Kamu Haber

Hazine ve Maliye Bakanlığı Borçlanma Genel Müdürlüğü Kuruldu!

12 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan 45 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde yer alan hükümler uyarınca, Hazine ve Maliye Bakanlığı teşkilat yapısında bir dizi değişiklik gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen değişiklikler özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin uluslararası piyasalarda borçlanma esaslarının ve bu işlemlerin nasıl yürütüleceğinin mevzuat altyapısını oluşturur nitelikte. Kamu Haber

Gerçekleştirilen değişikliklere dair detaylar ile güncel duruma dair bilgileri haberimizde detaylı bir şekilde bulabilirsiniz.

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde Hangi Maddelerde Değişiklik Yapıldı?

45 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile getirilen düzenlemeler gereği, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile alakalı olan 218, 219, 223 ve 225. maddelerinde değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler sırası ile şu şekilde;

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Teşkilat başlıklı 218. maddesine; 

“Bakan, gerek gördüğü illerde doğrudan merkeze bağlı olarak temsilcilik, şube veya ofis kurmaya yetkilidir.”

hükmü ilave edildi. İlave edilen hükümde yalnızca

“Hazine ve Maliye Bakanlığı; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından oluşur.”

ibaresi yer almaktaydı. 

Böylece Hazine ve Maliye Bakanı’na bir anlamda teşkilatını merkeze bağlı başka yapılar da oluşturacak şekilde yetki tanınmış oldu.

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Hizmet Birimleri başlıklı 219. maddesine;

“d) Borçlanma Genel Müdürlüğü”

ibaresi ilave edildi. Bu ilave ile 219. maddede düzenlenen Hazine ve Maliye Bakanlığı hizmet birimleri şu şekli almış oldu;

a) Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü
b) Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü
c) Muhasebat Genel Müdürlüğü
ç) Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü
d) Borçlanma Genel Müdürlüğü
e) Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
f) Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü
g) Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü
ğ) Sigortacılık Genel Müdürlüğü
h) Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğü
ı) Personel Genel Müdürlüğü
i) Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü
j) Teftiş Başkanlığı
k) Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı
l) Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı
m) Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı
n) Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı
o) Strateji Geliştirme Başkanlığı
ö) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
p) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
r) Özel Kalem Müdürlüğü

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü başlıklı 223. maddesinden;

“e) Devletin iç borçlanmasını yürütmek, Devlet tahvili, Hazine bonosu ve diğer iç borçlanma senetleri çıkarmak, İhale yöntemi, sürekli satış yöntemi ve diğer yöntemlerle satışını yapmak ve yaptırmak, bunların satış miktarlarını, değerlerini ve faizlerini belirlemek”

bendi kaldırılmıştır.

Ayrıca f bendi de aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“f) Devlet borçlarının yönetimine ilişkin olarak her türlü iç borçlanma ve dış borçlanma da dahil olmak üzere ödeme, erken ödeme, kayıt işlemlerini yürütmek ve Devletçe verilen faiz ve ikrazata ilişkin işlemleri yapmak.”

Yine 223. maddeye, 223/A şeklinde olmak üzere Borçlanma Genel Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen aşağıdaki hükümler ilave edilmiştir;

45 sayyly cbk

223. maddede yapılan değişiklikler ve maddeye yapılan ilaveler ile görmekteyiz ki; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda borçlanmaya dair kurulan bu birim, bu husustaki hemen her konuda yetkili birim olarak görev yapacaktır. Ayrıca Borçlanma Genel Müdürlüğü özellikle devletin uluslararası sermaye piyasalarından borçlanmasına dair yakın zamanda gerçekleşen değişikliğin yürütücüsü olacak birim şeklinde planlanmıştır. 

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü başlıklı 225. maddesinden de;

“ı) Uluslararası mali piyasalarda mevcut finansman ve türev araçlarını kullanmak suretiyle dış borç yükünü hafifletici veya kaynak çeşitliliği oluşturmaya yönelik her türlü işlemi yapmak”

 şeklindeki bent kaldırılmıştır ve maddenin h bendi aşağıdaki şekilde değiştirilerek, Borçlanma Genel Müdürlüğü’nün kuruluşuna dair hükümler ile uyumlulaştırılmıştır.

45 sayyly cbk 2

Hazine ve Maliye Bakanlığı Teşkilat Yapılanması Ne Zaman Bitecek?

Hazine ve Maliye Bakanlığı bir süredir yapılanma içerisinde. Kısa süre evvel Bakanlığın teşkilat yapısında yine bir değişiklik yapılarak; Hazine ve Maliye Teftiş Başkanlığı kurulmuştu. 

Özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan A Kadro meslekler için ilan vermesini bekleyen binlerce aday, bu sürecin ne zaman son bulacağını merak etmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın uzun süredir alım yapmadığı unvanlar için bu yapılanma sürecinin tamamlanmasının önem arz ettiği görülmektedir. Bu sürecin bir an evvel tamamlanarak, ihdas edilen yeni kadrolarla birlikte alımların başlaması tüm adayların ortak temennisidir. 

45 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin TAM METNİ için Tıklayınız!

Yeni kurulan birim ve ihdas edilen kadrolara dair bilgi paylaşımında bulunmak için FORUM sayfamızı ziyaret etmeyi Unutmayın!

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu