kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Halkbank Uzman Yardımcılığı

Halkbank Uzman Yardımcılığı nedir? Nasıl Halkbank Uzman Yardımcısı olunur? Halkbank Uzman Yardımcılığı sınavı nasıl? Halkbank Uzman Yardımcıları ne iş yaparlar? Detayları meslek tanıtım çalışmamızda bulabilirsiniz.

A+
A-

Halkbank Uzman Yardımcılığı

Günümüzde popüler hale gelen mesleklerden biri de bankacılık sektörüdür. Bu bankalardan biri de gençleri istihdam etmek için kapılarını açan Halkbanktır. Halkbank Uzman Yardımcılığı da departmanlardan sadece bir tanesi. Yazımızda sizlere aklınıza takılacak her şeyi derlemeye çalıştık.

Halkbank Uzman Yardımcılığı nedir? Halkbank Uzman Yardımcıları ne iş yapar? Halkbank Uzman Yardımcısı nasıl olunur? Halkbank Uzman Yardımcılığı sınavı nasıldır? Halkbank Uzman Yardımcılığı görevleri nelerdir? Görev yeri neresidir? Maaşı ne kadardır? Detayları meslek tanıtım çalışmamızda bulabilirsiniz.

Halkbank Uzman Yardımcılığı nedir?

Halkbank Uzman Yardımcılığı Halkbankası nın kariyer meslek grubu içerisinde değerlendirdiği uzman personel grubunun oluşturduğu meslektir. Halkbank Uzman Yardımcıları gerek illerde şubelerde gerekse Genel Müdürlük bünyesinde görevlendirilebilmektedirler. Halkbank Uzman Yardımcılığı mesleğine giriş şartları, sınavı ve diğer unsurlar şubelerde görev yapan diğer personellerden daha farklıdır. Yaptıkları iş ve işlemlerin uzmanlık gerektirmesi bağlamında maddi olanakları da elbette daha yüksektir.

Halkbank Uzman Yardımcısı Nasıl Olunur?

Halkbank Uzman Yardımcılığı mesleğine girmek isteyen adayların bazı şartları haiz olmaları Banka tarafından talep edilmektedir. Bu şartlar genel itibariyle şu şekildedir;

 • Bankacılık Kanunu hükümlerince adayların bankalarca çalışmalarının yasaklanmamış olması gerekmektedir,
 • Adayların alımın gerçekleştirileceği dönem itibariyle üniversitelerin dört yıllık lisans programlarının birisinden mezun durumda olmaları gerekmektedir,
 • Halkbank Uzman Yardımcılığı başvurusunda bulunacak olan adayların alımın yapılacağı dönem itibariyle askerlik ile ilişiksiz durumda olmaları ya da askerlik görevlerini o yılın sonuna kadar tecil ettirmiş olmaları gerekmektedir.
 • Halkbank Uzman Yardımcılığı alımına başvuruda bulunacak olan adayların alımın yapıldığı yılın birinci günü itibariyle otuz yaşlarını doldurmamış durumda olmaları gerekmektedir.
 • Adayların devlete karşı suçlar, kasıtlı suçlar ya da yüz kızartıcı suçlar vb. mahkumiyetlerinin bulunmaması gerekmektedir.
 • Halkbank Uzman Yardımcılığı alımına başvuruda bulunmak isteyen adayların kamu haklarından mahrum olmamaları ve herhangi bir Kuruma hizmet yükümlülüğü altında olmamaları gerekmektedir.

Halkbank Uzman Yardımcılığı İçin KPSS Şartı ve Yabancı Dil Şartı Var Mı?

Halkbank Uzman Yardımcılığı sınavına katılmak isteyen adayların ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS oturumlarının herhangi birisinden puan alması gerekmemektedir. Ayrıca adayların yabancı dil yeterliklerini ortaya koymak için herhangi bir düzeyde YDS puanı sahibi olmaları da gerekmemektedir. Ancak Halkbank uzman yardımcılığı alımı için gerçekleştirilen yazılı sınavda adaylara yabancı dil soruları yöneltilmektedir.

Halkbank Uzman Yardımcılığı Sınav Konuları Nelerdir? Sınavı Nasıldır?

Halkbank uzman yardımcılığı sınavına şartları sağlayan tüm adayların girme hakkı bulunmaktadır. Halkbank Uzman Yardımcılığı alımı yazılı sınav ve sözlü mülakat olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilmektedir. Bu iki aşamadan ilki Halkbank Uzman Yardımcılığı yazılı sınavıdır. Bu sınav banka tarafından gerçekleştirilen sınav protokolleri esaslarınca üniversiteler tarafından düzenlenmektedir. Halkbank Uzman Yardımcılığı yazılı sınavında adaylara aşağıda yer alan konulardan çoktan seçmeli usulde sorular yöneltilmektedir;

Halkbank Uzman Yardımcılığı Genel Yetenek Testi;

Bu kısımda adaylara sayısal ve sözel yeteneklerini ölçecek nitelikte sorular ile mantık soruları yöneltilmektedir.

Halkbank Uzman Yardımcılığı Yabancı Dil Testi;

Halkbank Uzman Yardımcılığı yazılı sınavı yabancı dil testinde adayların Fransızca, Almanca ya da İngilizce dillerinden seçmiş olduğu dil için yabancı dil bilgilerini ölçecek nitelikte sorular yöneltilmektedir.

Halkbank Uzman Yardımcılığı Alan Bilgisi Testi;

Halkbank Uzman Yardımcılığı sınavının alan bilgisi testinde adaylara aşağıda yer alan konulardan sorular yöneltilmektedir;

Bankacılık ve Finans alanı;

 • Para, Para Politikası, Merkez Bankacılığı konuları
 • Bankacılık muhasebesi
 • Finansal Sistem ve uluslararası finansal sistemler
 • İstatistik
 • Ticari Aritmetik

Muhasebe ve İşletme alanı;

 • Finansal (Genel) Muhasebe
 • Finansal Tablolar Analizi
 • İhtisas Muhasebesi
 • İşletme Yönetimi
 • Finansal Yönetim, Bilanço Analizi
 • Pazarlama Yönetimi

İktisat alanı;

 • Makro İktisat
 • Mikro İktisat
 • Matematiksel Ekonomi
 • Büyüme ve Kalkınma
 • Uluslararası Ekonomi
 • Para, Banka, Kredi
 • Genel Ekonomi
 • Türkiye Ekonomisi
 • İşletme İktisadı

Hukuk alanı;

 • İş Hukuku
 • Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun bankacılık hükümleri
 • Ceza Muhakemesi Usülü Kanunu’nun bankacılık hükümleri
 • Türk Ceza Kanunu’nun bankacılık hükümleri
 • Bankacılık Kanunu
 • İcra ve İflas Hukuku
 • Kıymetli Evrak Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Türk Vergi Sistemi
 • Vergi Hukuku
 • Borçlar Hukuku
 • Medeni Hukuk

Maliye alanı;

 • Maliye Politikası
 • Finansman Politika ve Yönetimi
 • Türk Vergi Sistemi
 • Kamu Maliyesi

Halkbank Uzman Yardımcılığı yazılı sınavında adaylara yukarıda yer alan alanlardan toplam 200 adet soru yöneltilecektir. Bu 200 adet sorunun 100 tanesi alan bilgisi konularından, 50 tanesi yabancı dil konularından ve yine 50 tanesi genel yetenek kısmından olacaktır. Adayların bu soruları yanıtlamak için toplam süresi ise 230 dakika olmaktadır.

Adayların Halkbank Uzman Yardımcılığı yazılı sınavında başarılı olabilmeleri için Alan Bilgisi, Yabancı Dil ve Genel Yetenek testlerinin her birisinden en az yarı yarıya doğru yapmaları ve üç alanın ortalamasının en az 60 puan olması gerekmektedir.

Aksi halde adayların Halkbank Uzman Yardımcılığı yazılı sınavında başarılı sayılmaları mümkün olmayacaktır. Halkbank Uzman Yardımcılığı yazılı sınavında başarılı olan adaylardan mesleğe alınması planlanan aday sayısının dört katı kadarı ise Bankanın düzenleyeceği Halkbank Uzman Yardımcılığı sözlü mülakatlarına katılmaya hak kazanabilecektir.

halk kulesi 2

Halkbank Uzman Yardımcılarının Görevleri Nelerdir?

Halkbank Uzman Yardımcılığı sınav aşamalarında başarılı olarak Halkbank Uzman Yardımcısı unvanıyla göreve başlayan meslek mensupları Halkbank Genel Müdürlüğü ya da bankanın şubeleri uhdesinde görevlendirilebilmektedirler. Halkbank uzman yardımcılarının yaptıkları işler de genel müdürlük ya da şubede görevlendirilmiş olmalarına göre farklılaşmaktadır.

Halkbank Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilen Halkbank Uzman Yardımcıları genel itibariyle tek bir alanda uzmanlaşarak iş ve işlemlerin yürütümünde rol almaktadırlar. Bu görevler Muhasebe, Uluslararası Bankacılık, Hazine gibi birimlere göre farklılaşan alanlardır. Bu yönüyle genel müdürlükte çalışan uzman yardımcılarının iş yükü şubede görev yapan uzman yardımcılarına kıyasla daha azdır. Ücretleri de buna bağlı olarak bir nebze daha düşük olmaktadır.

Halkbank şubelerinde görev yapan Halkbank uzman yardımcıları ise bireysel pazarlama ya da kobi birimlerinde görev yapabilmektedirler. Kredi başvurularının değerlendirmesini yapan, bireysel ve esnaf bankacılığı iş ve işlemlerini yürüten, pos cihazı verme, finansman sağlama gibi noktalarda müşteriler ile birebir diyalog kuran noktada bulunan şube uzman yardımcılarının genel müdürlükte çalışanlara kıyasla iş yükleri daha fazla olabilmektedir.

Halkbank Uzman Yardımcıları bu bağlamda İstanbul’da kurulu bulunan genel müdürlükte, İstanbul’da yer alan şubelerde ve ülkenin tüm illerinde kurulu olan birimlerde görevlendirilebilmektedirler.

Halkbank Uzman Yardımcılarının Kariyer İmkanları Nasıldır?

Halkbank uzman yardımcılığı yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olanlar uzman yardımcısı olarak mesleğe adım atarlar. Bununla birlikte bankanın unvan ve görev kategorizasyonuna göre ilk alacakları unvan uzman yardımcısı – asistan olmaktadır.

Halkbank uzman yardımcıları meslekte üç yılı tamamladıklarında yeterlik sınavına katılırlar. Sınavda başarılı olmaları durumunda Halkbank Uzmanı olarak mesleklerini sürdürme hakkı elde ederler. Halkbank Uzman Yardımcılığı meslek mensupları her üç yılda bir kıdem alarak sırasıyla, uzman yardımcısı, uzman, kıdemli uzman ve yönetmen unvanlarını elde ederler.

Bununla birlikte görev tanımları herhangi bir sınava bağlı olmaksızın olumlu görüş ile sağlanmaktadır. Yetkili vb. görev tanımlarını meslek mensupları ihtiyaca ve olura göre uzman yardımcısı ya da uzman iken alabilmektedirler.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.