Kamu Haber

İş Kazası Bildirimi Nereye Nasıl Yapılır? Bildirmemenin Cezası Ne Kadar?

İş kazası nedir? Hangi olaylar ve durumlar iş kazası sayılmaktadır? İş kazasının tanımı nedir? İş kazasının unsurları nelerdir? İş kazasının şartları nelerdir? İş kazasına dair aklınıza takılan tüm hususların yanıtlarını çalışmamızda bulabilirsiniz.

İş Kazası Nedir? Unsur ve Şartları Nelerdir? Neler İş Kazası Sayılır?

İş Kazası Nedir? Neler İş Kazası Sayılır?

İş kazası durumu çalışma hayatında yer alan herkesin karşı karşıya olduğu önemli bir risktir. İş kazası ile alakalı tanımlama ve bu tanımlama bağlamında iş kazasının kapsamı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. maddesi itibariyle hüküm altına alınmıştır.

Bu maddede yer alan hüküm uyarınca iş kazası; sigortalı olan bir çalışanın, işyerinde bulunduğu vakitte veya işverenin görevlendirilmesi kaydıyla asıl işini yürüttüğü sürecin dışında kalan vakitte, işverenin çalışma alanında olmak kaydıyla kendi nam ve hesabına bir iş yaparken, işyerine işverenin sağladığı araçla geliş ve gidişlerinde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/a statüsünde değerlendirdiği bir sigortalı olmak kaydıyla İş Kanunu’ndan kaynaklanan emzirme süreleri içerisinde fiziki bir hasar neticesinde ya da ruhsal bir etkiye bağlı olarak engelli olma sonucunu doğuran olaya denilmektedir. 

İş kazası ile alakalı olarak örnek olaylara göz atmak ve daha detaylı bilgiler almak için aşağıda yer verdiğimiz yönlendirme ile erişebileceğiniz iş kazası çalışmamızı inceleyebilirsiniz;

 

İş Kazasını Bildirme Yükümlülüğü Kime Aittir? İş Kazası Bildirimini Kim Yapar?

İş kazası bildirimini yapmakla alakalı yükümlülük 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda 4/a kapsamında yer alan sigortalılar açısından işverenlerine aittir.

İş kazasını geçiren kişi 5510 sayılı Kanuna göre 4/b statüsünde ise iş kazası bildirimini yapma yükümlülüğü doğrudan kazayı geçiren kişiye aittir. 

İş Kazasının Bildirimi Kaç Gün İçinde Nereye Yapılmalıdır?

5510 Sayılı Kanunun 4/a Statüsündeki Sigortalılar İçin;

Bir işyerinde ya da şartların uygun olması durumunda işyeri dışında iş kazası meydana gelmesi durumunda 4/a sigortalısı için işverenler hem kolluk kuvvetlerine hem de Sosyal Güvenlik Kurumu’na iş kazası bildirimi yapmakla yükümlüdürler. 

İşverenler iş kazası olayını kolluk kuvvetlerine derhal bildirmekle yükümlü iken, Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılacak bildirim için olay gününü izleyen günden itibaren başlamak üzere üç iş günü içerisinde bildirmekle yükümlüdürler.

Örneğin 1 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşen bir iş kazasının bildirimi kazayı geçiren sigortalının işvereni tarafından kolluk kuvvetlerine derhal yapılmalı, Sosyal Güvenlik Kurumu’na ise en geç 4 Haziran 2020 gününün sonuna kadar yapılmalıdır. 

Eğer iş kazası işverenin kontrol alanı dışında bir yerde gerçekleşmişse ve işveren iş kazasını hemen haber alabilecek durumda değilse, işverenin iş kazasını bildirme yükümlülükleri olayı öğrenmesi ile başlar. İşveren olayı öğrendiğinde derhal kolluk kuvvetlerine bildirmelidir. Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimi ise öğrendiği günü takip eden üç işgünü sonuna kadar yapmalıdır.

5510 Sayılı Kanunun 4/b Statüsündeki Sigortalılar İçin; 

5510 sayılı Kanunun 4/b sigortalıları için iş kazasının bildirimi bizzat kazayı geçiren işyeri sahibi tarafından gerçekleştirilmektedir. 4/b sigortalıların bildirim yükümlülüğü Sosyal Güvenlik Kurumu ile kısıtlıdır. Kolluk kuvvetlerine bildirim yükümlülükleri ise bulunmamaktadır. 

4/b sigortalıları iş kazası geçirmeleri durumunda buna dair bildirimi eğer bildirim yapamayacak derecede rahatsız değillerse olayı izleyen üç iş günü içerisinde yapmalıdırlar. Ancak eğer hemen bildirebilecek durumda değillerse bildirim yapabilecek duruma gelmeleri ile yükümlülükleri başlayacaktır. Ancak bu süre 1 ayı geçmemelidir. kamu haber

Sağlık Fizikçisi Maaşları Ne Kadar?

fabrika

İş Kazası Bildirimi Nasıl Yapılır?

İş kazası geçiren 4/a sigortalısının işvereni veya 4/b sigortalısının kendisi iş kazası bildirimini kolluk kuvvetlerine yapmalıdır. Bunun yanında iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesini Sosyal Güvenlik Kurumu’na vermekle yükümlüdürler. Bildirgenin örneği Sosyal Güvenlik Kurumu’nun çıkarmış olduğu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin ekinde yer almaktadır.

İş Kazasını Süresinde Bildirmemenin Cezası Nedir? Ne Kadardır?

İş kazası geçiren sigortalının 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında faydalanacakları geçici iş göremezlik ödeneği bildirimin yapıldığı tarihe kadar işverenden tahsil edilmektedir. 

Bununla birlikte işverenlerin iş kazasında kusurları varsa sigortalıya ödenecek olan gelirler ile kazazedenin vefatı durumunda hak sahiplerine yapılacak olan ödemeler de Kurumca kusurları oranında işverenlere rücu edilmektedir yani onlardan tahsil edilmektedir. 

Bununla birlikte iş kazası geçiren çalışan kayıt dışı çalıştırılıyorsa buna dair de sigortalı işe giriş bildirgesi, aylık prim hizmet bildirgesi gibi yükümlülüklerin yerine getirilmemiş olmasından kaynaklanan idari para cezaları işyerine uygulanacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu İdari Para Cezalarına dair daha detaylı bilgileri aşağıda yer alan yönlendirme ile erişebileceğiniz çalışmamızda inceleyebilirsiniz;

 

İş Kazası İncelemelerini Kim Yapar?

İş kazasına dair incelemeleri olayın iş mevzuatına dair kısımları açısından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Müfettiş Yardımcıları ile İş Müfettişleri yapmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nda ise gerek kayıt dışı istihdam söz konusu ise sigortalılık açısından gerekse olayın iş kazası olup olmaması ile tarafların kusur oranı tespiti açısından incelemeler yetkili Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcıları ile Sosyal Güvenlik Denetmenleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Ancak iş kazası kazazedenin vefatı ile sonuçlanmış ise inceleme SGK Müfettişlerince yapılmaktadır.

İş Kazasına, bildirimine ve diğer detaylara dair sorularınızı sormak adına FORUM sayfamızı takip etmeyi Unutmayın!

İş kazasında işçiye ceza kesilir mi?

işçinin ölümü veya yaralanması ile sonuçlanan bir iş kazası, işveren veya diğer ilgililerin iş sağlığı ve güvenliği alanında kendilerine düşen yükümlülüklerine aykırı hareket etmeleri nedeniyle meydana gelmişse bu kişilerin iş kazası nedeniyle cezai sorumluluğu söz konusu olacaktır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu