kpsstaban puanlarbaşarı sıralamalarıatama puanlarıykstyt

Hindistan Nüfusu 2020'de Ne Kadar Oldu?

Dünya'nın en kalabalık iki ülkesi Asya’da bulunmaktadır. Bunlar, 1.4 milyarı aşan nüfusu ile Çin Halk Cumhuriyeti ile Hindistan'dır. Hindistan'ın nüfusu, uzun yıllardır artmaya devam ederek, Çin nüfusuna oldukça yaklaşmıştır. Bu yazımızda sizlere dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan'ın, 2020 yılı nüfusunun ne kadar olduğunu ve Hindistan'da bulunan şehirlerin nüfuslarını belirteceğiz.

Hindistan Nüfusu 2020'de Ne Kadar Oldu?
A+
A-

2020 yılı itibariyle dünya nüfusu 7,8 milyara yaklaşmıştır. Bu nüfusun 747,5 milyona yakını Avrupa Kıtasında, 1.310 milyona yakını Afrika Kıtasında ve 4.621 milyona yakını da Asya Kıtasında bulunmaktadır. Asya Kıtasında yaşayan nüfusun 4,6 milyarı aşması, dünyanın yaklaşık %60’ının bu kıtada yaşadığı göstermektedir. Asya Kıtasında yer alan ülkelerin fazla nüfusa sahip olmasının tarihi, dini ve kültürel bir takım sebepleri vardır. Bu sebepler içerisinde, Asya Kıtası ülkelerinin köklü devlet yapılarına sahip olması ve bu devletlerin büyük dünya savaşlarının dışında kalmaları en önemli sebeplerdir. Asya Kıtasında yer alan iki büyük ülkenin nüfusunun her biri yaklaşık olarak 1,5 milyara yaklaşmıştır. Bu ülkelerden Çin nüfusu 2020 yılı itibariyle 1,4 milyarı geçerken, Hindistan’ın nüfusu da 2020 yılı itibariyle 1,4 milyara yaklaşmıştır. Bu iki ülke dünyanın en kalabalık iki ülkesidir.

Hindistan Nüfusu 2020

Dünya’nın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan’ın 2020 yılı nüfusu 1,372,937,634 olmuştur. Dünya nüfusunun 7,8 milyar yaklaştığı günümüzde, bu nüfusun yaklaşık %17,7’si Hindistan’da yaşamaktadır. Hindistan nüfusu 2030 yılında 1,5 milyarı aşacağı hesaplanmaktadır. Hindistan’da yaşayan nüfusun yaş ortalaması 27,1’dir. Bu durum Hindistan’ın oldukça genç bir nüfusa sahip olduğunu göstermektedir. Hindistan’da yaşayan nüfusun yaklaşık %34,5’i kentlerde yaşamaktadır. Kentlerde yaşayan nüfus yaklaşık olarak 471 milyondur. Bu kadar kalabalık bir ülke olmasına karşın, Hindistan nüfusunun kentlere dağılımı oldukça dengelidir. Hindistan’da yer alan en kalabalık kentler: Mumbai (18,4 milyon), Yeni Delhi (16,3 milyon), Kolkota (14 milyon) ve Chennai (8,7 milyon) olarak sıralanmaktadır.

Hindistan’ın Başkenti, Şehirleri ve Bölgeleri Nelerdir?

Güney Asya’da yer alan Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi şehridir. Bu şehrin nüfusu 16,3 milyona yakın ve oldukça kalabalık bir şehirdir. Ünlü Taç Mahal sarayı bu şehirde bulunmaktadır. Taç Mahal, Babür İmparatoru Şah Cihan’ın vefat eden eşi Mümtaz Cihan anısına 17. yüzyılda yaptırmış olduğu ölümsüz eserlerden bir tanesidir.

yeny delhy tac mahal

Hindistan, 28 tane eyalet ve 7 adet birlik bölgesinden oluşmaktadır. Hindistan’da bulunan en önemli şehirler: Bombay, Varanasi, Goa, Agra, Japur ve Mumbai olarak sıralanmaktadır. Jaipur, Pune, Surat, Ahmedabat ve Hayradabat şehirleri de diğer önemli Hindistan şehirleridir. Mumbai şehri nüfusunun kalabalık olmasının yanı sıra, Bollywood sinemasına ev sahipliği yapması nedeniyle dünyanın diğer ülkelerinde yaşayan insanlarca da tanınmaya başlamıştır.

Hindistan’da Kaç Din Vardır?

Hindistan’da dini inanışlara karşı çok büyük hoşgörü gösterilmektedir. Birbirinden farklı binlerce dinin beşiği olan Hindistan’a, bu açıdan bakıldığında dinler ülkesi de denilebilir. Hindistan’da hakim din Hindu dinidir. Hindistan’da yaşayan insanların %80’i Hindu dinine inanmaktadır. Hindistan’da hindu dininden sonra en yaygın din İslam dinidir. İslamiyet dinine inananların, tüm nüfusa oranı %13,5’tur. Bu iki din dışında en çok inanılan dinler: Hıristiyanlık, Sink dini ve Budizm’dir. Ateist olarak yaşayanların nüfusa oranı da %0,5’tir.

hindistanda dinler

Yazımızı Puanlamak İster misin?
Yorumlar

  1. Kabala dedi ki:

    O kadar adam hangi akla hizmet ineğe tapınıyor anlamak mümkün değil! Fil kafalı tanrıları da cabası.

  2. Kabala dedi ki:

    O kadar adam hangi akla hizmet ineğe tapınıyor anlamak mümkün değil! Fil kafalı tanrıları da cabası.