda bu etap canlanabilir. Adaylar seri bir şekilde soltaraftaki lastikleri sol ayağı sağ taraftaki lastikleri sağ ayağını kullanarakseri bir şekilde parkuru tamamlayacaktır. Her bir lastikte hata yapmasıdurumunda ceza olarak parkuru bitirdiğiniz süreye 2 saniye eklenecektir. ÖNEMLİ NOT: Lastikleriniç genişliği 40 santimetreye yakın olacaktır ve lastikler çapraz ve birbirinebağlanmış olarak adayın kullanımına sunulacaktır. 3-) PÖH PARKURU ÜÇÜNCÜ ETAP AğırlıkTaşıma Etabı İlk iki etabı başarı ile tamamlayan adayların karşısınaağırlık taşıma etabı çıkacaktır. İlk iki etap hıza ve çevikliğe dayanırken buetap güce hitap edecektir. Bu etapta 15 kilo ağırlığındaki iki kum torbasınıaralarındaki mesafe 10 metre olan 2 adet dubanın dışından dolaşarak/hareketletaşıyacak ve 15 kilo ağırlığındaki iki kum torbasını başladığı noktaya geribırakacaktır/taşıyacaktır. ÖNEMLİNOT: Aday eğer taşıdığı ağırlıkları dubaların dışındanhareket ederek taşımaz ise ceza olarak parkuru bitirdiği andaki süresi 1 saniyeeklenecektir. Yarım bırakan, etabı tamamlamadan dönerek hile yapan adayelenecektir.Ağırlıkları istenen mesafede bırakan adayın unutmaması gereken çokönemli bir nokta da şudur ki: aday etabı tamamlayıp ağırlıkları başladığınoktaya bıraktıktan sonra etabı tamamlarken yaptığı gibi dubaların dışındandiğer etaba geçmelidir. Eğer etabı bitirdikten sonra dubaların içinden geçecekolursa ceza olarak parkuru bitirdiği süreye 1 saniye eklenecektir. 4-) PÖH PARKURU DÖRDÜNCÜ ETAP SağlıkTopu Dokunma İlk 3 etabı başarı ile tamamlayan adaylar sağlık topunadokunma etabı ile karşılacaktır. Adayların bu etapta belirlenen iki noktaarasında yerde duran vaziyette olan toplar arasından koşu mesafesinde ilkolarak ikinci topa ve sonrasında ilk topa ve tekrardan ikinci topa dokunarak 3kez sağlık toplarına dokunması beklenmektedir. ÖNEMLİ NOT: Eğeraday eksik dokunuş yaparsa her eksik dokunuşun cezası olarak bitirme süresine 2saniye eklenecektir. 5-)PÖH PARKURU BEŞİNCİ ETAP Düz Takla Hareketi Adayın buetaba geldiğinde yer minderinde öne doğru bir defa düz takla atmasıgerekmektedir. Eğer aday düz takla atamazsa mülakattan elenecektir. 6-) PÖH PARKURU ALTINCI ETAP SlalomKoşu Aday bu etapta 6 adet slalom çubuğunun dışından dolaşarak etabıtamamlayacaktır. Her çuğun 1 buçuk metre yüksekliğinde olduğunu ayrıcaçubukların düz ve çapraz olarak 2 buçuk metre aralığında yerleştirildiğinisöylememiz gerek. Aday eksik geçtiği her geçiş için ya da adayın çubuğudevirmesi durumunda ceza olarak süresine 2 saniye eklenecektir. 7-) PÖH PARKURU YEDİNCİ ETAP EngelEtabı / Son Etap Aday 4 tane engeli üstten - alttan, üsttenalttan olmak üzere geçmek ve bitiş çizgisine koşmak durumundadır. Engellerhakkında şu bilgileri vermemiz gerekiyor, üstten geçilecek engelin yüksekliği50 santimetredir. Alttan geçilecek engelin yüksekliği 95 santimetredir. Her birengelin arasında 2 metrelik mesafe bulunmaktadır. Adayın eksik geçmesi, hatalıgeçiş yapması, engelleri devirmesi ya da engellere zarar vermesi durumundabitiş süresine 2 saniye eklenecektir. PARKURU TAMAMLAYANLARIN DİKKATİNE Parkurdakietaplar kadar önemli bir aşamada parkuru bitirdiğinizde karşınıza çıkmaktadır.Adayın parkuru tamamlaması durumunda, bitiş çizgisini geçtiğinde süreyidurdurması gerekmektedir. Ayrıca parkur içerisinde yer alan etaplardan birinidahi yapmayan/yapamayan aday elenecektir. Etapta meydana gelecek bir arızadışındaki bir durumda hiçbir aday sorumlu olduğu etapları tekrarlayamayacaktır.Adayların parkuru tamamlama süresinde yalnızca saniyeler dikkatealınacaktır. POLİSÖZEL HAREKAT PARKURUNUN PÖH PARKURUNUN AMACI Polis ÖzelHarekat adaylarının başvurularının başarı ile sonuçlanmasının ardından katılmışoldukları fiziki yeterliliği test eden parkurun amacı polis olacak polislikmesleğini yapacak adayların denge,kondisyon ve kordinasyon özelliklerininmesleğe uygunluğunu ölçmek için yapılmaktadır. Fiziki yeterlilik aşamasınıparkuru kim oluşturur? Parkur komisyon üyelerinin kararları ve seçimleridoğrultusunda oluşur. ÖNEMLİVE ÖZEL BİLGİLER Yazımızdaki görselde zaman/puaneşleştirilmesinin yer aldığı cetvelde bulunmaktadır. Adayların başarılısayılabilmeleri için PÖH parkurunu 48 saniyelik bir süre dilimindetamamlamaları gerekmektedir.Bütün parkuru 40 saniye ve altında bir sürediliminde tamamlayan adaylar yönetmelik gereğince tam puan alarak başarılısayılırlar.Fiziki yeterlilik sınavını 60 puanın altında tamamlayan adaylarbaşarısız sayılırlar.Başarısız olarak değerlendirilen adaylar Polis MeslekEğitim Merkezi öğrenci adayı olamaz kararı ile yüzleşirler. Başarısız olanadaylar mülakat sınavına katılamaz.Ayrıca hiçbir şüpheye yer bırakmamak amacıile adayların süre takibi, sınav alanında bulunan herkes tarafındangörülebilecek / takip edilebilecek bir şekilde yapılmaktadır. Polis ÖzelHarekat mülakat tarihleri ve fiziki yeterlilik sınavı olan Polis Özel Harekatparkuru ve etapları hakkında her türlü bilgi,tartışma ve sorularınız için FORUMUMUZU ziyaretediniz.

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2018, 20:39
YORUM EKLE