kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

KİT’lere Atananlar 3 Yıl Başka Kuruma Geçemeyecek

Yatırım ve Finansman Kararnamesinde geçen yıl yer alan hüküm, 2020 kararnamesi içinde aynı şekilde geçerli kılındı. Bu kararnamelerde yer alan hükme göre: Kamu İktisadi Teşebbüslerine (KİT) sözleşmeli personel olarak atananlar, iki istisnai durum dışında bulundukları kadro ve pozisyondan başka bir kurumdaki kadro ve pozisyona 3 yıl boyunca geçiş yapamayacak. İşte haberin detayları…

A+
A-

16 Ekim 2019 tarihinde yayımlanan Resmi Gazetede 2020 yılı Yatırım ve Finansman Kararnamesi yayımlanmıştır. Bu kararnamede kamu personeli seçme sınavına katılan veya katılacak olan adaylar için çok önemli bir maddeye yer verilmiştir. Kamu İktisadi Teşebbüslerine atanmayı düşünen arkadaşlarımızı ilgilendiren bu karar şöyledir:

Yatırım ve Finansman Kararnamesinde, Kamu Personeli Seçme Sınavı ile kamu iktisadi teşebbüslerine sözleşmeli personel olarak atananlara yönelik olarak 2019 yılı kararnamesinde yer alan ifade aynı şekilde yer almıştır. Bu ifade de: KPSS ile KİT’lere ataması yapılan  adayların 3 yıl boyunca başka bir kuruma geçiş yapamayacaklarını düzenlenmektedir. Resmi gazetede yerini bulan ifade şöyledir:

“1/1/2020 tarihinden sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar 3 hizmet yılını tamamlamadıkça; mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak atanan kadrolar ile bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibariyle ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar hariç olmak üzere halen görev yaptıkları kuruluşlara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamaz. Kamu Görevlerine ilk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik kapsamında merkezi yerleştirme işlemlerine ve bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ilanlara başvuramaz, yerleştirilseler dahi atama işlemleri yapılmaz.”

Bu durum 2018 yılı KPSS puanlarıyla atanmak isteyenleri ve 2020 KPSS puanlarıyla atanacak olanları ciddi anlamda etkilemektedir. Son yıllarda bazı kamu kurum ve kuruluşların merkezi yerleştirmelerinde yer alan kadro ve pozisyonlara baktığımızda çoğu kadronun KİT’ler tarafından açıldığı görülmektedir. Son yapılan atama olan KPSS 2019/1 içerisinde yer alan kadroların büyük bölümünün KİT kadrosu olduğu görülmektedir. O halde, 2020 yılında KİT’lere sözleşmeli personel olarak atanmak isteyenlerin, üç boyunca başka bir kurumda yer alan kadroya atanamayacaklarını bilmeleri gerekmektedir.

Kararnamede yer alan iki istisnai durum önemlidir: Mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak atanan kadrolar (A grubu uzmanlık, müfettişlik, denetçilik, denetmenlik gibi) ve bulunan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibariyle ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar (Sözleşmeli personel iken öğretmen, avukat veya mühendis olarak başka bir kadroya atananlar). Bu durum kararnamede yer alan şartın istisnasıdır. KİT’lere atandıktan sonra üç yıl süre geçmese dahi uzman yardımcılığı, müfettiş yardımcılığı, öğretmenlik, mühendislik gibi kadro ve pozisyonları kazanan adaylar, bu kadrolara geçiş yapabilecektir.

Devletin elinde kalan ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıkları, ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi olup sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait olan kuruluşlar şu şekildedir:

Kamu İktisadi Teşebbüsleri

 • Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.
 • Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
 • Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü
 • Elektrik Üretim A.Ş.
 • Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü
 • Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
 • Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
 • Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
 • Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
 • Toprak Mahsulleri Ofisi
 • Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
 • Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
 • Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.
 • Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü
 • Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
 • Türkiye Petrolleri A.O.
 • Türkiye Taşkömürü Kurumu

Bağlı Ortaklıklar

 • Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 
 • Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.
 • Yeniköy Yatağan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.
 • Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş.
 • Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş.
 • Türkiye Vagon Sanayii A.Ş.
 • TCDD Taşımacılık A.Ş.

Kuruluşlar

 • Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.
 • Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.
 • Sümer Holding A.Ş.
 • tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğü
 • Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.
 • Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.
 • Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.

Diğer Kamu İşletmeleri

 • Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
 • Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
 • Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
 • TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.
 • Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.

KAMU BANKALARI

 • T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
 • Türkiye Halk Bankası A.Ş.
 • Türkiye Vakıflar Bankası A.O
 • Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.
 • Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.