Meslekler

Sağlık Müfettiş Yardımcılığı Mesleği

Sağlık Müfettiş Yardımcılığı Mesleği

Sağlık Müfettiş Yardımcılığı Mesleği nedir, maaşları ne kadar gibi sorularınıza cevaben derlediğimiz yazımıza göz atabilirsiniz. Sizlerin aklına gelebilecek sorulara cevaplar oluşturarak net bilgilerle sizlere yardımcı olmaktayız.

Sağlık Müfettiş Yardımcılığı sınavı nasıl? Mesleğe girişte adayları bekleyen aşamalar neler? Sağlık Müfettiş Yardımcısı ne iş yapar? Görevleri nelerdir? Sağlık müfettiş ve müfettiş yardımcılarının maaşları ne kadar? Tüm bu detayları Meslek Tanıtım yazımızda bulabilirsiniz.

Sağlık Müfettiş Yardımcılığı nedir?

Sağlık Müfettiş Yardımcılığı Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilen ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı hemen hemen tüm kuruluşların ve personelinin denetim ve tefrişinden mesûl olan personelin içinde yer aldığı kariyer mesleğidir. Kısa süre öncesine kadar Sağlık Bakanlığı’nda temelde 4 ayrı Kurumsal yapı bulunmaktaydı.

Bunlar Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve tabi ki bu bağlı kuruluşların üzerinde Sağlık Bakanlığı. Bakanlık bu durumdayken her kurum kendi Denetçi Yardımcılığı alımını gerçekleştirmekteydi.

Yakın zamanda ise bu Kurumlardan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Genel Müdürlük olarak yeniden Sağlık Bakanlığı’na bağlandı ve Sağlık ile alakalı denetim birimleri Sağlık Teftiş Kurulu Başkanlığı adı altında yeniden bir araya getirildi.

Yeni Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde 40 tanesi Sağlık Müfettiş Yardımcısı, 35 tanesi Sağlık Müfettişi, 89 tanesi ise Başmüfettiş olmak üzere toplam 164 meslek mensubu yer almaktadır. Bunlardan 5 tanesi idari görev yürütürken, 4 tanesi ise rapor okuma görevi yürütmektedir, geri kalan meslek mensupları ise faal olarak sahada görev yapmaktadırlar.

Temel olarak MÜFETTİŞLİK mesleğinin ne olduğunu ve ne iş yaptığını incelemek isteyenler; Müfettişlik Unvan Tanıtım yazımızı incelemek için Tıklayınız!

Sağlık Müfettiş Yardımcısı Nasıl Olunur?

Sağlık Müfettiş Yardımcılığı alımı üniversitelerin Hukuk fakülteleri ile İİBF/SBF/İşletme ve İktisat fakültelerinin yanı sıra Mühendislik fakülteleri bölümleri için de gerçekleştirilmektedir.

İİBF, SBF, İktisat ve İşletme Fakülteleri ile Hukuk Fakültesi mezunu adaylar için belirlenen puan türleri; KPSSP9, KPSSP11, KPSSP28, KPSSP33, KPSSP38, KPSSP43, KPSSP48 puan türleridir.
Mühendislik grubundan alıma başvuruda bulunmak isteyen adaylar ise KPSS P1 puan türü ile başvuru yapabilmektedirler.

Sağlık Müfettiş Yardımcılığı Sınavı

Yeni Teftiş Kurulu’nun gerçekleştireceği Sağlık Müfettiş Yardımcılığı alımı sözlü ve yazılı ya da yalnızca sözlü mülakat şeklinde yapılabilmektedir. İlk seçenekte yazılı sınava mesleğe alınacak aday sayısının 20 katı kadar aday katılabilirken, yalnızca sözlü mülakat şeklinde alım yapılması durumunda mesleğe alınacak aday sayısının 4 katı kadar aday mülakatlara katılmaya hak kazanmaktadır.

Yazılı sınav yapılması durumunda evvelki sınavlar baz alınarak olabilecek Yazılı Sınav konularını şu şekilde sıralayabiliriz;

HUKUK Alanı

Anayasa Hukuku’nun Genel Esasları
İdare Hukuku -Genel Esaslar-
İdari Yargı ve İdari Teşkilat
Ceza Hukuku’nun Genel Esasları ile Memurun Suçları
Ceza Muhakemeleri Hukuku Dersinin Genel Esasları
Borçlar Hukuku’nun Genel Esasları
Medeni Hukuk’un Genel Esasları ile Ayni Haklar Konusu
Ticaret Hukuku Dersinin Genel Esasları

İKTİSAT Alanı

Mikro ve Makro İktisat Dersleri
İktisadi Doktrinler Tarihi Dersi
Para, Banka ve Kredi ile Konjonktür Dersleri
Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar Dersi
İşletme İktisadı Dersi
Güncel Ekonomik Sorunlar Dersi

MALİYE Alanı

Maliye Teorisi ile Maliye Politikaları
Kamu Harcamaları Konusu
Bütçe Konusu

MUHASEBE Alanı

Genel Muhasebe Dersi
Bilanço Analizi ve Bilanço Analiz Teknikleri
Ticari Hesap Dersi

KOMPOZİSYON

YABANCI DİL -Son gerçekleştirilen Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Denetçi Yardımcılığı sınavında yabancı dil oturumu bulunmamaktaydı ancak Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Denetçi Yardımcılığı sınavında yabancı dil oturumuna yer verildi. Kurumlar ayrılmadan önce yine Sağlık Teftiş Kurulu olarak görev yapmakta olan Sağlık Bakanlığı denetim birimi, o dönemlerde gerçekleştirdiği Müfettiiş Yardımcılığı sınavlarında Yabancı Dil oturumuna yer vermekteydi. Bu yönden gerçekleştirilecek yeni sınavlarda yabancı dil oturumu olması muhtemel görünmektedir.-

Yazılı sınavda adayların başarılı olabilmeleri için her oturumdan en az 50 puan almaları, tüm oturumların aritmetik ortalamasının ise en az 70 puan olmasının yanı sıra mesleğe alınacak aday sayısının 4 katı kadar aday içerisinde yer almaları gerekmektedir.

Sağlık Müfettiş Yardımcılığı Sözlü Sınavı

Sağlık Müfettiş Yardımcılığı alımının ikinci aşaması olan sözlü mülakata yukarıda da değindiğimiz gibi mesleğe alınacak aday sayısının 4 katı kadar aday katılabilmektedir. Bu adaylar Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınavda, sınava girdikleri alan bilgisi konuları ile birlikte genel kültür konuları ve güncel gelişmeler gibi konulardan yöneltilecek soruları yanıtlayacaklardır.

Adayların sözlü sınavda başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları ve yapılacak puan sıralamasında mesleğe alınacak aday sayısı kadar kişi içerisinde yer almaları gerekmektedir.

Sağlık Müfettiş Yardımcılığı Dönemi

Sözlü sınavda başarılı olan ve hakkında gerçekleştirilen güvenlik soruşturmasında mesleğe atanmasına herhangi bir engel durum bulunmayan adaylar mesleğe Sağlık Müfettiş Yardımcısı olarak adım atarlar. Mesleğe başlayan adayları üç yıl sürecek bir yardımcılık dönemi beklemektedir. Bu adaylar içerisinde ilk kez devlet memurluğuna atanmış bulunanlar var ise onlar için ilk yıl yardımcılığın yanında bir de aday memurluk süreci işleyecektir. Aday memur olan adaylar bir senenin sonunda aday memur eğitimi ve akabinde aday memurluk sınavına katılacaklardır. Bu sınavda başarılı olanlar aday memurluktan çıkarak, asil memur olacaklardır.

Üç yıllık yardımcılık döneminde müfettiş yardımcıları meslekte gerek teorik gerekse fiili olarak yetiştirileceklerdir. Meslek mensupları meslekteki ilk dönemlerinde Kurum yapısı, mevzuat, yazışma kaideleri ile teftiş, inceleme ve araştırma hususlarında yetiştirilmektedirler.

Bu yetiştirme Kurumca verilecek eğitimler ile teorik, bir üstat uhdesinde fiili olarak görev yapma ile fiili olarak sağlanmaktadır. Meslekte iki yılını doldurmuş olan Sağlık Müfettiş Yardımcıları’na tek başlarına denetim yapma yetkisi verilmektedir.

Meslek mensupları bu süreç içerisinde üç ayrı değerlendirme kriteri olan bir yetişme notu verilecektir. Bu not;

-Katılınan eğitimlerden alınan notlar,
-Meslek mensuplarının refakatinde bulundukları üstatlarca verilecek olan kanaat notu,
-Yetkili olunan dönemde yapılan inceleme ve yazılan raporlara Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca verilen notun aritmetik ortalamasından oluşmaktadır. 

Meslek mensuplarının yeterlik sınavına katılabilmeleri için her kısımdan aldıkları notun en az 60 puan, bu notların aritmetik ortalamasının ise en az 70 puan olması gerekmektedir.

Tez Aşaması

Sağlık Müfettiş Yardımcılığı mesleğinde diğer çoğu müfettiş yardımcılığından farklı olarak bir tez aşaması bulunmaktadır. Meslekte iki yılını doldurmuş olan Müfettiş Yardımcıları, bu süreyi doldurduklarında Başkanlıkça belirlenmiş olan tez konularından üç tanesini belirleyerek jüriye bildirirler.

Meslek mensuplarının tez konuları kabul edilip belirlendikten sonra tezlerini on iki ay içerisinde hazırlamaları gerekmektedir. Bu on iki aylık sürecin son iki ayında meslek mensuplarına başka bir iş verilmeyerek daha elverişli bir hazırlık ortamı sunulmaktadır.

Jüri tezlerin tesliminden itibaren iki aylık bir süreçte bu tezleri inceler. Akabinde bir ay içerisinde meslek mensupları tezlerini savunmak üzere çağırılır. Taz savunmasında başarılı olabilmek için üyelerden alınan notların ortalaması en az 70 puan olmalıdır.

Meslek mensupları kendilerine verilen sürede tezlerini hazırlayıp sunamaz veya sundukları tezi başarılı bir şekilde savunamazlar ise kendilerine bir kereye mahsus olmak üzere altı aylık bir ilave süre tanınır. Bu süreçte de başarıyla tez aşamasını tamamlayamayan meslek mensupları hakkında başarısızlık hükümleri uygulanır.

Yeterlik Sınavı

Yeterli yetişme notu alan ve tezlerini zamanında sunarak başarıyla savunan meslek mensupları Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanırlar.

Yeterlik sınavının toplamda iki aşaması mevcuttur. Bu aşamalar yazılı sınav ve akabinde gerçekleştirilecek olan sözlü sınavdır. Meslek mensuplarının başarılı olabilmeleri için, yazılı ve sözlü sınav puanları ile yetişme notlarının aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir. Aksi halde meslek mensupları hakkında başarısızlık hükümleri uygulanacak ve kurum bünyesinde kendilerine uygun bir memuriyet kadrosunda görevlendirileceklerdir.

saglik bina 1

Sağlık Müfettişi Ne İş Yapar?

Yukarıda sıraladığımız ve detaylandırdığımız koşulları gerçekleştirerek Sağlık Müfettişi olmaya hak kazanan meslek mensuplarının en temel görevi araştırma, soruşturma ve denetimler gerçekleştirmektir. Bu denetimler Bakanlık teşkilatı ve personelleri ile kamu ve özel sağlık kuruluşlarını kapsamaktadır. Denetimi gerçekleştiren Sağlık Müfettişleri ile Sağlık Müfettiş Yardımcılarının görevlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

-Denetim kapsamındaki kişilerin ve kurumların faaliyetlerini ve işlemlerini incelemek,
-Denetlenen işlerde yer alan yanlışlıkları, eksiklikleri, yasal olmayan uygulamaları tespit etmek ve düzeltilmesi yönünde Bakanlığa bildirimde bulunmak,
-Denetim esnasında tespitini yaptıkları ve ilgili işin dışında kalan usûlsüzlükler hakkında derhal bildirimde bulunmak.
-Bakanlık teşkilatı personelinin denetimini gerçekleştirmek,

Sağlık Müfettişleri ve Müfettiş Yardımcıları denetimlerini gerçekleştirirken denetlenen kişiler ve kurumlar;

-Kendilerinden istenen her tür bilgi, belge ve dökümanı sağlamak zorundadırlar.
-Denetim için gerekli ortamı sağlamak ve işin yürütümü hususunda meslek personeline yardımcı olmak zorundadırlar.
-Denetime konu kamu veya özel kuruluşun personelinin izinleri denetimi gerçekleştiren meslek mensuplarının emri ile durdurulabilir, izin alınması yine denetimi gerçekleştiren meslek mensuplarının bilgisi dahilinde olmak zorundadır.

Denetimler;

-Bakanlığın teşkilatı ile bağlı kuruluşlarınn ve bu kuruluşların denetimi altında bulunan kurum ve kuruluşların her tür işleminlerinin incelenmesini kapsayan düzenlilik denetimi,

-Kurumca bir programın veya faaliyetin uygulanışında kaynakların etkin ve verimli kullanılıp kullanılmadığının incelendiği performans denetimi,

-Mali ve idari sistemin risklerinin incelenmesi olan risk odaklı denetim,

-Bilgi sisteminin güvenilirliğinin irdelendiği bilgi teknolojileri denetimi şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca performans denetimi dışında meslek mensupları performans değerlendirmesi de yapabilmektedirler.

Bu denetimler;

Ön inceleme, soruşturma ve inceleme safhalarını içermektedir. Bu sürecin sonunda sağlık müfettişleri ile yetkili sağlık müfettiş yardımcıları denetimlerini raporlandırırlar. Bu raporlandırma süreci ilgili incelemenin bitiminden itibaren 15 gün içerisinde tamamlanmalıdır.

Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının denetimleri neticesinde oluşturdukları raporlar şu şekildedir;

-Düzenlilik Denetimi Raporu
-Performans Denetimi Raporu
-Performans Ölçüm Raporu
-İnceleme Raporu
-Disiplin Soruşturma Raporu
-Tazmin Raporu
-Suç Duyurusu Raporu
-Tevdi Raporu
-Ön İnceleme Raporu
-Araştırma Raporu
-Risk Denetimi Raporu
-Araştırma Raporu
-Risk Denetimi Raporu
-Bilgi Teknolojileri Denetimi Raporu
-Sistem Denetimi Raporu

Sağlık Müfettişleri’nin Tabi Oldukları Yasaklar

Sağlık müfettişleri ve yetkili sağlık müfettiş yardımcıları görevlerini ifa ederken bir takım yasaklara tâbidirler. Bu yasaklar şu şekildedir;

-Denetimleri gerçekleştirirken elde ettikleri gizli bilgileri ve belgeleri açıklayamazlar.
-Denetimde bulunduklarında, denetimin tarafı olan kimseye misafir olamaz, ilgili kişilerin ikramlarını kabul edemezler. Ekonomik hiçbir ilişki içerisinde bulunamazlar.
-Mesleğin saygınlığını muhafaza ederler.
-İnceledikleri evrak üzerinde hiçbir şekilde şerh, ekleme – silme veya düzeltmede bulunamazlar.

Sağlık Müfettişliği Çalışma Koşulları ve Görev Yeri

Sağlık Müfettiş Yardımcıları ve Sağlık Müfettişleri aslolarak Ankara’da Bakanlık merkezinde yer alan Teftiş Kurulu bünyesinde görev yapmaktadırlar. Ayrıca kurulun İstanbul ve İzmir illerinde de grup başkanlıkları bulunmakta, meslek mensupları buralarda da görev yapabilmektedirler.

Meslek mensuplarının iş temposu ellerinde bulunan işlerin muhteviyatı ve kendilerinin nasıl bir planlama içerisinde çalıştıklarına bağlı olarak değişmektedir. Örneğin ihaleli bir işin incelemesi, bilirkişi incelemeleri ve yazışmalar ile ifade alma süreçlerinin zamana yayılması sebepleri ile bir kaç ay sürebilirken başka muhteviyatta işler daha kısa süreçlerde halledilebilmektedir.

Kimi meslek mensupları bu kriterlere bağlı olarak 3 ay turnede kalabilmekte iken kimileri ise senede 8 ay kadar turne yapabilmektedirler. İş yoğunluğu personel durumundan dolayı Ankara’da bir nebze daha yoğunken, diğer grup başkanlıklarında biraz daha durağan olmaktadır.

Sağlık Müfettişliği Maaşı ve Özlük Hakkı

Sağlık Müfettişleri ve Sağlık Müfettiş Yardımcıları diğer müfettişlik mesleği mensupları gibi 3600 ek göstergeye tabi olarak görev yapmaktadırlar. Maaşları ise ortalama 8.000-10.000 TL aralığındadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu